Search result for

สำนักงานใหญ่

(24 entries)
(0.3679 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สำนักงานใหญ่-, *สำนักงานใหญ่*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สำนักงานใหญ่[N] head office, Example: ระบบเน็ตเวิร์คจะช่วยให้การสื่อสารระหว่างสำนักงานใหญ่ที่กรุงเทพกับสำนักงานสาขาที่เชียงใหม่เป็นไปได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น, Thai definition: สำนักงานใหญ่ของบริษัท ซึ่งมีอำนาจและการควบคุมสูงสุด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
principal officeสำนักงานใหญ่, สำนักงานแห่งใหญ่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Headquartered in Paris.สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงปารีส The Ugly American (1963)
let's take him to headquarters in Moscow.เราจะพาตัวมันไปส่ง ที่สำนักงานใหญ่ ในมอสโคว Spies Like Us (1985)
good move. good move. headquarters.ไปกันเร็ว ไปสำนักงานใหญ่ Spies Like Us (1985)
From his headquarters in Peking... the Chairman, Mao Tse-tung, was triumphantly proclaimed leader... of the new People's Republic of China.จากสำนักงานใหญ่ที่ปักกิ่ง ประธานเหมาเจ๋อตุงประกาศชัยชนะ เหนือตำแหน่งผู้นำ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนแห่งใหม่ Seven Years in Tibet (1997)
I am the leader of a terrorist organisation... ..responsible for numerous acts of vandalism and assault all over this city.ผลิตไนโตรกลีเซอรีนจำนวนมาก แผนคือ ระเบิดสำนักงานใหญ่ Fight Club (1999)
Listen. Okay. I want you to do this.ช่วยติดต่อสำนักงานใหญ่ ช่วยโทรหาออรินเดี๋ยวนี้เลย I Heart Huckabees (2004)
Calm down. The national office recognizes the charter.สำนักงานใหญ่ เห็นความสำคัญของสาขานี้ I Heart Huckabees (2004)
Liz from Head Office. It's nothing to panic about.ิลิซจากสำนักงานใหญ่หน่ะ ไม่มีอะไรต้องกังวล Shaun of the Dead (2004)
I'm from the Korea War Excavation Team.สำนักงานใหญ่กองทัพ โทรศัพท์มา! Tae Guk Gi: The Brotherhood of War (2004)
I talked to home office in Sacramento.ฉันได้คุยกับทางสำนักงานใหญ่บริษัทที่แซคราเมนโต Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
When I told home office about my suspicion, they decided to beef up security.ตอนที่ฉันบอกสำนักงานใหญ่บริษัท เกี่ยวกับความสงสัยของฉัน พวกเขาเลยเพิ่มระบบรักษาความปลอดภัยเข้มงวดขึ้น Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
- Is this the main office? - Yes.สำนักงานใหญ่ใช่มั้ยครับ \ ใช่ค่ะ April Snow (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สำนักงานใหญ่[n. exp.] (samnakngān yai) EN: head office ; headquarters   FR: siège social [m] ; quartier général [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
headquarters[N] สำนักงานใหญ่ (ทางธุรกิจ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
headquarters(เฮด'ควอร์เทอซ) n. สำนักงานใหญ่,กองบัญชาการ
mission(มิช'เชิน) n. คณะผู้แทน,ภาระหน้าที่ของคณะผู้แทน,คณะทูต,สถานทูต,งานปฏิบัติงานทางทหาร (มักได้รับมอบหมายจากสำนักงานใหญ่) ,การเคลื่อนที่หรือการวิ่งสู่เป้าหมายของจรวดขีปนาวุธ,โบสถ์ที่ไม่มีพระอยู่ประจำ,งานมอบหมาย
on-lineเชื่อมตรงในสายหมายถึง การเชื่อมอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์หรือเครื่องปลายทาง (terminal) เข้า กับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ผ่านทางสายเคเบิลหรือด้วยวิธีใด ๆ ก็ตาม เพื่อให้มีการทำงานร่วมกัน เป็นต้นว่า เครื่องถอนเงินด่วน (ATM) จะต้อง "เชื่อมตรง" กับคอมพิวเตอร์เมนเฟรมที่ธนาคารสำนักงานใหญ่ จึงสามารถประมวลผลให้ได้ว่า บัญชีของเรามีเงินเท่าใด ถอนแล้วเหลือเงินอีกเท่าใด ดู off line เปรียบเทียบ
teleprocessingการประมวลผลทางไกลหมายถึง การประมวลผลที่มีการส่งข้อมูลมาจากเครื่องปลายทาง (terminal) ที่อยู่ไกลออกไป เข้าสู่คอมพิวเตอร์ที่ศูนย์กลาง การส่งข้อมูลอาจใช้ผ่านสายโทรศัพท์ สายเคเบิล ใยแก้ว ดาวเทียม ฯ ก็ได้ ตัวอย่างหนึ่งที่เห็นทั่วไป คือการเบิกเงินจากตู้เอทีเอ็ม (ATM) แต่ละตู้จะทำหน้าที่เป็นเครื่องปลายทางส่งข้อมูลเข้าไปยังศูนย์ที่สำนักงานใหญ่เพื่อทำการประมวลผล

English-Thai: Nontri Dictionary
headquarters(n) กองบัญชาการ,สำนักงานใหญ่,ค่ายแม่ทัพ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
googleplexสำนักงานใหญ่ของบริษัท Google, Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่ที่ 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, United States

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
本部[ほんぶ, honbu] (n) สำนักงานใหญ่

French-Thai: Longdo Dictionary
maison mère(n) |f| บริษัทแม่, สำนักงานใหญ่

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top