Search result for

หมา

(143 entries)
(0.0136 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หมา-, *หมา*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
กฎหมายที่ประชาชนควรรู้Public Law

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ประจวบเหมา (n vi vt adj adv ) ประจวบเหมาะ
วิชากฎหมายธุรกิจ (n phrase ) Business Law
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ (n ) National Achives of Thailand
หมายคดีถึงที่สุดWrit of Absolute Execution
เทคนิคการสื่อความหมา[เทคนิคการสื่อความหมาย] เทคนิคการสื่อความหมาย

Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
หมากผู (n ) มะปรางหวาน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมา[N] dog, See also: canine, hound, Syn. สุนัข, Example: เสียงเห่าของหมายามค่ำคืนเป็นสิ่งที่สมบุญจะต้องพึ่งพาอาศัยอยู่เสมอ, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ลำตัวมีขนปกคลุม มีเขี้ยว 2 คู่ ตีนหน้ามี 5 นิ้ว ตีนหลังมี 4 นิ้ว ซ่อนเล็บไม่ได้
หมา[V] be at odds with, See also: be on bad terms, Syn. หมองใจ, ผิดใจ, หมองหมางใจ, Example: สามีภรรยาเกิดหมางกันขึ้นเพราะความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน
หมา[V] half dry, See also: almost dry, Example: พอผมหมาด คุณแม่ก็ใช้ที่เป่าผมเป่าให้แห้ง, Thai definition: แห้งไม่สนิท, เกือบแห้ง
หมา[N] warrant, Syn. ใบแจ้ง, หมายเรียก, ใบประกาศ, Example: ศาลมีหมายมาถึงเขา เพื่อให้เขามาเป็นพยานในการพิพากษาตัดสินคดีนี้, Count unit: ฉบับ, Thai definition: หนังสือคำสั่งของศาล หรือเจ้าพนักงาน สั่งให้กระทำการ หรือห้ามกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง, Notes: (กฎหมาย)
หมา[V] aim, See also: intend, expect, Syn. มุ่ง, มุ่งหมาย, ตั้งใจ, หมายมั่น, หมายใจ, มั่นหมาย, Example: เขาหมายว่า การแข่งขันในครั้งนี้เขาจะต้องชนะ
หมาดๆ[ADJ] damp, See also: dank, moist, Example: หากเลือกกำเดาไหล ให้ใช้ผ้าหมาดๆ ชุบยาหยอดจมูก, Thai definition: เกือบแห้ง, แห้งไม่สนิท
หมาดๆ[ADV] recently, Syn. เร็วๆ นี้, Example: ภาพแห่งความสุขเพิ่งผ่านไปหมาดๆ ความจากพรากกันก็มาเยือนทันที
หมาใน[N] hyena, See also: hyena, Example: หมาในเป็นสัตว์ผู้ล่าขนาดกลาง, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อหมาชนิด Cuon alpinus ในวงศ์ Canidae สีค่อนข้างแดง หางสีคล้ำยาวเป็นพวง อาศัยอยู่ตามป่าทึบ ออกหากินเป็นฝูง เวลาเช้ามืดและพลบค่ำ
หมากสง[N] ripe areca-nut, Syn. หมากสุก, Ant. หมากดิบ, Example: พวกเราต่างก็มีญาติผู้ใหญ่กินหมากอยู่เรารู้ว่าหมากสงคือหมากที่แก่จัดใช้กินแทนหมากดิบได้, Count unit: ผล, ทะลาย, Thai definition: หมากที่แก่จัด
หมางใจ[V] be at odds with, See also: be on bad terms, Syn. หมองใจ, ผิดใจ, หมองหมางใจ, Ant. เข้าใจ, Example: คำพูดของเขาทำให้เขากับเธอหมางใจกันมาจนทุกวันนี้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หมาน. ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดหลายสกุล ในวงศ์ Canidae มีรูปร่างและสีสันแตกต่างกัน ลำตัวมีขนปกคลุม หัวอาจยาวและแหลม หรือกลมและสั้น มีเขี้ยว ๒ คู่ ตีนหน้ามี ๕ นิ้ว ตีนหลังมี ๔ นิ้ว ซ่อนเล็บไม่ได้ อวัยวะเพศของตัวผู้มีกระดูกอยู่ภายใน ๑ ชิ้น หางค่อนข้างยาว ที่ยังคงเป็นสัตว์ป่า เช่น หมาใน [Cuon alpinus (Pallas)] ที่เลี้ยงเป็นสัตว์บ้าน คือ ชนิด Canis familiaris (Linn.) บางพันธุ์สามารถนำมาฝึกหัดให้ช่วยงานของมนุษย์ได้ เช่นสุนัขสงครามหรือสุนัขตำรวจ.
