Search result for

หลงรัก

(32 entries)
(0.0179 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หลงรัก-, *หลงรัก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลงรัก[V] fall in love, See also: be in love, be infatuated with, be enamoured with, be crazy over, Syn. ตกหลุมรัก, หลงใหล, หลงเสน่ห์, Example: เขาหลงรักเธออย่างไม่ลืมหูลืมตา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This is stewart. He's in love with me.นี่คือ สจ๊วต เขาหลงรักฉัน There Might be Blood (2008)
But that bitch fell in love with the guard house sergeant.แต่นังตัวแสบนั่นมันก็ดันไปหลงรักไอ้จ่าเวรนั่น My Sassy Girl (2008)
"I've met somebody and I've fallen in love." Mom?"ผมได้พบคนที่ทำให้ผมหลงรักเข้าให้แล้ว" -แม่? The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Ever since I can remember I've been in love with her, but she barely knows I exist.ตั้งแต่จำความได้ ผมหลงรักเธอมาตลอด แต่.. เธอแทบไม่รู้ด้วยซ้ำว่า ผมมีตัวตน Superhero Movie (2008)
Shelley, that's Colby. I'm in love with him.แชลลี่ นั้นโคลบี ฉันหลงรักเค้าอยู่ The House Bunny (2008)
And the American people, they loved him for it!และคนอเมริกันดัน หลงรักเขาซะอีก! Frost/Nixon (2008)
I guess me in the future also loved her.ผมว่าผมในโลกอนาคต คงจะต้องหลงรักเธอ. Cyborg Girl (2008)
Well, you fall in love with someone, you know and you make a family and you become what you think you're supposed to be.เอ่อ,คุณหลงรักใครสักคน,คุณรู้... ...และคุณสร้างครอบครัวขึ้นมา... ..แล้วคุณก็เป็นสิ่งที่คนคิดว่าสมควรจะเป็น Nights in Rodanthe (2008)
Listen, I'm really into you. I have to kiss you.ฟังนะ ฉันหลงรักเธอเข้าแล้ว ขอจุ๊บหน่อยนะ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Ever fallen in love with someoneหากว่าเธอไปหลงรักคนอื่น Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Ever fallen in love In love with someoneหากว่าเธอไป หลงรักคนอื่น Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Ever fallen in, in love with someoneหากว่าเธอไป หลงรักคนอื่น Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หลงรัก[v. exp.] (long rak) EN: fall in love ; be in love ; be infatuated with ; be enamoured with ; be crazy over   FR: tomber amoureux (de) ; s'amouracher (de) (péj.) ; s'enticher (de)

English-Thai: Longdo Dictionary
have a crush on so.หลงรักหรือคลั่งใครคนใดคนหนึ่ง เช่น I had a crush on you in high school.
smitten(adj slang) หลงรัก เช่น Maybe you can't read because you're so smitten by the cute girl sitting in front of you that you can't concentrate. , S. in love,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gone on[PHRV] มีความรักกับ, See also: หลงรักใน, Syn. go on
love[VT] หลงรัก, See also: รัก, คลั่งรัก, บูชา, Syn. adore, adulate, worship, Ant. detest, hate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dotard(โด'ทิจ) n. ความชรา,ภาวะสติปัญญาอ่อนในวัยชรา,ภาวะสติเลอะเลือน,ความหลงรักอย่างโง่ ๆ ,การโอ๋จนเกินไปจุดเล็ก ๆ บนจอภาพจุดเล็กที่สุดที่สามารถแสดงบนจอภาพได้ วัดขนาดกันเป็นมิลลิเมตร โดยปกติ จะมีขนาด .41 มม. .31 ม.ม. และ .28 ม.ม. ยิ่งจุดเล็กมากเท่าใด ภาพที่ปรากฏบนจอภาพก็จะยิ่งคมชัดและละเอียดขึ้นเท่านั้น นอกจากนั้น ยังใช้วัดระยะห่างระหว่างจุดสองจุดที่เป็นคนละสีในสีเดียวกันด้วย (สีบางสีที่เห็นบนจอภาพเกิดจากการผสมกันระหว่างจุดที่มีสีต่างกัน เช่น สีเทา เกิดจากการผสมกันของสีดำ และขาว)
enamor(เอนแนม'เมอะ) vt. ทำให้หลงรัก,ทำให้ลุ่มหลง, Syn. entice
enamour(เอนแนม'เมอะ) vt. ทำให้หลงรัก,ทำให้ลุ่มหลง, Syn. entice
infatuate(อินแฟช'ชุเอท) vt. ทำให้หลง,ทำให้หลงเสน่ห์. adj. หลง,หลงรัก
infatuated(อินแฟช'ชุเอท'ทิด) adj. หลงรัก,หลง,หลงเสน่ห์.
infatuation(อินแฟชชุเอ'เชิน) n. การหลงรัก,การหลง,การหลงเสน่ห์
smite(สไมทฺ) {smote,smitten,/smote,smiting,smites} vt.,vi. ตี (ตบ,ต่อย,ฟาด,ฟัน) อย่างแรง,ทำลายยับเยิน,ทำให้พ่ายแพ้,มีผลร้าย,มีผลกระทบต่อจิตใจ,ทำให้หลงรัก,ปรากฎแก่, -Id. (smite hip and thight โจมตีอย่างไร้ปรานีเอาชนะ), See also: smiter n.
spoon(สพูน) n. ช้อน,ปริมาณเต็มช้อน,พลั่ว,จอบ,คนเซ่อ,คนที่หลงรักคนอื่นข้างเดียว vt.,vi. ใช้ช้อนตัก,ทำให้เป็นรูปช้อน,ตีลูกกอล์ฟขึ้นเบา ๆ ,หลงงมงาย,เกี้ยว,กอดจูบ,vi. แสดงความรัก -Phr. (born with a silver spoon in one's mouth เกิดในตระกูลมั่งคั่ง) .
spoonerism(สพูน'นะริสซึม) n. การกลับหรือย้ายเสียงของคำ ไคล้,หลงรัก, Syn. spoony
stuck(สทัค) vi.,vt. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ stick stuck on vt. หลงรัก

English-Thai: Nontri Dictionary
captivate(vt) จับใจ,ยั่วยวน,ทำให้หลงรัก,ทำให้หลงเสน่ห์
infatuate(vt) ทำให้หลงรัก,ทำให้หลงเสน่ห์,ทำให้หลงใหล
infatuation(n) ความหลงรัก,การหลงเสน่ห์,ความหลงใหล
passionate(adj) รุ่มร้อน,หลงใหล,หลงรัก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top