Search result for

สูงอายุ

(33 entries)
(0.0268 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สูงอายุ-, *สูงอายุ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สูงอายุ[ADJ] old, See also: aged, elderly, Syn. แก่, ชรา, เฒ่า, Ant. สาว, อ่อน, หนุ่ม, Example: โรคต้อกระจกพบมากในคนไข้สูงอายุ, Thai definition: มีอายุมาก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สูงอายุว. มีอายุมาก.
วุฒสูงอายุ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The oldest woman to ever swim the English Channel arrived here today, in Calais,ผู้หญิงสูงอายุที่สุดว่ายข้ามแม่น้ำ อังกฤษ มาที่นี่วันนี้ ในเมืองคาลลี The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Yeah, well, you know old folks after a big meal.ก็รู้ดี ตนสูงอายุ หลังทานอาหารมื้อใหญ่ Superhero Movie (2008)
Actually, it's a nursing home for senior citizens.จริงๆแล้ว สถานพยาบาลมีไว้สำหรับผู้สูงอายุ The House Bunny (2008)
Hey, we need this one. Otherwise we're gonna be manning the geriatric rickshaw.เราต้องช่วยกัน ไม่งั้น เราได้ไปลากรถ ผู้สูงอายุแน่ Emotional Rescue (2009)
The reaper's last victim Was an older woman.เหยื่อรายล่าสุดของมัจจุราช เป็นผู้หญิงสูงอายุ เขาฆ่าเธออย่างรวดเร็ว ด้วยการยิงเพียงครั้งเดียว Omnivore (2009)
I'm sorry, I was under the impression uniform found an elderly gentleman on the tow path.ขอโทษเถอะ ผมสงสัยข้อคิดของคุณ ไหนสายตรวจบอกว่าพบสุภาพบุรุษสูงอายุ สลบอยู่ริมคลอง Harry Brown (2009)
Mr Brown is a close friend of Leonard Attwell, the senior citizen found stabbed in the pedestrian subway.คุณบราวน์ เป็นเพื่อนสนิทกับลีโอนาร์ด แอทเวล พลเมืองสูงอายุ ที่ถูกแทงในทางเดินรถไฟใต้ดิน Harry Brown (2009)
Yeah, last birthday seems that I aged to the unaffordable bracketใช่ ในวันเกิดที่ผ่านมาของฉัน นั่นดูเหมือนว่าประกันภัยผู้สูงอายุของฉัน จะอยู่ในประเภทที่จ่ายไม่ได้ Fa Guan (2009)
You're talking about old people who have nobody else to turn to.คุณกำลังพูดถึง กลุ่มคนสูงอายุ พวกไม่ีมีใครอีกแล้ว ที่จะพึ่งพาได้ Harbingers in a Fountain (2009)
- So pierce isn't exactly right in the head, is he?ผมรู้จักคนสูงอายุมากมาย ที่มีจานเรดาร์โผล่ออกมาจากหูพวกเขา Social Psychology (2009)
- You know, people underestimate the elderly,รู้มั้ย คนเรามักประเมินค่าคนสูงอายุต่ำไป Social Psychology (2009)
To slightly older men.ต่อคนที่สูงอายุหน่อย Debate 109 (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สูงอายุ[adj.] (sūng-āyu) EN: old ; aged ; elderly   FR: âgé

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aged[ADJ] สูงอายุ, See also: สูงอายุ, อายุมาก, อาวุโส, ชรา, สูงวัย, แก่เฒ่า, Syn. old, elderly
on in years[IDM] แก่, See also: สูงอายุ, สูงวัย, Syn. advanced in years, on in years, Ant. advanced in years, on in years

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
charter housen. สถานพักฟื้นคนสูงอายุ
dowager(เดา'อะเจอะ) n.หญิงที่ได้รับทรัพย์สินจากสามีที่ตาย,หญิงสูงอายุที่มียศฐาบรรดาศักดิ์
gerodonticsn. ทันตกรรมที่เกี่ยวกับคนสูงอายุ., Syn. gerodotia,gerodontology., See also: gerodontic adj.
geronto-Pref. สูงอายุ
nursing homen. สถานที่ดูแลรักษาคนสูงอายุหรือคนที่ไม่แข็งแรง
oldie(โอล'ดี) n. คนชรา,คนแก่,คนสูงอายุ,ของเก่า,เพลงเก่า,เรื่องเก่า
oldy(โอล'ดี) n. คนชรา,คนแก่,คนสูงอายุ,ของเก่า,เพลงเก่า,เรื่องเก่า
ripe(ไรพฺ) adj. สุก,สุกงอม,เจริญเต็มที่,ได้ที่,ถึงกำหนด,เป็นผู้ใหญ่,สูงอายุ,ถึงเวลา,ได้เวลา,สมบูรณ์,ชำนาญ, See also: ripeness n., Syn. mature,prepared
senile(ซี'ไนลฺ) adj. ชรา,สูงอายุ,ถูกกัดกร่อนจนเป็นที่ราบ n. คนชรา,คนสูงอายุ

English-Thai: Nontri Dictionary
elder(n) ผู้อาวุโส,ผู้เฒ่า,ผู้สูงอายุ,คนที่แก่กว่า,คนพี่,คนโต
elderly(adj) มีอายุ,ค่อนข้างแก่,เกี่ยวกับคนชรา,สูงอายุ
senile(adj) สูงอายุ,ชรา,อาวุโส,แก่
senility(n) ความชรา,ความสูงอายุ
senior(n) ผู้สูงอายุ,ผู้มีอาวุโส,นักศึกษาปีสุดท้าย
seniority(n) ความสูงอายุ,ความอาวุโส

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top