Search result for

หลง

(88 entries)
(0.014 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หลง-, *หลง*
Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
หลง (vt ) พูด

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลง[V] be misled, See also: be misguided, misunderstand, be mistaken, Syn. เข้าใจผิด, หลงผิด, Example: เธอหลงเข้าใจว่าเขาชอบเธอเป็นคู่รัก, Thai definition: สำคัญผิด, เข้าใจผิดพลาด
หลง[V] remain, See also: stay behind, be left, linger, Syn. หลงเหลือ, Example: ควันยังหลงอยู่ในห้องและมีกลิ่นไหม้เล็กน้อย, Thai definition: เหลืออยู่, ตกค้างอยู่
หลง[V] lose one's way, See also: get lost, Syn. พลัดหลง, Example: มีศาสตราจารย์ท่านหนึ่งเคยหลงเข้าไปอยู่ในป่าแห่งนี้ หาทางออกไม่ได้, Thai definition: พลัดเข้าไป
หลง[V] be infatuated, Syn. ลุ่มหลง, เมามัว, มัวเมา, คลั่งไคล้, เคลิบเคลิ้ม, Example: มนุษย์เราต้องไม่หลงอยู่กับสิ่งยั่วยวนใจทั้งหลายโดยการฝึกจิตใจให้เข้มแข็งอยู่เสมอ
หลงกล[V] be cheated, See also: be tricked, be taken in, be fooled, be duped, Syn. แพ้รู้, เสียรู้, Ant. รู้ทัน, รู้เท่าทัน, Example: เราหลงกลมันเสียแล้ว
หลงตา[V] be unnoticed, See also: be overlooked, Syn. หลงหูหลงตา, Example: คำนี้หลงตาผมไป โปรดอภัยข้อผิดพลาด, Thai definition: ตกค้างอยู่โดยไม่มีใครเห็น, ปล่อยให้สิ่งผิดๆ ผ่านสายตาไปโดยไม่ทันได้สังเกตเห็น
หลงลม[V] believe someone's sweet words, See also: be deceived, be beguiled, Syn. เชื่อลมปาก, หลงลมปาก, หลงเชื่อ, หลงลิ้น, Example: เธออย่าไปหลงลมเขานะ
หลงทาง[V] be misguided, See also: be misled, be mistaken, Syn. หลงผิด, Example: ลูกชายของเขาหลงทางไปมั่วสุมกับพวกติดยา, Thai definition: เคลิบเคลิ้มไปกับอบายมุขโดยสำคัญผิด
หลงทาง[V] get lost, See also: lose one's way, Example: ปศุสัตว์หลงทางเข้าไปในสนามยิงเป้า, Thai definition: จำทิศทางไม่ได้
หลงผิด[V] be mistaken, See also: be misled, be misguided, Syn. หลงทาง, Example: คนปกติธรรมดาจะไม่หลงผิดรุนแรงเช่นนี้, Thai definition: เดินแนวทางผิด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หลง(หฺลง) ก. สำคัญผิด, เข้าใจผิด, เช่น กาหลงเข้าใจว่าไข่นกดุเหว่าเป็นไข่ของตน
หลงหมกมุ่น, มัวเมา, คลั่งไคล้, เคลิบเคลิ้ม, เช่น หลงในอบายมุข หลงเสน่ห์
หลงพลัด เช่น กาหลงเข้าไปในฝูงหงส์, เข้าไปแล้วหาทางออกไม่ได้ เช่น หลงป่า หลงทาง
หลงเหลืออยู่, ตกค้างอยู่, เช่น มะม่วงหลง ฝนหลงฤดู
หลงมีความจำเลอะเลือน, สติเฟือนไป, เช่น พอแก่ก็ชักจะหลงแล้ว
หลงเรียกเสียงที่แผดดังผิดปรกติ หรือเสียงที่ผิดระดับเสียงดนตรี ว่า เสียงหลง.
หลง ๆ ลืม ๆว. เลอะเลือน, จำได้บ้างไม่ได้บ้าง, ขี้หลงขี้ลืม ก็ว่า.
หลงกลก. แพ้รู้ในกลอุบาย.
หลงจู๊น. ผู้จัดการ.
หลงตา, หลงหูหลงตาว. ตกค้างอยู่โดยไม่เห็น, ปล่อยให้ผ่านสายตาไปโดยไม่ทันได้สังเกตเห็น.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Delusionsหลงผิด,อาการหลงผิด,การหลงผิด,การเชื่อผิด,ความหลงผิด,การเชื่ออย่างผิดๆ [การแพทย์]
