Search result for

หลอ

(117 entries)
(0.0186 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หลอ-, *หลอ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลอ[V] be decayed, See also: be broken, Syn. แหว่ง, โหว่, Example: ฟันของเขาหลอสามซี่
หลอ[N] straw (for drinking), See also: tube, Example: หล่อนยกแก้วชาดำเย็นขึ้นดูดน้ำหวานจากหลอด, Count unit: หลอด, Thai definition: ของกลมยาวขนาดเล็กที่มีรูตลอด
หลอ[V] haunt, See also: spook, scare, frighten, Syn. หลอกหลอน, Example: ภาพอุบัติเหตุหวนกลับมาหลอนเขาอีก, Thai definition: อาการที่ภาพซึ่งน่ากลัวหรือน่าสะเทือนใจคงอยู่ในมโนภาพ
หลอ[V] melt, See also: smelt, fuse, Syn. หลอมละลาย, ละลาย, Example: เขาหลอมตะกั่วทำลูกปืน, Thai definition: ทำให้ละลายด้วยความร้อน
หลอกๆ[ADV] falsely, See also: not for real, Syn. หลอก, ไม่จริงจัง, เล่นๆ, Example: ตอนนี้เป็นการเผาศพหลอก ๆ
หลอกตา[ADJ] deceptive, See also: misleading, delusive, Syn. ลวงตา, Example: กระจกในร้านเสื้อผ้าโดยส่วนใหญ่ เมื่อส่องแล้วจะดูหลอกตา เพื่อให้เห็นว่ารูปร่างพอเหมาะกับเสื้อผ้า, Thai definition: เห็นผิดไปจากความจริง
หลอดลม[N] windpipe, See also: trachea, Example: เวลารับประทานอาหารไม่ควรพูดไปด้วย เพราะอาหารอาจตกลงไปในหลอดลมได้, Count unit: หลอด, Thai definition: ทางเดินอากาศหายใจส่วนล่างที่อยู่ระหว่างกล่องเสียงกับหลอดลม, Notes: (อังกฤษ)
หลอดไฟ[N] light bulb, See also: incandescent lamp, Syn. หลอดไฟฟ้า, Example: หลอดไฟให้แสงสว่างเวลากลางคืน, Count unit: หลอด, Thai definition: อุปกรณ์ที่ให้ความสว่างโดยใช้พลังงานไฟฟ้า
หลอกล่อ[V] deceive, See also: lure, entice, tempt, seduce, fool, Syn. หลอก, ล่อลวง, ชักจูง, Example: นักกีฬาจะสร้างจินตการว่าเขาจะหลอกล่อคู่แข่งขันอย่างไรก่อนลงแข่งจริง
หลอมตัว[V] fuse, Syn. ละลายรวมกัน, หลอมละลาย, Example: ตะกั่วหลอมตัวด้วยความร้อนเกินกว่าร้อยองศา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หลอว. ใช้ประกอบกับคำ เหลือ เป็น เหลือหลอ หมายความว่า หลงเหลืออยู่ เช่น รถชนกันอย่างนี้ จะมีอะไรเหลือหลอเล่า, ถ้าใช้ในความปฏิเสธหมายความว่า หมดเกลี้ยง เช่น กินเสียจนไม่มีอะไรเหลือหลอ
หลอเรียกฟันที่มีช่องว่างระหว่างฟันซึ่งเกิดจากฟันหลุด กร่อน หรือหักจนถึงโคนฟันเป็นต้น ว่า ฟันหลอ.
หลอก ๑(หฺลอก) ก. ทำให้เข้าใจผิดสำคัญผิด เช่น หลอกขายของปลอม, ทำให้ตกใจ เช่น ผีหลอก, ล้อ เช่น แลบลิ้นหลอ
หลอก ๑ขัดกัน เช่น สีหลอกกัน.
หลอก ๒, หลอก ๆว. ไม่จริง เช่น เผาหลอก, เล่น ๆ เช่น ทำหลอก ๆ ชกกันหลอก ๆ.
