Search result for

ส่วนบน

(37 entries)
(0.1893 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ส่วนบน-, *ส่วนบน*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หน้าส่วนบนของบางสิ่ง เช่น หน้าขนม ข้าวเหนียวหน้าสังขยา หน้าปกหนังสือ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Capitellumส่วนบนด้านนอกของปลายล่างกระดูกต้นแขน [การแพทย์]
ampullaแอมพูลลา, ส่วนบนของทิวบ์ฟิตของดาวทะเล เป็นกระเปาะกล้ามเนื้อ เมื่อกระเปาะนี้หดตัวจะดันน้ำให้เคลื่อนไปที่ส่วนปลายของทิวบ์ฟิต ทิวบ์ฟิตจะยื่นยาวไปแตะกับวัตถุในน้ำ ทำให้ดาวทะเลเคลื่อนที่ได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
stigmaยอดเกสรเพศเมีย, ส่วนบนสุดของเกสรเพศเมีย เป็นที่รองรับละอองเรณูทำให้เกิดการผสมพันธุ์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Maybe if the tablet were intact, you'd have something to go on, but the entire top portion is missing.ถ้าแผ่นจารึกไม่ได้รับความเสียหาย, คุณก็ยังมีเรื่องให้ทำต่อไป, แต่ว่าส่วนบนทั้งหมด มันหายไป Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
David Drumlin is supervising the on-site portion of the test.เดวิด ดรัมลิน มีการกำกับดูแล ส่วนบนเว็บไซต์ของ การทดสอบ Contact (1997)
There is no ass, just the fatty part at the top of each leg...ก็มันไม่ใช่ ตูด ไง แค่ส่วนของก้อนเนื้อ ที่อยู่ส่วนบนของขาแต่ละข้าง... The Story of Us (1999)
You're seeing the ass again and not the tops of the legs.แก มองเห็นตูดอีกแล้ว ไม่ใช่ส่วนบนของขา The Story of Us (1999)
Take that fucking bread and shove it up the tops of your legs!เอาไอ้ขนมปังระยำนี่ ยัดเข้าไป ในส่วนบนของแกสิ! The Story of Us (1999)
I'm just an assembler on an assembly line building a car which is good for people and society and it moves them around.คิดว่าตัวฉันเป็นแค่คนงานประกอบชิ้นส่วนบนสายพานการผลิต สร้างสิ่งดี ๆ ให้ผู้คนและสังคม ทำให้คนมีพาหนะขับขี่ไปไหนต่อไหน The Corporation (2003)
Okay. I'll be on the cell.ลอยกระสุนสามแผลที่ลำตัวส่วนบน... Lost Son (2004)
Hold the grip, pull the top part of the gun.จับตรงด้ามแล้วดึงส่วนบนสุดของปืนออก Pilot: Part 2 (2004)
I'm considering getting my nose pierced and my belly button... and nine other parts of my body.หนูว่าจะเจาะจมูก กับสะดือ และส่วนอื่นๆ อีก 9 ส่วนบนตัว The Perfect Man (2005)
Jones. The man you see here was born with no higher-level brain functions.ชายคนที่เห็นอยู่นี้เกิดมาโดยปราศจากสมองส่วนบน X-Men: The Last Stand (2006)
If ya jam on him, you get your hands on him, use upper body violence, throw their ass to the dirt and make the tackle!ถ้าจะสกัดก็ต้องใช้มือ กำลังของร่างกายส่วนบน เอาให้มันก้นจ้ำเบ้าและชนมันเลย Gridiron Gang (2006)
I lost my top. Oh, my God, I feel so exposed.ส่วนบนหาย พระเจ้าช่วย ทำไมมันโหวงโหวง Open Water 2: Adrift (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ส่วนบน[n. exp.] (suanbon) FR: haut [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cornice[N] ส่วนบนสุดของผนัง
head[N] ส่วนบน, See also: ส่วนยอด
nasopharynx[N] ช่องจมูก, See also: ส่วนบนของคอหอยที่ต่อกับจมูก
quarterdeck[N] ส่วนบนซึ่งอยู่ด้านหลังเรือ
roof[N] ส่วนบน, Syn. ceiling, top part
top[N] ส่วนบนสุดของศีรษะ
upper[ADJ] ส่วนบน, See also: ด้านบน, Syn. top, above, Ant. under

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aden(อาด' เดน, แอด' เดน) ชื่อเนื้อเยื่อน้ำเหลืองที่บวมโตในลำคอส่วนบน (a seaport in Yemen)
adenoids(แอด' ดินอยด์) n. ชื่อเนื้อเยื่อน้ำเหลืองที่บวมโตในลำคอส่วนบน
arytenoid(แอร์ริที'นอยด์) adj. เกี่ยวกับกระดูกอ่อนเล็ก ๆ บนกระดูกอ่อน cricoid ที่ส่วนบนของกล่องเสียง. -arytenoidal adj.
cardiaหรือ fundus คือส่วนบนของกระเพาะที่ต่อกับหลอดอาหาร
diapophysis(ไดอะพอฟ'ฟิซิส) n. ส่วนบนของปุ่มยื่นตามขวางของกระดุกสันหลัง. -pl. diapophyses
drop capหมายถึงอักษรตัวโตกว่าขนาดปกติตัวแรกของย่อหน้า โดยปกติส่วนบนจะมีระดับเท่ากับตัวอักษรอื่น ๆ แต่จะกินเนื้อที่ของบรรทัดที่สองและสาม
foot(ฟุท) n. เท้า,ฝีเท้า,ตีน,บาท,หน่วยความยาวเป็นฟุต (0.48 เซนติเมตร) ,ทหารราบ,ส่วนที่คล้ายเท้า,จังหวะในโคลง,บาท,แท่นเหยียบของจักรเย็บผ้า,ส่วนที่อยู่ล่างสุด,ส่วนที่นอนก้น,ตะกอน,ส่วนที่อยู่ตรงข้ามกับส่วนบนหรือยอด
fundus(ฟัน'ดัส) n. ฐานของอวัยวะ,ส่วนที่อยู่ตรงข้ามกับหรือห่างไกลจากรูเปิด. ,ส่วนบนของกระเพาะที่ต่อกับหลอดอาหาร, See also: fundic adj. -pl. fundi
headroomn. ที่ว่างโค้งส่วนบน,ที่ว่างเหนือศีรษะ., Syn. headway
hot spotจุดร้อนหมายถึง เนื้อที่บางส่วนบนจอภาพ ที่เมื่อกดเมาส์ลงไปแล้ว จะทำให้เกิดรายการอื่นขึ้นมา แทนที่จะเป็นเรื่องเดิมที่ทำอยู่ ตัวอย่าง เช่นในโปรแกรมประเภทใช้สื่อหลายแบบ (multimedia) หรือการเรียกเมนู Help หรือกดเรียกลูกโป่ง (balloon) มาให้คำอธิบายในเครื่องแมคอินทอช

English-Thai: Nontri Dictionary
cerebrum(n) มันสมองส่วนบน
superstructure(n) ตัวตึก,สิ่งที่สร้างเหนือสิ่งอื่น,ส่วนบน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
上部[じょうぶ, joubu] (n) ส่วนบน ท่อนบน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top