Search result for

ส่า

(70 entries)
(0.0219 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ส่า-, *ส่า*
Longdo Dictionary ไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - ไทย (TH)
ส้าง[ส่าง] (n ) บ่อน้ำใต้ดิน ขุดไว้เพื่อตักน้ำไว้ดื่ม หรือใช้

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส่า[N] yeast, Syn. ยีสต์, Example: เรารู้จักส่าหมักสุราซึ่งเป็นจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งที่นำมาใช้ประโยชน์ตั้งแต่โบราณกาล, Thai definition: สิ่งที่เป็นเชื้อ ทำให้ปรากฏเป็นฟอง รา หรือเม็ดผื่นเป็นต้นแก่สิ่งอื่นบางลักษณะ
ส่า[V] abate, See also: decrease, subside, relieve, ease, Syn. บรรเทา, ทุเลา, Example: ไข้ส่างลงจากเมื่อคืนมาก
ส่า[V] swing, See also: swerve, sway, shake, rock, swish back and forth, Syn. แกว่งไกว, Example: ว่าวส่ายเพราะลมแรง, Thai definition: แกว่งไปมา, ย้ายไปมา
ส่ายตา[V] roll one's eyes, See also: goggle eyeballs, Syn. กลอกลูกตา, กลอกตา, Example: ผมส่ายตาหาเจ้าของก่อนที่จะนั่งเก้าอี้ตัวนี้
ส่าหรี[N] sari, See also: saree, Syn. ผ้าส่าหรี, Example: ผู้หญิงแขกนิยมสวมส่าหรีที่มีสีและลวดลายสวยงามแตกต่างกันไป, Count unit: ผืน, ชิ้น, Thai definition: เครื่องแต่งกายสตรีอินเดียแบบหนึ่ง ใช้เป็นทั้งผ้านุ่งและผ้าห่ม ส่วนที่นุ่ง ยาวกรอมส้น พันรอบตัวและจีบข้างหน้าเหน็บไว้ที่เอว ส่วนผ้าห่มใช้ชายผ้าที่เหลือพาดอกและสะพายบ่า ชายที่ห้อยดึงมาคลุมหัวก็ได้
ส่าไข้[N] fever blister, See also: cold sore, Example: ลูกสาวฉันมีส่าไข้เป็นผื่นแดงขึ้นเต็มตัว ก่อนจะเป็นไข้สูงขนาดนี้, Thai definition: เม็ดผื่นขึ้นตามตัวเมื่อก่อนจะเป็นไข้
ส่ายตาดู[V] sweep one's eyes over, See also: look around, glance around, Example: ผมหัวเราะพลางส่ายตาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ส่ายหน้า[V] shake one's head, Syn. สั่นหน้า, Example: ทุกคนส่ายหน้าแทนคำตอบ, Thai definition: ย้ายหน้าไปมาเพื่อบอกปฎิเสธ
ส่าเหล้า[N] brew's yeast, Thai definition: กากของเชื้อที่ทำเหล้า
ส่าเหล้า[N] Desmos cochinchinensis Lour., Syn. ส่าเหล้าช้าง, นางดำ, โยม, Example: เขาปักเสาวางคานทำซุ้มเพื่อให้ยอดส่าเหล้าเลื้อยออกไปเรื่อยๆ ตามใจมัน, Thai definition: ชื่อไม้เถาเนื้อแข็งชนิด Desmos cochinchinensis Lour. ในวงศ์ Annonaceae

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ส่าน. สิ่งที่เป็นเชื้อทำให้ปรากฏเป็นฟอง รา หรือเม็ดผื่นเป็นต้นแก่สิ่งอื่นบางลักษณะ.
ส่าขนุนน. ดอกขนุนที่เกิดขึ้นก่อนแล้วร่วงไป ซึ่งเป็นเครื่องหมายว่าขนุนนั้นจะมีลูก.
ส้างน. สิ่งปลูกสร้างชั่วคราวขนาดย่อม ยกพื้น และดาดหลังคา สำหรับพระสงฆ์นั่งสวดพระอภิธรรมในงานออกพระเมรุ ตั้งอยู่ ๔ มุมพระเมรุ, คดซ่าง คดสร้าง ซ่าง สร้าง สำซ่าง หรือ สำสร้าง ก็เรียก.
ส่าน. ผ้าขนสัตว์โบราณ.
ส้ายก. กำจัด, สู้.
ส่าย ๑ก. แกว่งไปมา เช่น ส่ายผ้าอ้อมในน้ำ, ย้ายไปมา เช่น ส่ายหัว ส่ายสะโพก ว่าวส่าย.
ส่าย ๑น. กระโปรงยาวที่ผู้หญิงนุ่ง.
ส่าย ๒ว. เสียงอย่างเสียงที่เกิดจากผ้าแพรเนื้อหนาแข็งเสียดสีกัน เช่น ได้ยินเสียงแพรส่าย.
ส่ายตาก. กวาดตามองทั่ว ๆ เช่น เขาส่ายตามองหาคนรู้จัก.
ส่ายศึก, ส่ายเศิกก. กวาดล้างให้หมดสิ้นข้าศึกศัตรู เช่น ส่ายเศิกเหลี้ยนล่งหล้า ราญราบหน้าเภริน (นิ. นรินทร์).

