Search result for

หลน

(29 entries)
(0.0147 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หลน-, *หลน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลน[V] stew, See also: simmer (in a little water), Syn. เคี่ยว, Example: วันนี้แม่หลนเต้าเจี้ยวเป็นอาหารจานเด็ดมื้อเย็น, Thai definition: เคี่ยวของบางอย่างให้ละลายและงวด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หลน(หฺลน) ก. เคี่ยวของบางอย่างเช่นปลาร้าปลาเจ่าให้ละลายและงวดข้น เพื่อปรุงเป็นอาหาร.
หลน(หฺลน) น. อาหารประเภทเครื่องจิ้มชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยกะทิ หัวหอม หมูหรือกุ้งสับ เคี่ยวรวมกันแล้วใส่ปลาร้าหรือเต้าเจี้ยวแห้งเป็นต้น อย่างใดอย่างหนึ่ง เรียกชื่อตามนั้น ปรุงรสให้เปรี้ยว เค็ม หวาน เช่น ปลาร้าหลน เต้าเจี้ยวหลน เต้าหู้ยี้หลน ปลากุเลาหลน รับประทานกับผักสด.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
People are asses. Why are you telling me this stuff?คนทั่วไปเป็นไอ้ตูด ทำไมคุณบอกเรื่องเหลวไหลนี้กับฉัน Not Cancer (2008)
Nonsense. We will be the envy of every kingdom.เหลวไหลน่า ทุกอาณาจักรจะพากันอิจฉาเรา The Labyrinth of Gedref (2008)
That was an eel.ปลาไหลน่ะสิ Rookies (2008)
Don't be so silly, darling.เหลวไหลนา ลูกรัก The Bank Job (2008)
Don't give me this bullshit, figure it out!เหลวไหลน่า ตั้งใจหน่อย Vantage Point (2008)
Nonsense. Don't be silly. You're our guests.เหลวไหลน่า บ้าแล้ว นายเป็นแขกของเรา Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
You've had dozens of shrooms, my friend.คุณกินเห็ดเข้าไปโหลนึงนะเพื่อน Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
My dad's left a dozen messages. They're at the hospital.พ่อฉันทิ้งข้อความไว้โหลนึง ว่าพวกเขาอยู่ที่โรงพยาบาล Day of the Dead (2008)
You need a better excuse.อย่ามาตอแหลนะ! Ponyo (2008)
- I'm afraid she has a bit of a bloody nose.-ฉันเกรงว่าเธอจะมีเลือดกำเดาไหลนิดหน่อย Doubt (2008)
Your nose is bleeding.เลือดกำเดาคุณไหลน่ะ Safe and Sound (2008)
HaveI gotsomethinginmymouth ?มันเกิดอะไรขึ้น\ แค่เลือดกำเดาไหลน่ะ Drag Me to Hell (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หลน[n.] (lon) EN: sauce or condiment to be eaten with vegetables   FR: assaisonnement pour crudités [m]
หลน[v.] (lon) EN: stew ; simmer   FR: étuver ; mijoter ; cuire à feu doux
หลนเต้าเจี้ยว[xp] (lon taojīo) EN: coconut milk and fermented soya bean sauce   
หลนแฮม[xp] (lon haēm) EN: coconut ham sauce   

