Search result for

สาวรุ่น

(15 entries)
(0.0164 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สาวรุ่น-, *สาวรุ่น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สาวรุ่น[N] girl, See also: young woman, Syn. สาวน้อย, Ant. สาวแก่, Example: สาวรุ่นอายุประมาณ 15 ปีมัดผมแกละ ถือขันเดินรอบวง, Count unit: คน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สาวรุ่นน. หญิงที่เพิ่งแตกเนื้อสาว.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I am a grown woman, for God's sake, not a teenager. I have a teenager.ฉันเป็นผู้ใหญ่แล้ว,สำหรับไวน์ในพิธี ไม่ไช่สาวรุ่น.อย่างที่เคยเป็น Nights in Rodanthe (2008)
There's a milf there, Sam. I just know it.ฉันอยากได้สาวรุ่นใหญ่เร่าร้อนนั่นนะแซม ฉันพึ่งรู้ It's a Terrible Life (2009)
THE THREE OF THESE GIRLS WERE RAPED, STRANGLED, AND DUMPED. MY GOD.โอ้พระเจ้า ผมก็มีลูกสาวรุ่นเดียวกัน Soul Mates (2009)
see, young girls will shoot you down and make you feel terrible about yourself... but a cougar never disappoints.เห็นมะ.. สาวรุ่นทำให้คุณผิดหวัง และทำให้คุณแย่กับตัวเอง... แต่แม่เสือ ไม่เคยทำให้ผิดหวัง Acafellas (2009)
You know, just one of those things that men do sometimes when pretty young girls, uh, show them some attention.ก็แค่หนึ่งในหลายๆอย่าง ที่ผู้ชายชอบทำในบางเวลา เมื่อมีสาวรุ่นสวยๆ, เอ่อ มาดึงดูดความสนใจพวกเขา Questions and Antlers (2010)
Ever since I was a little girl,ตั้งแต่ฉันยังเป็นสาวรุ่น Afterbirth (2011)
I feel just like a little girl.ผมกรี๊ดเป็นสาวรุ่นเลย Deadpool (2016)
Look! I'm a teenage girl.ดูสิ ฉันเป็นสาวรุ่นกระเตาะ Deadpool (2016)
It's not the same as when I was a kid or even when the people who are young adults today were kids.สมัยที่ฉันเป็นเด็ก มันไม่ใช่อย่างนี้ หรือแม้แต่ในสมัยที่คนหนุ่มสาวรุ่นนี้เป็นเด็ก มันก็ไม่ใช่อย่างนี้ The Corporation (2003)
Special events, such as your senior prom place added pressure on young teens to lose their virginity and also engage in unprotected sex.เหตุการณ์ที่สำคัญ เช่น งานเลี่ยงอำลารุ่น สถานการณ์ สถานที่รุมเร้า ที่จะทำให้สาวรุ่นเสียความเป็นหญิงพรหมจารี และนี่ คือผลพวงของการไม่ป้องกัน The Girl Next Door (2004)
But I do have a daughter that same age,Ms. Duquesne.แต่ผมมีลูกสาวรุ่นเดียวกัน คุณดูเคนว์ส Bombshell (2008)
If there's one thing I have learned about teenage girls,หากมีซักอย่างที่ฉันเรียนรู้จักสาวรุ่นล่ะก็ The Magnificent Archibalds (2008)

French-Thai: Longdo Dictionary
mademoiselleเป็นคำนำหน้าชื่อที่สุภาพของหญิงสาวรุ่นที่มีอายุน้อย คล้ายกับ นางสาว ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Mademoiselle Chantel ในภาษาเขียน ย่อเป็น Mlle. Chantel (สังเกตว่า เมื่อใดก็ตาม mademoiselle ที่นำหน้าชื่อคน จะต้องเขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่) , See also: A. monsieur, Related: madame

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top