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Brewer's Yeastส่าเบียร์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yeah, but we were invited- That's right!แต่เขาอุตส่าห์ชวนนะครับ Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
Thank you for traveling such distances to be here today-ขอขอบคุณทุกท่านที่อุตส่าห์เดินทางไกลมายังงานนี้ Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
I was saving that sushi for last!ไอ้ตะกละ! ฉันอุตส่าห์เก็บซูชิไว้กินปิดท้ายนะ Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
I was saving that for the end!ทีแกยังทำได้เลย! ฉันอุตส่าห์เก็บไว้กินตอนสุดท้ายนะ! Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
I thought we were friends! You thought wrong!ฉันอุตส่าห์คิดว่าแกเป็นเพื่อน! Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
Ki-dong will be on the piano. Mom, Jae-in Nam will be singing.กีดง จะเล่นเปียโน ส่านแม่ของเขาจะร้องเพลง Scandal Makers (2008)
You became a murderer while trying to avoid becoming a thief.เจ้าอุตส่าห์หลีกหนีจากข้อหาเป็นโจร แต่กลับต้องกลายมาเป็นฆาตรกร Hong Gil Dong, the Hero (2008)
No, Pop, it's hop, shuffle, ball change, hip swish, turn around.ทั้งป๊อป ฮิปฮอป เหวี่ยงตัว ส่ายสะโพก หมุน Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Shake the hot things!ส่ายก้นหน่อย! Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Shake the hot things!ส่ายหน่อย! Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
I bring Marley out here to help you run your game... on these poor girls, and this is the thanks we get.ไม่เอาน่า ฉันอุตส่าห์พามาร์ลีย์ออกมา เพื่อให้นายได้เล่นเกมของนาย กับสาวๆผู้น่าสงสารพวกนี้นะเว้ย เนี่ยเหรอคำขอบคุณ Marley & Me (2008)
You also said you would get up early and walk him. He chews things when he gets restless.คุณก็เอาแต่พูดว่าคุณจะตื่นแต่เช้าพามันออกไปเดินเล่น แล้วมันก็จะเริ่มหาของเคี้ยวถ้ามันรู้สึกกระสับกระส่ายแบบนี้! Marley & Me (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ส่า[n.] (sā) EN: yeast ; mushroom spores   FR: levure [f]
ส่า[n.] (sā) EN: fever blisters ; cold sores ; symptom of herpes simplex   
ส่า[v.] (sāi) EN: swing ; swerve ; sway ; shake ; rock ; swish back and forth   FR: agiter ; balancer
ส่ายไปมา[v. exp.] (sāi pai mā) EN: oscillate   
ส่าหรี[n.] (sārī) EN: sari ; saree   FR: sari [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
go out of one's wayอุตส่าห์ยอมลำบาก(ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง)เกินกว่าที่คาดไว้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flap about[PHRV] ส่ายไปมาอย่างไร้ทิศทาง, See also: แกว่งไปมาอย่างไร้ทิศทาง, Syn. flap around
flap around[PHRV] ส่ายไปมาอย่างไร้ทิศทาง, See also: แกว่งไปมาอย่างไร้ทิศทาง, Syn. flap about
flounce in[PHRV] โยกตัวเข้ามา, See also: ส่ายตัวเข้ามา, กระฟัดกระเฟียดเข้ามา
flounce out[PHRV] โยกตัวออกไป, See also: ส่ายตัวออกไป, กระฟัดกระเฟียดออกไป
gyrate[VI] หมุนเป็นวงกลม, See also: ส่ายเป็นวงกลม
lash about[PHRV] ส่ายไม่หยุด, See also: ส่ายไปมา, Syn. lash around
lash around[PHRV] ส่ายไม่หยุด, See also: ส่ายไปมา, Syn. lash about
oscillate[VI] แกว่งไปมา, See also: ส่ายไปมา, Syn. sway, waver, Ant. stay, stand
stack up[PHRV] เดินโซเซรอบ, See also: ส่ายไปมา
stagger about[PHRV] เดินโซเซ, See also: ส่ายไปมา, Syn. stagger around

