Search result for

สุม

(66 entries)
(0.0175 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สุม-, *สุม*
Longdo Dictionary อังกฤษ (EN) - ไทยภาคเหนือ (TH-NORTH)
sorryสุมาเต๊อะ
See also: 2

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุม[V] pile up, See also: heap up, accumulate, stack up, amass, assemble, Syn. ทับ, Example: เขาตักข้าวสุมลงไปจนเต็มจาน ทำเหมือนอดโซมาหลายวัน, Thai definition: วางทับซ้อนๆ กันลงไปจนสูงเป็นกอง
สุมไฟ[V] start a fire, See also: burn (logs), set fire to, ignite a fire, Example: ชาวบ้านต่างสุมไฟไล่ยุงในตอนกลางคืน, Thai definition: เอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งวางทับลงบนกองไฟ เพื่อให้ไฟติดกรุ่นอยู่เสมอ
สุมทุม[N] bush, See also: shrub, Syn. พุ่มไม้, ซุ้มไม้, สุมทุมพุ่มไม้, Example: งูสันหลังหักเลื้อยหลบเข้าใต้สุมทุมอย่างรวดเร็ว, Thai definition: ที่ซึ่งมีต้นไม้ปกคลุมอยู่รกทั่วบริเวณ
สุมยุง[V] fumigate, Example: ตอนกลางคืนเจ้าหน้าที่เตรียมสุมยุงก่อนมีสันทนาการกลางแจ้ง, Thai definition: ก่อไฟให้มีควันเพื่อไล่ยุง
สุมหัว[V] conspire, See also: cooperate, concur, conduce, Syn. รวมหัว, ชุมนุม, Example: เพื่อนบ้านสุมหัวกันคิดกลั่นแกล้งครอบครัวของเธอ, Thai definition: มามั่วสุมหรือชุมนุมกันเพื่อกระทำการในทางไม่ดี
สุมควัน[V] smoke, See also: fumigate, Syn. ก่อควัน, Example: พ่อกำลังสุมควันด้วยกากมะพร้าวเพื่อไล่ยุ่ง, Thai definition: เอาเชื้อเพลิงมากองทับกันแล้วจุดไฟให้มีควัน
สุมาตรา[N] Sumatra, Syn. เกะสุมาตรา, Example: กองถ่ายละครปักหลักถ่ายทำอยู่ที่สุมาตรามากว่า 2 อาทิตย์แล้ว, Thai definition: ชื่อเกาะๆ หนึ่งอยู่ใกล้ๆ กับสิงคโปร์
สุมทุมพุ่มไม้[N] bush, See also: shrub, Syn. พุ่มไม้, ซุ้มไม้, สุมทุม, Example: พวกหนุ่มสาวชอบแอบไปพลอดรักกันหลังสุมทุมพุ่มไม้ตามสวนสาธารณะ, Thai definition: ที่ซึ่งมีต้นไม้เป็นพุ่มหรือร่มเงาปกคลุมอยู่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สุมก. วางทับซ้อน ๆ กันลงไปจนสูงเป็นกองอย่างไม่มีระเบียบ เช่น สุมหญ้า สุมฟาง สุมหนังสือไว้เต็มโต๊ะ, โดยปริยายหมายถึงอาการที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น ความทุกข์สุมอก.
สุมน. ต้นไม้ใหญ่ที่ขึ้นเป็นกลุ่มใหญ่ เช่น สุมม่วง คือ ป่าม่วง (จารึกสุโขทัย).
สุมกระหม่อมก. เอายาสมุนไพรพอกโปะไว้บนกระหม่อมเด็กเล็ก ๆ เพื่อแก้หวัดเป็นต้น, สุมหัว ก็ว่า.
สุมขอนก. สุมไฟที่ขอน, เรียกไฟที่ยังไหม้ขอนกรุ่นอยู่ ว่า ไฟสุมขอน.
สุมควันก. สุมไฟให้เป็นควันเพื่อไล่ยุง, สุมไฟไล่ยุง หรือ สุมยุง ก็ว่า.
สุมทุมน. ที่ซึ่งมีต้นไม้หรือเถาวัลย์ปกคลุมให้ร่มครึ้ม, มักใช้เข้าคู่กับคำ พุ่มไม้ เป็น สุมทุมพุ่มไม้.
สุมว. ใจดี, พอใจ.