หลอกตาก. ทำให้เห็นขนาด ระยะทาง เป็นต้น ผิดไปจากความเป็นจริง เช่น ที่แปลงนี้หลอกตา ดูเล็กนิดเดียวแต่มีเนื้อที่หลายไร่.
หลอกตาว. ที่ทำให้เห็นขนาดหรือรูปร่างผิดไปจากความเป็นจริง เช่น เสื้อตัวนี้หลอกตา ใส่แล้วดูผอม กระจกหลอกตา.
หลอกลวงก. ใช้อุบายทุจริตลวงให้เข้าใจผิด, (กฎ) แสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง เพื่อให้บุคคลอื่นเข้าใจผิด.
หลอกล่อก. หลอกให้เชื่อโดยมีเครื่องจูงใจ, ล่อหลอก ก็ว่า.
หลอกล้อก. ทำกิริยาอาการเย้าเล่น, ล้อหลอก ก็ว่า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
swindlingหลอกลวง, ฉ้อโกง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
canalหลอด, ทางเดิน, ทางไหล, ช่อง, คลอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vas; vesselหลอด, หลอดเลือด, หลอดน้ำเหลือง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vessel; vasหลอด, หลอดเลือด, หลอดน้ำเหลือง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
corolla tubeหลอดกลีบดอก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
calyx tubeหลอดกลีบเลี้ยง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
semicircular canalหลอดกึ่งวงกลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
canal, semicircularหลอดกึ่งวงกลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cannulaหลอดคา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tracheostomy tubeหลอดคาคอเจาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Vacumm-tubeหลอดสุญญากาศ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Aortic aneurysmหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง [TU Subject Heading]
Aortic aneurysm, Abdominalหลอดเลือดแดงใหญ่ช่องท้องโป่งพอง [TU Subject Heading]
Arteriesหลอดเลือดแดง [TU Subject Heading]
Arteriosclerosisหลอดเลือดแดงแข็ง [TU Subject Heading]
Blood-vesselsหลอดเลือด [TU Subject Heading]
Carotid arteriesหลอดเลือดแดงคาโรติด [TU Subject Heading]
Cathetersหลอดสวน [TU Subject Heading]
Cathode ray tubesหลอดภาพ [TU Subject Heading]
Cerebrovascular disordersหลอดเลือดสมองผิดปกติ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A militant veganista, anemic and proud. Brown is an ivy league school.มนต์เสน่ห์ของ เวกานิสต้า , ความเป็นนิยายและความภูมิใจ หลอมรวมเป็น รร.ที่น่าหลงใหล New Haven Can Wait (2008)
And great hoaxes in archaeology.และการหลอกลวงเกี่ยวกับเรื่องโบราณคดีทั้งหลาย New Haven Can Wait (2008)
Great hoaxes in archaeology--การหลอกลวงเกี่ยวกับเรื่องโบราณคดีทั้งหลาย New Haven Can Wait (2008)
And one is gonna haunt me for the rest of my life.และหนึ่งในนั้นจะต้องหลอนฉันไปชั่วชีวิต New Haven Can Wait (2008)
Here come the sharks.มาแล้วไง จอมหลอกลวง Chuck in Real Life (2008)
To see just how gullible you could be.เพื่อจะดูว่าเธอหลอกง่ายแค่ไหนก็เท่านั้นเอง Chuck in Real Life (2008)
Seducing and humiliating you was theหลอกเธอ เล่นกับเธอ เป็น Chuck in Real Life (2008)
I had to. She was using me.ใช่ ฉันลาออก เขาหลอกใช้ฉัน There Might be Blood (2008)
And the logarithm?มโนภาพทั้ง7ที่ตามหลอหลอน Odyssey (2008)
Sometimes the sedatives cause hallucinations.ยาระงับประสาททำให้เกิดภาพหลอน Dead Space: Downfall (2008)
