Search result for

ส่วนหลัง

(49 entries)
(0.1946 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ส่วนหลัง-, *ส่วนหลัง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส่วนหลัง[ADJ] rear, See also: back, hind, Example: กะโหลกศีรษะมีส่วนที่เจริญเติบโตมากอยู่ 3 แห่ง ติดต่อซึ่งกันและกัน คือ สมองส่วนหลัง สมองส่วนกลาง และสมองส่วนหน้า
ส่วนหลัง[N] rear part, Example: การขายปลากระเบนตัวใหญ่ๆ คนขายจะคว่ำปลาเอาส่วนหลังขึ้นเสมอ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ส่วนหลังน. เรียกเขตของกองทหารที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการส่งกำลังบำรุงว่า พื้นที่ส่วนหลัง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
distal endส่วนหลังสุด(ฟันปลอม) [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Caudal Portionส่วนหลัง [การแพทย์]
Dorsiส่วนหลัง,กระดกปลายเท้าขึ้น [การแพทย์]
Exoccipital Segmentส่วนหลังทั้งสองข้าง [การแพทย์]
Foot, Back ofส่วนหลังเท้า [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- posterior to anterior.- จากส่วนหลังไปด้านหน้า Mr. Monk Gets Fired (2004)
Nothing in the anterior or posterior cerebral arteries.ไม่มีในส่วนหน้า หรือส่วนหลัง ของเส้นเลือดซีลีบรัม Emancipation (2008)
I need to see any footage you have of the back part of the Plaza.ผมขอดูเทปที่ถ่ายส่วนหลังของพลาซ่า Vantage Point (2008)
OK. Give me footage of the back part of Plaza on two. -Got it!โอเคขอผมดูเทปที่ถ่ายส่วนหลังของพลาซ่าบนจอ 2-นั่นไง! Vantage Point (2008)
Just outside the back annex.ข้างนอกส่วนหลังของตึกเล็ก Vantage Point (2008)
It's coming. These roof sections are brutal.ก็ไปได้เรื่อย ๆ ส่วนหลังคามันยากน่ะ Roadkill (2009)
Corresponding microfractures to the posterior cranium indicate that Kurt was hit while resting his head on a hard surface.สอดรับกับรอยแตกเล็กๆ ตรงส่วนหลังของกะโหลกศรีษะ บ่งชี้ว่าเคิร์ดโดนตี ขณะที่ศรีษะกระทบ บนวัสดุแข็ง The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Highly unlikely, given that aiming a firearm involves your cerebellum and occipital lobe, while your brain tumor was temporoparietal.ไม่ใช่อย่างนั้นแน่ การเล็งเป้าสัมพันธ์ กับสมองส่วนที่สั่งการให้เคลื่อนไหว และสมองส่วนหลัง ขณะที่เนื้องอกในสมองของคุณ อยู่บริเวณส่วนขมับ The Dwarf in the Dirt (2009)
You agree that the latter is fixed "declasse interseptron targetsytem" old-fashioned.คุณเห็นด้วยไหมว่าส่วนหลังนี้ถูกซ่อม \ \"declasse interseptron targetsytem\" ในแบบเดิมนะ Astro Boy (2009)
Opening rear hatch.กำลังเปิดประตูส่วนหลัง Sabotage (2010)
In the parietal lobe.ในสมองส่วนหลังกระหม่อม Chapter Fifteen 'Pass/Fail' (2010)
Dorsal fin from a foxface rabbitfish.ครีบส่วนหลังจากปลาสลิดทะเลโฉมงาม The Predator in the Pool (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ส่วนหลัง[n.] (suanlang) EN: rear part   FR: arrière [m]
ส่วนหลัง[adj.] (suanlang) EN: rear ; back ; hind   FR: arrière

English-Thai: Longdo Dictionary
feather(n) ถ้าพูดถึงขนของสุนัข จะหมายถึงแผงขนที่ห้อยลงมาจากส่วนหลังของขาทั้งสี่ และใต้ลำตัว ลักษณะคล้ายชายครุย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anticline[N] ส่วนหลังลาด
back seat[N] ที่นั่งด้านหลัง, See also: ส่วนหลัง, Syn. rear
back[N] ส่วนหลัง, See also: ด้านหลัง, ส่วนท้าย, ด้านท้าย, Syn. rear, Ant. front, fore
heel[N] ส้นเท้า, See also: ส่วนหลังของกีบเท้าสัตว์
hindquarter[N] ส่วนหลังของสัตว์ 4 เท้า
latter[N] ส่วนหลัง, Syn. the second of the two
occiput[N] ส่วนหลังของศีรษะ, See also: ท้ายทอย
posterior[N] ส่วนหลัง, See also: ก้น, สะโพก
rear[N] ส่วนหลัง, See also: ข้างหลัง, ตอนท้าย, Syn. back, Ant. front

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
back(แบค) {backed,backing,backs} n.,adj.,vi.,vt.,adv. หลัง,ข้างหลัง,ส่วนหลัง,ด้านหลัง,กองหลัง,ที่เปลี่ยว,กลับคืน,ตรงกันข้าม,ค้างจ่าย,กลับ,ถอย,สนับสนุน,ถือหาง,วางเดิมพันใน, Syn. rear -Conf. re-
backed(แบคดฺ) adj. ซึ่งมีส่วนหลัง,ซึ่งได้รับการสนับสนุน
backend(แบค'เอนดฺ) n. ส่วนหลัง
backer(แบค'เคอะ) n. ผู้สนับสนุน,ผ้าใบค้ำหรือหนุนส่วนหลัง, Syn. sponsor
backside(แบค'ไซดฺ) n. ด้านหลัง,ส่วนหลัง
dorsal(ดอร์'เซิล) adj. เกี่ยวกับส่วนหลัง,ซึ่งอยู่บนส่วนหลัง,เกี่ยวกับผิวหน้าที่ไกลจากแกน
dorsi-Pref. หลัง,ส่วนหลัง
dorsum(ดอร์'ซัม) n. ส่วนหลังของร่างกาย,ส่วนหลัง -pl. dorsa
glossopharyngealไปเลี้ยงลิ้นส่วนหลังรับความรู้สึกจากลิ้น การกลืน เร้าให้หลั่งน้ำลาย ทำให้กล้ามเนื้อของหลอดคอเคลื่อนไหว
heel(ฮีล) n. ส้นเท้า,ส้น,เท้าทั้งหมด,ส่วนหลัง,ของกีบ,ท้ายเรือ,คนเลว,ขี้ขโมย,การแหกคุก vt. ตามหลัง,ใส่ส้นเท้าให้, Syn. blackguard

English-Thai: Nontri Dictionary
back(adj) ด้านหลัง,ข้างหลัง,ส่วนหลัง
back(n) หลัง,ส่วนหลัง,ด้านหลัง,ข้างหลัง
backside(n) ส่วนหลัง,ด้านหลัง,ข้างหลัง
dorsal(adj) ที่หลัง,ตรงหลัง,เกี่ยวกับส่วนหลัง
latter(adj) ถัดมา,อันต่อมา,ส่วนหลัง,ระยะหลัง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
back-end (adj) ส่วนหลัง
hindquarter (n ) ส่วนหลังของสัตว์สี่เท้า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top