Search result for

สุ่ม

(61 entries)
(0.0148 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สุ่ม-, *สุ่ม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุ่ม[V] catch fish with a coop, Example: ชายหาปลาคนหนึ่งออกไปสุ่มปลาแถวหลังวัดตอนใกล้รุ่ง, Thai definition: อาการที่เอาสุ่มครอบเพื่อจับปลาเป็นต้น
สุ่ม[N] coop-like trap for catching fish, See also: coop, Syn. สุ่มปลา, Count unit: ลูก, Thai definition: เครื่องมือจับปลาชนิดหนึ่ง มักสานด้วยไม้ไผ่เป็นตาๆ ลักษณะคล้ายทรงกระบอก ด้านบนสอบเข้า มีช่องให้มือล้วงลงไปได้
สุ่ม[N] chicken coop, Syn. สุ่มไก่, Example: ลุงแม้นนำสุ่มไปครอบไก่ในตอนเย็น, Count unit: ลูก, Thai definition: เครื่องสานตาห่างๆ มีลักษณะครึ่งทรงกลมหรือโอคว่ำ ข้างบนมีช่องกลมๆ ใช้สำหรับครอบขังไก่เป็นต้น
สุ่ม[V] choose at random, See also: choose whimsically, Syn. เลือกสุ่ม, Example: ผมเดินทางไปไม่ได้ทุกแห่งจึงเลือกสุ่มข้อมูลไปบางจังหวัด และบางอำเภอ
สุ่ม[V] choose at random, See also: choose whimsically, Syn. เลือกสุ่ม, Example: ผมเดินทางไปไม่ได้ทุกแห่งจึงเลือกสุ่มข้อมูลไปบางจังหวัด และบางอำเภอ
สุ่มตัวอย่าง[V] take a random, Syn. สุ่ม, Example: บริษัทสุ่มตัวอย่างของสินค้าประเภทต่างๆ เพื่อตรวจคุณภาพ, Thai definition: คัดเลือกตัวอย่างเพื่อแทนกลุ่มโดยไม่เฉพาะเจาะจง
สุ่มสี่สุ่มห้า[ADV] blindly, See also: ignorantly, Syn. ไม่ดูตาม้าตาเรือ, Example: ทำไมเธอถึงตัดสินใจแบบสุ่มสี่สุ่มห้าอย่างนี้ เดี๋ยวก็มีเรื่องเดือดร้อนตามมาภายหลัง, Thai definition: อย่างไม่ดูหน้าดูหลังหรือคิดพิจารณาให้ดีเสียก่อน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สุ่มน. เครื่องมือจับปลาชนิดหนึ่ง มักสานด้วยไม้ไผ่เป็นตา ๆ ลักษณะคล้ายทรงกระบอก ด้านบนสอบเข้า มีช่องให้มือล้วงลงไปได้ เรียกว่า สุ่มปลา
สุ่มเครื่องสานตาห่าง ๆ มีลักษณะครึ่งทรงกลมหรือโอควํ่า ข้างบนมีช่องกลม ๆ ใช้สำหรับครอบขังไก่เป็นต้น เรียกว่า สุ่มไก่, โดยปริยายเรียกกระโปรงที่มีลักษณะรูปร่างคล้ายสุ่มไก่ ว่า กระโปรงทรงสุ่มไก่.
สุ่มก. อาการที่เอาสุ่มครอบเพื่อจับปลาเป็นต้น, โดยปริยายเรียกอาการที่เดาโดยนึกเอาเองอย่างสุ่มปลา ว่า เดาสุ่ม
สุ่มพูนสูงขึ้นจนล้น เช่น ข้าวสุ่มจาน.
สุ่ม ๒, สุ่มว. อาการที่ทำไปโดยไม่แน่ใจว่าจะถูกหรือไม่, ไม่เฉพาะเจาะจง, เช่น ทำสุ่มไปไม่รู้ว่าถูกหรือผิด ลองถามสุ่ม ๆ ไปเผื่อจะมีใครไปด้วย.
สุ่มตัวอย่างก. หาตัวอย่างเพื่อแทนกลุ่มโดยไม่เฉพาะเจาะจง เช่น สุ่มตัวอย่างสินค้าเพื่อตรวจคุณภาพ.
สุ่มสี่สุ่มห้าว. ซุ่มซ่าม, ไม่ระมัดระวังให้ดี, ไม่ดูให้ดี, เช่น เดินสุ่มสี่สุ่มห้าเลยตกบันได กินอาหารสุ่มสี่สุ่มห้าเลยท้องเสีย.
สุ้มเสียงน. กระแสเสียง, (โบ) เขียนเป็น ซุ่มเสียง ก็มี เช่น จึงตั้งนะโม ซุ่มเสียงใหญ่โต (ประถม ก กา).

