Search result for

หนักใจ

(29 entries)
(0.0126 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หนักใจ-, *หนักใจ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หนักใจ[V] be serious, See also: tense, strain, be nervous, be stern, be taut, Syn. เคร่งเครียด, เครียด, วุ่นวายใจ, วิตก, กังวล, ลำบากใจ, กลุ้มใจ, ทุกข์ใจ, Ant. สบายใจ, Example: การเปลี่ยนงานของหล่อนหนนี้ทำให้หล่อนหนักใจอยู่ไม่น้อย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หนักใจก. วิตก เช่น เขาหนักใจในการสอบครั้งนี้, หนักอก ก็ว่า.
หนักใจว. ลำบากใจ เช่น เขารู้สึกหนักใจที่ต้องไปค้ำประกันลูกของเพื่อน, บางทีใช้เข้าคู่กับคำ หนักอก เป็น หนักอกหนักใจ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Does it depress you, commissioner to know just how alone you really are?มันทำให้คุณหนักใจรึเปล่า,ท่าน ผบ. เมื่อรู้ว่ากำลังโดดเดี่ยวแค่ไหน The Dark Knight (2008)
Your arrest, your incarceration here-- frankly, we feel terrible about it.คุณกักขังตัวเอง โดยทำตัวให้เข้ามาอยู่ที่นี่ เรารู้สึก หนักใจกับเรื่องนี้ The Beginning of the End (2008)
I never imagined that this job would... would be so hard on both of you.ฉันนึกไม่ถึง ว่าสิ่งที่ทำไป นั้นเป็นเรื่องน่าหนักใจ สำหรับเธอทั้งสองคน Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2009)
Tough vote.เป็นโหวตออกคะแนนเสียงที่หนักใจ Smite (2009)
It is subject of jealousy and awe for the rest of the nation's students, and parents who suffer from the hard admissions to universities.นักเรียนที่เหลือทั้งประเทศต่างพากันอิจฉาและกลัวเกรง และผู้ปกครองที่ต้องหนักใจ กับสิทธิ์ในการเข้ามหาวิทยาลัยที่ยากลำบาก Episode #1.1 (2009)
What's the big deal, babe?มีอะไรหนักใจรึที่รัก? 137 Sekunden (2009)
- Anything by the Rolling Stones?- ไม่มีอะไรหนักอก หนักใจเลยรึ Gimme Some Truth (2009)
wow. must be hard thinking everyone's a terrorist.ว้าว ต้องเป็นเรื่อง หนักอกหนักใจแน่ๆ ที่คิดว่าทุกคนคือผู้ก่อการร้าย A Bright New Day (2009)
I know it's been a rough couple of months, but I've been-- I've been trying to turn them around.มันรู้ว่ามันมีเรื่องหนักใจ มาตลอดสองเดือน แต่ผมก็--พยายาม กลับตัวเป็นคนดีอยู่นะ History Repeating (2009)
I hope you don't feel too burdened.ผมไม่อยากให้คุณรู้สึกหนักใจหรอกนะ The Accidental Couple (That Fool) (2009)
Something was weighing on me, a decision, but...ฉันหนักใจในบางเรื่องที่ต้อง ตัดสินใจน่ะ แต่... White Tulip (2010)
I know how much this is weighing on you.ฉันรู้ว่าเรื่องนี้สร้างความรู้สึกหนักใจ กับคุณมากแค่ไหน Course Correction (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หนักใจ[v.] (nakjai) EN: be serious ; tense ; strain ; be nervous ; be stern ; be taut ; be heavy of heart   FR: être embarrassé ; être tracassé

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
despair of[PHRV] รู้สึกวิตกกังวลเกี่ยวกับ (พฤติกรรมของบางคน), See also: หนักใจในเรื่อง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
encumber(เอนคัม'เบอะ) vt. กีดขวาง,ขีดขวาง,เกะกะ,ทำให้ช้าลง,ถ่วง,ทำให้หนักใจ.
oppress(อะเพรส') vi. กดขี่,กด,บีบ,บังคับ,เป็นภาระหนัก,ทำให้หนักใจ,ทำให้รู้สึกเป็นทุกข์, See also: oppressor n., Syn. crush,afflict
troubled(ทรับ'เบิลดฺ) adj. ยุ่งยาก,เป็นทุกข์,เป็นภาระ,วุ่นวาย,น่ารำคาญ,หนักใจ
troublous(ทรับ'บลัส) adj. ยุ่งยาก,มีปัญหา,วุ่นวาย,น่ารำคาญ,หนักใจ,กังวล,เป็นโรค, See also: troublousness n., Syn. restless
unmindful(อันไมด'ฟูล) adj. ไม่สนใจ,ไม่เอาใจใส่,เมินเฉย,ไม่ตระหนักใจ,ไม่ระมัดระวัง.
worry(เวอ'รี) vi.,vt.,n. (ทำให้) (ความ) เป็นห่วง,กังวล,หนักใจ,เป็นทุกข์,รบกวน,กัด,ฉีก,ทำให้เปลี่ยนตำแหน่ง,ลาก,ดึง,สาเหตุที่ทำให้ลำบากใจหรือกังวล -Phr. (worry along,worry through ก้าวหน้าหรือประสบความสำเร็จด้วยความพยายามแม้จะลำบาก), See also: worrier n.

English-Thai: Nontri Dictionary
encumber(vt) เป็นภาระ,กีดขวาง,ทำให้หนักใจ,ทำให้กังวล
incumber(vt) เป็นภาระ,ทำให้เต็มแน่น,ทำให้หนักใจ,ถ่วง
oppress(vt) กดขี่,บีบบังคับ,ทำให้เป็นภาระ,ทำให้หนักใจ
oppression(n) การกดขี่,การบีบบังคับ,เผด็จการ,ความหนักใจ
oppressive(adj) กดขี่,เป็นภาระ,หนักใจ,อึดอัดใจ,ลำบากใจ
worry(vi) กลุ้มใจ,กังวลใจ,เป็นห่วง,เป็นทุกข์,หนักใจ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top