Search result for

หมดกำลังใจ

(33 entries)
(0.015 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หมดกำลังใจ-, *หมดกำลังใจ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมดกำลังใจ[V] dispirit, See also: discourage, dampen, dishearten, Syn. ท้อแท้, หดหู่ใจ, หมดหวัง, สิ้นหวัง, Example: คนเราถ้าหมดกำลังใจ ตรอมใจ ก็ตายได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีเชื้อโรครบกวน, Thai definition: ไม่มีแรง หรือความกระตือรือร้นที่จะทำการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไป

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm suffocating and I'm pressed down.ฉันอึดอัดและหมดกำลังใจ Beethoven Virus (2008)
An athlete giving up her sport?ทำไมนักว่ายน้ำถึงได้หมดกำลังใจที่จะว่ายน้ำอ่ะ Episode #1.18 (2009)
I know you're discouraged,ฉันรู้ว่าคุณรู้สึกหมดกำลังใจ Everybody Says Don't (2009)
Locke grew discouraged, But his situation Soon became dangerous.ล็อคเริ่มหมดกำลังใจ แต่สถานการณ์ของเขาอันตรายมากขึ้น Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
It'll destroy them.บรรพบุรุษของพวกเขา พวกเขาจะหมดกำลังใจ Avatar (2009)
♪ It is so dishearten ♪ ♪ Ning ♪# มันทำให้ฉันหมดกำลังใจ # # นิ้ง # Duets (2010)
Yeah, if we weren't so exhausted I would toast us.ใช่,ถ้าเราไม่ทำ หมดกำลังใจฉันจะบอกกับทุกคนแบบนี้ Supply and Demand (2011)
Have you lost all of your spirit just because the Commissioner said a few things?พวกคุณหมดกำลังใจ เพราะสิ่งที่ ผอ.พูดงั้นเหรอ Poseidon (2011)
Don't permit them to discourage you.อย่าอนุญาติให้พวกเขา มาทำให้คุณหมดกำลังใจ Magnificent Light (2012)
In fact her sister was trying to get her to move on with her life, but Janet seemed completely unmotivated.กำลังพยายามพาเธอ ก้าวต่อไปในชีวิต แต่จาเน็ตดูเหมือน หมดกำลังใจโดยสิ้นเชิง Magnificent Light (2012)
And I certainly didn't discourage him, which wasn't fair to him or to you.แล้วฉันก็จะไม่ทำให้เค้าหมดกำลังใจด้วย หรือทำอะไรที่ไม่แฟร์สำหรับเค้า และไม่แฟร์สำหรับเธอด้วย Feud (2013)
Guess he got discouraged.ฉันคิดว่าเค้าคงหมดกำลังใจจะตีกลองแล้ว Whiplash (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หมดกำลังใจ[v.] (mot kamlangjai) EN: dispirit ; discourage ; dampen ; dishearten   FR: être découragé ; être abattu ; se refroidir (fig.)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cast down[PHRV] หมดกำลังใจ, See also: หมดชีวิตชีวา, ท้อถอย
despondent[ADJ] อย่างหมดหวัง, See also: หมดกำลังใจ, สิ้นหวัง, Syn. sad, melancholy, disconsolate, hopeless, Ant. hopeful, optimistic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chill(ชิล) {chilled.chilling,chills} n. ความหนาว,ความเยือกเย็น,ความหมดสนุก,ความเฉยเมย -adj. หนาว,หนาวสะท้าน,เฉยเมย,ซึ่งทำให้หมดกำลังใจ. -v. เปลี่ยนเป็นหนาวเย็น,ทำให้หนาวสั่น,ทำให้หมดกำลังใจ,ทำให้หวาดกลัว,แช่เย็น, Syn. coldness
despond(ดิสพอนดฺ') vt. เศร้าโศกเนื่องจากความหมดหวังหรือหมดกำลังใจ, See also: desponder n., Syn. despair
discontenance(ดิสเคา'ทะเนินซฺ) vt. ทำให้หมดกำลังใจ,ทำให้ไม่สบายใจ,ไม่เห็นด้วย n. ความไม่เห็นด้วย, Syn. disconcert
discouragementn. การทำให้หมดกำลังใจ,สิ่งที่ทำให้หมดกำลังใจ,ภาวะที่น่าท้อใจ, Syn. dejection,
dishearten(ดิสฮาร์'เทิน) vt.ทำให้หมดกำลังใจ,ทำให้ท้อใจ., See also: disheartenment n., Syn. dispirit
dispirit(ดิสเพอ'ริท) vt. ทำให้ท้อใจ,ทำให้หมดกำลังใจ
dispirited(ดิสเพอ'ริทิด) adj. ท้อใจ,หมดกำลังใจ,ซึมเศร้า,หดหู่ใจ., See also: dispiritedness n., Syn. sad,glum
machine languageภาษาเครื่องหมายถึง ภาษาคอมพิวเตอร์ที่สามารถทำให้เครื่องรับรู้และเข้าใจได้ เขียนโดยใช้รหัสเลขฐานสองเป็นหลัก (ฉะนั้น จะมีแต่เลข 0 กับ 1 เท่านั้น) คำสั่งแต่ละคำสั่งจะหมายถึงการทำงานอย่างหนึ่ง แต่ละโปรแกรมจึงจะยาวค่อนข้างมาก ผู้ที่เริ่มต้นเรียนคอมพิวเตอร์ใหม่ ๆ ไม่ควรเรียนการเขียนโปรแกรมด้วยภาษานี้เลย เพราะอาจจะทำให้หมดกำลังใจไปเลย อาจจะพอเปรียบได้ว่า เลขฐานสองนั้นก็เหมือน ๆ กับตัวโน้ต เพลง (ภาษาดนตรีก็เข้าใจยากไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าภาษาเครื่องนี้สักเท่าใดดอก) อย่างไรก็ตาม ก็ต้องทำความเข้าใจไว้เสมอว่า ไม่ว่าเราจะสั่งให้เครื่องทำงานด้วยโปรแกรมภาษาอะไรก็ตาม ตัวแปลโปรแกรม (compiler) ก็จะต้องทำหน้าที่แปลภาษาที่เราใช้ให้เป็นภาษาเครื่องก่อนเสมอ คอมพิวเตอร์จึงจะเข้าใจจนสามารถปฏิบัติตามคำสั่ง (execute) นั้น ๆ ได้
quail(เควล) n. นกกระทา vi. หมดกำลังใจ,กลัว,หัวหด,หดตัว
unman(อันแมน') vt. ทำให้หมดกำลังใจ,เอาคนออก,ตอน,ทำให้ลักษณะความเป็นชายสูญสิ้นไป, Syn. unnerve

English-Thai: Nontri Dictionary
demoralize(vt) ทำให้ศีลธรรมเสื่อม,ทำให้เสื่อมกำลัง,ทำให้หมดกำลังใจ
despondent(adj) เศร้าใจ,สลดใจ,สิ้นหวัง,ท้อแท้,หมดกำลังใจ,หดหู่ใจ
disappoint(vt) ทำให้หมดหวัง,ทำให้หมดกำลังใจ,ทำให้ผิดหวัง,ทำให้เสียแผน
discountenance(vt) ไม่ยอมเชื่อถือ,ทำให้หมดกำลังใจ,ทำให้อึกอัก
discourage(vt) กีดกัน,ทำให้ท้อ,ทำให้หมดกำลังใจ
discouragement(n) ความท้อใจ,การหมดกำลังใจ
dishearten(vt) ทำให้หมดกำลังใจ,ทำให้ท้อใจ,ทำให้ท้อแท้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top