The Marker is making us paranoid and delusional.สัญลักษณ์นี่จะทำให้ เกิดภาพหลอนน่ะกัปตัน Dead Space: Downfall (2008)
We have been deceived into believing that there are space gods.เราถูกหลอกให้เชื่อ ว่าไอ้พวกนี้เป็นพระเจ้าของจักรวาล Dead Space: Downfall (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หลอ[v.] (lø) EN: be decayed ; be broken   
หลอ[n.] (løk) EN: tube   FR: tube [m]
หลอ[v.] (løk) EN: hoodwink ; bluff   FR: tromper ; duper ; bluffer
หลอ[v.] (løk) EN: frighten ; spook   FR: effrayer
หลอกตัวเอง[v. exp.] (løk tūa-ēng) EN: deceive oneself ; fool oneself ; delude oneself   
หลอกลวง[v.] (løklūang) EN: deceice ; delude ; dupe ; defraud ; cheat   FR: décevoir ; frustrer ; berner ; faire marcher
หลอ[n.] (løt) EN: tube   FR: tube [m] ; tuyau [m]
หลอ[n.] (løt) EN: straw ; drinking straw ; soda straw   FR: paille [f] ; chalumeau [m]
หลอ[n.] (løt) EN: [classifier : tubes (toothpaste ..)]   FR: [classificateur : tubes (dentifrice ...)]
หลอดกระดาษ[n.] (løt kradāt) EN: straw ; soda straw   FR: paille [f] ; chalumeau [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
flare(n) แถบหรือแนวจุดสว่างที่ปรากฏบนภาพถ่าย อันเกิดจากการที่แสงจากแหล่งกำเนิด เช่น ดวงอาทิตย์หรือหลอดไฟฟ้า ส่องเข้าหน้าเลนส์ในมุมที่เหมาะสม แล้วสะท้อนกับผิวแก้วชิ้นเลนส์หรือวัตถุอื่นๆที่อยู่ในเลนส์ ไปตกลงบนผิวฟิล์มรับภาพ สามารถบรรเทาได้ด้วยการสวมหน้ากากกันแสงหน้าเลนส์ (hood), hood
coronary artery disease(n phrase) โรคหลอดเลือดแดงเลี้ยงหัวใจอุดตัน, โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ย่อด้วย CAD, S. Coronary heart disease (CHD)
window dressing(n) การตกแต่งบัญชี, การตกแต่งหลอกๆ ให้ดูดี เพื่อปกปิดอะไรบางอย่าง
atherothrombotic(n) ภาวะเส้นโลหิตแดงตีบเนื่องจากมีลิ่มเลือดในหลอดเลือด
test tube(n) หลอดทดลอง, หลอดแก้วใส่สารเคมี
bronchospasm(n) การบีบเกร็งของหลอดลม, R. bronchus, bronchi,
deceptive(adj) ที่สร้างความหลงผิด, ซึ่งหลอกลวง, ที่ลวงตา เช่น Deceptive coloration is when an organism's color fools either its predators or prey.
razor clam(n) หอยหลอ
in-vitro fertilisation(n) การปฏิสนธิในหลอดแก้ว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ampoule[N] หลอดแก้วหรือพลาสติกที่ใส่ยาสำหรับฉีด, Syn. ampul, ampule
ampul[N] หลอดแก้วหรือพลาสติกที่ใส่ยาสำหรับฉีด, Syn. ampule, ampoule
ampule[N] หลอดแก้วหรือพลาสติกที่ใส่ยาสำหรับฉีด, Syn. ampul, ampoule
angle[VT] ล่อ, See also: หลอกล่อ (เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ)
anneal[VT] หลอมให้อ่อนตัวแล้วทำให้เย็นลง
bamboozle[VT] หลอกลวง (คำสแลง), See also: ล่อลวง, Syn. swindle, trick
betray[VT] หลอกลวง, See also: ล่อลวง, ชักชวนไปให้เสียชื่อเสียง, Syn. deceive
blood vessel[N] หลอดเลือด
bobbin[N] กระสวยด้าย, See also: หลอดด้าย, Syn. spool, spindle
bronchus[N] หลอดลม, Syn. bronchia

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abroach(อะไบรซ) adj., adv. ซึ่งเปิดช่องหรือรู (ให้ของเหลวหรือสิ่งของไหลออกได้)
abuse(อะบิวซ) vt.,n. ใช้ในทางผิด, ใช้มากเกินไป, ใช้เป็นโทษ, หลอกลวง,ข่มขืน, ชำเรา, กล่าวร้าย. -abusive adj., -abuser n.