Delusions, Nihilisticหลงผิดคิดว่าอวัยวะบางส่วนเสียไป [การแพทย์]
Forgotfulnessหลงลืมง่าย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A militant veganista, anemic and proud. Brown is an ivy league school.มนต์เสน่ห์ของ เวกานิสต้า , ความเป็นนิยายและความภูมิใจ หลอมรวมเป็น รร.ที่น่าหลงใหล New Haven Can Wait (2008)
Than a little leg to get this prince to ravish you.มากกว่าขา เพื่อจะให้เจ้าชายหลงเสน่ห์เธอ Pret-a-Poor-J (2008)
This is stewart. He's in love with me.นี่คือ สจ๊วต เขาหลงรักฉัน There Might be Blood (2008)
Feminine charm. Yes, I do have some.ความลุ่มหลงในอิสตรี ใช่ ฉันก็มี Odyssey (2008)
I'm not coming over to your home. I'll grow on you.ฉันไม่แวะไปที่บ้านคุณหรอก ฉันจะทำคุณลุ่มหลงซะเปล่าๆ Not Cancer (2008)
It's kind of fascinating.มันเป็นอะไรที่น่าหลงใหล Adverse Events (2008)
I'm not lost.ผมไม่หลงทาง Birthmarks (2008)
I'm not lost.ฉันไม่หลงทาง Birthmarks (2008)
Because you're a control seeking narcissist.เพราะคุณควบคุมการหาการหลงตัวเอง Joy (2008)
You take in strays, don't be surprised by the worms.คุณกำลังหลงทาง ไม่ต้องประหลาดใจ โดยตัวหนอน Joy (2008)
I don't think I lost any time.ผมไม่คิดว่าผมหลงทางบางเวลา Joy (2008)
Everything's not some fascinating character flaw.ทุกๆอย่างไม่ได้เป็นข้อบกพร่องที่น่าหลงไหล Last Resort (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หลง[v.] (long) EN: be misled ; be misguided ; misunderstand ; be mistaken ; lose one's way ; get lost ; forget   FR: se fourvoyer ; s'égarer
หลง[v.] (long) EN: remain ; stay behind ; be left ; linger   
หลงทาง[X] (long thāng) EN: lose one's way ; get lost ; be lost   FR: s'égarer ; se perdre ; se fourvoyer ; perdre son chemin
หลงผิด[v.] (longphit) EN: be mistaken ; be misled ; be misguided ; misunderstand   FR: se tromper ; faire fausse route ; être dans l'erreur
หลงรัก[v. exp.] (long rak) EN: fall in love ; be in love ; be infatuated with ; be enamoured with ; be crazy over   FR: tomber amoureux (de) ; s'amouracher (de) (péj.) ; s'enticher (de)
หลงลืม [v.] (longleūm) EN: forget ; overlook ; omit ; neglect   FR: être distrait ; être oublieux (litt.)
หลงลูก[v. exp.] (long lūk) EN: dote on one's child   FR: chérir son enfant
หลงใหล[v.] (longlai) EN: be misguided ; dote on ; be fatuous   FR: raffoler ; adorer ; être dingue de (fam.)
หลงใหล[adv.] (longlai) EN: fascinatingly ; enticingly ; alluringly   
หลงใหลได้ปลื้ม[v. exp.] (longlai dāi pleūm) EN: be enchanted ; be mad about ; be infatuated with ; dote on   FR: raffoler ; être fou de ; être dingue de (fam.)

