Search result for

สายน้ำ

(33 entries)
(0.0128 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สายน้ำ-, *สายน้ำ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สายน้ำ[N] current, See also: stream, tide, undertow, course, Example: เกาะแก่งของแต่ละสายน้ำไม่อำนวยต่อการสัญจรขนส่งสินค้า, Count unit: สาย, Thai definition: กระแสน้ำที่ไหลเห็นเป็นสายยาวไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สายน้ำน. กระแสนํ้าที่ไหลเห็นเป็นสายยาวไป เช่น เรือล่องลอยไปตามสายน้ำ.
สายน้ำผึ้งน. ชื่อไม้เถาชนิด Lonicera japonica Thunb. ในวงศ์ Caprifoliaceae ดอกสีนวลแล้วเปลี่ยนเป็นสีเหลือง กลิ่นหอม ใช้ทำยาได้.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And the flowing creeks and rocks in the background... are clearly a lewd depiction of female genit... of... a graphic depiction of... female anatomyภาพสายน้ำที่ไหลย้อยจากโตรกหิน ที่เป็นฉากหลังของภาพนี้ เห็นชัดว่าจงใจแสดงถึง อวัยวะเพศในการสืบพันธ์ของสตรี ทั้งหมดนี่มันฟ้องว่าเป็น... Portrait of a Beauty (2008)
It's been about five hundred years.บินผ่านไปเหมือนสายน้ำ มันเป็นมา 500 ปีแล้ว. Episode #1.7 (2008)
I'm hoping that it'll be that of a cascade of candor.ผมเพียงหวังว่าท่าน จะไหลหลั่งดั่งสายน้ำตก Frost/Nixon (2008)
"A cascade of candor"?ไหลหลั่งดั่งสายน้ำตก Frost/Nixon (2008)
We flourish above our mighty flowing river.เราจะเฟื่องฟูอำนาจให้แกร่งขึ้นมีกำลังดุจสายน้ำที่ไหลพุ่ง City of Ember (2008)
There where land, water and life combine.ที่ซึ่งผืนดิน สายน้ำ และชีวิต มาบรรจบกัน Home (2009)
More and more of these glacier-fed rivers are merging together and burrowing though the surface.ธารน้ำแข็งละลายเพิ่มขึ้นทุกที สายน้ำไหลมารวมกัน เข้าสู่โพรงน้ำแข็ง Home (2009)
My beautiful Lady of the Lake.แม่เทพธิดาสายน้ำของฉัน G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
And it keeps getting made, day after day after day, a river of money, and it gets deeper and wider, week in and week out, month in and month out, flowing right to us.และจะหาได้ในวันต่อไป ต่อไป และต่อไป เงินไหลมาเป็นสายน้ำ และจะยิ่งมากขึ้นและกว้างขึ้น อาทิตย์แล้ว อาทิตย์เล่า เดือนแล้ว เดือนเล่า เงินทองไหลมาหาเรา Public Enemies (2009)
A trickle instead of your river.เป็นพื้นที่แห้งแล้ง.. แทนที่จะกลายเป็นสายน้ำ.. The Breath (2009)
He's having a total meltdown.เขาร้องไห้จนจะเป็นสายน้ำแล้ว Under the Mountain (2009)
We're just one of the millions of little backwaters no one cares aboutเราก็เป็นแค่หนึ่งในล้าน ของสายน้ำเล็กๆ ที่ไม่มีใครจะสนใจ Mystery of a Thousand Moons (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สายน้ำ[n. exp.] (sāi nām) EN: current ; stream ; tide ; undertow ; course   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nappe[N] สายน้ำไหลจากเขื่อน
rillet[N] ลำธารเล็กๆ, See also: สายน้ำเล็กๆ, Syn. tiny stream
streamlet[N] ลำธารเล็กๆ, See also: สายน้ำเล็กๆ, Syn. brook, rivulet

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affluent(แอฟ' ฟลูเอินทฺ) adj. มั่งคั่ง, ร่ำรวย, มากมาย. -n.สายน้ำแยก, Syn. abounding, wealthy ###A. poor, needy, insolvent)
confluent(คอน'ฟลูเอินทฺ) adj. ซึ่งไหลไปด้วยกัน,ซึ่งบรรจบกัน,ไปด้วยกัน,ซึ่งออกดอกพร้อมกัน n. ส่ายน้ำร่วม,แคว,สายน้ำที่แยกไหล
coulee(คู'ลี) n. ลำธารลึก,หุบเขาเล็ก ๆ ,สายน้ำที่เป็นพัก ๆ ,สายหินละลายจากภูเขาไป
distributary(ดิสทริบ'บิวทะรี) adj. สาขาแม่น้ำ,สายน้ำแยก
fountain(เฟา'เทิน) n. น้ำพุ,น้ำพุเทียม,น้ำพุที่ใช้ดื่ม,แหล่งกำเนิด,แหล่งที่มา,สายน้ำพุ,เครื่องปล่อยน้ำเป็นสายออกมา, See also: fountained adj. ., Syn. fount,origin
rapid(แรพ'พิด) adj. เร็ว,รวดเร็ว,ว่องไว,ฉับพลัน,กะทันหัน. n. ส่วนของสายน้ำที่ไหลเชี่ยว, See also: rapidly adv., Syn. swift,quick,fast
rill(ริล) n. ลำธาร,สายน้ำเล็ก ๆ
rillet(รีล'ลิท) n. ลำธารเล็ก ๆ ,สายน้ำเล็ก ๆ
river(ริฟ'เวอะ) n. แม่น้ำ,สายน้ำ,กลุ่มดาวEridanus, -phr. (sell down the river ทรยศหักหลัง,ทอดทิ้ง,หลอกลวง) '
riverbed(ริฟ'เวอะเบด) n. ร่องสายน้ำใหญ่

English-Thai: Nontri Dictionary
flow(n) การไหล,การลอย,สายน้ำ,กระแสน้ำ,ความคล่องตัว,การมีประจำเดือน
honeysuckle(n) ต้นสายน้ำผึ้ง
stream(n) กระแส,ลำธาร,ลำแสง,สายน้ำ
watercourse(n) ทางน้ำไหล,แม่น้ำลำคลอง,สายน้ำ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top