adrenal glandต่อมหมวกไต มีส่วนประกอบ 2 ส่วน 1. ส่วนเปลือก (adrenal cortex) ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน 1.1 กลูโคคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได้แก่ cortisone ,hydrocortisone ซึ่งทำหน้าที่ในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน ทำให้จำนวนกลูโคสในเลือดเพิ่มขึ้น และไกลโคเจนจะถูกสะสมในตับมากขึ้น ดังนั้นจะเห็นว่าฮอร์โมนนี้จะทำหน้าที่ตรงข้ามกับ insulin ในขณะที่ร่างกายเครียดจะหลั่ง ACTH และ cortisoneออกมาโดยผ่านทาง higher center ของระบบประสาทส่วนกลาง เราจึงมักพบ cortisone ในสภาวะที่ร่างกายได้รับความเจ็บปวด ถูกของร้อน มีคม ไข้สูง ฯลฯ 1.2 ไมเนอราลคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได่แก่ aldosterone deoxycorticosterone ซึ่งมีจำนวนน้อย ทั้งสองฮอร์โมนทำหน้าที่ควบคุมน้ำและเกลือแร่ 1.3 sex hormone แยกย่อยได้เป็น Estrogen Progesterone Androgen 2. ส่วนแกน (adrenal medulla) ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนสำคัญคือ 2.1 adrenaline หรือ epinephrine ทำให้หัวใจเต้นแรง ความดันเลือดเพิ่มขึ้น เส้นเลือดที่ผิวหนังและอวัยวะภายในบีบตัว อัตราการหายใจเพิ่มขึ้น เร่งการสลาย glycogen ในตับเพื่อเปลี่ยนเป็น glucose ทำให้นเตาลในเลือดสูงขึ้น 2.2 noradrenaline ไม่มีผลต่อการเผาผลายอาหารในร่างกาย แต่มีผลทำให้เลือดหดตัว หัวใจเต้นช้าลง ความดันเลือดสุงขึ้น ขยายหลอดลม แต่ไม่มีผลต่อระดับ้ำตาลในเลือด
aeroembolism(แอโรเอม' โบลิสซึม) n. โรคฟองอากาศอุดตันในหลอดโลหิต, เนื่องจากความกดดันบรรยากาศลดลงอย่างรวดเร็วในขณะบินที่สูง
alusiaอาการหลอนตัวเอง
ambidexterity(แอมบิเดคสฺเทอ' ริที) n. ความชำนาญในการใช้มือทั้งสองข้างได้ดีเท่ากัน, ความฉลาดอย่างผิดปกติ, ความคล่องแคล่ว, ความชำนาญมาก, ความหลอกลวง, Syn. duplicity, skill ###A. clumsiness, unskill
ambidextrous(แอมบิเดค' เทริส) adj. ใช้มือได้ดีทั้งสองข้าง, คล่องแคล่ว, ชำนาญมาก, ตีสองหน้า, หลอกลวง. -ambidextrousness n., Syn. facile, skilled ###A. clumsy)
ampule(แอม' พูล) n. หลอดแก้วหรือพลาสติกที่ใส่ยาสำหรับฉีด., Syn. ampul, ampoule
angiocardiography(แอนจิโอคาดิออก' กระพี) n. การถ่ายเอ็กซเรย์หัวใจ และหลอดเลือดหัวใจหลังฉีดสารทึบแสง
angiology(แอลขิออล' โลจี) n. วิชาเกี่ยวกับหลอดโลหิตและหลอดน้ำเหลือง

English-Thai: Nontri Dictionary
aboveboard(adj) ไม่หลอกลวง,เปิดเผย,ตรงไปตรงมา
