Search result for

ส่วนสำคัญ

(46 entries)
(0.0071 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ส่วนสำคัญ-, *ส่วนสำคัญ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส่วนสำคัญ[N] importance, See also: significance, consequence, Syn. สาระสำคัญ, ข้อสำคัญ
ส่วนสำคัญ[N] main part, See also: principle part, principle role, principle factor, Syn. สิ่งสำคัญ, Example: แรงจูงใจเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ประสบความสำเร็จ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หัวใจส่วนสำคัญแห่งสิ่งต่าง ๆ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
material partส่วนสำคัญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
CT shows one more calcification near the superior pyramid on the left kidney.ซีที แสดงอย่างหนึ่งมากกว่ามาตราฐาน ใกล้ส่วนสำคัญที่สุดบนไตข้างซ้าย Lucky Thirteen (2008)
You can become a crucial part of the "heroes" saga --คุณสามารถเป็นส่วนสำคัญ ของการผจญภัยของ "heroes"นี้ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
What a winning performance.ความมุ่งมั่นเป็นส่วนสำคัญที่จะชนะเลยนะครับ Scandal Makers (2008)
Is your mother a blonde, Ivan?วิกไม่ใช่ส่วนสำคัญด้วยซ้ำ สำหรับผม มันเป็น.. Cold Comfort (2009)
I JUST WANTED TO THANK YOUแต่ความเสียสละของคุณมีส่วนสำคัญมาก ที่ทำให้ทีมประสบความสำเร็จ House on Fire (2009)
You're part of the reason kal-El becomes the hero we look up to.คุณเป็นส่วนสำคัญ ที่ทำให้คาล-เอลกลายเป็นฮีโร่ ที่ทุกคนชื่นชม Legion (2009)
And, the bottom line is...และ ส่วนสำคัญที่สุดคือ... Air: Part 3 (2009)
A swimmer quits her sport because of a shoulder injury.เมื่อขาดส่วนสำคัญไปก็หยุดเถอะ Episode #1.18 (2009)
Like my contract with the braves and my ligament injury, like how i tasted and came close to greatness.เธอทิ้งส่วนสำคัญไป\ เช่นผมเซ็นสัญญากับทีมเบรฟว์ และผมบาดเจ็บที่เอ็น ดังเช่นประสบการณ์และความเป็นมา กับความยิ่งใหญ่อย่างละเอียด The Pickle Jar (2009)
It's all part of growing up.มันเป็นส่วนสำคัญ ของการหล่อหลอม Do It, Monkey (2009)
And you know what? Stefan is a big part of that.แล้วเธอรู้อะไรไหม สเตฟานก็เป็นส่วนสำคัญในนั้นเลย Friday Night Bites (2009)
That's right. This is also an important part of being a teacher.ใช่แล้วล่ะ นี่เป็นส่วนสำคัญของการเป็นครูเลยนะ Ohitori sama (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ส่วนสำคัญ[n. exp.] (suan samkhan) EN: importance ; keynote   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be-all and end-all[PREP] ส่วนสำคัญที่สุด
bottom line[N] ส่วนสำคัญที่สุด
core[N] ส่วนสำคัญ
corpus[N] ส่วนสำคัญ
essence[N] ส่วนสำคัญของพืชที่ถูกสกัดออกมา, Syn. fragrance, perfume
gist[N] ใจความสำคัญ, See also: ส่วนสำคัญ, แก่น, Syn. essence, significance