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
randomสุ่ม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
randomสุ่ม, สุ่ม[ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cluster Sampling, Multi Stageสุ่มกลุ่มหน่วยแจงนับหลายขั้น [การแพทย์]
Cluster Sampling, Single Stageสุ่มจากกลุ่มโดยแบ่งชั้นเดียว,สุ่มกลุ่มหน่วยแจงนับขั้นเดียว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No, these are scrambled transmissions that a group of terrorists used to communicate.ม่าย... นี่เป็นการส่งข้อมูลแบบสุ่มซึ่งกลุ่มใต้ดินใช้สื่อสารกัน Odyssey (2008)
Just random, unmemorable trial numbers.การสุ่มตัวอย่างที่ไม่มีการบันทึก Adverse Events (2008)
If you were just being self-destructive, you'd be having random sex with men.ถ้าคุณเคยทำลายตัวเอง คุณอาจจะสุ่มเลือกกับผู้ชายก็ได้ Lucky Thirteen (2008)
That there's randomness and chaos in the universe.มันคือการสุ่มและความยุ่งเหยิงของจักรวาล Dying Changes Everything (2008)
While our capital ships is vunerable to the enemy attack.เนื่องจากยานรบหลักของเรา สุ่มเสี่ยงต่อการถูกศัตรูโจมตี Shadow of Malevolence (2008)
Just a random security check.- เปล่าครับ แค่การสุ่มตรวจน่ะครับ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
- Random, huh?- สุ่มเหรอ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
We're into dozens of randomly associated cells.เราสุ่มเชื่อมโยงเบอร์มือถือได้เป็นโหล WarGames: The Dead Code (2008)
History changed and time will right itself and recalibrate to the right dimension.ดังนั้นประวัตติศาสตร์จะเปลี่ยนแปลง เวลาจะหวนกลับ และด้วยเส้นแบ่งของมิติ มันจะพยายามปรับตัวให้กลับสุ่มิติที่ถูกต้อง Cyborg Girl (2008)
You never showed, and you said you'd be coming from the southwest, So I took a chance.คุณไม่ปรากฏตัวออกมาเลย แต่คุณบอกว่าจะมาจากตะวันตกเฉียงใต้ ผมเลยสุ่มดู Hell or High Water (2008)
They're barricaded.พวกมันสุ่มขวางเราไว้ Hell or High Water (2008)
I'm directing them to begin random traffic stops, citywide.ผมสั่งการให้เริ่มสุ่มตรวจบนท้องถนน Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สุ่ม[n.] (sum) EN: fish-trap   FR: nasse [f] ; casier [m]
สุ่ม[n.] (sum) EN: chicken coop   
สุ่ม[v.] (sum) EN: choose at random ; choose whimsically   FR: choisir au hasard
สุ่ม[adv.] (sum) EN: at random ; randomly   FR: au hasard
สุ่มตรวจ[v. exp.] (sum trūat) EN: take a random sample ; carry out a spot check   
สุ่มตัวอย่าง[n. exp.] (sum tūayāng) EN: acceptance sampling ; random sampling   

English-Thai: Longdo Dictionary
stochastic(adj) อย่างเฟ้นสุ่ม, โดยการสุ่ม, S. random,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coop[N] เครื่องจักสานสำหรับจับปลา, See also: สุ่ม
poll[VT] สุ่มตัวอย่างเพื่อสำรวจความคิดเห็น, See also: สำรวจความคิดเห็น, Syn. survey
randomise[VT] สุ่มตัวอย่าง, See also: สุ่ม
randomize[VT] สุ่มตัวอย่าง, See also: สุ่ม
sample[VT] เอาเป็นตัวอย่าง, See also: สุ่มตัวอย่าง, Syn. examine, try, test