สุมนะ, สุมนา(สุมะ-) น. ดอกไม้, ดอกมะลิ.
สุมนัส(สุมะนัด) ว. ใจดี
สุมนัสดีใจ, พอใจ.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sumatra (Indonesia)สุมาตรา (อินโดนีเซีย) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She is glad he is no longer mixed up with the radicals.หล่อนดีใจที่เขาไม่ได้มั่วสุมกับพวกอันธพาล Body of Lies (2008)
There's a storm tonight.คืนนี้มีมรสุมเข้าปกคลุม Ponyo (2008)
is a lighthouse and in a storm brings lights and hope to those in the dark.เป็นเหมือนประภาคารในมรสุม มันจะนำแสงสว่างและความหวัง ไปสู่พวกนั้นที่อยู่ในความมืด Ponyo (2008)
Vast reservoirs will catch the monsoon rains to replenish the aquifers.อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ จะกักเก็บน้ำฝน ในฤดูมรสุมไว้ ใช้เป็นแหล่งน้ำ Home (2009)
Dear Avis, we've been through our own version of Kafka.ถึง เอลวิส เราได้ผ่านมรสุมอันร้ายแรงที่สุดของเรามารแล้ว Julie & Julia (2009)
Yes, I would like to report drug use in a building that I own. -Dad. Daddy, no.ผมอยากจะโทรแจ้งมีการมั่วสุมเสพยาเสพติด ในบ้านเช่าของผม Phoenix (2009)
-Daddy. -Would you connect me, please?การมั่วสุมที่ผิดกฎหมาย ผมต้องการคุยกับใครก็ได้ Phoenix (2009)
For those of you who were not with us this morning we raided his headquarters.นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งกบดานสุดท้ายของเขา แม้กระทั่งแหล่งซ่อมสุมรังเล็กๆ Grilled (2009)
Hotch: "men heap together The mistakes of their lives And create a monster They call destiny.""มนุษย์กองสุมความผิดพลาดในชีวิตของพวกเขาไว้ และสร้างสัตว์ร้ายที่เรียกว่าชะตากรรมขึ้นมา" Omnivore (2009)
Everything will get too much for you again and I'll lose you again.ทุกอย่างจะสุมหัวเธออีก แล้วฉันก็จะเสียเธอไปอีก Nowhere Boy (2009)
He and Young are bumping heads, yes.เขา และ ยังค์ กำลังสุมหัว , ใช่ Life (2009)
Turnin' this town into a orgy from hell.ทำให้เมืองนี้กลายเป็นแหล่งมั่วสุมจากนรก Release Me (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สุม[v.] (sum) EN: pile up ; heap up ; accumulate ; stack up ; amass ; assemble   FR: entasser ; empiler
สุมกระหม่อม[v. exp.] (sum kramǿm) EN: put medicament on the head of a child as a remedy against colds   
สุมหัว[v.] (sumhūa) EN: conspire ; gang up with   
สุมาตรา[n. exp.] (Sumāttrā) EN: Sumatra   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dump[VT] ทิ้ง, See also: สุม, กอง, Syn. throw over, jilt
heap up[PHRV] กองไว้เป็นจำนวนมาก, See also: สุมไว้เป็นจำนวนมาก, Syn. pile up
heap with[PHRV] กองไว้จนพูน, See also: สุมไว้มาก, Syn. heap on, pile on, pile onto, pile with
heap[VT] กองไว้, See also: สุมไว้, วางกองไว้
heap up[PHRV] สุม, See also: กอง, วางกอง, Syn. mound, pile, stack
