Search result for

สาบ

(75 entries)
(0.0296 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สาบ-, *สาบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สาบ[N] (musty) smell, See also: pong, Syn. กลิ่นสาบ, Example: นายพรานได้กลิ่นสาบของสัตว์ร้ายโชยมาตามลม, Thai definition: กลิ่นตัวที่มีประจำอยู่กับสัตว์บางชนิด เช่น สาบเสือ สาบแพะ
สาบ[ADJ] musty, See also: unpleasant, offensive, stuffy, smelly, stinking, fusty, Example: เสื้อกันหนาวที่เก็บไว้ในตู้มีกลิ่นสาบเพราะเก็บไว้นานเกิน, Thai definition: ที่มีกลิ่นเหม็น หรือกลิ่นไม่พึงประสงค์
สาบ[N] cockroach, Syn. แมลงสาบ, Example: เธอร้องกรี๊ดเพราะเห็นแมลงสาบในห้องน้ำ, Thai definition: ชื่อแมลงพวกเดียวกับแมลงแกลบแต่ตัวโตกว่า ลำตัวยาวประมาณ 2 เซนติเมตรหรือมากกว่านี้ รูปร่าง รูปไข่ค่อนข้างแบนราบ หัวซ่อนอยู่ใต้อก หนวดยาวคล้ายเส้นด้าย ขายาวมีหนามคลุม ที่พบบ่อยเป็นพวกอาศัยตามบ้านเรือน
สาบ[N] facings around the edges of a coat on which buttons are sewn or buttonholes cut, Syn. สาบเสื้อ, Example: ถ้าจะให้เรียบกริบ ต้องรีดด้านในของสาบด้วย, Thai definition: เรียกผ้าทาบที่อกเสื้อสำหรับติดดุมและเจาะรังดุม
สาบ[N] lake, Syn. ทะเลสาบ, Example: ความงามของทะเลสาบทำให้เขาลืมความทุกข์ได้ชั่วขณะ, Thai definition: เรียกห้วงน้ำใหญ่คล้ายบึง แต่โตกว่า
สาบาน[V] swear, See also: vow
สาบาน[V] swear, See also: vow, make an oath, Syn. สบถสาบาน, สัญญา, Example: เราสาบานกันว่าจะไม่ทิ้งกันนอกจากความตายเท่านั้นที่จะพรากเราไป, Thai definition: กล่าวคำปฏิญาณโดยอ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นพยาน
สาบสูญ[V] disappear, See also: vanish, Syn. หาย, สูญหาย, สูญ, หายสาบสูญ, Example: เขาสาบสูญไปตั้งแต่ปี่ที่แล้ว ลูกๆ ของเขาก็ไม่มีใครคิดจะเอาธุระเลยสักคน, Thai definition: สูญหายไปอย่างไม่ทิ้งร่องรอยใดๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สาบน. กลิ่นเหม็นชนิดหนึ่ง เช่นกลิ่นเสื้อผ้าที่ใช้แล้วแต่ยังไม่ได้ซัก, กลิ่นตัวที่มีประจำอยู่กับสัตว์บางชนิด เช่น สาบเสือ สาบแพะ, กลิ่นอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น.
สาบน. ชื่อแมลงหลายชนิดหลายสกุล ในวงศ์ Blattidae ลักษณะคล้ายแมลงแกลบแต่ส่วนใหญ่ตัวโตกว่า ลำตัวยาวประมาณ ๒ เซนติเมตรหรือมากกว่า รูปร่างเป็นรูปไข่ค่อนข้างแบนลง หัวซ่อนอยู่ใต้ส่วนอก หนวดยาวคล้ายเส้นด้าย ขายาวมีหนาม ตัวเต็มวัยมีทั้งพวกมีปีกและไม่มีปีก มีกลิ่นเฉพาะตัว กินอาหารได้หลากหลาย พบได้ทั่วไป ที่พบบ่อยตามบ้านเรือนทั่วโลกในปัจจุบัน เช่น ชนิด Periplaneta Americana (Linn.) และชนิด Blatta orientalisLinn.
สาบน. เรียกผ้าทาบที่อกเสื้อสำหรับติดดุมและเจาะรังดุม ว่า สาบเสื้อ, ปัจจุบันอนุโลมเรียกผ้าทาบที่คอ แขน กระเป๋า เป็นต้น เพื่อให้หนาขึ้น ว่า สาบคอ สาบแขน สาบกระเป๋า.
สาบน. เรียกห้วงนํ้าใหญ่คล้ายบึง แต่โตกว่า ว่า ทะเลสาบ.
สาบขนุนดู ใบขนุน (๑).
สาบสูญก. สูญหายไปอย่างไม่ทิ้งร่องรอย.
สาบสูญน. เรียกบุคคลซึ่งได้ไปจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ และไม่มีใครรู้แน่ว่าบุคคลนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ตลอดระยะเวลา ๕ ปี และศาลมีคำสั่งให้เป็นคนสาบสูญ ว่า คนสาบสูญ ระยะเวลา ๕ ปี ดังกล่าว ลดลงเหลือ ๒ ปี นับแต่วันที่การรบหรือสงครามสิ้นสุดลง ถ้าบุคคลนั้นอยู่ในการรบหรือสงคราม และหายไปในการรบหรือสงครามดังกล่าว หรือนับแต่วันที่ยานพาหนะที่บุคคลนั้นเดินทางไป ได้อับปาง ถูกทำลายหรือสูญหาย หรือนับแต่วันที่เหตุอันตรายแก่ชีวิต นอกจากที่ระบุไว้ใน ๒ กรณีดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านพ้นไป ถ้าบุคคลนั้นตกอยู่ในอันตรายเช่นว่านั้น.
สาบานก. กล่าวคำปฏิญาณโดยอ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นพยาน, ประเพณีเดิมจะต้องดื่มนํ้าพระพุทธมนต์ นํ้าเทพมนตร์ หรือ สุราผสมเลือดที่ผู้ร่วมกล่าวคำปฏิญาณกรีดให้หยดลงไปด้วย เช่น สาบานเป็นพี่น้องกัน เพื่อนร่วมสาบาน.(ป. สปน; ส. ศปน).
สาบานธงก. กล่าวปฏิญาณตนต่อหน้าธงชัยเฉลิมพล (ใช้แก่ทหาร).
สาบเสือน. ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Chromolaena odorata (L.) R.M. King et H. Rob. ในวงศ์ Compositae เป็นวัชพืชขึ้นทั่วไป ใบมีกลิ่นเหม็นใช้ทำยาได้, เสือหมอบ ก็เรียก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
swearสาบาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
swearing inสาบานตนเข้ารับตำแหน่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
swornสาบานยืนยัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I swear.ผมสาบาน Love Now (2007)
I swear.ผมสาบาน Sunshine and Frosty Swirl (2012)
I swear to God.สาบานเลย Pawn (2013)
Because if you do, I swear I will take you down.เพราะถ้าเธอทำ ฉันสาบานเลยว่าฉันจะไม่ปล่อยเธอไว้แน่ New Haven Can Wait (2008)
On the banks of lake geneva. it was tasteful. mm. what happened?ที่ริมทะเลสาบเจนีวา มันเยี่ยมมาก ๆ เลย - มีอะไรเหรอ ? Pret-a-Poor-J (2008)
Ivan, I swear if that van's not here in ten minutes,อิวาน ฉันสาบานว่า ถ้ารถตู้ยังไม่มาถึงภายในอีก 10นาที There Might be Blood (2008)
I consider sacred, the back of the limo is one of them.หลังรถลิมูซีน สาบานได้ There Might be Blood (2008)
Sir, the last few teams have all disappeared.ท่านครับ ทีมงานของได้หายสาบสูญไปกันหมด Odyssey (2008)
- Can you believe that? - Ramirez, I swear I'll...เชื่อมั้ยล่ะ รามิเรซ ฉันสาบานว่าฉัน.. Dead Space: Downfall (2008)
Girl comes to you, says that she's your long-lost daughter.หญิงสาวมาหาคุณบอกว่า\ เธอเป็นลูกสาวที่หายสาบสูญไปนาน Birthmarks (2008)
I want you to swear to me what you're telling me is true.ข้าต้องการให้เจ้าสาบานกับข้า ว่าที่เจ้าพูดมาทั้งหมดเป็นเรื่องจริง Valiant (2008)
I swear it's true.กระหม่อมสาบานมันเป็นเรื่องจริง Valiant (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สาบ[n.] (sāp) EN: musty smell ; pong   FR: mauvaise odeur [f]
สาบสูญ[v.] (sāpsūn) EN: disappear ; vanish   FR: disparaître ; se volatiliser
สาบาน[v.] (sābān) EN: swear ; take an oath ; make an oath ; promise ; vow ; make a resolution   FR: prêter serment ; promettre ; jurer ; prendre un engagement ; prendre une résolution ; s'engager formellement (à faire qqch)
สาบานตัว[v.] (sābān tūa) EN: take an oath   FR: prendre un engagement

