Search result for

หนวด

(70 entries)
(0.043 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หนวด-, *หนวด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หนวด[N] mustache, Example: เขาลูบหนวดเหนือริมฝีปาก พลางนึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมา, Count unit: เส้น, Thai definition: ขนที่ขึ้นเหนือริมฝีปากบนของคน
หนวด[N] whisker, Example: แมวที่หากินกลางคืนจะใช้หนวดช่วยในการคลำทาง, Thai definition: ขนหรือสิ่งที่มีลักษณะเป็นเส้นยาวๆ ขึ้นตามบริเวณปากของสัตว์บางชนิด
หนวดเครา[N] beard, Example: เขาเม้มปากจนหนวดเครากลายเป็นกระจุกเดียวกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หนวด(หฺนวด) น. ขนที่ขึ้นเหนือริมฝีปากบนของคน, สิ่งที่มีลักษณะเป็นเส้นยาว ๆ ขึ้นตามบริเวณปากของสัตว์บางชนิด เช่น หนวดกุ้ง หนวดปลาหมึก หนวดแมว.
หนวดนาคราช(หฺนวดนากคะราด) น. ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง.
หนวดพราหมณ์ ๑(หฺนวดพฺราม) น. ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งคล้ายต้นจามจุรี แต่ไม่มีกลิ่นหอม.
หนวดพราหมณ์ ๑ชื่อกล้วยไม้ชนิด Seidenfadenia mitrata (Rchb. f.) Garay ในวงศ์ Orchidaceae ดอกสีม่วงแดง กลิ่นหอม, เอื้องหนวดพราหมณ์ ก็เรียก.
หนวดพราหมณ์ ๒(หฺนวดพฺราม) น. ชื่อปลานํ้าจืดหรือน้ำกร่อยในสกุล Polynemus วงศ์ Polynemidae ลำตัวยาว แบนข้าง หัวแหลม ปากอยู่ตํ่ามาก ตาเล็ก เกล็ดเล็กเป็นแบบเกล็ดหนาม ครีบหลังมี ๒ ตอน ครีบหางใหญ่เป็นแฉกเรียวแหลมตอนปลาย ที่สำคัญก้านครีบส่วนล่างของครีบอกแยกกันและยื่นเป็นเส้นคล้ายหนวดหลายเส้นยาวเลยครีบหาง ลำตัวด้านหลังสีเทาหรือเขียวหม่น ส่วนท้องและครีบสีเหลืองหรือส้มคลํ้า.
หนวดพราหมณ์ ๓(หฺนวดพฺราม) น. เชือกหลาย ๆ เส้นที่ผูกโยงปลายเสาหรือที่โยงเอาของขึ้นไปในที่สูง.
หนวดพราหมณ์ ๔(หฺนวดพฺราม) น. ปลายสายของซอสามสายที่พาดผ่านหย่องลงมาสอดเข้าที่รูหน้าของทวนล่างไปออกทางด้านหลัง แล้วขมวดเข้าด้วยกัน ทิ้งชายซึ่งเรียกว่าหนวดพราหมณ์ไว้.
หนวดแมว(หฺนวด–) น. หญ้าหนวดแมว. (ดู พยับเมฆ ๒).
มือ ๑หนวดของไม้เลื้อยบางชนิดใช้เกาะสิ่งอื่นอย่างมือ เช่น มือตำลึง มือบวบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tentacleหนวด (จับ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Antennaหนวด [การแพทย์]
Antennaeหนวด [การแพทย์]
Aristateหนวดรูปขนอาร์รีสต้า [การแพทย์]
Clavateหนวดรูปกระบอง,รูปร่างคล้ายกระบอง [การแพทย์]
Filiformหนวดรูปเส้นด้าย [การแพทย์]
Flagellumหนวด,แฟลเจลลัม,เส้นหนวด [การแพทย์]
Lamellateหนวดรูปใบไม้ [การแพทย์]
Moniliformหนวดรูปสร้อยลูกปัด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Tentacles!หนวดพวกนั้น An Evil Within (2012)
-Will our whiskers shrink?หนวดของเราจะหดตัว? Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
- A waxed mustache and a beaver coatหนวดแว็กซ์ขนและช่อง คลอด Pinocchio (1940)
Look see that one with the white beard sitting in the wagon?แน่ะ เห็นคนหนวดเคราขาว ที่นั่งในรถม้านั่นไหม The Good, the Bad and the Ugly (1966)
You know what's good for that? Shaving.รู้มั้ยว่าอะไรดี โกนหนวด Oh, God! (1977)
-Shaving?โกนหนวด Oh, God! (1977)
Here, start shaving.เริ่มโกนหนวดได้แล้ว Oh, God! (1977)
I don't mean with the shaving with the questions that are popping into your head.ผมไม่ได้หมายถึงโกนหนวด ผมหมายถึงคำถามในสมองคุณ Oh, God! (1977)
we don't shave, sell the ambulance, sell our clothes, and go native. how far do we have to go on this bus?ไม่ต้องโกนหนวด เอารถพยาบาลไปขาย ขายเสื้อผ้านี้ ใส่ชุดพื้นเมือง Spies Like Us (1985)
Great whiskers, it's a cat!หนวดใหญ่นี่นา นั่นมันแมว ! An American Tail (1986)
Tall, thin, jolly, with a nice moustache like me.สูง, ผอม, ร่าเริง, แล้วก็หนวดงามเหมือนฉันเลยเนี่ย. Cinema Paradiso (1988)
Without the beard. It's him.ถ้าไม่มีหนวด เขาเลยแหล่ะ Goodfellas (1990)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หนวด[n.] (nūat) EN: moustache = mustache (Am.) ; beard   FR: moustache [f]
หนวด[n.] (nūat) EN: wisker   FR: moustaches [fpl] ; vibrisses [fpl] ; antennes [fpl]
หนวดกุ้ง[n. exp.] (nūat kung) FR: antennes d'une écrevisse [fpl]
หนวดปลาดุกแคระ [n. exp.] (nūat plāduk khrae) EN: ?   FR: ?
หนวดปลาหมึก[n. exp.] (nūat plāmeuk) FR: tentacules de calmars [mpl]
หนวดปลาหมึกแคระ [n. exp.] (nūat plāmeuk khraē) EN: ?   FR: ?
หนวดเครา[n.] (nūat khrao) EN: beard   FR: barbe [f]
หนวดแมว[n. exp.] (nūat maēo) EN: cat's whiskers   