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
access methodวิธีเข้าถึงโปรแกรมสำหรับเข้าถึงหมายถึง ระเบียบวิธีการเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่งสำหรับการเก็บและเรียกใช้ข้อมูลมี 2 วิธี คือ วิธีการเข้าถึงโดยตรง (direct) หรือโดยสุ่ม (random) และวิธีการเข้าถึงโดยอ้อม (indirect) หรือโดยลำดับ (sequential) ดู direct และ indirect access ประกอบ
corf(คอร์ฟ) n.รถเล็ก ๆ ,กระจาดร่อนที่ใช้ในเหมือง,สุ่มปลา -pl. corves
horseshitn. ความไร้สาระ,การโกหก,การพูดสุ่มสี่สุ่มห้า interj. คำอุทานที่แสดงความไม่เชื่อ,ความไม่น่าเป็นไปได้, Syn. common sense
indiscriminate(อินอิสคริม'มะเนท) adj. ไม่เลือกเจาะจง,ตามอำเภอใจ,สุ่มตัวอย่าง,ขาดการพิจารณา., See also: indiscriminately adv. indiscriminateness n. indiscrimination n. indiscriminative adj., Syn. casual
magnetic tapeแถบบันทึกแม่เหล็กหมายถึง แถบที่ทำด้วยพลาสติกฉาบออกไซด์ของโลหะ มีลักษณะคล้ายเทปหรือแถบบันทึกเสียง ม้วนอยู่บนวงล้อ มีหลายขนาด เป็นต้นว่า ขนาดยาว 2,400 ฟุต 1,200 ฟุต และ 600 ฟุต ตัวเทปกว้าง ? นิ้ว บันทึกข้อมูลได้ประมาณ 800-1,600 ตัวอักษรต่อความยาวของเนื้อเทป 1 นิ้ว เทปหรือแถบบันทึกนี้สามารถเป็นได้ทั้งหน่วยรับข้อมูลและหน่วยแสดงผล คอมพิวเตอร์จะมีเครื่องมือที่ใช้อ่านและบันทึกข้อมูลลงในเทป เรียกว่า หน่วยขับเทป (tape drive) เราสามารถบันทึกข้อมูลใหม่ลงทับบนข้อมูลเก่าได้เหมือนการบันทึกเพลง ข้อมูลเดิมจะหายไปโดยอัตโนมัติ ข้อเสียของเทปก็คือ การค้นหาข้อมูลทำได้ช้า เพราะต้องเริ่มตั้งแต่ต้นเทปเสมอ ถ้าข้อมูลอยู่ปลายเทป ก็จะเสียเวลานาน การค้นหาแบบนี้เรียกว่าการเข้าถึงแบบเรียงลำดับ (sequential access) ซึ่งตรงข้ามกับการเข้าถึงแบบสุ่ม (direct access) ของจานบันทึก
ram(แรม) n. แกะตัวผู้,กลุ่มดาวแกะ,เครื่องกระทุ้ง,เครื่องกะแทก,เครื่องตอกเสาเข้ม,การยัดเยียดเรื่องราวลงในสมอง.,แรมย่อมาจาก random access memory แปลว่า หน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม เป็นหน่วยความจำประเภทหนึ่งที่เราสามารถเข้าถึงได้โดยวิธีการสุ่ม การเข้าถึงโดยสุ่ม หมายถึง การเข้าถึงหน่วยความจำทุกจุดได้ โดยใช้เวลาในการเข้าถึงเท่ากันหมด ไม่ต้องตั้งต้นใหม่ทุกครั้งแล้วรอไปตามลำดับ (อย่างแถบบันทึกหรือเทป) "แรม" จะหมายถึง หน่วยความจำที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์วัดขนาดกันเป็นกิโลไบต์ หรือเมกะไบต์ ทำงานได้รวดเร็วมาก แต่เมื่อปิดไฟ ข้อมูลในนี้ก็จะหายไปหมด ไมโครคอมพิวเตอร์ที่ขายทั่วไปมักจะต้องมีข้อความบอกว่า มีแรมขนาดใด ยิ่งมีแรมมาก ก็จะยิ่งทำงานได้เร็ว ดู ROM เปรียบเทียบ vt. กระทุ้ง,ตอก,กระแทก,ยัด,ยัดเยียด,ดันอย่างแรง., See also: rammer n., Syn. strike,batter,cram
ram diskจานแรมหมายถึง ส่วนของหน่วยความจำที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำงานแบบเข้าถึงโดยสุ่มเหมือนแรม แต่ใช้เก็บแฟ้มข้อมูลเพื่อให้เรียกมาใช้ได้เหมือนจานบันทึก จานแรมนี้จะทำงานได้เร็วกว่าจานบันทึกธรรมดามาก อย่างไรก็ตาม ข้อเสียก็คือถ้าปิดไฟที่เครื่อง ข้อมูลเหล่านี้จะหายหมด โดยปกติ จะมีการแบ่งจานแรมนี้ ออกมาจากแรมส่วนหนึ่ง เพื่อใช้เก็บแฟ้มที่ต้องการเรียกใช้โปรแกรม สำเร็จสมัยปัจจุบันมักจะมีขนาดใหญ่ และต้องการใช้เนื้อที่ในแรมมาก ทำให้คอมพิวเตอร์ที่มีแรมต่ำเกือบจะใช้ไม่ได้อีกต่อไป หรือไม่ก็ทำงานช้ามาก อาจจะแก้ไขได้ด้วยวิธีการเพิ่มแรมมีความหมายเหมือน virtual disk ดู RAM ประกอบ
