Search result for

หลอม

(64 entries)
(0.2216 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หลอม-, *หลอม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลอม[V] melt, See also: smelt, fuse, Syn. หลอมละลาย, ละลาย, Example: เขาหลอมตะกั่วทำลูกปืน, Thai definition: ทำให้ละลายด้วยความร้อน
หลอมตัว[V] fuse, Syn. ละลายรวมกัน, หลอมละลาย, Example: ตะกั่วหลอมตัวด้วยความร้อนเกินกว่าร้อยองศา
หลอมเหลว[V] melt, See also: smelt, Syn. หลอมละลาย, Ant. แข็งตัว
หลอมละลาย[V] melt, Syn. หลอมเหลว, Ant. แข็งตัว, Example: ผงของสารเคมีชนิดหนึ่งสามารถหลอมละลายได้ที่อุณหภูมิค่าหนึ่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หลอม(หฺลอม) ก. ทำให้ละลายด้วยความร้อน เช่น เขาหลอมทองคำด้วยไฟพ่นจากเป่าแล่น, โดยปริยายหมายถึงอบรมบ่มนิสัยให้มีจิตใจโน้มน้าวไปทางใดทางหนึ่ง เช่น หลอมความคิด หลอมจิตใจ, หล่อหลอม ก็ว่า.
หลอมตัวก. ละลายรวมกัน, เปลี่ยนภาวะเป็นของเหลวด้วยความร้อน เช่น เขาใช้ไฟจากเป่าแล่นพ่นจนทองคำหลอมตัว.
หลอมละลาย, หลอมเหลวก. เปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลว.
หลอมละลาย, หลอมเหลวน. เรียกอุณหภูมิที่ของแข็งเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว ว่า จุดหลอมละลาย จุดหลอมเหลว ขีดหลอมละลาย หรือ ขีดหลอมเหลว.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
burn-through; melt-throughหลอมทะลุ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
melt-through; burn-throughหลอมทะลุ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
weldหลอมเชื่อม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
lack of root fusionหลอมไม่ติดฐาน, หลอมไม่ติดราก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
lack of side fusionหลอมไม่ติดด้านข้าง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
lack of fusionหลอมไม่ติดบางส่วน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
lack of inter-run fusionหลอมไม่ติดระหว่างชั้น [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Close that door.ดูสิ มันถูกซ่อนไว้ใกล้ๆ กับเตาหลอมน้ำมันของเขา The Thing (1982)
It's hot, there's gonna be meltdown.มันฮ็อทสุด ๆ ! แทบจะหลอมผู้คนแถวนี้ไปได้เลย Mannequin (1987)
Shape me.ช่วยหล่อหลอมเค้า... Mannequin (1987)
Do you people still use fossil fuel, or have you discovered crystallic fusion?คนที่นี่ยังใช้พลังงานเชื้อเพลิงอยู่, หรือ ใช้การหลอมรวมคริสตัลหรอ Toy Story (1995)
you're a genius. We're back at the ironworks!เซอร์คุณเป็นอัจฉริยะ เราจะกลับมาที่โรงหลอมเหล็ก! Princess Mononoke (1997)
- Lady Eboshi's ironworks.- เลดี้ Eboshi เว็บไซต์นั้นหลอม Princess Mononoke (1997)
But women working the bellows in an ironworks?แต่ผู้หญิงสูบลมทำงานในโรงหลอมเหล็ก? Princess Mononoke (1997)
you fight well!หญิง Eboshi ของหลอมคุณต่อสู้กัน! Princess Mononoke (1997)
I can smell the ironworks.ผมได้กลิ่นหลอม Princess Mononoke (1997)
It's coming from the ironworks.มันมาจากโรงหลอมเหล็ก Princess Mononoke (1997)
The ironworks are under attack.หลอมอยู่ภายใต้การโจมตี Princess Mononoke (1997)
And the ironworks?และหลอมPrincess Mononoke (1997)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หลอม[v.] (løm) EN: smelt ; melt   FR: fondre (du métal) ; couler
หลอม[v.] (løm) EN: forge ; mould = mold (Am.)   FR: forger ; mouler
หลอม[v.] (løm) EN: melt   FR: fondre ; devenir liquide
หลอมเหลว[v.] (lømlēo) EN: melt ; smelt   FR: fondre