aboveboard(adv) อย่างไม่หลอกลวง,อย่างเปิดเผย,อย่างตรงไปตรงมา
anneal(vt) หลอ
archly(adv) อย่างมีเล่ห์กระเท่ห์,อย่างล่อหลอก,อย่างมีมารยา
bait(vt) หลอกล่อ,ให้อาหาร,กินเหยื่อ
bamboozle(vt) หลอกลวง,ลวง,ทำให้ฉงน
befool(vt) ล่อลวง,หลอกลวง,หลอ
beguile(vt) หลอก,ล่อลวง,หลอกลวง,ล่อหลอ
belie(vt) โกหก,ไม่ซื่อตรง,หลอกลวง,ทัดทาน,คัดค้าน,ใส่ความ
betray(vt) หักหลัง,ทรยศ,ซ้อนกล,นอกใจ,หลอกลวง,เผย(ความลับ)

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
anginaหลอดเลือดหัวใจตีบ
DELUSIONAL ( ) หลอกลวง
Neovascularizationหลอดเลือดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปริมาณที่ผิดปกติ (เช่นในสภาวะของจอประสาทตา) หรือในเนื้อเยื่อที่ผิดปกติ (เป็นเนื้องอก)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
電灯[でんとう, dentou] (n) หลอดไฟ (ไฟฟ้า)
電球[でんきゅう, denkyuu] (n) หลอดไฟ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
食道[しょくどう, shokudou] (n ) หลอดอาหาร

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
溶かす[とかす, tokasu] Thai: หลอมละลาย English: to melt, to dissolve

German-Thai: Longdo Dictionary
Glühbirne(n) |die, pl. Glühbirnen| หลอดไฟที่มีลักษณะเป็นกระเปาะกลมๆ คล้ายลูกแพร์ (Birne)
Leuchtstofflampe(n) |die, pl. Leuchtstofflampen| หลอดไฟนีออนยาว (ไม่ใช่กลมๆ), See also: Related: Glühbirne
durchschauen(vt) |durchschaute, hat durchschaut| เข้าใจทะลุปรุโปร่ง, เห็นหมด(มักหมายถึงเหตุการณ์ที่ซับซ้อน ซ่อนเงื่อน) เช่น Mich kann er nicht täuschen. Ich habe seine Pläne durchschaut. เขาไม่สามารถหลอกลวงฉันได้ ฉันเข้าใจแผนการณ์ของเขาหมด
betrügen(vt) |betrügt, betrog, hat betrogen, jmdn. um etw.| หลอกลวง, โกหก, ปลิ้นปล้อน เช่น Andy hat seine Eltern um ihr Geld betrogen. แอนดี้หลอกลวงเอาเงินมาจากพ่อแม่ของเขา
auflösen[เอ๊าฟ-เลอ-เซ่น] (vi) |löste auf, hat aufgelöst| หลอมละลาย , See also: S. zerlassen,
Verschmelzung(n) |die, pl. Verschmelzungen| การหลอมละลาย, การรวมตัวกัน, See also: S. Fusion, Schmelzen
Reagenzglas(n) |das, pl. Reagenzgläser| หลอดทดลอง, หลอดแก้วใส่สารเคมี
Probierglas(n) |das, pl. Probiergläser| หลอดทดลอง, See also: S. Reagenzglas,

French-Thai: Longdo Dictionary
poisson d'avril(phrase) เรื่องโกหกหรือเรื่องขำขันที่นำมาเล่นหลอกกันในวันที่ 1 เมษายน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top