Search result for

ส่วนปลาย

(47 entries)
(0.014 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ส่วนปลาย-, *ส่วนปลาย*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
apexส่วนปลาย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pavilionส่วนปลายบาน, ส่วนผาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
incisal 1/3ส่วนปลายฟันตัด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abdomen, Postส่วนปลายของท้อง [การแพทย์]
Bead Sealsส่วนปลายสุด [การแพทย์]
Boutons, Terminalส่วนปลายของเส้นใยประสาท [การแพทย์]
Distal Endส่วนปลาย,ส่วนปลาย [การแพทย์]
Distal Processส่วนปลายที่สั้นของโอลแฟคตอรีเซลล์ [การแพทย์]
End, Caudalส่วนปลายล่างสุด [การแพทย์]
Ensifore Processส่วนปลายสุดคือลิ้นปี่ [การแพทย์]
rectumไส้ตรง, ลำไส้ใหญ่ปลาย, ส่วนปลายสุดของลำไส้ใหญ่ที่อยู่ติดกับทวารหนัก ทำหน้าที่รวบรวมกากอาหารพร้อมที่จะถูกขับถ่ายออกเป็นอุจจาระ  ลำไส้ตรงของคนมีความยาวประมาณ 12 เซนติเมตร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Meniscus, Anterior Horn ofส่วนปลายโค้งด้านหน้าของแผ่นกระดูกอ่อนรูปเคียว [การแพทย์]
Metaphyseal Sinusoidส่วนปลายของหลอดเลือด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The story that Ric showed me at the beginning was just the tip of the iceberg.เรื่องราวที่ริค ได้ให้ผมดูในตอนแรก เป็นแค่ส่วนปลายยอด ของภูเขาน้ำแข็งเท่านั้น The Cove (2009)
Well, the future consists of the culmination of a near infinite number of variables.อืม อนาคตประกอบด้วย ส่วนปลายยอด ของตัวเลขไม่รู้จบ ของตัวแปรต่างๆ Harbingers in a Fountain (2009)
Hospital said the boy suffered a distal radius fracture two weeks ago.โรงพยาบาลรายงานว่า เด็กเจ็บ จากกระดูกส่วนปลายที่แตก เมื่อ 2 อาทิตย์ก่อน ตรงกับที่แมทธิวไม่ไปรายงานตัว Hostile Takeover (2009)
All the distal phalanges are missing from the interphalangeal joints.ส่วนปลายนิ้วทั้งหมด หายไปจากข้อต่อกระดูกนิ้วมือ The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
That very well may be, but what it tells me is you're going out to look for fingertips, in case the Woodchucks missed them.นั่นก็ฟังดูดีนะ แต่สิ่งที่มันบอกฉัน ก็คือเธอกำลังจะออกไปหาส่วนปลายนิ้วนั่น เผื่อพวกวู้ดชัคไม่ทันเห็นมัน The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
Just punch the tip and twist it.แค่กดตรงส่วนปลาย แล้วก็บิดมัน Your Highness (2011)
The tip broke off in the body.ส่วนปลายของดาบหักคาอยู่ในตัวเขา Heroes and Villains (2011)
The brachial plexus is a network of nerves.เส้นประสาทส่วนปลาย เป็นเครือข่ายของระบบประสาท Foe (2011)
Uh, it's just a straight piece of brass, pointed slightly on each end.มันเทำด้วยทองเหลือง ส่วนปลายจะมีความคมเล็กน้อย A New Hope (2012)
Okay, the ends of the humerus are also abraded with no remodeling, so, he could have been dragged by his arms.ส่วนปลายของกระดูกต้นแขน เกิดการสึกกร่อนด้วย และไม่มีการฟื้นฟู, ดังนั้นเขาอาจถูกลากที่แขน The Patriot in Purgatory (2012)
