Search result for

สี่แยก

(27 entries)
(0.0213 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สี่แยก-, *สี่แยก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สี่แยก[N] square, Syn. ทางแยก
สี่แยกไฟแดง[N] intersection, See also: junction, juncture, Example: เด็กนักเรียนหารายได้พิเศษโดยการขายพวงมาลัยที่สี่แยกไฟแดง, Count unit: แยก, แห่ง, Thai definition: เส้นทางจราจรที่เป็นสี่แยก ซึ่งมีสัญญาณไฟจราจรติดตั้งอยู่

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We'll meet at the crossroads, and no double-crossing!เราจะพบกันที่ สี่แยก, และไม่มีคู่ข้าม! Pinocchio (1940)
This is an intersection.นี้เป็นสี่แยก The Birdcage (1996)
-I'm on Yucca and Vine.-สี่แยกยัคกาและไวน์ The Day After Tomorrow (2004)
( sighs ) And out in front of the prison, the two streets that intersect with it?และออกมาข้างหน้าคุกด้วย ถนนสองถนนนั่น ที่มีสี่แยกน่ะ? Manhunt (2006)
"A crumbling afternoon intersection"สี่แยกเล็กๆในยามบ่าย Crows Zero (2007)
We trap the crossroads demon, trick it,ถ้าเราจับปีศาจสี่แยก หลอกมัน The Magnificent Seven (2007)
- We're not summoning anything. ...force her to let you out. - We don't know that'll work.เราเรียกปีศาจสี่แยกได้ จ่อปืนบังคับให้เธอเอานายออกจากสัญญา Bedtime Stories (2007)
Parking enforcement said they towed an abandoned car from that intersection that's registered to a dr.ตำรวจจราจรต้องมาลากรถ ที่จอดทิ้งไวตรงสี่แยก จดทะเบียนในชื่อ Dr. Feelgood (2007)
Did you follow the shiny man to Lollipop Land or the Rainbow Junction?แล้วนายตามไอ้มนุษย์มันวาวนั่นไปดินแดนอมยิ้มหรือสี่แยกสีรุ้งหรือเปล่า Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer (2007)
Then she separated the four of you so the prophecy would never be fulfilled.แล้วหล่อนก็จับเธอทั้งสี่แยกกัน เพื่อไม่ให้คำทำนายเป็นจริง Epic Movie (2007)
Good for you.ถ้าอยากะเจอปีศาจ ไปรอตรงสี่แยก Burning House of Love (2008)
We're checking every Intersection surveillance cameraเรากำลังตรวจสอบกล้องที่สี่แยกทุกตัว Go Your Own Way (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สี่แยก[n.] (sīyaēk) EN: crossroads ; intersection ; square   FR: carrefour [m] ; croisement [m] ; croisée [f] ; intersection [f]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crossroadทางแยก,สี่แยก,ทางตัด,ถนนขวาง
intersection(อินเทอเซค'เชิน) n. ชุมทาง,ทางสี่แยก,ทางที่ถนนตั้งแต่2สายขึ้นไปพบกัน
square(สแควร์) n. สี่เหลี่ยมจัตุรัส,พื้นที่รูปสี่เหลี่ยม,ลานกว้าง,สนามกว้าง,สี่แยก,ไม้ฉาก,ตารางหมากรุก,จำนวนยกกำลังสอง,ผู้ที่ไม่สนใจไยดี vt. ทำให้เป็นรูปสี่เหลี่ยม,ทำให้เป็นมุมฉาก,ยกกำลังสอง,คูณด้วยตัวเอง,ทำให้เสมอกัน,ปรับระดับ,ทำให้ตรง,ควบคุม,ให้สินบน,งบดุล,บัญชี,ทำตาราง

English-Thai: Nontri Dictionary
crossroad(n) สี่แยก,ทางแยก,ทางแพร่ง,ทางตัด
crossway(n) ทางแยก,ทางข้าม,สี่แยก
intersection(n) การตัด,การแบ่ง,สี่แยก,ชุมทาง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
交差点[こうさてん, kousaten] (n) สี่แยก

German-Thai: Longdo Dictionary
Kreuzung(n) |die, pl. Kreuzungen| สี่แยกตามท้องถนน, ทางแยก
an der Kreuzung abbiegenเลี้ยวตรงสี่แยก
über die Kreuzung fahrenขับผ่านสี่แยก
Autobahn(n) |die, pl. Autobahnen| ทางด่วน, ถนนแบบมีสองฝั่ง รถสวนกันวิ่งคนละฝั่ง ไม่มีสี่แยกไฟแดงหรือรถเลี้ยวตัด ทางแยกออก หรือแยกเข้า จะทำเป็นทางยกระดับ หรือไม่ก็ลอดใต้ดินไป รถวิ่งได้ตลอดไม่มีหยุด เริ่มสร้างครั้งแรกในประเทศเยอรมนี ปัจจุบันในประเทศอื่นๆ เรียกกันด้วยชื่อต่างๆ กันไป เช่น Express way (ทางด่วน), Motorway (ทางสำหรับรถ), Freeway (แปลตรงตัวคือ ทางที่วิ่งแล้วไม่ต้องเสียตังค์), Tollway (แปลตรงตัวก็คือวิ่งแล้วต้องเสียต้งค์), highway, superhighway
Kreuzung(n) |die, pl. Kreuzungen| ทางแยก, สี่แยก เช่น So kamen wir an eine der großen Kreuzungen, typisch für die Zufahrt zu jeder größeren Stadt.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top