Search result for

หยอกล้อ

(45 entries)
(0.0266 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หยอกล้อ-, *หยอกล้อ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หยอกล้อ[V] tease, See also: make fun of, jolly, kid, Syn. หยอกเย้า, หยอก, สัพยอก, เย้าแหย่, Example: พ่อแม่ ลูก ที่ได้หยอกล้อและใกล้ชิดกันอย่างมีความสุข ถือเป็นการเสริมความรักและความสัมพันธ์ในครอบครัว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Guys used to tease me mercilessly about my rear end.ผู้ชายก็หยอกล้อแม่ สุดท้ายอย่างเลือดเย็น The Pickle Jar (2009)
You know, friends who can kid each other like that?นายก็รู้นี่ เพื่อนที่สามารถหยอกล้อกันได้น่ะ? Human (2010)
They dallied at department stores and stayed a while at Tally Weijl.พวกเธอหยอกล้อกันให้ห้างสุดหรู และพักอีกเล็กน้อยที่ tally weijl Belles de Jour (2010)
Now enough with the pleasantries.ตอนนี้ พอทีกับการหยอกล้อ The Undergraduates (2010)
I have to breathe, eat, and joke around living like that. You know?ฉันต้องหายใจ กิน หยอกล้อกับเพื่อน มีชีวิตอยู่แบบนั้น คุณรู้ไหม? Episode #1.13 (2010)
Don't tease me.อย่าหยอกล้อข้า The Princess' Man (2011)
Stop teasing me and go now.หยุดหยอกล้อข้า และไปได้แล้ว The Princess' Man (2011)
We just joke around.เราแค่หยอกล้อกันเล่นเฉยๆ Dance with Somebody (2012)
I tease them all the time, they don't care.ผมหยอกล้อพวกเขาตลอด พวกเขาไม่แคร์หรอก The Story of the 50 (2012)
But pleasantries don't balance the universe.แต่คำพูดหยอกล้อไม่ได้ ทำให้โลกเกิดความสมดุล The Ties That Blind (2012)
If you wanna skip the small talk-ถ้าเธออยากจะข้ามไปตอนที่เราจะหยอกล้อกัน-- Let's Boot and Rally (2012)
At first, it was just teasing.ตอนแรก เธอก็แค่หยอกล้อเบาๆ Single Fright Female (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หยอกล้อ[v. exp.] (yøk lø) EN: tease ; make fun of ; jolly ; kid   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bait[VT] หยอกล้อ, See also: เย้าแหย่, Syn. tease, torment
chaff[VT] หยอกล้อ, See also: เล่นหัว, ล้อเล่น, Syn. mock, tease
dally[VI] ทำเล่นๆ, See also: หยอกล้อ, Syn. flirt, tease, trifle
play at[PHRV] หยอกล้อกับ, See also: ล้อเล่นกับ
rag[VI] หยอกล้อ, See also: ล้อเลียน, แกล้ง, Syn. tease
rag[VT] หยอกล้อ, See also: ล้อเลียน, แกล้ง, Syn. tease
rally[VT] ล้อเลียน, See also: หยอกล้อ, Syn. tease
razz[VT] หยอกล้อ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ล้อเล่น, Syn. make fun of, tease
sport[VT] หยอกล้อ, See also: ล้อเล่น, Syn. joke, trifle
tease[VT] หยอกล้อ, See also: ยั่วเย้า, หยอกเย้า, แหย่, กระเซ้า, Syn. irritate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chaff(ชาฟ,แชฟ) -vt.,vi. ล้อ,หยอกล้อ -n. การหยอกล้อ,การล้อ,แกลบ,ฟางข้าว,ของไม่มีค่า,ขยะ
charivari(ชะริฟวะรี) n. การทำเสียงหยอกล้อเจ้าบ่าวเจ้าสาวในวันแต่งงาน,คำหยอกล้อ,คำเย้ย
cutup(คัท'อัพ) n. คนหยอกล้อ
dally(แดล'ลี) {dallied,dallying,dallies} vi. หยอกล้อ,เกี้ยวเล่น,ฆ่าเวลา vt.ทำให้หมดเปลืองเวลา, See also: dallier n. ดูdally dallyingly adv. ดูdally, Syn. idle
dandlevt. เล่นหัวหรือหยอกล้อกับเด็ก,โอ๋
fun(ฟัน) n. ความสนุกสนาน,ความขบขัน,เรื่องขบขัน,การหยอกล้อ -Phr. (make fun of,poke fun at หยอกล้อ,หัวเราะเยาะ) vt.,vi. เล่นตลก,ล้อเล่น. adj. เกี่ยวกับการหยอกล้อ,เกี่ยวกับการล้อเล่น,เพ้อฝัน,ร่าเริง, Syn. amusement
josh(จอช) {joshed,joshing,joshes} vt.,vi.,n. (การ) หยอกเย้า,หยอกล้อ,ล้อเล่น., See also: josher n.
play(เพล) n. การเล่น,การละเล่น,การหยอกล้อ,การหยอกเย้า,การแสดง,การบรรเลง,ละคร,เรื่องละคร,การปฏิบัติ vt.,vi. เล่น,ล้อเล่น,หยอกเย้า,แสดง,บรรเลง,เล่นละคร,ปฏิบัติ,พนัน, See also: playable adj. playability,n.
pleasantry(เพลซ'เซินทริ) n. การหยอกล้อ,คำล้อเล่น,พฤติกรรมที่มีอารมร์ ขัน,การตลก
pull(พูล) v.,n. (การ) ดึง,ลาก,ทิ้ง,จูง,กระชาก,ถอน,เด็ด,เก็บ,ฉุด,ชัก,พาย (เรือ) ,ดึงดูด,ดูด,ดื่ม -Phr. (pull in มาถึง) -Phr. (pull off กระทำด้วยความสำเร็จ) (โดยเฉพาะที่ยากลำบาก) , -Phr. (pull oneself together ควบคุมอารมณ์) -Phr. (pull someone's leg หยอกล้อ)

English-Thai: Nontri Dictionary
chaff(n) ฟางข้าว,แกลบ,การล้อเลียน,การหยอกล้อ,คำเยาะเย้ย
chaff(vt) ล้อเลียน,ล้อ,หยอกล้อ
dandle(vt) โยกเยก,ยกขึ้นลง,หยอกล้อ,เล่นหัว
fun(n) ความสนุกสนาน,ความขบขัน,ความตลก,เรื่องขบขัน,การหยอกล้อ
play(n) การเล่น,การละเล่น,บทละคร,การบรรเลง,การหยอกล้อ
play(vt) เล่น,แสดง,เล่นละคร,บรรเลง,หยอกล้อ
pleasantry(n) การหยอกล้อ,การล้อเล่น,การพูดตลก
raillery(n) การยั่วเย้า,การพูดล้อเล่น,การหยอกล้อ
ridicule(vt) เยาะเย้ย,หัวเราะเยาะ,หยอกล้อ,ยั่วเย้า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
揶揄う[からかう, karakau] หยอกล้อ, แซว, อำ
揶揄う[からかう, karakau] หยอกล้อ, แซว, อำ ตัวอย่าง เขาถูกอำแต่ไม่รู้สึกตัว 彼はからかわれていることに気がついていない。

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top