Search result for

หรู

(47 entries)
(0.0272 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หรู-, *หรู*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หรู, หรูหราว. สวยงามด้วยการรู้จักประดับตกแต่งเกินกว่าปรกติธรรมดา เช่น แต่งตัวสวยหรู จัดห้องเสียหรูหรา.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yeah. The bed I've got in Camelot's luxury by comparison.ใช่ เตียงนอนของคาเมลอตก็หรูหราเหมือนกัน The Moment of Truth (2008)
- Satan has prepared- a sumptuous banquet just for you, Dad-เอ๋ รู้สึกว่า มิสเตอร์ซาตานจะเตรียม อาหารสุดหรูไว้ให้คุณพ่อด้วยนะครับ Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
What?- โรงแรม ซูเปอร์ หรูหรา\" Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
I want to buy some elegant, very expensive looking outfits.คุณมีอะไรที่ดูหรู แล้วก็ไม่ค่อยเชยไหม Scandal Makers (2008)
We stayed in a small hotel with the grand name, "The Winter Palace."เราพักอยู่ในโรงแรมเล็ก ๆ แต่ชื่อหรู "วินเทอร์ พาเลซ" The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Few crashes should change that..ดูท่าอุบัติเหตุนั่นทำซะหรูเลย Death Race (2008)
She's got a thing for retards.เธอทำใหรูสึกวาเวลาเดินชาลง Rambo (2008)
Invited my parents to visit. Took them out to dinner at a cool place on South Beach.ชวนพ่อแม่มาทานข้าว พาท่านไปทานมื้อค่ำที่ร้านหรูที่เซาท์บีช Marley & Me (2008)
A dog has no use for fancy cars... or big homes or designer clothes.หมาน่ะไม่ได้ต้องการรถหรูๆ บ้านหลังโตๆ หรือเสื้อผ้าสวยๆหรอก Marley & Me (2008)
And our piano is from Tuscany. Very high-end.และเปียโนสุดหรูมีระดับจากทัสคานี่ The House Bunny (2008)
Actually, no. In his rather smart beachside villa in California.จริงๆ เขาพักอยู่วิลลาหรู\ หลังงามริมทะเล Frost/Nixon (2008)
We were sadly unable to do the taping at Casa Pacifica because of the Coast Guard radio interference, so we ended up at the rather more modest Smith house, which was owned by a local Republican businessman.เราได้แ่ต่เสียดายที่ไม่ได้ ไปอัดเทปกันที่คาซา แปซิฟิคา เพราะคลื่นวิทยุยามชายฝั่ง ส่งสัญญาณรบกวน เราเลยยุติ แล้วย้ายไปที่ดูหรูยิ่งกว่า คือที่คฤหาสถ์สมิธ Frost/Nixon (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หรู[X] (rū) EN: luxurious ; fancy ; magnificent ; gorgeous ; deluxe ; expensive ; costly ; sumptuous   FR: fastueux ; luxueux ; majestueux ; magnifique ; somptueux ; splendide ; de luxe ; pompeux
หรูหรา[X] (rūrā) EN: luxurious ; fancy ; magnificent ; gorgeous ; deluxe ; expensive ; costly ; sumptuous ; smart ; showy ; in great style   FR: fastueux ; luxueux ; majestueux ; magnifique ; somptueux ; splendide ; de luxe ; pompeux

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
champagne[ADJ] หรูหรา, See also: ฟุ่มเฟือย, สุรุ่ยสุร่าย, Syn. extravagant, luxurious
de luxe[ADJ] หรูหรา (มักใช้หน้าคำนาม), See also: คุณภาพดีมีราคาแพง, Syn. elegrant, grand, luxurious
deluxe[ADJ] หรูหรา, See also: คุณภาพดีมีราคาแพง, Syn. elegrant, grand, luxurious
fancy[ADJ] ไม่ธรรมดา, See also: หรูหรา, งดงาม, วิเศษ, Syn. deluxe, elaborate
flamboyant[ADJ] หรูหรา, Syn. elaborate, florid, Ant. simple, unadorned
florid[ADJ] หรูหรา, See also: ประดับประดามากเกินไป, Syn. ornate, embellished, Ant. simple: unadorned
flowery[ADJ] หรูหรา (ถ้อยคำหรือสำนวน), See also: สละสลวย, Syn. fancy, ornate, Ant. simple, clear
gaudy[ADJ] ฉูดฉาด (แต่ไร้รสนิยม), See also: หรูหรา, Syn. garish, flashy, Ant. tasteful, muted
gorgeous[ADJ] โอ่อ่า, See also: หรูหรา, สง่างาม, วิเศษ, Syn. beauteous, beautiful, exquisite, Ant. hideous
grand[ADJ] ใหญ่โต, See also: หรูหรา, สง่างาม, โอ่อ่า, Syn. splendid, magnificent

