Search result for

หลงใหล

(52 entries)
(0.0096 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หลงใหล-, *หลงใหล*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลงใหล[ADV] fascinatingly, See also: enticingly, alluringly, Syn. เผลอไผล, สติเฟือน, Example: หนังสือเล่มนี้เป็นเล่มที่ผมเคยอ่านอย่างหลงใหล, Thai definition: ชอบมากจนไม่อาจควบคุมสติได้
หลงใหลได้ปลื้ม[V] be enchanted, See also: be mad about, be infatuated with, dote on, Syn. หลงใหล, ลุ่มหลง, หลงเสน่ห์, คลั่งไคล้, Example: เขาลืมคำอบรมสั่งสอนจากโรงเรียนจนหมดสิ้น เพราะมัวหลงใหลได้ปลื้มไปกับสิ่งชั่วร้าย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หลงใหลก. คลั่งไคล้ในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น หลงใหลนักร้อง
หลงใหลเลอะเลือน, มีสติเฟือน, เช่น คนแก่มักหลงใหล กินแล้วก็ว่าไม่ได้กิน.
หลงใหลได้ปลื้มก. ตื่นเต้นยินดีเมื่อตนเองหรือผู้อื่นได้ดิบได้ดีเป็นต้น เช่น อย่ามัวหลงใหลได้ปลื้มกับรางวัลจนลืมหน้าที่การงานของตน.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A militant veganista, anemic and proud. Brown is an ivy league school.มนต์เสน่ห์ของ เวกานิสต้า , ความเป็นนิยายและความภูมิใจ หลอมรวมเป็น รร.ที่น่าหลงใหล New Haven Can Wait (2008)
It's kind of fascinating.มันเป็นอะไรที่น่าหลงใหล Adverse Events (2008)
No, I love old crypts. I wouldn't be seen dead anywhere else.ไม่ใช่หรอก ข้าออกจะหลงใหลป่าช้า ที่ไหนจะมีศพได้แบบนี้อีกล่ะ Excalibur (2008)
The natural weakness of minds easily seduced and swayed by loveความอ่อนไหวของจิตใจมนุษย์ พ่ายเสน่ห์และความน่าหลงใหลในรัก Portrait of a Beauty (2008)
Good choice! Lt'll capture any woman's heart...เลือกได้ดีนี่ ผืนนี้ใครเห็นเป็นต้องหลงใหล Portrait of a Beauty (2008)
But you must continue to have the yearning for the passion of music.แต่เธอจำต้องมีความรู้สึกหลงใหลในดนตรีอย่างต่อเนื่อง Beethoven Virus (2008)
So you're telling me you didn't know why King Daeso is obsessed over this?ท่านกำลังจะบอกข้าว่าท่านไม่รู้ว่า\ ทำไมกษัตริย์แทโซหลงใหลเจ้าสิ่งนี้ The Kingdom of the Winds (2008)
Or attractiveness.หรือความน่าหลงใหล Kung Fu Panda (2008)
You are very attractive.คุณเป็นคนน่าหลงใหลมาก Passengers (2008)
All I know is that a man that didn't know who you were was with you in that room for half an hour and came out besotted.เท่าที่ข้ารู้ก็คือ ผู้ชายที่แทบไม่รู้จักเจ้า อยู่ในห้องกับเจ้า เป็นเวลาครึ่งชั่วโมง และออกมาด้วยความหลงใหล The Other Boleyn Girl (2008)
I think he's enamored with you.ผมคิดว่า เขาหลงใหลคุณ Episode #1.7 (2008)
I'm one of those boys who'd appreciatesผมเป็นผู้ชายประเภทที่ที่หลงใหลบอดี้สวยๆ Fast & Furious (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หลงใหล[v.] (longlai) EN: be misguided ; dote on ; be fatuous   FR: raffoler ; adorer ; être dingue de (fam.)
หลงใหล[adv.] (longlai) EN: fascinatingly ; enticingly ; alluringly   
หลงใหลได้ปลื้ม[v. exp.] (longlai dāi pleūm) EN: be enchanted ; be mad about ; be infatuated with ; dote on   FR: raffoler ; être fou de ; être dingue de (fam.)