The ends of the arrows are connected to a plastic headband.ส่วนปลายของลูกศร ติดกับที่คาดผมพลาสติก The But in the Joke (2012)
It's like the top of a pencil.มันเหมือนส่วนปลายสุดของดินสอเลย Rise of the Villains: Mommy's Little Monster (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ส่วนปลาย[n.] (suan plāi) EN: apex   FR: apex [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beam-ends[N] ส่วนปลายของคานขวางเรือ
business end of[IDM] ส่วนปลายของบางสิ่ง
end[N] ส่วนปลายของวัตถุ, Syn. butt, tail, tip
fluke[N] ส่วนปลายรูปสามเหลี่ยมของหางปลาวาฬ
mucro[N] ส่วนปลายของใบ
nose-cone[N] ส่วนปลายแหลมด้านหน้าของจรวดหรือเครื่องบิน
poll[N] ส่วนปลายกว้างที่ใช้ตีของค้อน
terminal[N] ส่วนท้าย, See also: ส่วนปลาย, Syn. limit, extremity, terminus
toe[N] ส่วนปลายของรองเท้าหรือถุงเท้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acromegaly(แอคโรเมก' กาลี) n. การที่ส่วนปลายของโครงกระดูกคือ จมูก ขากรรไกร นิ้วมือนิ้วเท้าโตเกินปกติ, เนื่องจากต่อม pituitary gland หลังฮอร์โมนมากเกินไป
acropathyโรคของส่วนปลายโครงกระดูก
bnc connectorตัวเสียบบีเอ็นซี <คำแปล>หมายถึง ส่วนปลายของสายเคเบิลที่เป็นโลหะที่จะต้องเสียบเข้าทางด้านหลังของเครื่องคอมพิวเตอร์
butt(บัท) {butted,butting,butts} n. ปลาย,ส่วนปลาย,ส่วนก้น,ตะโพก,บุหรี่,ตอไม้ ,คนที่ถูกดูถูก,เป้ายิง,สนามยิงปืน,เป้าหมาย,การเอาหัวชน,ถังขนาด ใหญ่ -v. ประชิดใกล้กับ,พุ่งออกชน,ขวิด -Id. (butt in เสือก,ยุ่ง), Syn. end
capitate(แคพ'พิเทท) adj. มีหัวกลม,มีส่วนปลายใหญ่คล้ายหัว,
heelpiecen. ส่วนปลาย,ส่วนท้าย
pylorusส่วนปลายล่างของกระเพาะอาหารต่อกับส่วนต้นของลำไส้เล็ก
sans serifแซนเซอริฟ <คำอ่าน>เป็นแบบอักษร (font) ภาษาอังกฤษแบบหนึ่งที่ไม่มีส่วนงอนโค้งของส่วนปลายสุดของตัวอักขระ ส่วนงอนโค้งนี้ในภาษาอังกฤษ เรียกกันว่า serif ฉะนั้น sans serif ก็หมายความว่าปราศจากส่วนนี้ (sans เป็นภาษาฝรั่งเศส แปลว่า ปราศจาก) แบบอักษรชนิดนี้จะมีลักษณะเป็นตัวตรง ๆ เหมาะสำหรับใช้พิมพ์ชื่อเรื่อง พาดหัวตัวโต ๆ ว่ากันว่าให้อ่านง่าย ในระบบวินโดว์ของพีซี กรอบสนทนาทั้งหมดใช้แบบอักษรนี้ ฉะนั้น ต้องระวังอย่าลบแบบอักษรนี้ออกจากหน่วยความจำโดยเด็ดขาด ดู serif เปรียบเทียบ
shank(แชงคฺ) n. กระดูกแข้ง,หน้าแข้ง,ขา (รวมทั้งขาอ่อน) ,ขาท่อนล่าง,ชงฆ์,เนื้อขาสัตว์,ส่วนขาของถุงเท้ายาว,ก้าน,ก้านดอกไม้,ก้านสมอเรือ,ก้านลูกกุญแจ,ก้านพืช,ก้านเครื่องมือ,ก้านเข็ม,ด้ามเหล็ก,ตัวพิมพ์ตะกั่ว,ส่วนปลาย,ส่วนหลัง,ส่วนกลางของพื้นเท้า,ระยะแรกของเวลา
tail(เทล) n.,adj. หาง,ปลาย,ท้าย,ส่วนท้าย,ส่วนใน,ส่วนที่ไม่ต้องการ,เปีย (ผม) ,ด้านก้อยของเหรียญ,การสังวาสหญิง. vt. เป็นส่วนหาง,เป็นส่วนปลาย,ใส่หาง,ตัดหาง,ตามหลัง. vi. ตามหลัง,ล้าหลัง,ลากหาง,ค่อย ๆ หายไป, (ท้ายเรือ) เกยตื้น.

English-Thai: Nontri Dictionary
shank(n) ก้าน,หน้าแข้ง,ส่วนปลาย,ช่วงเวลาสำคัญ

French-Thai: Longdo Dictionary
aiguille(n) n.f. เข็ม หรือสิ่งที่มีส่วนปลายแหลมคล้ายเข็ม ex: aiguille à tricoter = เข็มเย็บผ้า, talon aiguille = รองเท้าส้นสูง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top