หมาน. ภาชนะสำหรับตักน้ำขึ้นจากบ่อ ทำด้วยกาบปูเลเป็นต้น, ตีหมา ก็เรียก.
หมาก ๑น. ชื่อเรียกปาล์มหลายชนิดหลายสกุลในวงศ์ Palmae โดยเฉพาะชนิด Areca catechuL. ผลมีรสฝาด ใช้เคี้ยวกินกับปูน พลู ซึ่งรวมเรียกว่า กินหมาก และใช้ฟอกหนัง, ผลที่ยังไม่แก่เรียก หมากดิบ, ผลที่แก่จัดเรียก หมากสง, เนื้อหมากที่ฝานบาง ๆ ตากแห้ง ลักษณะคล้ายอีแปะ เรียก หมากอีแปะ, ผลแก่จัดที่เก็บไว้ทั้งเปลือกเพื่อไว้กินนาน ๆ เรียก หมากยับ.
หมาก ๒น. ผลไม้ เช่น หมากขาม แต่เสียงมักกร่อนเป็น มะ เช่น มะขาม.
หมาก ๓น. เรียกสิ่งของที่เป็นหน่วยเป็นลูก ว่า หมาก เช่น หมากเก็บ หมากรุก
หมาก ๓ลักษณนามเรียกของที่เป็นเม็ดเป็นลูก ว่า หมาก เช่น แสงสิบหมาก ว่า พลอยสิบเม็ด.
หมากกรอกน. ผลหมากสงทั้งเปลือกที่ตากแดดให้แห้งสนิทจนเมื่อเขย่าเนื้อหมากที่อยู่ข้างในจะกลิ้งไปมาได้ จึงผ่าเอาเนื้อข้างในออกมาเก็บไว้กิน, หมากเม็ด ก็เรียก.
หมากกระเตอะ, หมากหน้ากระเตอะน. ผลหมากที่มีหน้าจวนแก่.
หมากกั๊กน. ผลหมากสงทั้งเปลือกที่ผ่าตามยาวออกเป็น ๔ ซีก แล้วนำไปตากแดดให้แห้งจนเปลือกล่อนหลุดออก เพื่อเก็บเนื้อไว้กินได้นาน ๆ.