English-Thai: Longdo Dictionary
stonefly(n name) สโตนฟลาย เป็นแมลงใน อันดับ พลีคอปเทอร่า (Order Plecoptera: Class Insecta) ลักษณะตัวเต็มวัย (adult) แบ่งออกเป็น ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง ชัดเจน; ส่วนหัว (head) มีหนวด (antennae) ยาว 1 คู่ มีตารวม (compound eyes) 1 คู่ มีตาเดี่ยว (ocelli) 0-3 ตา มีปากแบบกัดกิน (Chewing mouthpart), ส่วนอก (thorax) มีขา 3 คู่ มีปีก 2 คู่เป็นแผ่นบางใส (membranous wings) ปีกคู่หลัง (hind wings) จะซ้อนพับอยู่ใต้ปีกคู่หน้า (fore wings), ส่วนท้อง (abdomen) ยาวแบ่งเป็นปล้อง; มีการเจริญเติบโตแบบไม่สมบูรณ์ (Incomplete metamorphosis) คือเจริญเติบโตจากไข่ ฟักออกมาเป็นตัวอ่อน ลอกคราบหลายครั้งจนเป็นตัวเต็มวัย โดยไม่มีระยะดักแด้; ในระยะตัวอ่อน (nymph) มีลักษณะคล้ายตัวเต็มวัยแต่ไม่มีปีก อาจพบเหงือก (gills) รูปร่างต่าง ๆ ตามลำตัวเป็นอวัยวะช่วยในการหายใจ อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำไหล (Lotic habitat, running water) บางชนิดมีนิสัยการกินแบบผู้ล่า (predator) กินสัตว์อื่นที่มีขนาดเล็กกว่าเป็นอาหาร แต่บางชนิดกินเศษซากตะกอนในแหล่งน้ำเป็นอาหาร (detritivore) และเมื่อลอกคราบครั้งสุดท้ายเป็นตัวเต็มวัยจะอาศัยอยู่บนบกใกล้แหล่งน้ำ สโตนฟลายบางชนิดที่มีวงจรชีวิตระยะตัวอ่อนเป็นเวลายาวนาน เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะจับคู่ผสมพันธุ์ทันทีโดยไม่กินอาหาร แต่ในบางชนิดที่มีวงจรชีวิตใช้เวลาในระยะตัวอ่อนน้อย เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะกินน้ำหรือเศษซากพืชหรือซากตะกอนเพียงเล็กน้อย เพื่อพัฒนาระบบสืบพันธุ์ให้เจริญเต็มที่ ก่อนจับคู่ผสมพันธุ์ เมื่อผสมพันธุ์แล้วตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไข่ลงในแหล่งน้ำไหลเพื่อให้ไข่ฟักออกมาเป็นตัวอ่อนอาศัยเจริญเติบโตในแหล่งน้ำไหลนั้นต่อไป; จากลักษณะการดำรงชีวิตโดยอาศัยพึ่งพาแหล่งน้ำอยู่เกือบตลอดทั้งวงจรของชีวิต แมลงชนิดนี้จึงจัดอยู่ในกลุ่มของแมลงน้ำ (Aquatic insect) , R. plecoptera

