Search result for

หนุ่มสาว

(39 entries)
(0.0182 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หนุ่มสาว-, *หนุ่มสาว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หนุ่มสาว[N] teenager, See also: youth, teen, youngster, Syn. วัยรุ่น, Example: นักศึกษาโดยส่วนใหญ่เป็นหนุ่มสาวที่มีความคิดเร่าร้อน รักความเป็นธรรม และเกลียดชังความอยุติธรรม, Thai definition: คนที่อยู่พ้นวัยเด็กมาแล้ว แต่ยังไม่เข้าวัยผู้ใหญ่ อายุอยู่ในช่วงวัยรุ่น
หนุ่มสาว[ADJ] young, See also: youthful, immature, juvenile, junior, callow, Syn. คนหนุ่มสาว, คนหนุ่มคนสาว, Example: ค่ายเพลงที่เกิดใหม่นี้ มีแต่ศิลปินหนุ่มสาวทั้งนั้น, Thai definition: ที่มีอายุพ้นวัยเด็กแล้ว, ที่อยู่ในวัยทำงาน
หนุ่มสาว[N] youth, See also: young people, teenagers, adolescents, juveniles, Syn. คนหนุ่มสาว, คนหนุ่มคนสาว, Example: การที่จะห้ามหนุ่มสาวไม่ให้รักกัน ผู้ใหญ่มักจะใช้วิธีแยกให้อยู่ต่างกัน, Thai definition: ผู้ที่มีอายุพ้นวัยเด็กแล้ว, ผู้อยู่ในวัยทำงาน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But then there aren't lots of young people here.แต่ที่นี่ไม่ได้เต็มไปด้วยคนหนุ่มสาว Beethoven Virus (2008)
Let's cheers to such a ridiculous youth.มาดื่ม เพื่อหนุ่มสาวที่น่าหัวเราะนั่นกัน Episode #1.8 (2008)
No one so young should be so sad.คนหนุ่มสาวไม่ควรจะเศร้าสร้อยสิ New York, I Love You (2008)
You mean those, uh- Those younger-คุณหมายถึง เอ่อ.. พวกคนหนุ่มสาว Marley & Me (2008)
Like a centerfold?แบบรูปหนุ่มสาวที่อยู่หน้ากลางนิตยาสารอะหรอ The House Bunny (2008)
And the dreams of all those young people that ought to get into government, but now they think, "It's all too corrupt," and the rest.รวมทั้งความฝันของคนหนุ่มสาวทั้งหมดเหล่านั้น ที่ควรจะเข้ามาสู่การปกครอง แต่ตอนนี้พวกเขาคิดว่า "มันทุจริตกันเกินไปแล้ว".. Frost/Nixon (2008)
Hello, everything okay?- ถึงเวลาของหนุ่มสาวแล้ว - คลื่นลูกใหม่ Gomorrah (2008)
It would do him a world of good to meet a young couple like you.มันจะทำเขาโลกของดีเพื่อตอบสนองหนุ่มสาวคู่หนึ่งเช่นเดียวกับคุณ Revolutionary Road (2008)
This is a story of boy meets girl.เรื่องนี้เป็นเรื่องของการพบกันระหว่างหนุ่มสาวคู่หนึ่ง 500 Days of Summer (2009)
This is a story of boy meets girl.เรื่องนี้เป็นเรื่องของการพบกันระหว่างหนุ่มสาวคู่หนึ่ง 500 Days of Summer (2009)
So, as a young woman working for patty, you must have an interesting perspective on her marriage.ในฐานะเป็นคนวัยหนุ่มสาวที่ทำงานกับแพตตี้ คุณต้องมีมุมมองที่น่าสนใจเกี่ยวกับชีวิตแต่งงานของเธอ London. Of Course (2009)
Hebophile? Someone who's attracted To adolescent Postpubescent children.คนที่ชอบคนในวัยหนุ่มสาว เด็กที่เพิ่งพ้นวัยแตกเนื้อสาว วัยรุ่น Omnivore (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หนุ่มสาว[n.] (num-sāo) EN: youth ; young people ; teenagers ; adolescents ; youngsters ; juveniles   FR: jeunes [mpl] ; adolescents [mpl] ; jeunes gens [mpl]

