Search result for

หย็อง

(17 entries)
(0.0198 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หย็อง-, *หย็อง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หย็อง[ADJ] shredded, Example: เขาดัดแปลงอาหารจากหมูหย็องมาเป็นไก่หย็อง เพื่อนำมาเป็นของฝากให้ญาติที่นับถือศาสนาอิสลาม, Thai definition: เป็นฝอยฟู
หย็อง[V] fear, See also: dread, be afraid of, Syn. กลัว, ไม่สู้, หวาดกลัว, Ant. กล้า, Example: แค่เห็นคู่ต่อสู้ เขาก็หย็องเสียแล้ว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หย่องน. สิ่งสำหรับใส่หมากพลู มีรูปเหมือนถาดขอบสูง มีตีน โดยมากทำด้วยทองเหลือง
หย่องเครื่องรองรับไม้แม่กำพองประจำช่องหน้าต่าง
หย่องส่วนประกอบของเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย เช่น ซอสามสาย ซอด้วง ขิม ไวโอลิน ใช้รองรับสายพาดผ่าน เพื่อรับแรงสั่นสะเทือนจากสายลงสู่กล่องเครื่องดนตรีให้เสียงกังวานขึ้น, ส่วนประกอบของจะเข้ ใช้หนุนสายเพื่อมิให้แตะนมจะเข้ เรียกว่า ซุ้ม.
หย่องว. อาการที่นั่งชันเข่าทั้ง ๒ ข้างโดยก้นไม่ถึงพื้น เรียกว่า นั่งหย่อง หรือ นั่งยอง ๆ.
หย่อง ๆว. เหย่า ๆ (ใช้แก่กิริยาวิ่ง).
หย็องก. กลัว, ไม่สู้, หวาดกลัว, เช่น พอเห็นคู่ต่อสู้ก็หย็องเสียแล้ว.
หย็องว. มีอาการหวาดกลัว เช่น พอถูกขู่เข้าหน่อยก็ทำท่าหย็อง.
หย็องก. ทำให้เป็นฝอยฟู ๆ เช่น เอาเนื้อหมูไปหย็อง, เรียกเนื้อหมูหรือเนื้อไก่ที่ทำให้เป็นฝอยฟู ๆ ว่า หมูหย็อง ไก่หย็อง.
หย็องกรอด(หฺย็องกฺรอด) ว. ซูบผอมมีท่าทางคล้ายคนอิดโรย.
หย็องแหย็ง, หย็องแหย็ง ๆว. ทำท่าเล่น ๆ ไม่เอาจริงเอาจัง เช่น นักมวยคู่นี้มัวแต่เต้นหย็องแหย็ง ๆ ไม่ชกกันเสียที

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
His name is Skeletor. He's a retired race dog.มันชื่อ เจ้าหย็องกรอด เป็นหมาแข่งที่เกษียณแล้ว 50/50 (2011)
Skeletor.หย็องกรอด.. 50/50 (2011)
Yeah, we should probably go. He gets coldเราควรไปแล้ว เดี๋ยวหย็องกรอดหนาว.. 50/50 (2011)
His name is Skeletor.หย็องกรอด... 50/50 (2011)
Or do you want to look at your little nuts in the mirror and see if you got any peach fuzz?หรืออยากจะส่องกระจก แล้วมองเห็นร่างหย็องกรอด ของตัวเองอย่างนั้นเหรอ Pain & Gain (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top