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
antenna[N] หนวดของสัตว์ที่ใช้สัมผัสอากาศ, Syn. feeler
moustache[N] หนวด, Syn. mustache
mustache[N] หนวด, Syn. moustache
mustachio[N] หนวด
stash[SL] หนวด
sideburns[N] หนวดเคราข้างใบหู, Syn. side-whiskers, facial hair
whisker[N] หนวดของสัตว์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
actinal(แอค' ทินัล) adj. ซึ่งมีหนวดหรือส่วนยื่นหรือรังสี (having tentacles or rays)
anemone(อะเนม' โมนี) n. พืชจำพวก ดอกบัวเงิน สัตว์ทะเลใน phylum Coelenterata ซึ่งมีหนวดรอบปากของมัน (ranunculaceous plant)
antenna(แอนเทน' นะ) n., (pl. -nas,-nae) สายอากาศ, หนวดบนหัวแมลงที่เกี่ยวกับการรับของประสาทสัมผัส. -an- tennal adj.
arista(อะริส'ทะ) n., (pl. -tae) ส่วนยื่นของเมล็ดข้าว, หนวดแมลง (prominent bristle)
awn(ออน) n. หนาม,หนวดรวงข้าว,หนามพืช.
barber(บาร์'เบอร์) {barbered,barbering,barbers} n. ช่างตัดผม,ช่างโกนหนวดเครา,กัลบก,คนที่พูดมาก vt. ตัดหรือโกนหนวดเครา
beard(เบียร์ด) n. เครา,หนวด,หนวดสัตว์,ขนแหลมที่รวงข้าว,กลุ่มขนบนผลของพืช vt. ดึงหรือถอนเคราหรือหนวด
bristle(บริส'เซิล) {bristled,bristling,bristles} n. ขนแข็งของสัตว์,สิ่งที่คล้ายขน,ขนแปรง,หนวดเคราของคน vt. ตั้งชัน,ขนลุก,โกรธ vt. แข็งหรือตั้งชันเหมือนขนสัตว์,ประดับหรือปกคลุมด้วยขน,ทำให้ตั้งชัน, See also: bristleness n., Syn. r
brush(บรัช) {brushed,brushing,brushes} n. แปรง,พู่กัน,หนวดเครารุงรัง,หางหยาบใหญ่ ของสัตว์ (เช่นสุนัขจิ้งจอก) ,การเผชิญหน้ากับ,พุ่มไม้หนา,ส่วนที่เป็นพู่ -v. ปัด,ทา,กวาดด้วยแปรง,สัมผัสเบา -Phr. (brush aside ไม่สนใจ,กวาดล้าง) -Phr. (brush away ปัดออก,แปรงออก) -S.broo
capreolate(แคพ'ริอะเลท) adj. คล้ายหนวดปลาหมึก,เป็นเส้นหยิก

English-Thai: Nontri Dictionary
barber(vt) ตัดผม,โกนหนวด
beard(n) หนวดเครา
bearded(adj) มีหนวดมีเครา
beardless(adj) ไม่มีหนวด,ไม่มีเครา
moustache(n) หนวด
mustache(n) หนวด
tentacle(n) สิ่งที่ทำให้เกิดความรู้สึก,หนวดสัตว์,กิ่งก้านสาขา
tuft(n) ช่อ,พู่,ปอย,ปุย,พุ่ม,หนวดใต้คาง,กระจุก
whisker(n) เครา,หนวดแมวหรือหนู,ผู้ปัดกวาด,ไม้ขนไก่

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
หนวด (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) หนวด

German-Thai: Longdo Dictionary
stachlig(adj) ที่มีหนามมาก เช่น ein stachliger Kaktus = ต้นกระบองเพชรที่มีหนามทิ่มตำ, ein Bart = หนวดเครา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top