Search result for

หมดสติ

(51 entries)
(0.0172 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หมดสติ-, *หมดสติ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมดสติ[V] lose consciousness, See also: be unconscious, Syn. สิ้นสติ, สลบ, Example: การปฐมพยาบาลเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้ได้รับบาดเจ็บ หมดสติ หรือเจ็บป่วยรุนแรงอย่างกะทันหัน, Thai definition: ไม่รู้สึกตัว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หมดสติก. สิ้นสติ, ไม่มีความรู้สึก, สลบ.
วูบหมดสติไปโดยฉับพลันในเวลาสั้น ๆ เช่น นั่งคุยกันอยู่ดี ๆ เขาก็วูบไป.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
syncope; swoonหมดสติชั่วคราว [มีความหมายเหมือนกับ faint; fainting ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
swoon; syncopeหมดสติชั่วคราว [มีความหมายเหมือนกับ faint; fainting ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coma, Deepหมดสติลึก,หมดสติอย่างลึก,การรู้สติลดต่ำจนถึงขีดที่สุด [การแพทย์]
Coma, Hypoglycemicหมดสติจากภาวะน้ำตาลตก,หมดสติจากกลูโคสต่ำในเลือด [การแพทย์]
Coma, Posthypoglycemicหมดสติหลังน้ำตาลในเลือดต่ำ [การแพทย์]
Coma, Uraemicหมดสติจากยูรีเมีย [การแพทย์]
Comatoseหมดสติ,ไม่รู้สติ [การแพทย์]
Comatose, Deepหมดสติอย่างลึก [การแพทย์]
Loss of Conciousnessหมดสติ [การแพทย์]
Loss of Consciousnessหมดสติ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Our patient, who's been known to take a few drinks on non-occasions, vomits blood and collapses on a trip to China.คนไข้ของเราเท่าที่เรารู้ดื่มเล็กน้อย\ ไม่เป็นครั้งคราว อาเจียนเป็นเลือดและหมดสติ\ ขณะเดินทางไปเมืองจีน Birthmarks (2008)
Also makes her pancreas fail, her blood clot, and her intestine...ซึ่งมันทำให้ตับอ่อนพัง เกิดลิ่มเลือด และหมดสติ Birthmarks (2008)
You cut him up when he was still alive but unconscious.คุณแทงเขาในระหว่างที่เขายังมีชีวิตอยู่ แต่ว่าหมดสติ Pathology (2008)
You were careful not to let her lose consciousness though.คุณระมัดระวังที่จะไม่ให้เธอหมดสติไป Pathology (2008)
And then, you slowly let her fade into the after life.จากนั้นคุณก็ปล่อยให้เธอค่อยๆหมดสติ จากไปในสัมปรายภพ Pathology (2008)
I hear you, Linc, but he can't make the call if he's unconscious.แต่มันคงโทรไม่ได้ ถ้ามันหมดสติ Greatness Achieved (2008)
We're going to have to keep her sedated until we kill the link.เราคงต้องปล่อยให้เธอหมดสติไปก่อน Nจนกว่าจะทำลายตัวรับสัญญาณได้ Gamer (2009)
And I'm having these, like, blackouts... and is scaring the shit out of me.แล้วบางที ฉันก็หมดสติไปเฉยๆเลยนะ Nน่ากลัวชิบหายเลยว่ะเพื่อน Gamer (2009)
Tasers on stun.ทำให้หมดสติก็พอ Chapter Four 'Cold Wars' (2009)
It immobilized me.ทำให้ผมหมดสติไป Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
Dubaku's badly injured. He's unconscious. I need that ambulance now.ดูบากู บาดเจ็บหนัก เขาหมดสติไป ผมต้องการ รถพยาบาล เดี๋ยวนี้. Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)
Dude, I can't believe I fainted.เพื่อน ฉันไม่อยากจะเชื่อ ว่าฉันจะหมดสติ Chuck Versus the Best Friend (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หมดสติ[v. exp.] (mot sati) EN: lose conscious ; faint   FR: perdre connaissance ; perdre conscience ; s'évanouir