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be on the oath[IDM] สาบานว่าจะพูดความจริง, Syn. be under oath
be under oath[IDM] สาบานว่าจะพูดแต่ความจริง, Syn. be on oath
curse[VI] สาบาน, Syn. swear
forswear oneself[IDM] สาบานเท็จ, See also: เป็นพยานเท็จ, Syn. perjure oneself
dead[ADJ] สูญพันธุ์, See also: สาบสูญ, สูญสิ้น, Syn. defunct, done for, extinct, vanished
die out[VI] สูญพันธุ์, See also: สาบสูญ, Syn. perish
disappear[VT] หายไป, See also: สาบสูญ, สูญหาย, ไม่ปรากฏตัว, Syn. fade, vanish, Ant. appear
forswear[VT] สาบานว่าจะไม่กระทำ, Syn. abjure, recant, renounce
missing[ADJ] ซึ่งหายไป, See also: สาบสูญ, ซึ่งหาไม่พบ, Syn. lost, disappeared
place someone under oath[IDM] สาบาน, Syn. put on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abjure(แอบจัวร์') vt. สละ, บอกเลิก, สาบานว่าจะตัดขาด, เลิก -abjuration n.
adjure(อะจัวร์') vt. ให้สาบาน, ขอร้อง,อ ้อนวอน. -adjuration n., -adjuratory adj.
attest(อะเทสทฺ') vt.,vi. เป็นพยาน,รับรอง,พิสูจน์,ให้การ,ยืนยัน,ทำให้สาบานหรือให้คำปฏิญาณ,เป็นเครื่องพิสูจน์. -attestant, attester, attestor,attestator n.
avow(อะเวา') vt. ประกาศ,รับรอง,ยอมรับ,รับสารภาพ, ปฏิญาณ,สบถสาบาน. -avower n., Syn. testify, avouch ###A. deny,hide)
avowed(อะเวาดฺ') adj. ยอมรับ,ปฏิญาณ,สบถสาบาน. -avowedness n., Syn. admitted, confessed ###A. secret,private)
blood brothern. พี่น้องร่วมสายโลหิต,เพื่อนร่วมน้ำสาบานด้วยการดื่มเลือดสาบาน
caspian sea(แคส'เพียน ซี) n. ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของโลกอยู่ระหว่างยุโรปและเอเซีย
celibaten. คนโสด adj. โสด,เกี่ยวกับการให้คำสาบานว่าจะไม่แต่งงาน
cockroach(คอค'โรชฺ) n. แมลงสาบ
cove(โคฟว) n. ส่วนเว้าเล็ก ๆ เข้าแนวชายฝั่งของทะเล ทะเลสาบหรือแม่น้ำ,ส่วนเว้าเข้าของภูเขา,ถ้ำ,ทางเล็ก ๆ ในป่าหรือระหว่างเนินเขา,ผิวหน้าที่เว้าเข้า. vt.,vi. ทำให้เว้า,กลายเป็นเว้า