random(แรน'เดิม) adj. โดยการสุ่ม,ส่งเดช,ไม่เลือก,เป็นไปโดยบังเอิญ,ตามบุญตามกรรม,ตามโอกาส. adv. โดยการสุ่ม,ตามบุญตามกรรม -Phr. (at random โดยการสุ่ม,ตามบุญตามกรรม), See also: randomly adv. randomness n., Syn. haphazard,chance
random accessการเข้าถึงโดยสุ่มการเข้าถึงข้อมูลที่บันทึกไว้โดยสุ่มหมายความว่าเข้าถึงได้ทุก ๆ จุดได้โดยทันทีทันใด เป็นต้นว่า การเข้าถึงข้อมูลที่เก็บในจานบันทึก ซึ่งจะใช้เวลาเท่ากันหมดไม่ว่าเก็บไว้ที่จุดไหน ต่างกับการเข้าถึงข้อมูลที่เก็บไว้ในแถบบันทึกหรือเทป ถ้าข้อมูลที่ต้องการอยู่ตอนปลาย ก็จะต้องรอให้เทปเดินหน้าไปจนถึงจุดนั้นเสียก่อน การเข้าถึงข้อมูลโดยวิธีนี้ จะมีหัวอ่าน/บันทึก (read head) ต่อกับก้านโลหะที่เคลื่อนเข้า/ออกได้ เหนือจานที่หมุนรอบแกนอีกทีหนึ่ง เปรียบเทียบ) ถ้าเปรียบกับการฟังเพลงจากจานเสียงและเทป จะทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น กล่าวคือ ถ้าเป็นเทปหรือแถบบันทึก หากจะฟังเพลงที่อยู่ในลำดับท้าย ๆ ก็จะต้องรอให้เทปหมุนผ่านเพลงในลำดับแรก ๆ ไปก่อน แต่ถ้าเป็นจานเสียง เราต้องการฟังเพลงใด ก็สั่งได้ทันทีดู sequential access เปรียบเทียบ
random access memoryหน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่มใช้ตัวย่อว่า RAM (อ่านว่า แรม) เป็นหน่วยความจำประเภทหนึ่งที่เราสามารถเข้าถึงได้โดยวิธีการสุ่ม การเข้าถึงโดยสุ่มหมายถึง การเข้าถึงหน่วยความจำทุกจุดได้ โดยใช้เวลาในการเข้าถึงเท่ากันหมด ไม่ต้องตั้งต้นใหม่ทุกครั้งแล้วรอไปตามลำดับ (อย่างแถบบันทึกหรือเทป) "แรม" จะหมายถึง หน่วยความจำที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ วัดขนาดกันเป็นกิโลไบต์ หรือเมกะไบต์ ทำงานได้รวดเร็วมาก แต่เมื่อปิดไฟ ข้อมูลในนี้ก็จะหายไปหมด ไมโครคอมพิวเตอร์ที่ขายทั่วไปมักจะต้องมีข้อความบอกว่า มีแรมขนาดใด ยิ่งมีแรมมาก ก็จะยิ่งทำงานได้เร็ว ในปัจจุบัน ไมโครคอมพิวเตอร์ที่วางขายทั่วไปจะมีแรมประมาณ 1 - 8 เมกะไบต์ ปัจจุบันโปรแกรมสำเร็จใหญ่ ๆ หลายโปรแกรม เจาะจงว่าจะต้องใช้กับคอมพิวเตอร์ที่มีแรมอย่างน้อย 8 เมกะไบต์ดู read only memory เปรียบเทียบ

English-Thai: Nontri Dictionary
coop(n) ถังไม้,กรง,เล้า,สุ่มไก่,กระชัง,คุก
drivel(vi) พูดเหลวไหล,พูดสุ่มสี่สุ่มห้า,พูดโง่ๆ,น้ำมูกไหล,น้ำลายไหล
guess(n) การทาย,การเดา,การคาดคะเน,การเดาสุ่ม
guess(vi,vt) เดา,คาดคะเน,สุ่ม,ทาย,เข้าใจว่า,คิดว่า
guesswork(n) การเดา,การเดาสุ่ม
hoop(n) ลูกล้อ,ห่วง,บ่วง,สุ่มกระโปรง

German-Thai: Longdo Dictionary
willkürlich(adj) ตามอำเภอใจ, ซึ่งไม่มีแบบแผน,โดยการสุ่ม เช่น willkürlich anordnen จัดการหรือจัดวางอย่างไม่มีแบบแผน, See also: A. unwillkürlich,
stochastisch(adj) อย่างเฟ้นสุ่ม, โดยการสุ่ม, See also: S. zufällig, willkürlich

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top