English-Thai: Longdo Dictionary
syncope(n) โรควูบ, โรคหมดสติชั่ววูบ เช่น The records of 121 patients hospitalized in Presbyterian-University Hospital, Pittsburgh, during 1976 to 1980 for syncope of unknown origin were reviewed.
black out(vi ) เป็นลม หมดสติ เช่น If your child blacks out, even for a few seconds, he should probably see a doctor.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be out[PHRV] ไม่รู้สึกตัว, See also: หมดสติ, Syn. knock out
conk out[PHRV] เหนื่อยมากจนหลับ, See also: หมดสติ
faint away[PHRV] หมดสติ
faint from[PHRV] หมดสติเพราะ, See also: เป็นลมเพราะ
faint with[PHRV] หมดสติเพราะ, See also: เป็นลมเพราะ
faint[VI] เป็นลม, See also: หมดสติ
go out[PHRV] หมดสติ, See also: ไม่รู้สึกตัว, Syn. knock out
go to the block[IDM] หมดสติ (จากยาหรือก๊าซ), Syn. go under
go under[PHRV] หมดสติ, See also: ไม่รู้สึกตัว
pass out[PHRV] หมดสติ, See also: ไม่รู้สึกตัว, Syn. black out

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blackoutn. ความมืดมน,การปิดไฟทั้งหมด,ไฟดับ,ภาวะหมดสติ,การปิดข่าว
collapse(คะแลพซฺ') {collapsed,collapsing,collapses} vi.,vt.,n. (ทำให้) (การ) ล้มลง,ยุบลง,พังลง,ทรุดลง,พับเก็บได้,ล้มหมดสติ,สูญเสียการควบคุมตัวเอง,ตกฮวบฮาบ (ราคา), See also: collapsible adj. ดูcollapse collapsable adj. ดูcollapse collapsibility n. ดูcoll
coma(โค'มะ) โคม่า,อาการหมดสติ,อาการ
comatose(คอม'มะโทส) adj. หมดสติ,สลบ,ไม่รู้สึกตัว,โคม่า,เฉื่อยชา,ไร้พลัง,ขาดความว่องไว, Syn. unconscious
grand malโรคลมบ้าหมูที่มีการหมดสติกล้ามเนื้อเกร็งและน้ำลายฟูมปาก
out(เอาทฺ) adv.,adj. ออกไป,ออก,ข้างนอก,ออกหมด,หมด,หมดสิ้น,ห่างไกลกัน,พ้น,พ้นสมัย,ขาด,ผิด,ขาด,ตก,สลบไป,หมดสติ -Phr. (all out เต็มที่,พยายามเต็มที่) -Phr. (out from under ออกจากสภาวะที่ลำบาก) n. ภายนอก,ส่วนไม่ดี prep. ไปข้างนอก,...ไปตาม. interj. ไปให้พ้น!,ออกไป
petit mal(พะที'แมล') n. โรคลมบ้าหมูชนิดเบามีลักษณะอาการหมดสติในเวลาสั้นเป็นครั้งคราว

English-Thai: Nontri Dictionary
coma(n) ความไม่รู้สึกตัว,อาการสลบ,อาการหมดสติ,อาการโคม่า
senseless(adj) หมดสติ,หมดความรู้สึก,โง่
swoon(n) การสลบ,การเป็นลม,การหมดสติ
swoon(vi) สลบ,เป็นลม,หมดสติ
unconsciousness(n) การหมดสติ,การสลบ,ความไม่รู้สึกตัว

German-Thai: Longdo Dictionary
schlagen(vt) |schlug, hat geschlagen, etw.(A)/jmdn.| ตบตี, ต่อย, ตี(ไข่, ครีม) เช่น Sahne schlagen ตีครีม, Er hat seinen Freund bewusstlos geschlagen. เขาซัดเพื่อนของเขาจนหมดสติ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top