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brewer's yeastn. ยีสต์ที่ใช้ทำส่าเหล้าหรือส่าเบียร์
compunction(คัมพังคฺ'เชิน) n. ความเสียใจต่อการกระทำ,ความไม่สบายใจหรือกระสับกระส่ายต่อสิ่งที่ได้กระทำไป., See also: compunctious adj., Syn. guilt,regret,repentance
confluent(คอน'ฟลูเอินทฺ) adj. ซึ่งไหลไปด้วยกัน,ซึ่งบรรจบกัน,ไปด้วยกัน,ซึ่งออกดอกพร้อมกัน n. ส่ายน้ำร่วม,แคว,สายน้ำที่แยกไหล
delirium tremens(-ทรี'เมนซฺ) n. อาการกระสับกระส่ายอย่างรุนแรงเนื่องจากพิษสุราเรื้อรัง,มีอาการสั่นอาการประสาทหลอน
dengue(เดง'เก) n. ไข้เด๊งซึ่งเป็นโรคติดต่อชนิดหนึ่ง,มีลักษณะอาการเจ็บปวดข้อต่อและกล้ามเนื้อ,ไข้ส่า, Syn. dengue fever
disquietn. ความไม่สงบ,ความกังวล,ความกระสับกระส่าย.vt. ทำให้ไม่สงบ,ทำให้กังวล,ทำให้กระสับกระส่าย., See also: disquietedly adv. disquietly adv., Syn. uneasiness
edgy(เอด'จี) adj. คม,เป็นเค้าโครงที่ชัดเจนกระสับกระส่าย,กังวล, See also: edgily adv. ดูedgy edginess n. ดูedgy
feverish(ฟี'เวอริช) adj. ตื่นเต้น,กระสับกระส่าย,มีไข้,เป็นไข้, See also: feverishly,feverously adv. feverishness n., Syn. feverous
fiddle(ฟิด'เดิล) n. ซอ,ไวโอลิน -Id. -Phr. (play second fiddle (to) เชื่อฟัง,เป็นมือรองของ) . v. เล่นซอหรือไวโอลิน,ส่ายมือไปมาอย่างหลับหูหลับตา,เสียเวลา., See also: fiddler n., Syn. dawdle
fidget(ฟิด'จิท) vi. อยู่ไม่สุข,หงุดหงิด,อารมณ์เสีย. vt. ทำให้หงุดหงิด,ทำให้กระสับกระส่าย,ทำให้อารมณ์เสีย. -n. ภาวะหงุดหงิด,ความกระสับกระส่าย,ผู้ที่มีใจหงุดหงิด,ผู้กระสับกระส่าย., See also: fidgeter n. fidgetingly adj. fidgety adj. คำที่มีความห

English-Thai: Nontri Dictionary
disquiet(vt) ทำให้รำคาญ,ทำให้ไม่สงบ,รบกวน,ทำให้กระสับกระส่า
disquietude(n) ความกังวล,ความกระสับกระส่าย,ความรำคาญ,ความไม่สงบ
feverish(adj) เป็นไข้,มีไข้,ตัวร้อน,เร่าร้อน,กระสับกระส่าย,ตื่นเต้น
fidget(n) ความกระสับกระส่าย,ความกระวนกระวาย,ความงุ่นง่าน
fidget(vi) อยู่ไม่สุข,กระสับกระส่าย,กระวนกระวาย,งุ่นง่าน,หงุดหงิด
flounce(vi) ส่าย,สะบัด,โยกตัว,กระฟัดกระเฟียด,ดิ้น
HIGH-high-strung(adj) ประสาทไม่ดี,หงุดหงิด,เครียด,กระสับกระส่า
hover(vi) รวมกันอยู่,บินโฉบ,บินร่อน,ลอย,ส่ายไปมา
jolt(n) อาการกระตุก,การเขย่า,การกระแทก,การสั่นไหว,การส่า
jolt(vi,vt) กระตุก,เขย่า,กระแทก,ส่าย,สั่น,โคลงเคลง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top