หมากข่วงดู มะแข่น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
writหมา[รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
writหมา[นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
warrantหมาย, หมายอาญา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
warrant of detentionหมายขัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
search warrantหมายค้น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
search warrantหมายค้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
warrant, searchหมายค้น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
warrant, search; warrant of searchหมายค้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
warrant of search; warrant, searchหมายค้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
general warrantหมายค้นที่ไม่ระบุชื่อหรือสถานที่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Noteหมายเหตุ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Publication Numberหมายเลขที่ตีพิมพ์โฆษณาคำขอรับสิทธิบัตร [ทรัพย์สินทางปัญญา]
version numberหมายเลขรุ่น
หมายเลขที่กำหนดให้กับโปรแกรมเพื่อแสดงว่าได้ปรับปรุงซอฟต์แวร์นั้นอย่างขนานใหญ่มากี่ครั้งแล้ว [คอมพิวเตอร์]
หมายเหตุคำอธิบาย ข้อความ หรือข้อมูลเพิ่มเติม
คำที่มักเขียนผิด คือ หมายเหต [คำที่มักเขียนผิด]
Writs หมายศาล [TU Subject Heading]
Betel nutหมา[TU Subject Heading]
Checkersหมากฮอส [TU Subject Heading]
Chessหมากรุก [TU Subject Heading]
Cordylineหมากผู้หมากเมีย [TU Subject Heading]
Summonsหมายเรียก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Dogs are fast.หมาวิ่งเร็วแฮะ The Legacy (2011)
Dog die?หมาตาย? Witch's Lament (2011)
I couldn't focus. You'll get no letter of recommendation from me.ผมจดจ่อกับมันไม่ได้เลย เธอจะไม่ได้รับจดหมายรับรองการทำงานจากฉัน New Haven Can Wait (2008)
Fortunately, yale is out of her reach.แต่ยังดีนะ ที่เยลไม่ใช่เป้าหมายของเธอ New Haven Can Wait (2008)
More than fine. You're the perfect yaleยิ่งกว่านั้น ลูกเหมาะสำหรับ Yaleที่สุด New Haven Can Wait (2008)
My goal is to get inside their inner sanctum.เป้าหมายของฉันเพื่อให้ได้เข้าไปภายในถ้ำของพวกเขา. New Haven Can Wait (2008)
In the best possible light. Good luck. I wonder what lucky schoolในทางที่เหมาะสมที่สุด ขอให้ทุกคนโชคดี อยากรู้จริงๆเลยว่ามหาลัยไหนนะที่ New Haven Can Wait (2008)
It's a deal. You mean it?ข้อตกลง ลูกหมายถึงมันงั้นเหรอ ? New Haven Can Wait (2008)
Well, by all means, say it. Via my writing.เยี่ยม ด้วยความหมายที่มันจะเป็น ในการเขียนรายงาน New Haven Can Wait (2008)
Yale would be the ideal place for me to growYale จะเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่ฉันที่จะเติบโต New Haven Can Wait (2008)
It seems you only have one letter of recommendationดูเหมือนว่าเธอจะมีจดหมายยืนยันแค่ฉบับเดียว New Haven Can Wait (2008)
You need another letter, one about your work.คุณต้องหาจดหมายอีกฉบับ เพื่อยืนยันในการทำงานของคุณ New Haven Can Wait (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หมา[n.] (mā) EN: dog ; bitch ; hound ; cur   FR: chien [m] ; chienne [f] ; chiot [m] ; limier [m] ; cabot [m] (fam.) ; clébard [m] (fam.) ; clebs [m] (fam.) ; toutou [m] (fam.)
หมา[n.] (māk) EN: betel palm ; areca palm   
หมา[n.] (māk) EN: betel nut ; areca nut   FR: noix d'arec [f] ; feuille de bétel [f]
หมา[n.] (māk) EN: dominoes   
หมากงาช้าง[n. exp.] (māk ngā chāng) EN: ?   FR: ?