English-Thai: Longdo Dictionary
stonefly(n name) สโตนฟลาย เป็นแมลงใน อันดับ พลีคอปเทอร่า (Order Plecoptera: Class Insecta) ลักษณะตัวเต็มวัย (adult) แบ่งออกเป็น ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง ชัดเจน; ส่วนหัว (head) มีหนวด (antennae) ยาว 1 คู่ มีตารวม (compound eyes) 1 คู่ มีตาเดี่ยว (ocelli) 0-3 ตา มีปากแบบกัดกิน (Chewing mouthpart), ส่วนอก (thorax) มีขา 3 คู่ มีปีก 2 คู่เป็นแผ่นบางใส (membranous wings) ปีกคู่หลัง (hind wings) จะซ้อนพับอยู่ใต้ปีกคู่หน้า (fore wings), ส่วนท้อง (abdomen) ยาวแบ่งเป็นปล้อง; มีการเจริญเติบโตแบบไม่สมบูรณ์ (Incomplete metamorphosis) คือเจริญเติบโตจากไข่ ฟักออกมาเป็นตัวอ่อน ลอกคราบหลายครั้งจนเป็นตัวเต็มวัย โดยไม่มีระยะดักแด้; ในระยะตัวอ่อน (nymph) มีลักษณะคล้ายตัวเต็มวัยแต่ไม่มีปีก อาจพบเหงือก (gills) รูปร่างต่าง ๆ ตามลำตัวเป็นอวัยวะช่วยในการหายใจ อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำไหล (Lotic habitat, running water) บางชนิดมีนิสัยการกินแบบผู้ล่า (predator) กินสัตว์อื่นที่มีขนาดเล็กกว่าเป็นอาหาร แต่บางชนิดกินเศษซากตะกอนในแหล่งน้ำเป็นอาหาร (detritivore) และเมื่อลอกคราบครั้งสุดท้ายเป็นตัวเต็มวัยจะอาศัยอยู่บนบกใกล้แหล่งน้ำ สโตนฟลายบางชนิดที่มีวงจรชีวิตระยะตัวอ่อนเป็นเวลายาวนาน เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะจับคู่ผสมพันธุ์ทันทีโดยไม่กินอาหาร แต่ในบางชนิดที่มีวงจรชีวิตใช้เวลาในระยะตัวอ่อนน้อย เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะกินน้ำหรือเศษซากพืชหรือซากตะกอนเพียงเล็กน้อย เพื่อพัฒนาระบบสืบพันธุ์ให้เจริญเต็มที่ ก่อนจับคู่ผสมพันธุ์ เมื่อผสมพันธุ์แล้วตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไข่ลงในแหล่งน้ำไหลเพื่อให้ไข่ฟักออกมาเป็นตัวอ่อนอาศัยเจริญเติบโตในแหล่งน้ำไหลนั้นต่อไป; จากลักษณะการดำรงชีวิตโดยอาศัยพึ่งพาแหล่งน้ำอยู่เกือบตลอดทั้งวงจรของชีวิต แมลงชนิดนี้จึงจัดอยู่ในกลุ่มของแมลงน้ำ (Aquatic insect) , R. plecoptera

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
javelin(แจฟ'ลิน,แจฟ'วะลิน) n. หลาว,แหลน,ทวน,หอก,กีฬาพุ่งหลาว vt. พุ่งหลาว,พุ่งหอก
lizard(ลิซ'เซิร์ด) n. สัตว์เลื้อยคลานจำพวก Lacertilia (Sauria) ได้แก่ จิ้งจก,ตุ๊กแก,จิ้งเหลน,กิ้งก่า,เหี้ย,แย้,หนังของสัตว์ดังกล่าว
scorpion(สคอร์'เพียน) n. แมงป่อง,จิ้งเหลน,แย้,คนเหี้ยมโหด,แส้,หวาย Phr. (the Scorpion กลุ่มดาวแมงป่อง)
skink(สคิงคฺ) n. จิ้งเหลน, Syn. lizard
spear(สเพียร์) n.,vi,vt. (แทงด้วย) หลอก,หลาว,แหลน,ทวน,ฉมวก,การแทงด้วยอาวุธดังกล่าว., See also: spearer n.
stasis(สเท'ซิส,สแทส'ซิส) n. การหยุดไหลหรือไหลน้อยลง,ภาวะหยุดนิ่ง,ความชะงักงัน,ดุลยภาพที่เกิดจากแรงต้านกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
grandnephew(n) เหลนชาย
iguana(n) จิ้งเหลน,แย้
javelin(n) แหลน,หอก,ทวน,หลาว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top