Search result for

สารคดี

(27 entries)
(0.0138 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สารคดี-, *สารคดี*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สารคดี[N] non-fiction, Ant. บันเทิงคดี, Count unit: เรื่อง
สารคดี[N] feature, See also: documentary, Example: กำแพงลมเป็นงานเขียนกึ่งสารคดีกึ่งเรื่องสั้นอีกเล่มหนึ่งที่ทำให้คนอ่านหลายคนชื่นชอบ, Thai definition: เรื่องที่เขียนขึ้นจากเค้าความจริง ไม่ใช่จากจินตนาการ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สารคดี(สาระ-) น. เรื่องที่เรียบเรียงขึ้นจากความจริง ไม่ใช่จากจินตนาการ เช่น สารคดีท่องเที่ยว สารคดีชีวประวัติ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
non-fictionสารคดี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Feature storiesสารคดี [TU Subject Heading]
Television feature storiesสารคดีทางโทรทัศน์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We're gonna coordinate your pictorial... with a Playboy Channel documentary on the life of a centerfold.พวกเราจะเอา รูปของเธอ ไปลงสารคดีช่องเพลบอย ที่รายการชีวิตที่เซ๊นเตอร์โฟลด์ The House Bunny (2008)
I saw a documentary about it once on public television.ฉันดูสารคดีเกี่ยวกับเรื่องนี้มา ในทีวีเนี่ย I Love You, Beth Cooper (2009)
I thought it wasn't going to happen.มันน่าสนใจมาก เป็นหนังประเภทกึ่งสารคดี The Girlfriend Experience (2009)
Yeah, it's just a video I took on my phone.เหมือนนายถ่ายภาพสารคดีเลย - ที่พักของพวกเพี้ยนๆ แต่... Some Kinda Love (2009)
This mass suicide was actually discovered by a documentary crew here in the ancient Mayan city of Tikal.ทีมงานสารคดีได้ค้นพบการฆ่าตัวตายหมู่ ในโบราณสถานมายันณ.เมืองทาคัล 2012 (2009)
I'm making a documentary.ชั้นกำลังทำสารคดี Princess Protection Program (2009)
Walt, they're doing a feature on Walter Jr.แต่ฉันคิดว่า มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจพอ ที่จะมาทำเป็นสารคดีพิเศษ งั้นทำไมไม่ทำออกทีวีซะเลยล่ะ ABQ (2009)
Dad and I are gonna watch... the new Ken Burns documentary together... on the downstairs TV if you want to join.พ่อกับแม่จะดู สารคดีใหม่ของ เค็น เบินส์ ด้วยกัน ถ้าอยากดูด้วยก็ลงมาได้ Dare (2009)
I just don't get why you want to do a documentary on all this.ผมแค่ไม่เข้าใจว่าทำไมคุณถึงอยากทำสารคดีเรื่องพวกนี้ The Age of Dissonance (2009)
Documentary to hear more about your vision for the show.ในการทำสารคดีอย่างมากถ้าได้รับฟังมุมมองจากคุณ The Age of Dissonance (2009)
Jim had the idea to try to do something about it, to stop this, so I began documenting reefs around the world.จิม จึงมีความคิด ที่จะทำอะไรสักอย่างเกี่ยวกับมัน เพื่อหยุดความเสื่อมนี้ ผมเลยเริ่มที่ถ่ายสารคดี ตามแนวปะการังทั่วโลก The Cove (2009)
My documentary.ภาพยนตร์สารคดีของฉันไง Justice (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สารคดี[n.] (sārakhadī) EN: feature ; feature article ; feature story ; documentary ; non-fiction ; feature section of a newspaper ; article ; factual account   FR: documentaire [m] ; chronique [f] ; fait [m]
สารคดีชีวประวัติ[n. exp.] (sārakhadī chīwaprawat) EN: biography   

English-Thai: Longdo Dictionary
documentary(n adj) ภาพยนตร์สารคดี, ที่เกี่ยวกับเอกสารหรือสารคดี

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
feature[N] สารคดีพิเศษ, See also: บทความพิเศษ, Syn. article, column, editorial, letters to the editor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
feature(ฟี'เชอะ) n. หน้าตา,ลักษณะโฉมหน้า,ภูมิประเทศ,ลักษณะเฉพาะ,สารคดีพิเศษ,รูป,แบบ. vt. เป็นลักษณะเฉพาะ,เป็นลักษณะสำคัญ,ทำให้เด่น, Syn. attribute

English-Thai: Nontri Dictionary
feature(n) ลักษณะเฉพาะ,รูป,แบบ,หน้าตา,สารคดีพิเศษ,ภูมิประเทศ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
travelogue (n) สารคดีท่องเที่ยว

German-Thai: Longdo Dictionary
Redaktion(n) |die, pl. Redaktionen| กองบรรณาธิการหนังสือ, คณะทำงานในกองถ่ายภาพยนตร์เกี่ยวกับสารคดี

French-Thai: Longdo Dictionary
film,-s(n) le, = ภาพยนต์ เช่น film en couleurs = ภาพยนต์สี , film documentaire = ภาพยนต์แนวสารคดี , film muet = ภาพยนต์ใบ้ , film publicitaire = ภาพยนต์โฆษณา , film d'aventures = ภายนต์แนวผจญภัย , film d'horreur = ภาพยนต์แนวสยองขวัญ, film policier = ภาพยนต์แนวสืบสวนสอบสวน, film d'animation = ภาพยนต์คอมพิวเตอร์กราฟฟิก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top