หมากดิบ[n. exp.] (māk dip) EN: raw betel nut   
หมากทัน[n.] (mākthan) EN: monkey apple   
หมากนวล[n. exp.] (māk nūan) EN: Manila palm ; Christmas palm   
หมากผู้หมากเมีย [n.] (mākphūmākmīa) EN: Cordyline   
หมากฝรั่ง[n.] (māk farang) EN: chewing gum   FR: chewing gum [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
football(n) ถ้าในอเมริกา จะหมายถึง กีฬาอเมริกันฟุตบอล (ถ้าจะพูดถึงฟุตบอลในความหมายที่ใช้กันในบ้านเรา จะเรียกว่า soccer แทน)
SLR(n abbrev) ย่อมาจาก Single-Lens Reflex หมายถึง กล้องถ่ายภาพที่ใช้เลนส์ตัวเดียวกันสำหรับมองภาพ และถ่ายภาพ ทำให้ได้ภาพในฟิล์มเหมือนดั่งภาพที่ปรากฏในช่องมอง กล้องประเภทนี้มักจะเปลี่ยนเลนส์ได้ด้วย, camera
DSLR(n abbrev) ย่อมาจาก Digital SLR หมายถึงกล้องดิจิตอลชนิด SLR, SLR, camera
memory stick(n) อุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ชนิดหนึ่ง ได้รับการพัฒนาโดยบริษัท SONY และใช้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆของ SONY มีขนาดเล็กประมาณเท่าแผ่นหมากฝรั่ง magic gate memory stick คือ memory stick ที่มีหมายเลขรหัสประจำในแต่ละแผ่น เพื่อให้สามารถควบคุมการทำสำเนาข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์ (เช่น ข้อมูลเพลง หรือภาพ) ได้ คือ ข้อมูลที่บันทึกจะนำมาใช้ได้เมื่ออ่านจากแผ่นที่มีหมายเลขที่กำหนดเท่านั้น และจะใช้ไม่ได้เมื่อทำสำเนาข้อมูลนั้นไปยังแผ่นหรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลอื่น, flash memory
PDA(n abbrev) ย่อมาจากคำว่า Personal Digital Assistant หมายถึงอุปกรณ์ผู้ช่วยดิจิตอลส่วนตัว มักมีขนาดเล็กพกพาสะดวก สามารถใช้บันทึกข้อมูลนัดหมาหมายเลขโทรศัพท์ รับส่งข้อมูล หรือใช้เล่นเกมส์เพื่อความบันเทิงต่างๆได้, Palm, Visor, Handheld, PocketPC
quotation mark(n) อัญประกาศ หรือเครื่องหมายคำพูด (เครื่องหมายรูป
flare(n) แถบหรือแนวจุดสว่างที่ปรากฏบนภาพถ่าย อันเกิดจากการที่แสงจากแหล่งกำเนิด เช่น ดวงอาทิตย์หรือหลอดไฟฟ้า ส่องเข้าหน้าเลนส์ในมุมที่เหมาะสม แล้วสะท้อนกับผิวแก้วชิ้นเลนส์หรือวัตถุอื่นๆที่อยู่ในเลนส์ ไปตกลงบนผิวฟิล์มรับภาพ สามารถบรรเทาได้ด้วยการสวมหน้ากากกันแสงหน้าเลนส์ (hood), hood
ADB(abbrev) ADB ย่อมาจาก Asian Development Bank หมายถึง ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย
CITES(abbrev) CITES (อ่านว่า ไซเตส) ย่อมาจาก The Convention of International Trade in endangered spicies of Wild Fauna and Flora หมายถึง อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งห้ามการค้าชนิดสัตว์และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์
LOL(phrase slang) ย่อมาจาก Laughing Out Loud หมายถึง กำลังหัวเราะอย่างดัง, เป็นศัพท์แสลงยุคอินเทอร์เน็ต

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
