Search result for

สืบเชื้อสาย

(25 entries)
(0.0153 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สืบเชื้อสาย-, *สืบเชื้อสาย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สืบเชื้อสาย[V] descend, See also: come from, derive, Syn. สืบสกุล, สืบทอด, สืบสาย, Example: สามีของเธอสืบเชื้อสายมาจากเจ้าทางเหนือ, Thai definition: ต่อเนื่องสกุลตามเชื้อสายมาโดยตรง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สืบเชื้อสายก. สืบสกุล, สืบสาย ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We're a long line of 'Ethel's'.เราสืบเชื้อสาย ของ อีเธล Made of Honor (2008)
That's the wild ponies that were descendants of the horses that were shipwrecked here hundreds of years ago.นั่นม้าป่าพันธ์เล็กที่สืบเชื้อสายมาจากม้า.. ..ที่บรรทุกมาในเรืออัปปางหลายร้อยปีมาแล้ว พวกมันว่ายข้ามน้ำขึ้นฝั่งมา Nights in Rodanthe (2008)
And after you've become my concubine, will you give birth to my child?เด็กที่สืบเชื้อสายของ โนบุนากะ... Goemon (2009)
Did you know Quileutes are supposedly descended from wolves?คุณทราบมั้ยว่าคิวลูเท็ด สืบเชื้อสายมาจากหมาป่า? The Twilight Saga: New Moon (2009)
But now somebody is killing the descendants of the survivors.แต่ตอนนี้ มีคนตามฆ่า คนที่สืบเชื้อสายมาจาก ผู้รอดชีวิตพวกนั้น My Heart Will Go On (2011)
He can't know that you're not sired anymore.เขาไม่สามารถรู้ได้ คุณไม่สามารถสืบเชื้อสายได้อีกต่อไป Do Not Go Gentle (2012)
Your father's lineage is from strong dark magic.พ่อของคุณสืบเชื้อสาย มาจากสายเวทย์มนต์ดำ Darkness (2012)
From my understanding, they come from a dragon-like lineage.เท่าที่ฉันเข้าใจ พวกเขาสืบเชื้อสายมาจากพวกมังกร Plumed Serpent (2012)
They are descended from wild African cats.มันสืบเชื้อสายมาจาก แมวป่าอัฟริกัน Love Sick (2012)
_เมื่อคิดถึงว่าเขานั้นสืบเชื้อสายมาจากซามูไร Gyre, Part 1 (2012)
And it was descended of the templars. Very dangerous. I got it.พวกนั้นสืบเชื้อสายมาจากเทมพล่าร์ที่อันตรายมากๆ หาเจอแล้ว A New Hope (2012)
There's also a rumor that the Martini was invented at the Knickerbocker, but there are some people in San Francisco that would dispute that.นอกจากนี้ยังมีข่าวลือว่าเหล้ามาร์ตินี่ ถูกคิดค้นโดยชาวนิวยอร์ก, พวกที่สืบเชื้อสายจากชาวดัตช์ แต่บางคนว่าที่ San Francisco Booked Solid (2013)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
descend from[PHRV] สืบทอดมาจาก, See also: สืบเชื้อสายมาจาก
descend from[PHRV] มีเชื้อสายของ, See also: สืบเชื้อสายมาจาก
descend[VI] สืบทอดมา, See also: สืบเชื้อสายจาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
boer(โบ'เออ,บัวร์) n. ชาวโบเออร์ในแอฟริกาใต้ สืบเชื้อสายมาจากชาวเนเธอร์แลนด์)
descent(ดิเซนทฺ') การตกลงมา,การเคลื่อนต่ำลงมา,การเอียงลาดลงมา,ทางลง,ทางเนิน,การโจมตีอย่างกะทันหัน,สายโลหิต,การสืบเชื้อสาย,การถ่อมตัว,การลดเกียรติ, Syn. slope,fall
jew(จู) {Jewed,Jewing,Jews} n. ชาวยิว,ผู้นับถือศาสนายิว (Judaism) ,ผู้สืบเชื้อสายจากชนชาติฮิบรู,ชาวอิสราเอล vt. ต่อรองราคาให้ต่ำลง,กด,ราคาให้ต่ำลง
lineal(ลิน'เนียล) adj. เป็นเส้นตรง,ซึ่งสืบเชื้อสายโดยตรง., Syn. linear
mogul(โม'เกิล,โมเกิล') n. ชาวมองโกลผู้พิชิตอินเดียที่ตั้งอาณาจักรขึ้นในสมัย ค.ศ.1526-1857,ผู้สืบเชื้อสายชาวมองโกลดังกล่าว,ชาวมองโกล,บุคคลที่สำคัญมีอำนาจหรือมีอิทธิพล
offspring(ออฟ'สพริง) n.,ทายาท,บุตร,ผู้สืบเชื้อสาย,ผล,ลูกสัตว์,หน่ออ่อน pl. offspring,offsprings, Syn. descendant

English-Thai: Nontri Dictionary
descent(n) การตกทอด,การสืบเชื้อสาย,สายเลือด,การถ่อมตัว
lineal(adj) เหมือนเส้นตรง,ที่สืบเชื้อสาย,ที่สืบสายโลหิต

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top