Search result for

ส่องแสง

(51 entries)
(0.0408 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ส่องแสง-, *ส่องแสง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส่องแสง[V] shine, See also: illuminate, light up, throw the light upon, Syn. ส่อง, ฉายแสง, เปล่งแสง, ส่งแสง, Example: พระอาทิตย์ส่องแสงสีทองทาบท้องฟ้าในยามเช้าตรู่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สาด ๒ส่องแสงเข้ามา เช่น ดวงจันทร์สาดแสง ห้องนี้แดดสาดทั้งวัน, กระจาย เช่น ถูกตีหัวเลือดสาด.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Then you show your little lightเธอถึงได้ส่องแสงน้อยของเธอ Dead Space: Downfall (2008)
# Look at him smile, look at him shine #"ดูรอยยิ้มของเขาสิ" "ดูราวกับส่องแสงSuperhero Movie (2008)
Lts horn was so shiny.เขามันส่องแสงออกมา Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
You're absolutely glowing tonight, grandma Pearl.คืนนี้ คุณส่องแสงจริง ๆ คุณยาย Made of Honor (2008)
Franklin. Good to see your shining face.แฟรงคลิน ที่ดีที่จะเห็นใบหน้าของคุณส่องแสง Revolutionary Road (2008)
"Here and there the reflection of the stars and the lights, on the bank quivered and trembled.""ดวงดาวส่องแสงกระทบบนผืนน้ำ ที่สั่นเป็นระลอกตรงนั้นตรงนี้" The Reader (2008)
The sun is shining.พระอาทิตย์ส่องแสง Shut Down (2008)
These are no mere twinkling diamonds for lovely maidens to wish upon.มันไม่ใช่แค่ส่องแสงระยิบระยับ ที่เหล่าสาวเผ้าถวิลหา Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Make hay while the sun shines.บางที ขณะที่ดวงอาทิตย์กำลังส่องแสง Dead Like Me: Life After Death (2009)
He was playing knight in shining armour with a peanut allergy.เขากำลังเล่นบทอัศวินใส่เกาะส่องแสง กับ อาการแพ้ถี่ว Some Kinda Love (2009)
We're bevvied, spliffed and sorted.เฟร็ดดี้, เพื่อน, ดวงอาทิตย์ส่องแสงนะ Everyone (2009)
They light up in the dark.มันส่องแสงในที่มืด Dogtooth (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ส่องแสง[v. exp.] (søngsaēng) EN: shine ; illuminate ; light up ; throw the light upon   FR: briller ; étinceler

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blaze[VI] ส่องแสงจ้า, Syn. fulgurate, glimmer, glisten
flash[VI] ส่องแสงวาบขึ้นมา, See also: แปลบ, แลบ, วูบ, Syn. flare, gleam
fluoresce[VI] เรืองแสง, See also: ส่องแสงเรือง
glare down[PHRV] ส่องแสงเจิดจ้า, See also: ส่องสว่าง, ส่องจ้า
glint[VI] สะท้อนแสง, See also: ส่องแสงแวววาว, ระยิบระยับ, Syn. glitter
glint[VT] ส่องแสงวูบวาบ, Syn. twinkle, glitte, glimmer
glitter[VI] ส่องแสงสุกใส, See also: ระยิบระยับ, ระยับ, พร่างพราง, แพรวพราว, ทอประกาย, เป็นประกาย, สุกใส, แวววาว, Syn. glisten, glimmer
incandesce[VI] ส่องแสง, See also: ลุกโชน, ให้แสงสว่าง, Syn. blaze, flame, glow, shine
incandesce[VT] ส่องแสง, See also: ลุกโชน, ให้แสงสว่าง, Syn. blaze, flame, glow, shine
irradiate[VI] เปล่งแสง, See also: ส่องแสง, Syn. shine