English-Thai: Nontri Dictionary
adjure(vt) อ้อนวอน,ขอร้อง,ให้คำสัตย์,สาบาน,สั่ง
attest(vi,vt) พิสูจน์,ให้การ,รับรอง,ยืนยัน,ให้คำปฏิญาณ,สาบาน,เป็นพยาน
avow(vt) รับสารภาพ,ประกาศ,รับรอง,สบถสาบาน,ปฏิญาณ
BLOOD blood brother(n) พี่น้องร่วมสายเลือด,พี่น้องร่วมสาบาน,เพื่อนร่วมสาบาน
cockroach(n) แมลงสาบ
disappear(vt) สาบสูญ,หายไป,สูญหาย
disappearance(n) การสาบสูญ,การหายไป,การสูญหาย
forswear(vt) ทวนสาบาน,เบิกความเท็จ,เป็นพยานเท็จ
HOCUS-hocus-pocus(n) คำสาบาน,การเล่นกล,การหลอกลวง
lagoon(n) หนองน้ำ,บึง,ทะเลสาบ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
誓う[ちかう, chikau] Thai: สาบาน English: to swear

German-Thai: Longdo Dictionary
Verdammt noch mal!(phrase) เป็นคำด่า, สาบแช่ง (ค่อนข้างหยาบ) เทียบได้กับภาษาอังกฤษว่า Damn it!
verdammt(vi slang) สาบ, แช่ง (ค่อนข้างหยาบ, ใช้เป็นคำด่าได้)
widerspiegeln(vt) |spiegelte wider, hat widergespiegelt| สะท้อน เช่น In Interlaken spiegeln sich die Alpen im See. ที่เมืองอินเทอร์ลาเค่นเทือกเขาแอลป์สะท้อนลงในทะเลสาบ , See also: reflektieren
schwören(vi vt) |schwor, hat geschworen| สาบานต่อหน้าศาลว่าที่พูดมาเป็นความจริง
See(n) |der, pl. Seen| ทะเลสาบ , See also: Related: die See, das Meer
Kakerlake(n) |die, pl. Kakerlaken| แมลงสาบ, See also: S. Schabe,
Schabe(n) |die, pl. Schaben| แมลงสาบ, See also: S. Kakelake,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top