Search result for

สุนัข

(100 entries)
(0.0444 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สุนัข-, *สุนัข*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุนัข[N] dog, See also: canine, hound, Syn. หมา, Example: บ้านของเขาทำธุรกิจเพาะสุนัขขาย ซึ่งสร้างรายได้ที่ดีมากทีเดียว, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดหลายสกุลในวงศ์ Canidae ลำตัวมีขนปกคลุม มีเขี้ยว 2 คู่ ตีนหน้า มี 5 นิ้ว ตีนหลังมี 4 นิ้ว ซ่อนเล็บไม่ได้ อวัยวะเพศของตัวผู้มีกระดูกอยู่ภายใน 1 ชิ้น
สุนัขป่า[N] wolf, Syn. หมาป่า, Example: ผู้คนที่อยู่ในบริเวณนั้นมักจะได้ยินเสียงของสุนัขป่าร้องโหยหวนมาจากหุบเขา, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อหมาหลายชนิดซึ่งยังคงเป็นสัตว์ป่า มีถิ่นกำเนิดเกือบทั่วทุกภูมิภาคของโลก ขนลำตัวมีสีต่างๆ เช่น น้ำตาลเทา เทาปนแดง ฟันและเขี้ยวคมมาก นิสัยดุร้าย ส่วนใหญ่หากินเป็นฝูง กินเนื้อสัตว์
สุนัขจรจัด[N] stray dog, Syn. สุนัขข้างถนน
สุนัขตำรวจ[N] police dog, Syn. หมาตำรวจ, Example: สุนัขตำรวจของไทยเก่งมากในเรื่องสืบหาคนร้าย, Count unit: ตัว, Thai definition: สุนัขที่ฝึกไว้สำหรับค้นหาของผิดกฎหมายหรือตัวคนร้ายเป็นต้น
สุนัขจิ้งจอก[N] fox, Syn. จิ้งจอก, หมาจิ้งจอก, Example: จากการสัมภาษณ์ชาวบ้านบอกว่า เคยเห็นฝูงสุนัขจิ้งจอกหลายตัว ออกมาหากินตอนดึก, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อหมา 2 ชนิด ในวงศ์ Canidae คือ ชนิด Canis aureus ขนสีน้ำตาลเทา มีขนคล้ายอานม้าบริเวณไหล่ ปากแหลม หูตั้งแหลมตรง หางเป็นพวง เขี้ยวฟันคมมาก ออกหากินในเวลากลางคืน กินทั้งพืชและสัตว์ และชนิด C. vulpes ตัวเล็ก หางเป็นพวง มีในประเทศหนาว
สุนัขดมกลิ่น[N] sniffer dog, See also: sniffing dog, Example: ตำรวจนำสุนัขดมกลิ่นมาตรวจหาวัตถุระเบิด, Count unit: ตัว, Thai definition: สุนัขที่ได้รับการฝึกให้ดมหากลิ่นของผิดกฎหมาย เช่น ยาเสพย์ติด
สุนัขดมกลิ่น[N] sniffer dog, See also: sniffing dog, Example: ตำรวจนำสุนัขดมกลิ่นมาตรวจหาวัตถุระเบิด, Count unit: ตัว, Thai definition: สุนัขที่ได้รับการฝึกให้ดมหากลิ่นของผิดกฏหมาย เช่น ยาเสพย์ติด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สุนัขน. หมา (มักใช้เป็นทางการ) เช่น สุนัขตำรวจ.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dogsสุนัข [TU Subject Heading]
Feral dogsสุนัขจรจัด [TU Subject Heading]
Guide dogsสุนัขนำทาง [TU Subject Heading]
Hearing ear dogsสุนัขสำหรับคนหูหนวก [TU Subject Heading]
Police dogsสุนัขตำรวจ [TU Subject Heading]
Service dogsสุนัขบริการ [TU Subject Heading]
Toy dogsสุนัขพันธุ์เล็ก [TU Subject Heading]
Wild dogsสุนัขป่า [TU Subject Heading]
Beagle Bitchesสุนัขพันธุ์บีเกิลเพศเมีย [การแพทย์]
Dog Diseasesสุนัข,โรค [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Look here, you, you impudent young pup!ดูที่นี่คุณคุณยโสโอหังลูกสุนัข หนุ่มสาว! Pinocchio (1940)
Or perhaps of those driven to the camps at gunpoint amid the barking dogs and glaring searchlights, with the flames of the crematorium in the distance, in one of those night scenes so dear to a Nazi's heart.หรือศพของผู้ที่ถูกยิง ขณะเดินเท้าไปยังแคมป์ทรมาน ที่ปักหลักท่ามกลางเสียงสุนัขเห่า และแสงไฟสาดส่อง อีกทั้ง มีเปลวไฟจากปล่องเผาศพ อยู่ลิบตา Night and Fog (1956)
And it starts to come down, cats and dogs, just like this.และจะเริ่มที่จะลงมา, แมวและสุนัขที่ชอบเพียงแค่นี้ 12 Angry Men (1957)