English-Thai: Longdo Dictionary
Label whore(n slang ) คนที่คลั่งไคล้หลงใหลในเสื้อผ้าเครื่องใช้แบรนด์เนม, S. tag hag, brand whore

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
addict to[PHRV] ชอบมาก, See also: หลงใหล, Syn. hook on
drool over[PHRV] หลงใหล, See also: ชื่นชอบอย่างยิ่ง, Syn. slobber over, slop over
dote[VI] ให้ความรักมากเกินไป, See also: หลงใหล, ชื่นชมมากเกินไป, เลื่อมใสมากเกินไป, บูชามาก, Syn. adore, cherish, worship, Ant. loathe, hate, despise
fascinate[VI] ลุ่มหลง, See also: หลงใหล, ชื่นชอบมาก, จับใจ, Syn. absorb, attract, engross, Ant. bore
gaga[ADJ] คลั่งไคล้ (คำไม่เป็นทางการ), See also: หลงใหล, เป็นปลื้ม, Syn. driveling, Ant. repelled
think the world of[IDM] ชอบมาก, See also: หลงใหล, รักมาก
idolize[VT] เลื่อมใสมากเกินไป, See also: หลงใหลมากเกินไป, Syn. adore, worship
idolize[VI] เลื่อมใสมากเกินไป, See also: หลงใหลมากเกินไป, Syn. admire, adulate
make over[PHRV] ชื่นชอบมาก, See also: หลงใหล
maniacal[ADJ] คลั่งไคล้, See also: หลงใหล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
besot(บิซอท') {besotted,besotting,besots} vt. ทำให้มึนงง,ทำให้งงงวย,ทำให้หลงใหล, See also: besotedly adj. ดูbesot besotedness n. ดูbesot, Syn. stupefy
charming(ชาร์ม'มิง) adj. มีเสน่ห์,ซึ่งทำให้หลงใหล,ซึ่งใช้อำนาจเวทมนตร์., See also: charmingly adv., Syn. enchanting,
crush(ครัช) {crushed,crushing,crushes} n. ทำให้แตก,ขยี้,บี้,คั้น,บด,เหยียบ,กำจัด,ทำลาย,ทำให้โศกเศร้า. n. การขยี้ (บี้คั้น,บด,กำจัด,ทำลาย,ทำให้โศกเศร้า) ฝูงชนที่แน่นขนัด,ความหลงใหลอย่างมาก,สิ่งที่หลงไหลอย่างมาก,น้ำผลไม้คั้น, Syn. smash,
enchantvt. ทำให้ลุ่มหลง,ทำให้หลงใหล,ทำให้หลงเสน่ห์,ทำให้ปลื้มปิติ,มีเสน่ห์, Syn. bind
enchantingadj. มีเสน่ห์,ซึ่งทำให้หลงใหล
enchantmentn. การทำให้หลงใหล,เสน่ห์,สิ่งที่ทำให้หลงใหล, Syn. spell,magic
enrapturevt. ทำให้ปีติยินดีมาก,ทำให้หลงใหล., See also: enrapturedly adv.
entrancingadj. ซึ่งทำให้ปีติยินดี,ซึ่งทำให้หลงใหล
fiend(ฟีนดฺ) คนที่ทารุณโหดร้าย,ภูตผีปีศาจ,มาร,ซาตาน,คนซุกซน,ขี้ยา,คนหลงใหลในบางสิ่งบางอย่าง, Syn. devil
groupie(กรูพ'พี) n. หญิงวัยรุ่นผู้หลงใหลดารา

English-Thai: Nontri Dictionary
besot(vt) ทำให้งง,ทำให้มึนงง,ทำให้หลงใหล
besotted(adj) โง่,งมงาย,หลงใหล
enchant(vt) ทำให้หลงเสน่ห์,ทำให้ลุ่มหลง,ทำให้หลงใหล,ทำให้เบิกบาน,ทำให้ปลื้มปีติ
fascinate(vt) ทำให้หลงเสน่ห์,ทำให้หลงใหล,ตรึงใจ,ทำให้ตะลึงงัน
fascination(n) ความหลงใหล,ความมีเสน่ห์,เสน่ห์,ความตรึงใจ,ความงดงาม
idolatrous(adj) ที่เคารพรูปปั้น,หลงใหล,ที่เคารพบูชา
idolize(vt) รักมาก,เคารพบูชา,หลงใหล,เลื่อมใสมาก
infatuate(vt) ทำให้หลงรัก,ทำให้หลงเสน่ห์,ทำให้หลงใหล
infatuation(n) ความหลงรัก,การหลงเสน่ห์,ความหลงใหล
magical(adj) ขลัง,วิเศษ,น่าหลงใหล,เกี่ยวกับเวทมนตร์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
メロメロ[めろめろ, meromero] หลงใหล

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top