Search result for

หยุดพัก

(48 entries)
(0.0127 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หยุดพัก-, *หยุดพัก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หยุดพัก[V] break, See also: have/take a break, stop for a break, Syn. พัก, พักผ่อน, Example: บริษัทอนุญาตให้ลูกจ้างที่ใช้คอมพิวเตอร์ตั้งแต่สัปดาห์ละ 26 ชั่วโมงขึ้นไปหยุดพัก 15 นาที ทุกๆ 3ชั่วโมง, Thai definition: หยุดชั่วคราว เพื่อพักผ่อน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
How long's this layover?แล้วจะหยุดพักจนถึงเมื่อไหร่คะ Chuck in Real Life (2008)
...would hear you, she is out from twelve she takes away my mms, if i get out of bed.ฉันหยุดพักระหว่างทางนะ The Eye (2008)
And this cab driver who had dropped off the earlier fare, and had stopped to get the cup of coffee, had picked up the lady who was going shopping, who had missed getting the earlier cab.และนี่คนขับรถรับจ้างผู้ซึ่ง -หยุดพักก่อนกำหนด จอดรถเพื่อหากาแฟสักถ้วย The Curious Case of Benjamin Button (2008)
And only stop to water your horses.หยุดพักเฉพาะตอนให้น้ำม้า The Forbidden Kingdom (2008)
There's no way that we could pause for a minute... you guys go home... and then tomorrow we could just, like, continue?ไม่มีทางเลยรึที่เราจะหยุดพักกันแป๊บนึง ให้พวกนายกลับบ้านไปก่อน แล้วพรุ่งนี้เราค่อยมาเริ่มกันใหม่ Pineapple Express (2008)
Take a breather, LeBron.หยุดพักบ้าง เลอบรอน High School Musical 3: Senior Year (2008)
But I ain't paying you to stop for, uh, a coffee and donuts, so get back here toot sweet.ฉันไม่ได้จ้างนายมาหยุดพัก จิบกาแฟนะ เพราะงั้นรีบไปรีบมา Greatness Achieved (2008)
(MUFFLED) I don't wanna walk anymore. Can we stop?ไม่อยากเดินแล้ว หยุดพักได้มั้ย Up (2009)
Well, I just want you to know you can have time off if you ever need it.ฉันเพียงอยากให้เธอรู้ว่าเธออาจ ลาหยุดพักผ่อนซะบ้าง I Lied, Too. (2009)
May we take a recess, please?เราขอหยุดพักก่อนได้มั๊ยครับ? I Knew You Were a Pig (2009)
You're a break from our normal lives, you're a... a parenthesis.คุณเป็นจุดหยุดพักจากชีวิตปกติ คุณเป็น... "คนในวงเล็บ" Up in the Air (2009)
Jesus.หลังจากผ่านจุดหนึ่ง ลาหยุดพักงานมันไม่ได้ช่วยอะไรเลย ABQ (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หยุดพัก[X] (yut phak) EN: intermission   
หยุดพัก[v. exp.] (yut phak) EN: break ; take a break ; have a break ; stop for a break ; stop for a rest   FR: faire une pause ; marquer une pause ; prendre du repos