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anneal[VT] หลอมให้อ่อนตัวแล้วทำให้เย็นลง
cast[VT] หลอม, Syn. form
coin[VT] ทำเหรียญกษาปณ์, See also: หลอมหรือหล่อโลหะเป็นกษาปณ์, ผลิตเหรียญกษาปณ์, Syn. mint
forge[VT] หลอมโลหะ, See also: ตีโลหะ, หล่อโลหะ
found[VT] หลอม, See also: หล่อหลอ, หล่อ
melt[VI] ละลาย, See also: หลอมละลาย, Syn. liquefy, liquidize, Ant. freeze, solidify
plastic[ADJ] หลอมได้, See also: สามารถหลอมได้, เป็นพลาสติก, Syn. moldable, pliable
render down[PHRV] หลอมละลาย, See also: ทำให้ละลาย, Syn. try out
shingle[VT] หลอมอัด, See also: ตีอัด, กดบีบ
smelt[VT] หลอม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anneal(อะนีล') vt. หลอมให้อ่อนตัว แล้วค่อยทำให้เย็นลง,หลอมหล่อจิตใจให้อดทน ใส่สีโดยวิธีใช้ความร้อน-annealer n., Syn. heat, toughen)
arc(อาร์ค) 1. n. ส่วนโค้ง,ความโค้ง,สะพานเรืองแสงที่อยู่ระหว่างปลายหรือ conductors ทั้งสอง,สิ่งที่มีรูปคล้ายคันศร -S...curve,arch,bend 2. เป็นชื่อโปรแกรมหนึ่งที่ใช้ในการหลอมรวมข้อมูลจากหลาย ๆ แฟ้มเข้าเป็นแฟ้มเดียวกัน เพื่อให้ใช้เนื้อที่ในการเก็บน้อยลง โปรแกรมนี้เคยได้รับความนิยมอย่างสูงมาก่อน ต่อมาความนิยมได้ลดลงเพราะมีโปรแกรมใหม่กว่า มีผู้นิยมใช้มากกว่า มีชื่อเรียกว่า ZIP โปรแกรมประเภทนี้จะสามารถอัด (compress) ข้อมูลจำนวนมาก ๆ ให้เก็บได้ในเนื้อที่น้อย ๆ เช่นในจานบันทึก (floppy disk) แต่เมื่อจะใช้ จะต้องนำมาขยายเป็นขนาดปกติก่อน เรียกว่า decompress (ดู compress)
blowout(โบล'เอาทฺ) n. การระเบิดออกของยางรถ,การทะลักออกของน้ำหรือแก๊ส,ฟิวส์ไฟฟ้าที่หลอมละลาย,งานเลี้ยงหรืองานรื่นเริงขนาดใหญ่
converter(คันเวิร์ท'เทอะ) n. ผู้เปลี่ยนศาสนา,ผู้เปลี่ยนแปลงสิ่งทอให้เป็นผ้าสำเร็จรูป,เครื่องมือเปลี่ยนกระแสสลับให้เป็นกระแสตรง หรือเปลี่ยนกระแสตรงให้เป็นกระแสสลับ,เตาหลอมเหล็ก,อุปกรณ์เปลี่ยนเชื้อเพลิง
convertor(คันเวิร์ท'เทอะ) n. ผู้เปลี่ยนศาสนา,ผู้เปลี่ยนแปลงสิ่งทอให้เป็นผ้าสำเร็จรูป,เครื่องมือเปลี่ยนกระแสสลับให้เป็นกระแสตรง หรือเปลี่ยนกระแสตรงให้เป็นกระแสสลับ,เตาหลอมเหล็ก,อุปกรณ์เปลี่ยนเชื้อเพลิง
crucible(ครู'ซิเบิล) n. เบ้าหลอม,การทดสอบที่รุนแรง,การทดสอบน้ำใจ
cullet(คิว'ลิท) n. เศษแก้วหรือแก้วที่แตกหักสำหรับนำมาหลอมใหม่
dissolve(ดิซอลว') vi.,vt. ละลาย,กระจายตัว,หลอมเหลว,กลายเป็นของเหลว,แตกตัว,ยุติ,สิ้นสุด, See also: dissolvability n. ดูdissolve dissolvable adj. ดูdissolve, Syn. divide,melt,disappear,fade ###A. solidify,thicken,unite
ductile(ดัค'เทิล) adj. ตีเป็นแผ่นบางได้ (โลหะบางชนิด) ,ดึงเป็นเส้นสายได้ (เช่นทอง) ,หลอมเป็นรูปร่างต่าง ๆ ได้,ดัดได้,ไม่เปราะ,น่วมอ่อน,เปลี่ยนรูปได้ง่าย,สอนง่าย., See also: ductility n. ดูductile ductiliness n. ดูductile, Syn. malle
finery(ไฟ'เนอรี) n. เสื้อผ้าอาภรณ์ที่หรูหรา,เตาหลอมสำหรับเปลี่ยนเหล็กหล่อ (cast-iron) เป็นเหล็กเหนียวที่ตีเป็นรูปร่างขึ้นได้ (wrought-iron)

English-Thai: Nontri Dictionary
anneal(vt) หลอม
BLAST blast furnace(n) เตาหลอมเหล็ก
converter(n) ผู้เปลี่ยนศาสนา,เตาหลอมเหล็ก
convertor(n) ผู้เปลี่ยนศาสนา,เตาหลอมเหล็ก
crucible(n) ภาชนะหุงต้ม,เครื่องลองใจ,เบ้าหลอมโลหะ
ductile(adj) ทำให้โค้งได้,ดัดได้,ตีเป็นแผ่นบางได้,หลอมได้
forge(n) โรงตีเหล็ก,เตาหลอม,เตาหล่อ
forge(vt) เผาเหล็ก,หลอมโลหะ,กุเรื่อง,ปลอมแปลง,ปลอมลายมือ
found(vt) สถาปนา,ก่อตั้ง,สร้างขึ้น,วางราก,หลอม,หล่อ(ระฆัง)
foundry(n) การหล่อโลหะ,โรงหล่อ,โรงหลอม

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
溶かす[とかす, tokasu] Thai: หลอมละลาย English: to melt, to dissolve

German-Thai: Longdo Dictionary
auflösen[เอ๊าฟ-เลอ-เซ่น] (vi) |löste auf, hat aufgelöst| หลอมละลาย , See also: S. zerlassen,
Verschmelzung(n) |die, pl. Verschmelzungen| การหลอมละลาย, การรวมตัวกัน, See also: S. Fusion, Schmelzen

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top