We're taking up fox hunting so young people are involved in their sacrifices.เรากำลังการล่าสุนัขจิ้งจอกขึ้น เพื่อให้คนหนุ่ม สามารถมีส่วนร่วมในการเสียสละของ พวกเขาเอง Help! (1965)
Wrong voltage.นั่นคือสิ่งที่ฉันสุนัขจิ้งจอก Help! (1965)
Daddy being the local master of the hounds.พ่อคือหลักในท้องถิ่นของสุนัข นั่นคือสิ่งที่ฉันได้รับมันจาก Help! (1965)
"Yep." "Hot dog" I said, "this'll bust them wide open."สุนัขร้อนที่ฉันกล่าวมานี้จะ หน้าอกพวกเขาเปิดกว้าง How I Won the War (1967)
- We're surrounded.เรากำลังล้อมรอบ สุนัขที่ดี แค่ Yellow Submarine (1968)
Sheepdog... standing in the rainสุนัขที่ยืนอยู่ในสายฝน Yellow Submarine (1968)
Having stroked my head two or three times he said: "I want to see if you're as quick as my dogs"มีการตีหัวของฉัน or three ยุค... .. ...เขาบอกว่า: "ฉันต้องการเพื่อดูถ้าคุณ' re as รวดเร็วเพราะสุนัขของฉัน" Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Tell him to get out here with his damned dogs right away.บอกให้เขามาที่นี่กับสุนัขโดยด่วน First Blood (1982)
It's gonna rain, we'll need dogs that can hunt on sight.มันก็จะฝน เราจะต้องสุนัขที่สามารถล่าในสายตา First Blood (1982)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สุนัข[n.] (sunak) EN: dog ; bitch ; puppy ; hound   FR: chien [m] ; chienne [f] ; chiot [m] ; limier [m] ; cabot [m] (fam.) ; clébard [m] (fam.) ; clebs [m] (fam.) ; toutou [m] (fam.)
สุนัขจรจัด[n. exp.] (sunak jønjat) EN: stray dog   FR: chien vagabond [m] ; chien errant [m]
สุนัขจิ้งจอก[n.] (sunak jingjøk) EN: fox   FR: renard [m]
สุนัขจิ้งจอก[n.] (sunak jingjøk) EN: jackal   FR: chacal [m]
สุนัขจิ้งจอกขั้วโลกเหนือ[n. exp.] (sunak jing jøk khua lōk Neūa) FR: renard des neiges [m]
สุนัขดมกลิ่น[n. exp.] (sunak dom klin) EN: sniffer dog ; sniffing dog   FR: chien renifleur [m]
สุนัขตัวเมีย[n. exp.] (sunak tūamīa) EN: bitch   FR: chienne [f]
สุนัขตำรวจ[n. exp.] (sunak tamrūat) EN: police dog   FR: chien policier [m]
สุนัขบางแก้ว[n. exp.] (sunak Bāng Kaēo) EN: Bangkaew ; Thai Bangkaew Dog   
สุนัขป่า[n.] (sunak pā) EN: wolf   FR: loup [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
dog(n) สุนัข, หมา
brindle(adj) เป็นลายเสือ(สีขนของสุนัขหรือแมว), มีริ้วลายสีเทา หรือน้ำตาล หรือมีสีมีเป็นลายๆ หรือเป็นหย่อมๆ มักใช้กับลวดลายของขนสัตว์จำพวกแมว
feather(n) ถ้าพูดถึงขนของสุนัข จะหมายถึงแผงขนที่ห้อยลงมาจากส่วนหลังของขาทั้งสี่ และใต้ลำตัว ลักษณะคล้ายชายครุย
Greyhound racing(n) การแข่งวิ่งสุนัขพันธ์เกรย์ฮาวนด์ เป็นที่นิยมในอังกฤษ(คล้ายแข่งม้าแต่ไม่มี jockey)
territorial(adj ) แสดงความเป็นเจ้าของที่หรืออาณาเขต, แสดงอาการป้องกันอาณาเขตของตนจากผู้บุกรุก เช่น สุนัขเห่าคนแปลกหน้าที่เข้ามาในบริเวณ, S. territorial behavior, A. nonterritorial,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
basset[N] สุนัขพันธุ์หนึ่ง ขาสั้น ลำตัวและหูยาว, Syn. basset hound
basset hound[N] สุนัขพันธุ์หนึ่ง ขาสั้น ลำตัวและหูยาว, Syn. basset
beagle[N] สุนัขพันธุ์เล็กขาสั้น ใช้ในการล่าสัตว์
bitch[N] สุนัขตัวเมีย
bloodhound[N] สุนัขพันธุ์หนึ่งมีหูยาว
boxer[N] สุนัขพันธุ์บอกเซอร์
bulldog[N] สุนัขพันธุ์หนึ่ง มีขนสั้น รูปหน้าเป็นสี่เหลี่ยม และมีขาสั้น
canine[N] สุนัข, Syn. dog
chow[N] สุนัขพันธุ์เชาเชา, Syn. chowchow
chowchow[N] สุนัขพันธุ์เชาเชา, Syn. chow