huddle[VT] กองรวมกันไว้, See also: สุม, กองสุมไว้
pile[VT] สุม, See also: ทับ, กอง, ซ้อน, รวมกันไว้, สุมไว้เป็นกอง, เอามาสุมไว้, วางซ้อนๆกันขึ้นไป, Syn. accumulate, amass, assemble
pile onto[PHRV] สุมไว้บน, See also: กองไว้บน, Syn. heap on, heap with
pile with[PHRV] อัดใส่ (จำนวนมาก), See also: สุมกอง, Syn. heap on, heap with
stack up[PHRV] สุมจนท่วม, See also: กองจนสูง, กองจนท่วม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antimonsoon(แอนทีอมนซูน') n. ลมที่อยู่เหนือลมมรสุม และเคลื่อนไปทางทิศตรงกันข้ามกับของลมมรสุม (anti-+Monsoon)
assembly(อะเซม'บลี) n. ชุมนุมชน,การชุมนุม,การมั่วสุม,ที่ประชุมสภา,สมัชชา,สัญญาณรวมพล,การเคลื่อน (รถถังหรือทหาร) ,เข้าสู่บริเวณหนึ่ง,ประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครื่องจักร, Syn. collection, meeting ###A. dispersal, separation)
bonfire(บอน'ไฟเออะ) n. กองไฟขนาดใหญ่ที่สุมอยู่กลางแจ้ง
heap(ฮีพ) n. กอง, จำนวนมาก,รถยนต์. vt. กอง,สุม,สะสม,บรรจุเต็ม,ให้จำนวนมาก,ใส่มาก. vi. เป็นกอง, Syn. load,pile,stack,gather,amass
monsoon(มอนซูน') n. ลมมรสุม,ลมฝน,ฤดูลมมรสุม,
nest(เนสทฺ) {nested,nesting, nests} n. รัง,ที่อยู่,ที่หลบภัย,ชุด,กลุ่ม,ที่ซ่องสุม,บุคคลที่ซ่องสุมอยู่ด้วยกัน vt. วาง,พักอยู่,สวมใส่,ซ้อนใส่. vi. สร้างรัง,ทำรัง,ซ้อนกัน., See also: nestler n., Syn. hideaway
peril(เพอ'เริล) n. ภัย,อันตราย,ภยันตราย,ความหายนะ,การเสี่ยงภัย,มรสุมร้าย,เหตุภัยพิบัติ, Syn. danger,risk,hazard
resort(รีซอร์ท') vt. อาศัย,พึ่ง,ใช้,ใช้วิธี,ใช้มาตรการ,ไป,มักไป n. สถานที่ที่ผู้คนไปกันบ่อย,ที่มั่วสุม,ที่มีชื่อเสียง,การไปอยู่เสมอ,การอาศัย,การใช้มาตรการอันใดอันหนึ่ง,สิ่งที่ขอความช่วยเหลือ,ผู้ที่ถูกขอความช่วยเหลือ, Syn. go,use,employ
squally(สควอล'ลี) adj. มีลมพายุที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน (มักมีฝน หิมะหรือลูกเห็บ) ,มีมรสุม,คุกคาม,มีความยุ่งยาก,ไม่ราบรื่น
stack(สแทคฺ) n. กองที่ซ้อนกัน,ซุ้มปืน,สุม,จำนวนมากมาย,กลุ่มปล่องไฟบนหลังคา vt.,vi. กอง,ลุม,ก่ายขึ้น,จัดไพ่เพื่อโกง เรียงทับซ้อนใช้ในเรื่องโครงสร้างการเก็บข้อมูล หมายถึง การเก็บข้อมูลโดยเรียงทับซ้อนกันเป็นชั้น ๆ การเรียงทับแบบนี้จะทำให้เกิดภาวะเข้าก่อน ออกหลัง เพราะกว่าจะออกมาได้ ก็ต้องรื้อกองที่ทับซ้อนอยู่ ออกไปให้หมดเสียก่อน, Syn. bundle,pile,gather

English-Thai: Nontri Dictionary
assemblage(n) การชุมนุม,การมั่วสุม,ฝูงชน
burden(vt) บรรทุก,เป็นภาระ,สุม(งาน)
cabal(n) คนซ่องสุมกัน,แผนร้าย
heap(vt) รวมเป็นกอง,ทับถม,สุม,สะสม
indulge(vi,vt) ยอมตาม,อภัย,ผ่อนผัน,ปล่อยตัว,มั่วสุม,ซ่องเสพ,หมกมุ่น
indulgence(n) การมั่วสุม,การยอมตาม,การผ่อนผัน,การปล่อยตัว,การหมกมุ่น
intermingle(vi,vt) ผสม,เคล้า,คลุกเคล้า,ปนกัน,มั่วสุม
mingle(vt) ผสม,ระคน,ปน,มั่วสุม,ผสมผสาน
monsoon(n) ลมมรสุม,ฤดูฝน,ฤดูมรสุม
plot(vt) กำหนด,ร่าง,ซ่องสุม,วางแผน,ลาก,แบ่งเป็นชิ้นๆ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top