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aglitter(อะกลิท' เทอะ) adj. ส่องแสงวูบวาบ, วาววับ, Syn. glittering, sparking)
blink(บลิงคฺ) vi.,vt. กะพริบตา,หยีตา,เมินเฉย,ส่องแสงเป็นระยะ,ให้สัญญาณไฟกะพริบ -n. การกะพริบตา,การมองแวบเดียว,แสงริบหรี่ -Phr. (on the blinkใช้การไม่ได้ ต้องการซ่อมแซม)
candle(แคน'เดิล) {candled,candling,candles} n.เทียน,เทียนไข,หน่วยความเข้มของแสงสว่าง vt. ส่องแสงตรวจ -Id. (burn the candle at both ends สิ้นเปลืองพลังมากเกินไป), See also: candler n. ดูcandle
effuse(อิฟิวซฺ') vt. ไหลออก,ปล่อยออก,การจายออก,ส่องแสง,พูดมาก,พูดน้ำท่วมทุ่ง.
flare(แฟลร์) {flared,flaring,flares} vi.,vt. (การ) ลุกไหม้เป็นเพลิงโชติช่วงอย่างกระทันหัน,ส่องแสงสว่างแวววับ,เดือดดาล,เกิดอารมณ์ขึ้นอย่างกะทันหัน,กางออก,บานออก,แผ่ออก,ผายออก,แสดงออกอย่างโอ้อวด,ให้สัญญาณด้วยแสงสว่างที่วอบแวบ., Syn. burn
glare(แกลร์) n. แสงเจิดจ้าที่เข้าตา,การจ้องเขม็ง,ผิวหน้าเรียบที่เจิดจ้า,ความครึกโครม vi. ส่องแสงเจิดจ้า,จ้องเขม็ง
glisten(กลิส'เซิน) vi. ระยิบระยับ,ส่องแสงแวววับ,สะท้อนแสง., See also: glistenly adv.
glister(กลิส'เทอะ) vi. ส่องแสงแวววับ,ระยิบระยับ., See also: glisteringly adv., Syn. glitter
illuminationn. การส่องแสงสว่าง,การทำให้กระจ่าง,ความสว่าง,แหล่งของแสง,การประดับประดาด้วยสีสัน,การระบายสีประกอบ
lighting(ไล'ทิง) n. การจุดไฟ,การส่องแสงสว่าง,การจัดไฟ,อุปกรณ์ติดตั้งการส่องแสงสว่าง

English-Thai: Nontri Dictionary
burst(n) การระเบิด,การส่องแสง,การปรากฏ
burst(vi,vt) ระเบิด,ผลิ,ปริ,ลั่น,โผล่,ส่องแสง, ปรากฏ
emanate(vi) ออกไป,ขจร,ฟุ้ง,กระจาย,ระเหย,ส่องแสง,ฉายแสง
flame(vi) ลุกเป็นไฟ,ส่องแสงกล้า,บันดาลโทสะ,เร่าร้อน,ปะทุ
flare(vi) ลุกเป็นไฟ,แผ่ออกไป,ส่องแสงแวววาว,กางออก,บานออก,เดือดดาล
fluorescent(adj) มีแสงวาว,ซึ่งส่องแสง,ซึ่งเรืองแสง
glare(vi) ส่องแสงจ้า,แสงเข้าตา,จ้องเขม็ง,จ้องมอง
gleam(vi) ส่องแสง,ส่งแสง
glimmer(vi) ส่องแสงระยิบ,ส่องแสงวับๆ,ส่องแสงริบหรี่,ส่องแสงสลัว
glisten(vi) ส่องแสงระยิบ,ส่องแสงแวววับ,ส่องแสงแวววาว

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
差し込む[さしこむ, sashikomu] Thai: ส่องแสงเข้ามา English: to shine in
照らす[てらす, terasu] Thai: ส่องแสง English: to shine on

German-Thai: Longdo Dictionary
scheinenส่องแสง | schien, geschienen |
brennen(vi) |brannte, hat gebrannt| ส่องแสง, ให้แสงไฟ เช่น Die Lampe brennt nicht mehr. โคมไฟนี่ไม่ทำงานแล้ว, See also: S. leuchten,
beleuchten(vt) |beleuchtete, hat beleuchtet, etw.(A)| ทำให้ส่องแสง, ติดไฟสว่าง, ทำให้สว่าง เช่น Mit Lichtspielen wird der Kiyomizu Tempel in Kyoto beleuchtet.

French-Thai: Longdo Dictionary
il y a du soleilพระอาทิตย์ส่องแสง , See also: S. il fait (du) soleil,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top