English-Thai: Longdo Dictionary
NEET(n) คนวัยหนุ่มสาวที่อยู่เฉย ไม่กระตือรือร้นที่จะรับการศึกษาหรือทำงาน ย่อมาจากคำว่า 'Not in Education, Employment, or Training'

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adolescence(แอดโดเลส' เซินซฺ) n. วัยหนุ่มสาว, Syn. youth ###A. aging)
adolescent(แอดโดเลส' เซินทฺ) adj. วัยหนุ่มสาว -n. หนุ่มสาว, วัยรุ่น (youthful, juvenile)
bloom(บลูม) n. ดอกไม้,ดอกไม้ทั้งหมดที่เห็น,ดอกไม้บาน,ความแดงของแก้ม,ความเปล่งปลั่ง,การแตกเนื้อสาว vi. ออกดอก,สู่วัยหนุ่มสาว,ทำให้สดสวย, Syn. flowering,peak ###A. wane)
blooming(บลูม'มิง) adj. ดอกไม้บาน,กำลังบาน,ในวัยหนุ่มสาว,ในวัยแตกเนื้อสาว,เจริญรุ่งเรืองอย่างยิ่ง,สุดขีด,ระยำ,อัปรีย์, Syn. fresh ###A. declining
bud(บัด) {budded,budding,buds} n. หน่อไม้,หน่อ,ช่อ,ดอกตูม,ตาต้นไม้,ส่วนยื่น,การแตกเนื้อหนุ่มสาว vi. เกิดหน่อ,แตกหน่อ,แตกช่อ,เจริญ,พัฒนา. vi. ทำให้แตกหน่อ,แตกหน่อ, See also: budder n. ดูbud
hebetic(ฮีเบท'ทิค) adj. เกี่ยวกับวัยหนุ่มสาว
heyday(เฮ'เดย์) n. สมัยรุ่งเรืองที่สุด,วัยหนุ่มสาวเต็มตัว, Syn. heydey
prime(ไพรม) adj. สำคัญที่สุด,ดีเลิศ,ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,ขั้นพื้นฐาน,ขั้นมูลฐาน. n. ภาวะที่รุ่งโรจน์สุด,ส่วนที่ดีเลิศ,ระยะแรกเริ่ม,ฤดูใบไม้ผลิ,ชั่วโมงแรกของวัน,วันหนุ่มสาว,รุ่งอรุณ vt. ใส่ดินระเบิด,สั่งสอน,แจ้งข่าว, See also: primeness n. คำที่มีคว
yeasty(ยีส'ที) adj. ประกอบด้วยหรือคล้ายยีสต์,เป็นฟอง,อยู่ในวัยหนุ่มสาว,ร่าเริง,งอกงาม,ไร้แก่นสาร,ผิวเผิน,ไม่สงบ, See also: yeastily adv. yeastiness n.
youth(ยูธ) n. ความเป็นหนุ่มเป็นสาว,วัยหนุ่มวัยสาว,ยุวชน,เด็กหนุ่มสาว,คนหนุ่มคนสาว,ระยะแรกเริ่ม pl. youths

English-Thai: Nontri Dictionary
adolescence(n) วัยรุ่น,วัยหนุ่มสาว
adolescent(adj) ในวัยรุ่น,ในวัยหนุ่มสาว
adolescent(n) หนุ่มสาว
bloom(vi) บาน,ออกดอก,เปล่งปลั่ง,เข้าสู่วัยหนุ่มสาว
bud(vi) แตกตา,ผลิ,ออกดอก,แตกหน่อ,แตกเนื้อหนุ่มสาว
couple(n) สอง,คู่,คู่หมั้น,คู่สามีภรรยา,คู่หนุ่มสาว
kid(n) ลูกแพะ,ลูกแหง่,เด็ก,คนหนุ่มสาว
prime(n) ต้นทุน,ดอกเบี้ย,วัยหนุ่มสาว,รุ่งอรุณ,ระยะเริ่มแรก
puberty(n) ความแตกเนื้อหนุ่มสาว,วัยหนุ่มสาว
young(n) ลูก,เด็กหนุ่มสาว,ผู้เยาว์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
少年[しょうねん, shounen] (n ) หนุ่มสาว, ยุวชน

German-Thai: Longdo Dictionary
jungeหนุ่มสาว, ยังใหม่

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top