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rest on one's laurels[IDM] พอใจกับความสำเร็จ, See also: หยุดพักพอใจกับความสำเร็จ
take break[IDM] พัก, See also: หยุดพัก
take time out[IDM] หยุดพักจากการเรียนหรือการทำงาน (คำไม่เป็นทางการ)
intermit[VT] หยุดชั่วคราว, See also: หยุดพัก, พักชั่วคราว, Syn. suspend
intermit[VI] หยุดชั่วคราว, See also: หยุดพัก, พักชั่วคราว, Syn. pause
interval[N] หยุดพักเป็นช่วงๆ, Syn. intermission, break
lay by[PHRV] จอดพัก (เรือ), See also: หยุดพัก, Syn. lay to, lie by, lie to
lay off[PHRV] พัก, See also: หยุดพัก
pause[VI] หยุดชะงักชั่วคราว, See also: หยุดพัก, หยุดนิ่ง, หยุดคิด, Syn. freeze, rest, stop, Ant. continue
recess[VT] หยุดพักผ่อน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
break(เบรค) (broke,broken,breaking,breaks) vt.,vi. ทำให้แตก,ทำให้บาดเจ็บ,แบ่งออกเป็นส่วน,เปิดเผย,ทำให้เชื่อง,เอาชนะ,ทำลายสถิติ,แหก (คุก) ,ฝ่าฝืน,ตัดขาด,ฝึก,สลัด, (โรงเรียน) หยุด, (สงคราม) เกิดขึ้น,ละเลยหน้าที่,ระเบิด,หนี,หยุดพักทำงาน n. การแตกออก,การหยุดพัก,ตอนฟ้าสว่าง หยุดหมายถึง การสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดทำงานอย่างกระทันหัน เราอาจใช้วิธีกดแป้น Break หรือกดแป้น CTRL + C ก็ได้
breather(บรีธ'เธอะ) n. การหยุดพัก,ผู้หายใจ,คนที่ชีวิต,หลอดหายใจ,หลอดระบายอากาศ, Syn. pause
breathing(บรีธ'ธิง) n. การหายใจ,กระบวนการหายใจ,การหายใจอึดหนึ่ง,การหยุดพักหายใจ,การเอ่ยคำ,ความปรารถนา,ชั่วแวบเดียว,การโชยพัดเบา
coffee breakn. การหยุดพักทำงานชั่วคราว เพื่อดื่มกาแฟหรือเครื่องดื่มอย่างอื่น
comma(คอม'มะ) n. เครื่องหมาย (,) ที่ใช้ขั้นประโยค,การหยุดพักชั่วคราว -Conf. coma
easy(อี'ซี) adj.,adv. ง่าย,ง่ายดาย,ไม่ลำบาก,สะดวกสบาย,ไม่เข้มงวด,ผ่อนผัน,ไม่เป็นภาระ,สบายอกสบายใจ,ไม่แน่น,ไม่รัด,ไม่เร่งรีบ n. การหยุดพักชั่วคราว. -Phr. (take it easy,go easy ตามสบาย,ไม่ต้องทำงานหนัก), Syn. light ###A. difficult
five(ไฟฟฺ) n.,adj. ห้า -take five หยุดพัก (สัก5นาที) .
interact(อินเทอแรคทฺ') vi. ทำปฏิกิริยากับ,มีปฏิกิริยาต่อ. n. ละครสลับฉาก,การหยุดพักระหว่างฉาก, See also: interactive adj.
interim(อิน'เทอริม) n. ช่วงเวลาหยุดพัก,ระหว่างเวลา. adj. ระหว่างเวลา,ชั่วคราว,กลางคัน
interlude(อิน'เทอลูด) n. การหยุดพักระหว่างฉาก,การแสดงสลับฉาก,ดนตรีบรรเลงสลับฉาก

English-Thai: Nontri Dictionary
breather(n) การหยุดพัก,คนที่มีชีวิต
interim(n) เวลาหยุดพัก,ระหว่างเวลา
intermission(n) การหยุดพักชั่วขณะ,ระยะเว้น,การหยุดพักสลับฉาก
intermit(vi) หยุดพักชั่วขณะ,ซา,เดินๆหยุดๆ
respite(n) การผ่อนผัน,การหยุดพัก,การทุเลา,การบรรเทา
rest(n) ของเหลือ,การหยุดพัก,ที่รอง,การพักผ่อน,การอยู่เฉย

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
休む[やすむ, yasumu] Thai: หยุดพักชั่วคราว English: to have a break

German-Thai: Longdo Dictionary
Er kommt erst heute nach seinem Urlaub.เขาเพิ่งจะมาวันนี้หลังจากที่หยุดพักร้อนมา, erst ใช้เสริมเหตุการณ์ที่ผู้พูดรู้สึกว่า เพิ่งเกิดขึ้น, ไม่นานมานี้
Urlaub(n) |der, pl. Urlaube| ช่วงหยุดพักร้อน
Urlauber(n) |der, pl. Urlauber| คนที่กำลังหยุดพักร้อน, See also: der Tourist
ein Risiko eingehenเสี่ยง เช่น Er geht das Risiko nicht ein, in der Sahara Urlaub zu machen. เขาไม่ขอเสี่ยงไปเที่ยวช่วงหยุดพักร้อนในทะเลทรายซาฮารา
ausruhen(vt) |ruhte aus, hat ausgeruht| หยุดพัก(ดวงตา, ขา) เช่น Ich möchte gleich meine Augen ausruhen. ผมอยากพักสายตาสักเดี๋ยว
Terrasse(n) |die, pl. Terrassen| ลานหน้าบ้าน, ลานหลังบ้าน, เฉลียงหรือระเบียงบ้านที่อยู่ติดกับพื้นดิน(ไม่จำเป็นต้องมีรั้วกั้นเป็นขอบ) เช่น Im Urlaub haben wir uns auf der Terrasse im Hotel getroffen und zusammen gefrühstückt. เราเจอกันช่วงหยุดพักร้อนที่เฉลียงของโรงแรม และทานอาหารเช้าด้วยกัน , See also: Related: Balkon

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top