allude[VI] พูดเป็นนัย, See also: หมายถึง, Syn. refer
apostil[N] หมายเหตุ, Syn. apostille
apostille[N] หมายเหตุ, Syn. apostil
bubblegum[N] หมากฝรั่งชนิดหนึ่งที่เป่าลูกโป่งได้
call number[N] เลขเรียกหนังสือในห้องสมุด, See also: หมายเลขที่แสดงตำแหน่งที่เก็บของหนังสือในห้องสมุด
chess[N] หมากรุก, Syn. chess game
chewing gum[N] หมากฝรั่ง
convey[VT] แสดงถึง, See also: หมายถึง, สื่อความหมายว่า, Syn. carry, express
denote[VT] แสดงถึง, See also: หมายถึง, มีความหมายว่า, Syn. signify, stand for, mean
dog[N] สุนัข, See also: หมา, สัตว์ตระกูลสุนัข, Syn. canine, hound, puppy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
!เครื่องหมายอัศเจรีย์
*เครื่องหมาย asterisk (ดอกจัน) เป็นอักขระตัวหนึ่ง มีอยู่บนแผงแป้นอักขระ เมื่อนำมาใช้ในคำสั่งระบบดอส สัญลักษณ์ * จะใช้แทนตัวอักษรใด ๆ ก็ได้ กี่ตัวก็ได้ (wildcards) ใช้เมื่อต้องการอ้างถึงชื่อแฟ้มข้อมูล เช่นถ้าใช้ A*.* หมายความถึง แฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยอักษร A และจะมีนามสกุลอะไรก็ได้ หรือถ้าใช้ *.COM ก็หมายความ ถึงแฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีนามสกุล COM ถ้าใช้ *.* ก็จะหมายถึงทุกแฟ้มข้อมูลที่มีอยู่ในสารบบ หรือในจานบันทึก ดู wildcards ประกอบ
+เครื่องหมาย cross hairs เป็นรูปลักษณ์ของตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) แบบหนึ่ง ที่แตกต่างกันออกไปในบางโปรแกรม เช่น ในโปรแกรมการวาดภาพในระบบวินโดว์ส มักมีลักษณะเป็นเส้นตัดกัน (+) แทนที่จะเห็นเป็นลูกศรตามปกติ
?เครื่องหมาย ellipsis หมายถึง จุดเล็ก ๆ สามจุด ซึ่งจะอยู่หลังรายการคำสั่งบางรายการภายใต้เมนูต่าง ๆ จุด 3 จุด นี้ แสดงว่า หากเลือกคำสั่งนี้ จะมีคำถามรายละเอียดเพิ่มเติมให้ตอบในแบบของกรอบสนทนา (dialog box) บางรายการคำสั่งที่ไม่มี 3 จุดนี้ คอมพิวเตอร์ก็จะปฎิบัติตามคำสั่งโดยไม่มีกรอบสนทนามาให้เติมเลย
^<คำแปล> hat หมายถึง สัญลักษณ์ที่มีลักษณะคล้ายหมวก (^) ในภาษาไทยเราก็เรียกเครื่องหมายนี้ว่า "หมวก" ใช้แทน แป้นควบคุม (Control Key) เช่น กดแป้นควบคุมและแป้น K จะใช้ย่อ ๆ ว่า กด ^K ในภาษาเบสิกใช้หมายถึงการยกกำลัง เช่น 5^3 มีความหมายว่า 5 ยกกำลัง 3 ดู caret ประกอบ^ (สัญลักษณ์) <เครื่องหมาย>caretหมายถึง สัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกดแป้น Shift+6 (^) สัญลักษณ์นี้ใช้ในการเขียนโปรแกรมของบางภาษา โดยจะแทนคำสั่งเฉพาะบางคำสั่ง มีความหมายแตกต่างกันไป เช่น ^ ในภาษาปาสกาล (Pascal) ใช้แทนตัวชี้ (pointer) , ^ ใน ภาษาซี (C) ใช้แทนตัวดำเนินการ exclusive OR, ^ ใน ภาษาเบสิก (BASIC) ใช้แทนการยกกำลัง เป็นต้น
