Search result for

หนังสัตว์

(43 entries)
(0.017 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หนังสัตว์-, *หนังสัตว์*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อชินหนังสัตว์, หนังเสือ.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hides and skinsหนังสัตว์ [TU Subject Heading]
Leather, Powderedหนังสัตว์ผง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
horses, sheep, goats. They knew how to skin almost anything.พวกเขารู้วิธีลอกหนังสัตว์เกือบทุกชนิด I've Got You Under Your Skin (2012)
I delivered the pelt that gave you control of the Dutch.ฉันเอาหนังสัตว์มาให้นาย ทำให้นายได้ควบคุมดัทช์ Partial Eclipse of the Heart (2012)
Mandy, you know, the receptionist, every time I walk by her, she suggests that I do an article on trends in animal hide.แมนดี้ เธอรู้จักใช่ไหม คนที่เป็นพนักงานต้อนรับน่ะ ทุกครั้งที่ฉันเดินผ่าน เธอก็จะแนะนำ ให้ฉันทำบทความ เกี่ยวกับเทรนด์หนังสัตว์ Makeover (2012)
Can't wait.โอ้วว ต้องดูหนังสัตว์ประหลาดมาราธอน Resurrection (2012)
He sold the pelts on eBay or in town.เขาขายหนังสัตว์ในอีเบย์หรือในเมือง Potage (2013)
There would be a shelter next to the hearth made from branches and animal skins with a ground cover made of leaves.มีที่กำบังถัดจากเตาที่ทำจาก กิ่งไม้และหนังสัตว์ ซึ่งปกคลุมด้วยใบไม้ The Archaeologist in the Cocoon (2013)
You think the animal tissue is leather?คุณคิดว่าเนื้อเยื่อสัตว์ คือหนังสัตว์เหรอ? The Archaeologist in the Cocoon (2013)
Fine leather. Come get your fine leather.หนังสัตว์ดีๆ มาเลือกดูกันเลย Home (2013)
Hey, fine leather. Very fine leather.เฮ้ หนังสัตว์ดีๆ ดีมากเลยนะ Home (2013)
When them pelts is clean...เมื่อพวกทำหนังสัตว์ให้สะอาด The Revenant (2015)
Well they want the pelts.ใช่ พวกเขาต้องการหนังสัตว์ The Revenant (2015)
Grab some pelts!คว้าหนังสัตว์The Revenant (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หนังสัตว์[n.] (nang sat) EN: leather ; skin (of an animal)   FR: cuir [m] ; peau de bête [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
buck[N] หนังสัตว์, See also: (ของสัตว์จำพวก กวาง, กระต่าย, แกะ, แพะ )
coat[N] ขนสัตว์, See also: หนังสัตว์, Syn. fur, hair, wool
fell[N] หนังสัตว์
hide[N] หนังสัตว์, See also: หนัง, Syn. leather, pelt, skin
leather[N] หนัง, See also: หนังสัตว์
mouton[N] หนังสัตว์
pelf[N] หนังสัตว์
pelt[N] หนังสัตว์, See also: ผิวหนัง, Syn. fur, hair, skin, wool
rawhide[ADJ] หนังสัตว์ที่ยังไม่ได้ฟอก, Syn. hide

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
buckskinn. หนังกวาง adj. สีเหลืองหรือสีเทาสีหนังสัตว์,ทำด้วยหนังสัตว์
fellmongern. คนขายหนังสัตว์
flesh siden. หนังสัตว์ด้านที่ติดกับเนื้อ
hide(ไฮดฺ) {hide,hid,hidden} v. ช่อนไว้,ปิดบัง,บัง,ปกคลุม,อำพราง n. หนังสัตว์,หนังฟอก,หนังคน. vt. เฆี่ยน,หวด
kayak(ไค'แอค) n. เรือล่าสัตว์ของชาวเอสกิโมหุ้มด้วยหนังสัตว์มีน้ำหนักเบา,เรือเล็ก ๆ
pelt(เพลทฺ) vt. ระดมยิง,ระดมขว้าง,โจมตีอย่างดุเดือด,วิ่ง,ต่อยหรือตีอย่างดุเดือด,ฝนตกอย่างกระหน่ำ,ลอกหนัง n. การต่อย,การยิง,การตี,การพัดอย่างดุเดือด,การตกอย่างกระหน่ำ,การกระหน่ำ,หนังสัตว์,ผิวหนัง, Syn. strike,beat,rush,speed
rind(ไรดฺ) n. เปลือก,เปลือกผลไม้,เปลือกเนยแข็ง,เปลือกต้นไม้,หนังสัตว์
rug(รัก) n. พรม,พรมหนา,พรมขนสัตว์,หนังสัตว์ที่ใช้ปูพรม, Syn. mat,carpet,carpeting
skinner(สคิน'เนอะ) n. ผู้ถลกหนัง,ผู้ปอกเปลือก,กรรมกรฟอกหนัง,พ่อค้าหนังสัตว์,ผู้หลอกลวง,นักต้ม,ผู้ไล่ต้อนปศุสัตว์
trophy(ทรอฟ'ฟี) n. ของที่ระลึก,ของรางวัล,สิ่งที่เป็นอนุสรณ์,ของหรืออาวุธที่ยึดได้จากข้าศึก,สิ่งตั้งโชว์ที่ได้จากการล่าสัตว์ (เช่นหัวกวางหรือหนังสัตว์) . vt. ประดับด้วยสิ่งต่าง ๆ ดังกล่าว, Syn. cup,prize

English-Thai: Nontri Dictionary
hide(n) หนังสัตว์,หนัง
leather(adj) ทำด้วยหนังสัตว์,คล้ายหนังฟอก
leather(n) หนังสัตว์,หนังฟอก,ลูกหนัง,ลูกบอล
leathern(adj) ทำด้วยหนังสัตว์,คล้ายหนังฟอก
leathery(adj) เหมือนหนังสัตว์,เหนียว
pelt(n) ผิวหนัง,ขนแกะตัดสั้น,หนังสัตว์

French-Thai: Longdo Dictionary
cuir(n) |m| หนังสัตว์
cuir(n) |m| หนังสัตว์ที่นำมาทำเป็นเครื่องหนัง โดยทั่วไปมักหมายถึง หนังวัว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top