Search result for

หมวดหมู่

(32 entries)
(0.0166 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หมวดหมู่-, *หมวดหมู่*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมวดหมู่[N] classification, See also: category, grouping, sort, type, Syn. พวก, หมู่, หมวด, Example: นักภาษาศาสตร์ทำการแบ่งภาษาต่างๆ ในโลกออกเป็นหมวดหมู่ตามโซนและต้นตระกูลภาษา

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
kingdomอาณาจักร, หมวดหมู่ใหญ่ที่สุดของสิ่งมีชีวิต  เช่น อาณาจักรพืช อาณาจักรสัตว์ อาณาจักรโพรทิสตา เป็นต้น แต่อาณาจักรจัดแบ่งเป็นหมวดหมู่ย่อยตามลำดับดังนี้คือ ไฟลัม(ในกรณีที่เป็นสัตว์) หรือ ดิวิชัน(ในกรณีที่เป็นพืช) คลาส ออร์เดอร์ แฟมิลี จีนัส สปีชีส์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Kingdom Plantaeอาณาจักรพืช, หมวดหมู่ที่รวมพืชทุกชนิดเข้าไว้ด้วยกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Kingdom Protistaอาณาจักรโพรทิสตา, หมวดหมู่ที่รวมโพรทิสต์ทั้งหมดไว้ด้วยกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Kingdom Animaliaอาณาจักรสัตว์, หมวดหมู่ที่รวมสัตว์ทั้งหมดไว้ด้วยกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Are there any case notes you would like me to type up?มีบันทึกกรณีไหน เธอต้องการให้ฉันจัดหมวดหมู่ไหม The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Every hunch, every hint.ทุกๆหมวดหมู่ ทุกๆการตรวจสอบการทำงาน The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
We are gonna have to catalog these injuries chronologically. Talk to Angela.เราจะจัดหมวดหมู่Nลักษณะ\การบาดเจ็บพวกนี้ไปตามลำดับเวลา ไปคุยกับแองเจิลล่านะ The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
I'd hardly classify what I've just smokedฉันอุตส่าแยกหมวดหมู่ ฉันเพิ่งสูบอะไร Brown Betty (2010)
Fae is a general classification.อมนุษย์เป็นหมวดหมู่ที่ใช้เรียกกันทั่วไป It's a Fae, Fae, Fae, Fae World (2010)
It was a Category 4 storm.มันเป็นหมวดหมู่ 4 พายุ We Bought a Zoo (2011)
That thing in there don't belong to no taxon I've ever studied.ไอ้ตัวนั้นน่ะ มันไม่มีอยู่ในหมวดหมู่ที่เคยเรียนมาก่อน Attack the Block (2011)
- I didn't know that category existed here.- ผมไม่ทราบ ว่ามีหมวดหมู่นี้อยู่ด้วยหรอ. Game Change (2011)
Sorting them all out.จัดหมวดหมู่ไง Ghosts (2011)
He fanned your folders in an order of some sort.เขาเรียงแฟ้มของคุณ แบ่งเป็นหมวดหมู่ All In (2012)
We all fit a certain category-- the bully, the charmer, the, uh, surrogate dad, the man possessed by ungovernable rage, the brain-- and any of those types could be a good detective,พวกเราจะมีสิ่งที่น่าสนใจคนละแบบ จัดเป็นหมวดหมู่ได้ตามนี้ ไอ้พวกอันธพาล ไอ้พวกมีเสน่ห์ ไอ้พวก... คนที่เป็นพ่อคน The Long Bright Dark (2014)
Before she was through, she catalogued a quarter of a million stars.เธอหมวดหมู่ในสี่ของล้านดวง Sisters of the Sun (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หมวดหมู่[n.] (mūatmū) EN: classification   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
categorise(แคท'ทะกอไรซ) v {categorized,categorised,categorising,categorizing,categorizes,categorises} จัดเป็นหมวดหมู่,ลำดับขั้น,แบ่งออกเป็นประเภท, See also: categorist n. ดูcategorise categorization n. ดูcategorise, Syn. classif
categorize(แคท'ทะกอไรซ) v {categorized,categorised,categorising,categorizing,categorizes,categorises} จัดเป็นหมวดหมู่,ลำดับขั้น,แบ่งออกเป็นประเภท, See also: categorist n. ดูcategorise categorization n. ดูcategorise, Syn. classif
classification(แคลสซิฟิเค'เชิน) n. การแบ่งออกเป็นหมวดหมู่., See also: classificatory adj. -al adj.
classified(แคลส'ซิไฟดฺ) adj. ซึ่งแบ่งออกเป็นประเภทหรือหมวดหมู่,สำหรับเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น,เป็นความลับ. n. แจ้งความเล็ก ๆ ในหน้าหนังสือพิมพ์, Syn. confidential
classify(แคลส'ซิไฟ) ฐclassified,classifying,classifies} vt. แยกประเภท,แยกหมวดหมู่,จัดให้เป็นประเภทความลับ., See also: classifiable adj. ดูclassify
codifies}vt. ประมวล,จัดเป็นหมวดหมู่
codify {codifiedvt. ประมวล,จัดเป็นหมวดหมู่
codifyingvt. ประมวล,จัดเป็นหมวดหมู่
re-sort(รีซอร์ท') vt. จัดใหม่,ใช้ใหม่,แยกใหม่,คัดใหม่,แยกเป็นหมวดหมู่ใหม่
seperator barเส้นคั่นแต่ละเมนูที่เห็นบนจอภาพในระบบวินโดว์ มักจะมีเส้นแบ่งหมวดหมู่ของรายการคำสั่งคั่นให้เป็นระยะ ๆ เพื่อให้มองหาได้ง่าย เช่น เมนู File ของโปรแกรม Microsoft Word จะแบ่งรายการคำสั่งเป็น New, Open, Close, Save, Save as, Version ส่วนหนึ่ง Page Setup, Print Preview, Print, ส่วนหนึ่ง บางทีก็มี Exit อยู่อีกส่วนหนึ่ง (แต่ละโปรแกรม อาจมีรายการคำสั่งแตกต่างกันไปบ้าง) แต่จะมีเส้นคั่น ให้เห็นชัดเสมอ

English-Thai: Nontri Dictionary
classification(n) การแบ่งประเภท,การจัดหมวดหมู่,การแยกประเภท
classify(vt) แบ่งประเภท,จัดหมวดหมู่,จัดประเภท,แยกประเภท,แบ่งชั้น
codify(vt) ทำเป็นประมวล,ทำเป็นระเบียบ,รวบรวม,เข้ารหัส,จัดหมวดหมู่
subsume(vt) จัดหมวดหมู่,รวมพวก,พินิจพิเคราะห์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top