_เครื่องหมาย underscore เป็นอักขระตัวหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ มีลักษณะดังนี้ (-) ถ้าเป็นแป้นในพิมพ์ดีดจะใช้สำหรับขีดเส้นใต้ (underline) แทน แต่ในคอมพิวเตอร์ การขีดเส้นใต้มักนิยมใช้เป็นคำสั่ง (underline) แทน แต่บนแผงแป้นพิมพ์ก็ยังมีแป้นนี้อยู่ เมื่อกดแป้นนี้ คอมพิวเตอร์จะถือเสมือนเป็นตัวอักขระตัวหนึ่ง แต่ไม่สามารถใช้เป็นการขีดเส้นใต้ได้ต่อไปอีก เช่น อาจตั้งชื่อแฟ้มข้อมูลว่า A-B ก็ได้
a.หมายถึง Absolute, Academy, acre, acres, America, American, angstrom unit, year, anonymous, before
a:A: Drive A ไดรฟ์เอ หมายถึง ชื่อหน่วยบันทึกหน่วยแรกของเครื่องคอมพิวเตอร์ตระกูลไอบีเอ็ม หรือเครื่องเลียนแบบ (compatibles) เมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องจะเข้าไปดูในหน่วยนี้ก่อน หากไม่พบสิ่งใด ๆ จึงจะย้ายไปดูหน่วยบันทึกอื่นต่อไป หน่วยที่สองจะนิยมเรียกกันว่า B: และหน่วยจานบันทึกแข็งหรือฮาร์ดดิสก์ มักจะถูกกำหนดให้เป็น C: (เวลาเขียน ต้องมีเครื่องหมาย : ตามหลังเสมอ จึงจะหมายถึงหน่วยบันทึก)
aamabbr. air-to-air missile (ขีปนาวุธจากฐานบนอากาศไปสู่เป้าหมายบนอากาศ)
aardwolf(อาร์ด' วูลฟ) n. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่งในอาฟริกาคล้ายหมา แต่กินแมลงเป็นอาหาร (hyenalike African mammal)

English-Thai: Nontri Dictionary
acceptation(n) ความหมายทั่วไป,การยอมรับ,การเห็นชอบ
act(n) การกระทำ,พฤติการณ์,พระราชบัญญัติ,กฎหมาย,องก์(ละคร)
adapt(vt) ดัดแปลง,ปรับ,ทำให้เหมาะสม
addressee(n) ผู้ฟัง,ผู้รับจดหมา
addresser(n) ผู้พูด,ผู้ส่งจดหมา
adequate(adj) เพียงพอ,เหมาะสม
admiralty(n) เจ้าหน้าที่กองทัพเรือ,กฎหมายหรือศาลแห่งกองทัพเรือ
advisable(adj) สมควร,ซึ่งแนะนำได้,เหมา
affianced(adj) ซึ่งรับหมั้นไว้,ซึ่งหมั้นหมายกันไว้
afoul(adj) ซึ่งปะทะกัน,ที่บาดหมางกัน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
dog[-] (n vi ) หมา
See also: S. หมา, A. หมา, R. dog
hotdog[ฮอทด๊อก] หมาร้อน
process (n ) หมายเรียก
reference number (n phrase ) หมายเลขอ้างอิง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[おおかみ, ookami] (n) หมาป่า, สุนัขป่า
逮捕状[たいほじょう, taihojou] (n) หมายจับ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[きつね, kitsune] (n) หมาจิ้งจอก
番号[ばんごう, bangou] (n ) หมายเลข (หมายเลขโทรศัพท์, หมายเลขเขียนต่อท้ายคำหรือประโยค)
ガム[gamu, gamu] (n ) หมากฝรั่ง
電話番号[でんわばんごう, denwabangou] หมายเลขโทรศัพท์

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
番号[ばんごう, bangou] Thai: หมายเลข English: number
[ごう, gou] Thai: หมายเลข English: number
お知らせ[おしらせ, oshirase] Thai: หมายประกาศ English: Notification

German-Thai: Longdo Dictionary
AGคำย่อของ Aktiengesellschaft หมายถึง บริษัทมหาชนจำกัด, See also: S. Aktiengesellschaft
Auftrag(n) |der, pl. Aufträge| ใบสั่งงาน, ใบมอบหมายงาน เช่น Der Schreiner hatte den Auftrag, den Stühl zu reparieren. ช่างไม้ได้รับใบสั่งงานให้ซ่อมเก้าอี้, James Bond hat einen Auftrag erhalten, eine Bombe zu entschärfen. เจมส์ บอนด์ ได้รับมอบหมายงานให้กู้ระเบิดลูกหนึ่ง