English-Thai: Longdo Dictionary
take in(vi.) หลงเชื่อ เช่น At first he was completely taken in, but then he realized it was a hoax. ตอนแรกเขาเชื้อสนิทเลย แต่ต่อมาก็ค่อยรู้ว่ามันเป็นเรื่องไม่จริง
have a crush on so.หลงรักหรือคลั่งใครคนใดคนหนึ่ง เช่น I had a crush on you in high school.
deceptive(adj) ที่สร้างความหลงผิด, ซึ่งหลอกลวง, ที่ลวงตา เช่น Deceptive coloration is when an organism's color fools either its predators or prey.
smitten(adj slang) หลงรัก เช่น Maybe you can't read because you're so smitten by the cute girl sitting in front of you that you can't concentrate. , S. in love,
memory lapse(n phrase) อาการหลงๆลืมๆ, ความจำเสื่อม เช่น Do you worry that, as you're getting older, these memory lapses are happening more often?
Label whore(n slang ) คนที่คลั่งไคล้หลงใหลในเสื้อผ้าเครื่องใช้แบรนด์เนม, S. tag hag, brand whore

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
astray[ADV] พลัด, See also: หลง, หลงทาง, Syn. off the track, amiss, in the wrong way
addict to[PHRV] ชอบมาก, See also: หลงใหล, Syn. hook on
drool over[PHRV] หลงใหล, See also: ชื่นชอบอย่างยิ่ง, Syn. slobber over, slop over
entangle in[PHRV] พัวพัน, See also: หลงเข้าไปติด, Syn. enmesh in, entangle with
entangle with[PHRV] พันกันยุ่ง (ปกติใช้รูป passive voice), See also: หลงเข้าไปติด, Syn. enmesh in, entangle in
fall into a trap[IDM] ติดกับ, See also: หลงเชื่อ
delusive[ADJ] หลงผิด, See also: เข้าใจผิด, Syn. imaginary, false
dote[VI] ให้ความรักมากเกินไป, See also: หลงใหล, ชื่นชมมากเกินไป, เลื่อมใสมากเกินไป, บูชามาก, Syn. adore, cherish, worship, Ant. loathe, hate, despise
drift[VI] หลง, See also: หลงทาง, พลัดหลง, Syn. digress, depart, Ant. advance
fascinate[VI] ลุ่มหลง, See also: หลงใหล, ชื่นชอบมาก, จับใจ, Syn. absorb, attract, engross, Ant. bore

