Search result for

สายโซ่

(22 entries)
(0.0148 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สายโซ่-, *สายโซ่*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สายโซ่[N] chain, Syn. โซ่, Example: เขาต้องใช้สายโซ่เหล็กพันล้อกันลื่นระหว่างทางขึ้นเขา, Count unit: สาย, Thai definition: สายยาวสำหรับผูกล่ามแทนเชือก ทำจากโลหะมีเหล็กเป็นต้นที่เกี่ยวกันเป็นข้อๆ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
daisy chainสายโซ่เดซี [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chainสายโซ่,เรียงตัวกันเป็นลูกโซ่,ลูกโซ่,สาย [การแพทย์]
Chain of Transmissionสายโซ่ของการติดต่อ,สายโซ่ของการติดต่อ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
30% have disappeared. They are an essential link in the chain of species.มันเปรียบเสมือนสายใยที่สำคัญ ในสายโซ่แห่งเผ่าพันธุ์ Home (2009)
Anyway, this could be a crucial link in the evolutionary chain.ไงก็ตามนี่อาจเป็น การเชื่อมโยงที่สำคัญมาก ในสายโซ่วิวัฒนาการ The Beginning in the End (2010)
Chains?สายโซ่The Bear and the Maiden Fair (2013)
Where's your chain?สายโซ่อยู่ไหน? Kissed by Fire (2013)
Golden chains.สายโซ่ทองคำ The Bear and the Maiden Fair (2013)
Qyburn hopes your father will force the Citadel to give him back his chain.ไคเบิร์นหวังใช้เส้นพ่อเจ้า เพื่อบังคับเอาสายโซ่คืนจากซิทาเดล The Bear and the Maiden Fair (2013)
So why did the Citadel take your chain?ทำไมซิทาเดลถึงยึดสายโซ่เจ้าไปนะ? The Bear and the Maiden Fair (2013)
A maester of the Citadel, chained and sworn, and sworn brother of the Night's Watch, ever faithful.เมสเตอร์แห่งซิทาเดล ผู้สวมสายโซ่และสาบานตน พี่น้องร่วมสาบานผู้ซื่อตรงต่อหน่วยพิทักษ์ The Gift (2015)
- Spooner. - Can't get it. It's not coming loose.สปูนเนอร์ สายโซ่ไม่ยอมหลุดออกมา The Fog (2005)

English-Thai: Longdo Dictionary
supply chain(jargon) โซ่อุปทาน, สายโซ่อาหาร

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fob[N] สายโซ่นาฬิกาที่ผูกติดกับกระเป๋าเสื้อ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cable(เค'เบิล) {cabled,cabling,cables} n. เชือกขนาดใหญ่,สายเคเบิล,สายโซ่สมอเรือ,สายโทรเลขใต้น้ำ,โทรเลข. -v. ส่งโทรเลข,มัดหรือผูกด้วยเชือกขนาดใหญ่
catena(คะท''นะ) n. อนุกรมที่ติดต่อกัน,สายโซ่ -pl. catenae
chain printerเครื่องพิมพ์สายโซ่เครื่องพิมพ์เป็นอุปกรณ์ส่วนหนึ่งของคอมพิวเตอร์ ที่ใช้โซ่หรือแกนอักษรหมุนในแนวนอนรอบแกนตั้ง 2 แกน เมื่อตัวอักษรที่ต้องการมาอยู่ตรงตำแหน่งที่กำหนดให้ เครื่องจะใช้ค้อนตีให้อักษรนั้น ปรากฏบนกระดาษ โดยผ่านลงบนผ้าหมึกพิมพ์
daisy chainสายโซ่เดซีหมายถึง การเชื่อมต่อรายการต่าง ๆ เข้าด้วยกัน (เหมือนกับ สายโซ่) ถ้าใช้ในเรื่องของการสั่งพิมพ์ จะหมายถึง การสั่งให้พิมพ์แฟ้มข้อมูลหลาย ๆ แฟ้มต่อเนื่องกันไป ตามลำดับที่กำหนดไว้ตั้งแต่ก่อนพิมพ์
impact printerเครื่องพิมพ์แบบกระทบเป็นเครื่องพิมพ์ชนิดหนึ่งที่พิมพ์ข้อความลงบนกระดาษ โดยใช้ฆ้อนตอกผ่านผ้าหมึกพิมพ์ลงบนกระดาษ ทำให้เกิดเป็นรูปตัวอักขระต่าง ๆ มีหลายชนิด เช่น เครื่องพิมพ์แบบจาน (daisy wheel) เครื่องพิมพ์แบบดรัม (drum printer) และเครื่องพิมพ์แบบสายโซ่ (chain printer) การพิมพ์แบบนี้ อาจทำได้ทีละหลายชุดพร้อม ๆ กัน โดยใช้กระดาษก๊อปปี้ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์ทำไม่ได้)
shackle(แชค'เคิล) n. กุญแจมือ,โซ่ตรวน,ตรวน,ห่วงกุญแจ,ห่วง,เครื่องพันธนาการ,การผูก,การมัด,สิ่งผูกมัด,สายโซ่สมอเรือ,สายยู,อุปสรรค,สิ่งกีดขวาง. vt. ใส่กุญแจมือ,ใส่โซ่ตรวน,กีดขวาง,ผูกมัด., See also: shackler n.
unchain(อัน'เชน') vt. ปลดสายโซ่ออก,ปลดปล่อย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top