Bedeutung(n) |die, pl. Bedeutungen| ความหมา
Gericht(n) |das, pl. Gerichte| อาหารในความหมายเป็นจานๆ เช่น Fleischgericht อาหารประเภทเนื้อ
Gesetz(n) |das, pl. Gesetze| กฎหมา
Hause(n) ความหมายเดียวกับ Haus แต่ลงท้ายด้วย e เมื่ออยู่หลังบุพบทบางตัวเพื่อให้การออกเสียงลื่นและเพราะขึ้น เช่น zu Hause ที่บ้าน, nach Hause ไปที่บ้าน แต่ im Haus ในบ้าน, See also: das Haus
Ißt du nicht? Doch, doch.ไม่กินเหรอ? กิน กิน! สังเกตการใช้คำว่า Doch ซึ่งใช้ตอบประโยคคำถามที่มีความหมายเชิงปฏิเสธ โดย Doch บ่งชี้คำตอบรับที่มีความหมายตรงกันข้าม
Ziel(n) |das, pl. Ziele| เป้าหมา
bedeuten(vt) |bedeutete, hat bedeutet| หมายความ, แปลว่า, หมายถึง
bei(Präp) (เป็นคำบุพบทแปลได้หลายความหมาย) อาจแปลว่า ที่ เช่น Ihr Schlüssel ist bei mir. กุญแจของคุณอยู่ที่ฉัน

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
r,Hund (n ) หมา หรือ สุนัข

French-Thai: Longdo Dictionary
vous(n) ประธานบุรุษที่สอง หมายถึง 1. ท่าน (คนเดียวหรือเอกพจน์) 2. ท่านทั้งหลาย (พหูพจน์) หรือ 3. พวกเธอทั้งหลาย
Bonjour!สวัสดี (ใช้ได้ตั้งแต่เช้าซึ่งหมายถึง 'อรุณสวัสดิ์' จนถึงบ่ายแก่ๆ), See also: Related: Bonsoir!
approcher(vi) ใกล้เข้ามา,กระชั้นชิดเข้ามา เช่น 1° appprocher du but = ใกล้ถึงจุดมุ่งหมาย 2° le printemps approche = ฤดูใบไม้ผลิใกล้เข้ามาแล้ว 3° la nuit approche = จวนจะมืดแล้ว
faire partir(vt) ส่งจดหมาย (lettre), กำจัด (personne) , เริ่มต้น ติดเครื่อง (moteur), See also: S. envoyer,
aller ensembleเข้ากันได้ , ไปด้วยกันได้ , เหมาะสมกัน, See also: aller
rendez-vous(n) |m| การนัดพบ, การนัดหมาย เช่น J'ai un rendez-vous avec ma mère cet après-midi et après chez le médicin. บ่ายวันนี้ผมมีนัดกับแม่ และมีนัดกับหมอหลังจากนั้น
rester(vi) |je reste, tu restes, il reste, nous restons, vous restez, ils restent| พักอยู่, ยังคงอยู่ เช่น (1) Je reste jusqu'à 22 heures. ผมอยู่ถึงสี่ทุ่ม (2) Cette semaine il doit reste à la maison. อาทิตย์นี้เขาต้องพักอยู่ที่บ้าน (สังเกตความหมายต่างจากกิริยา habiter ตรงที่ rester ไม่ได้แปลว่า อาศัย)
travail(n) |m, pl. travaux| งาน เช่น travail au noir งานที่ผิดกฎหมายหรืองานที่มีการรับค่าจ้างโดยไม่ได้เสียภาษี, See also: S. boulot ,
fin,-s(n) la, = ตอนจบ, ตอนสุดท้าย , (but)จุดมุ่งหมาย, ความตั้งใจ, เป้าหมาย เช่น à la fin mai = ช่วงปลายเดือนพฤษภาคม , sans fin = ไม่มีที่สิ้นสุด, ไม่จบสิ้น, See also: A. début, commencement
envoyer(vt) 1)ส่งไปยังที่หนึ่งๆ เช่น Il envoie son enfant à l'école. 2)ส่งจดหมาย 3)ขว้าง
Image:

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top