heart[N] ส่วนสำคัญ, See also: ใจกลาง, แก่น, Syn. center, core, kernel
small print[IDM] ส่วนสำคัญที่มักไม่ได้รับความสนใจในเอกสาร (เพราะพิมพ์ตัวเล็กมาก)
keynote[N] จุดสำคัญ, See also: ส่วนสำคัญ, สิ่งที่ย้ำเน้น, Syn. main theme
main[N] ส่วนสำคัญที่สุด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
animism(แอน' นิมิสซึม) n. ความเชื่อถือที่ว่ามีวิญญาณในธรรมชาติและจักรวาล, ความเชื่อว่าวิญญาณอาจอยู่แยกต่างหากจากร่างกาย, ความเชื่อถือว่าวิญญาณเป็นส่วนสำคัญของชีวิตและสุขภาพที่ดี, ความเชื่อในเรื่องวิญญาณ -animist n. -animistic adj.
basis(เบ'ซิส) n. พื้นฐาน,รากฐาน,หลักสำคัญ,ส่วนสำคัญ,หลักเกณฑ์,มาตรฐาน,ฐานปฏิบัติการ, Syn. base -pl. bases
blood(บลัด) n. โลหิต,เลือด,ชีวิต,ส่วนสำคัญ,พลังชีวิต,กำลัง,การฆ่า,ฆาตกรรม,การหลั่งเลือด,น้ำต้นไม้,อารมณ์,ภาวะจิต,หนุ่มที่ชอบผจญภัย,สายเลือด,วงศ์ตระกูล,ชนชาติ,บรรพบุรุษ -Phr. (blood and thunder นองเลือดและสับสนวุ่นวาย) -Phr. (blue blood สายเลือดผู้ดี) -Phr. (in
bulk(บัลคฺ) n. ขนาดสามมิติ,ความจุ,ส่วนที่ใหญ่กว่าหรือมากกว่า,ส่วนสำคัญ,อาหารที่จะเป็นกากอาหารส่วนใหญ่,ความหนา,กอง,ทั้งก้อน,จำนวนหนา vi.,vi. ขยายตัว,เพิ่มขึ้น, Syn. volume,mass,body
constitutional(คอนสทิทิว'เชินเนิล) adj. เป็นรากฐาน,เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ,เป็นส่วนสำคัญ,ถูกต้องหรือเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ,เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ. n. การเดินหรือการออกกำลังกายที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ, Syn. basic
dominant(ดอม'มะเนินทฺ) adj. ซึ่งครอบงำ,มีอำนาจเหนือ,ซึ่งเป็นส่วนสำคัญ,ซึ่งมีบทบาทสำคัญ,ซึ่งปกครอง,เด่น n. ตัวสำคัญ, Syn. superior,major
eidetic(ไอเดท'ทิค) adj. เหมือนของจริงมาก,เกี่ยวกับธรรมชาต'ของรูปแบบที่บริสุทธิ์หรือ ส่วนสำคัญ
eviscerate(อีวีส'เซอเรท) vt. เอาไส้พุงออก,เอาไส้ในออก,เอาส่วนสำคัญออก. adj. สิ่งภายในโผล่ออกมา., See also: evisceration n. ดูeviscerate eviscerator n. ดูeviscerate
fundamental(ฟันดะเมน'เทิล) adj. ซึ่งเป็นส่วนสำคัญ,เป็นรากฐาน,แท้จริง,เป็นแหล่งแรกเริ่ม,มูลฐาน., See also: fundamentality,fundamentalness n. fundamentally adv., Syn. basic,chief
gist(จิสทฺ) n. ส่วนสำคัญ,แก่นสาร,ประเด็น, Syn. pith,substance

English-Thai: Nontri Dictionary
basis(n) มูลฐาน,หลักฐาน,รากฐาน,ส่วนสำคัญ,กฎเกณฑ์
bulk(n) กองโต,ส่วนสำคัญ,ความหนา
burden(n) เครื่องบรรทุก,ภาระ,ใจความ,ส่วนสำคัญ
constituent(n) ส่วนสำคัญ,ส่วนประกอบ,องค์ประกอบ,ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
element(n) ส่วนประกอบ,ธาตุ,รากฐาน,ส่วนสำคัญ,พื้นฐาน,ปฐม,ขั้วไฟฟ้า
essence(n) สิ่งจำเป็น,ส่วนสำคัญ,ปัจจัย,หัวใจ,แก่นแท้
heart(n) หัวใจ,จิตใจ,ความรัก,ความรู้สึก,ส่วนสำคัญ,แก่น,ความกล้าหาญ
juice(n) น้ำผลไม้,ยางไม้,น้ำมันเชื้อเพลิง,ส่วนสำคัญ
marrow(n) เยื่ออ่อน,ไขกระดูก,ส่วนสำคัญที่สุด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top