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
babylon(แบบ'บิลอน) n. เมืองหลวงของBabylonis โบราณ,เมืองที่มีความหรูหราฟุ่มเฟือยและชั่วร้าย
ball(บอลล์) {balled,balling,balls} n. ลูกบอล,ลูกตา,บุคคล vt. ทำให้เป็นลูกบอล,สังวาส,งานรื่นเริงขนาดใหญ่ที่หรูหราและมีการเต้นรำ,สโมสรสันนิบาต,เวลาที่มีความสุข vi. จับเป็นก้อนลูกบอล,สังวาส,เป็นเวลาที่มีความสุข, See also: baller n. คำที่มีความหมายเหม
bon vivantn. (บอน'วีวาน) n. คนที่อยู่หรูหรากินอาหารและดื่ม เครื่องดื่มอย่างดี,เพื่อที่ชอบสนุกครีกครื้น
corinthian(คะริน'เธียน) adj. หรูหรา,ฟุ่มเฟือย
creation(ครีเอ'เชิน) n. การสร้าง,การสร้างสรรค์,การประดิษฐ์,-Phr. (the Creation การสร้างโลกโดยพระเจ้า) ,สิ่งที่ถูกสร้างขึ้น,บรรดาสิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้น,สรรพสิ่งทั้งหลายในสากลโลก,เสื้อผ้าอาภรณ์ที่ประดิษฐ์ขึ้นอย่างหรูหรา, Syn. birth,formati
dashing(แดช'ชิง) adj. มีชีวิตชีวา,ห้าว,หลักแหลม,หรูหรา., Syn. smart ###A. dull
dashy(แดช'ชี) adj. หรูหรา,ห้าว,หลักแหลม
deluxe(ดะลูคซฺ') adj. หรูหรา -adv. อย่างหรูหรา, Syn. luxurious
doll(ดอล) n. ตุ๊กตา,หญิงที่สวยงามมาก,ชายงาม,คนที่ใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่.vt.,vi. แต่งตัวจนสวยพริ้ง. -Phr. (doll up แต่งตัวหรูหรา), See also: dollish adj. ดูdoll dollishly adv. ดูdoll, Syn. toy
fal-lal(แฟลแลล') n. เสื้อผ้าอาภรณ์หรูหรา,สิ่งประดับ.

English-Thai: Nontri Dictionary
dandy(adj) หรูหรา,สวยหรู,ฟู่ฟ่า,โอ่อ่า,สำรวย
dash(n) การรีบไป,การสาดน้ำ,เครื่องหมายขีดยาว,ความหรูหรา,ความห้าวหาญ
dashing(adj) หรูหรา,โก้หรู,มีชีวิตชีวา,ร่าเริง,หลักแหลม
deluxe(adj) หรูหรา,ฟู่ฟ่า,วิลิศมาหรา,ดีเป็นพิเศษ
euphuism(n) การใช้ภาษาหรู,การใช้ภาษาสละสลวย
flamboyant(adj) หรูหรา,งามสะดุดตา,แดงฉาน,มีสีสัน
florid(adj) หรูหราฉูดฉาด,แดงเรื่อ
flowery(adj) มีดอก,สละสลวย,หรูหรา,ไพเราะ
foppery(n) ความพิถีพิถันในการแต่งตัว,ความขี้โอ่,ความโก้หรู
foppish(adj) ช่างแต่งตัว,สำรวย,ขี้โอ่,โก้หรู

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
flamboyantly (adv) หรูหรา , ร่าเริง

French-Thai: Longdo Dictionary
magnifique(adj) สวยงาม หรูหรา ยิ่งใหญ่ ตระการตา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top