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affenpinscher(แอฟ' เฟนพิน' เซอะ) n. สุนัขพันธุ์หนึ่ง มีขนาดเล็ก (monkey pinscher)
arf(อาร์ฟ) interj. เสียงร้องของสุนัข abbr. acute renal failure
baboon(บาบูน') n. ลิงขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งมีปากคล้ายสุนัขกระพุ้งแก้มใหญ่,หางสั้น,คนที่หยาบคาย, See also: baboonish adj. ดูbaboon
beagle(บี'เกิล) n. สุนัขพันธุ์หนึ่งที่มีหูยาว ขาสั้น
bitch(บิทชฺ) n. สุนัขตัวเมีย,แม่สุนัข,หญิงร้ายที่เห็นแก่ตัว,หญิงสำส่อน,หญิงเลว, See also: bitchy adj. ดูbitch bitchiness n. ดูbitch
bitchy(บิท'ชี) adj. เกี่ยวกับสุนัขตัวเมียหรือแม่สุนัข,ร้าย., See also: bitchiness n.
bloodhound(บลัด'เฮาดฺ) n. สุนัขพันธุ์หนึ่งที่มีหูยาวและดมกลิ่นเก่ง
borzoi(บอร์ 'ซอย) n. สุนัขสูงพันธุ์หนึ่ง
bowwow(เบา`เวา) n. เสียงเห่าของสุนัข
boxer(บอค'เซอะ) n. นักมวย,สุนัขพันธุ์บ๊อคเซอะ,คนทำกล่องหรือหีบ