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
allure(อะเลียว') vt. ล่อ, ชักชวน, จูงใจ, ทำให้หลงเสน่ห์. -n. เสน่ห์. -alluring n., Syn. seduce, charm, sex appeal
astray(แอสเทร') adv.,adj. หลงทาง,หลงผิด, ในทางที่ผิด, Syn. wandering,lost,amiss)
bedazzle(บิแดซ'เซิล) {bedazzled,bedazzling,bedazzles} vt. ทำให้สับสน,ทำให้ตาลาย,ทำให้หลงเสน่ห์, See also: bedazzlement n. ดูbedazzle
bedevil(บิเดฟ'เวิล) {bedeviled,bedeviling,bedevils} vt. ทำให้ผีเข้า,สาป,แช่ง,ทำให้หลง,ทรมาน,กวน,ทำทารุณ,ทำให้สิ้นสุด,ทำให้เสียการ, See also: bedevilment n.
besot(บิซอท') {besotted,besotting,besots} vt. ทำให้มึนงง,ทำให้งงงวย,ทำให้หลงใหล, See also: besotedly adj. ดูbesot besotedness n. ดูbesot, Syn. stupefy
bewitch(บิวิทชฺ') {bewitched,bewitching,bewitches} vt. ทำให้หลงเสน่ห์,ทำให้เคลิบเคลิ้ม,ใช้อำนาจเวทมนตร์สะกด,ทำให้ต้องมนต์สะกด, See also: bewitcher n. ดูbewitch bewitchery n. ดูbewitch bewitchment n. ดูbewitch, Syn. charm
captive(แคพ'ทิฟว) n. นักโทษ,เชลย,ผู้ถูกครอบงำ adj. เป็นเชลย,ถูกคุมขัง,หลงไหล, Syn. prisoner
captivity(แคพทิฟ'วิที) n. ภาวะที่เป็นเชลย,ภาวะที่หลงไหล,การคุมขัง,การผูกมัด
capture(แคพ'เชอะ) n. การจับได้,การยืดได้,สิ่งที่ถูกยึด,คนที่ถูกจับ,เชลย vt. จับได้,ยืดได้,เข้ายึดได้,ตีได้,ทำให้สนใจ,ทำให้หลงไหล, See also: capturer n. ดูcapture, Syn. take เก็บภาพจับภาพ (ข้อมูล) หมายถึง การสั่งเก็บภาพที่แสดงอยู่บนจอภาพทั้งหมด หรือ เฉพาะบางส่วนเอาไว้เป็นแฟ้มข้อมูลแฟ้มหนึ่ง ถ้าเป็นเครื่องแมคอินทอช ใช้วิธีกดแป้น (Command) + Shift + 3 ภาพที่เกิดจะถูกนำไปเก็บไว้เป็นแฟ้มข้อมูลชื่อ Picture 1, Picture 2.... เรียงไปตามลำดับ ส่วนพีซี ใช้วิธีกดแป้น Print Screen ภาพที่อยู่บนจอจะถูกนำไปเก็บไว้ในคลิปบอร์ด (clipboard) เราอาจสั่งเก็บเป็นแฟ้มข้อมูลได้โดยกำหนดชื่อให้เป็น ภาพ ๆ ไป แฟ้มเหล่านี้จะเรียกมาดูได้ในหลายโปรแกรม เป็นต้นว่า PageMaker, Microsoft Word อย่างไรก็ตาม หากจะเลือกเก็บเฉพาะบางส่วนของภาพที่ปรากฏบนจอ จะต้องใช้โปรแกรมพิเศษ
changeling(เชนจ'ลิง) n. เด็กถูกสับเปลี่ยน,คนทรยศ,คนโง่,เด็กหลงจากพ่อแม่

English-Thai: Nontri Dictionary
aftermath(n) ผลตามหลัง,ควันหลง
allure(vt) ล่อ,ยั่วยวน,ทำให้หลงเสน่ห์
amnesia(n) ความจำเสื่อม,การหลงลืม
astray(adj) ผิดทาง,หลงผิด,เหลวไหล,ออกนอกลู่นอกทาง,หลงทางไป
astray(adv) อย่างหลงผิด,อย่างออกนอกลู่นอกทาง,อย่างเหลวไหล
besot(vt) ทำให้งง,ทำให้มึนงง,ทำให้หลงใหล
besotted(adj) โง่,งมงาย,หลงใหล
bewitch(vt) ทำให้งงงวย,ทำให้หลงเสน่ห์,ทำให้เคลิบเคลิ้ม
captivate(vt) จับใจ,ยั่วยวน,ทำให้หลงรัก,ทำให้หลงเสน่ห์
charm(vt) ทำให้ลุ่มหลง,ทำให้จับใจ,ดึงดูดใจ,ทำเสน่ห์

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
lose oneselfหลง, หลงลืมกายใจ
vain (adj) หลงตัวเอง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
メロメロ[めろめろ, meromero] หลงใหล

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
迷う[まよう, mayou] Thai: หลงทาง English: to lose one's way

German-Thai: Longdo Dictionary
sich verlaufen(vt) |verlief sich, hat sich verlaufen| เดินหลงทาง เช่น Ich habe mich im Wald verlaufen. ฉันเดินหลงทางในป่า

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
verlaufen (vi ) หลงทาง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top