Search result for

สามหาว

(29 entries)
(0.018 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สามหาว-, *สามหาว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สามหาว[V] become brash, See also: become rampant, Syn. กำเริบ, กำเริบเสิบสาน, หยาบช้า, Ant. สุภาพ, อ่อนโยน, Example: นับวันฝ่ายลูกน้องจะยิ่งสามหาวขึ้น เพราะฉะนั้นกำราบพวกมันเอาไว้บ้าง, Thai definition: ทำอย่างได้ใจหรือเหิมใจ, เริ่มรุนแรงหยิ่งผยองมากขึ้น
สามหาว[ADV] unscrupulously, Syn. หยาบคาย, ก้าวร้าว, Ant. สุภาพ, นุ่มนวล, Example: ลูกชายเขาพูดจาสามหาวไม่เกรงใจผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ ณ ที่นั้นเลย, Thai definition: อย่างไม่สุภาพ, อย่างไม่อ่อนน้อม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สามหาวว. หยาบคาย, โอหังก้าวร้าวผู้หลักผู้ใหญ่, (ใช้แก่วาจา) เช่น เด็กพูดจาสามหาวกับผู้ใหญ่.
สามหาวน. เรียกผักตบไทย [Monochoria hastata (L.) Solms] ว่า ผักสามหาว เช่น นางสงกรานต์ทัดดอกสามหาว.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
How dare you!สามหาวThree Kingdoms (2008)
I've not forgotten about your lazy, insolent ways, or the fact that you called me a "clotpole", but I do have to admit that there was some truth in your accusations against Cedric.ข้ายังไม่ลืมเรื่องความขี้เกียด อวดดี, สามหาว รึเรื่องเที่เจ้า เรียกข้าว่า "ไอ้โง่" ด้วย แต่ว่า... ข้าก็ต้องยอมรับ ที่ว่าเจ้าก็พูดถูกอยู่บ้าง เรื่องที่เจ้ากล่าวหาเซดริก The Curse of Cornelius Sigan (2009)
Give me a break, you old greaser!พูดจาสามหาวนะ ไอ้มันหมี! Peleliu Landing (2010)
♪ They say I'm nasty#เขาหาว่าฉันสามหาวGuilty Pleasures (2013)
- This is absolutely ridiculous!จะบ้าหม้อเกินไปแล้ว สามหาวAround the World in 80 Days (2004)
How disrespectful!สามหาวThe King and the Clown (2005)
Think of your men. I beg you.ไม่ว่าท่านจะมีวาจาสามหาว 300 (2006)
You may think you're showing a little spirit in front of your lady friend, but if you talk back to me again, I'll feed your tongue to the dogs, you impertinent little pup!คงคิดว่าตัวเองเป็นพระเอกสินะ แต่ถ้าสามหาวกับข้าอีกล่ะก็ จะตัดลิ้นเจ้าให้หมากินซะเลย เจ้ามันสอดไม่เข้าเรื่อง เจ้าลูกหมา! Stardust (2007)
Don't you ever swear at me, you yellow puddle of immigrant piss or I'll drown you in it.อย่ามาพูดสามหาวกับชั้นน่ะ ไอ้ต่างด้าวจอมขี้ขลาด ไม่เช่นนั้น ชั้นจะฝังแกซะ RocknRolla (2008)
You can't talk to me like that.คุณจะมาสามหาวกับผมอย่างนั้นไม่ได้ Minimal Loss (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สามหาว[adj.] (sāmhāo) EN: abusive ; vile ; vituperative ; brash ; rampant   FR: grossier ; vulgaire

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scurrilous[ADJ] หยาบคาย, See also: สามหาว, ต่ำช้า, Syn. abusive, foul-mouthed, scornful, defamatory

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fescennine(เฟส' ซะนิน) adj. หยาบคาย,สามหาว,ลามก
nasty(แนส'ที) adj. สกปรกอย่างน่าชัง,กลิ่นเหม็น,น่าชัง,น่ารังเกียจ,ลามก,หยาบคาย,สามหาว,ร้าย,ฉุนเฉียว,เลว., See also: nastily adv. nastiness n.
ribald(ริบ'เบิลดฺ) adj. หยาบคาย,สามหาว n. คนหยาบคาย,คนสามหาว, See also: ribaldy adj.
ribaldry(ริบ'เบิลดรี) n. ลักษณะที่หยาบคาย,ความหยาบคาย,ความสามหาว,คำพูดที่หยาบคาย
scurrilous(สเคอ'เริส) adj. หยาบคาย,ด่าว่า,สามหาว,ต่ำช้า, See also: scurrilousness n., Syn. coarse
vulgar(วัล'กะ) adj. หยาบคาย,หยาบ,ต่ำช้า,ไพร่,สามหาว,พื้น ๆ ,สามัญ,ปัจจุบัน. n. คนสามัญ., See also: vulgarly adv. vulgarness n., Syn. ordinary, rude
vulgarian(วัลแก'เรียน) n. คนหยาบคาย,คนต่ำช้า,คนสามหาว,คนธรรมดา ๆ
vulgarity(วัลแก'ริที) n. ความหยาบคาย,ความต่ำช้า,ความสามหาว,สิ่งที่หยาบคาย,ภาษาหยาบคาย, Syn. coarseness, obscenity

English-Thai: Nontri Dictionary
ribald(adj) พูดสามหาว,พูดหยาบคาย,ไม่เคารพ
ribaldry(n) การพูดสามหาว,การพูดหยาบคาย,การไม่เคารพ
scurrilous(adj) สามหาว,หยาบคาย,ต่ำช้า,สถุล
vulgar(adj) หยาบคาย,ต่ำช้า,สามหาว,สามานย์
vulgarity(n) ความหยาบคาย,ความต่ำช้า,ความสามหาว,คำหยาบ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top