English-Thai: Nontri Dictionary
beagle(n) สุนัขไล่เนื้อชนิดหนึ่ง,สายลับ,สายสืบ
bitch(n) แม่สุนัข,ผู้หญิงเลว,ผู้หญิงสำส่อน
bloodhound(n) สุนัขไล่เนื้อ
bulldog(n) สุนัขพันธุ์บูลด๊อก
canine(adj) เหมือนสุนัข,คล้ายสุนัข
canine(n) สุนัข
chow(n) สุนัข,หมาจู
collar(n) ปลอกคอสุนัข,แอก,ปกเสื้อ,คอเสื้อ,แถบคอเสื้อ
collie(n) สุนัขเลี้ยงแกะ
cur(n) สุนัขข้างถนน,ชาติหมา,คนเลว

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
dogสุนัข
dog (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) สุนัข
dogสุนัข
dogสุนัข
dogสุนัข
dogสุนัข
dogสุนัข
dogสุนัข
dogสุนัข
dogสุนัข

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[いぬ, inu] (n) สุนัข

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
dog[inu, inu] (n ) สุนัขบ้าน
トイプードル[トイプードル, toipu^doru] สุนัขพันธ์ทอยส์พุดเดิ้ล
トイプードル[トイプードル, toipu^doru] (n ) สุนัขพันธ์ ทอยส์พุดเดิ้ล

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
いぬ[いぬ, inu] Thai: สุนัข English: Dog

German-Thai: Longdo Dictionary
einหนึ่งชิ้น หนึ่งคนหรืออื่นๆ เป็นคำนำหน้านามเอกพจน์ของเพศชายและเพศกลางที่ไม่เฉพาะเจาะจงในรูปประธาน เช่น ein Hund (m)สุนัขตัวหนึ่ง, ein Haus (n) บ้านหนึ่งหลัง, See also: eins
malen(vt) |malte, hat gemalt| วาดรูป, วาดภาพ (สังเกต: กรรมตรงของกิริยา malen เป็นภาพที่วาด) เช่น Kannst du mal einen Hund auf den Tisch malen? เธอช่วยวาดรูปสุนัขลงบนโตะหน่อยได้ไหม, See also: bemalen
bemalen(vt) |bemalte, hat bemalt| วาดภาพ, วาดรูป (สังเกต: กรรมตรงของกิริยา bemalen เป็นวัตถุที่ถูกวาดลงบน) เช่น Kannst du mal den Tisch mit einem Hund bemalen? เธอช่วยวาดรูปสุนัขลงบนโตะหน่อยได้ไหม, See also: malen
schwänzeln(vi) |schwänzelte, hat geschwänzelt| สั่นหาง โดยมากใช้กับสุนัข เช่น Der Hund schwänzelt.
Junge(n) |das, ein Junges, pl. Jungen| (สัตว์)ลูกอ่อน เช่น Unser Hund hat ein Junges. สุนัขของเรามีลูกอ่อนหนึ่งตัว
lecken(vt) |leckte, hat geleckt, etw.(A)| เลีย(ด้วยลิ้น) เช่น Mein Hund leckt gern die Hand. สุนัขของฉันชอบเลียมือ, See also: S. schlecken,
folgen(vt) |folgte, hat/ist gefolgt, etw.(D)| เชื่อฟัง, ทำตามคำสอนสั่ง เช่น Der Hund folgt seinem Herrn aufs Wort. เจ้าสุนัขตัวนี้เชื่อฟังคำสั่งของเจ้านาย
Zunge heraushängen lassen(jargon) (สุนัข)ห้อยลิ้น
Hund(n) |der, pl. Hunde| สุนัข เช่น Bellende Hunde beißen nicht.

French-Thai: Longdo Dictionary
chien(n) |m| หมา, สุนัข

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top