Search result for

สาก

(65 entries)
(0.0165 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สาก-, *สาก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สาก[ADJ] coarse, See also: rough, uneven, unrefined, bristly, Ant. เรียบ, ละเอียด, Example: พี่อุ้มหลานขึ้น แล้วเอาคางสากๆ คลึงที่ท้องให้จั๊กจี้หัวเราะ, Thai definition: ระคายเพราะมีลักษณะไม่ละเอียดอ่อนหรือไม่นุ่มนวล, ขรุขระเพราะมีพื้นไม่ราบเรียบ
สาก[V] be coarse, See also: be rough, Example: มือเขาไม่นุ่มแต่ก็ไม่ถือว่าสาก, Thai definition: ระคายเพราะมีลักษณะไม่ละเอียดอ่อนหรือไม่นุ่มนวล, ขรุขระเพราะมีพื้นไม่ราบเรียบ
สาก[N] pestle, Example: ชายหนุ่มทำหน้าที่ตำข้าวเอาสากกระแทกทิ่มก้นครกเป็นจังหวะเรื่อยไป, Count unit: อัน, Thai definition: สิ่งที่เป็นท่อนกลมยาว ทำด้วยหินและไม้เป็นต้น ใช้ตำคู่กับครก
สากลนิยม[N] internationalism, See also: internationality, Example: พระองค์ทรงเลิกทาสและจัดระบบการเก็บภาษีตามสากลนิยมเพื่อความเป็นธรรม, Thai definition: สิ่งที่นิยมกันทั่วไปเป็นหลักมาตรฐาน
สากกะเบือ[N] pestle, Syn. สาก, ไม้ตีพริก, Example: ไอ้ยอดเผ่นหนีสากกะเบือที่แม่มันเขวี้ยงตามมาแทบไม่ทัน, Count unit: อัน, Thai definition: สากไม้สำหรับตำข้าวเบือหรือน้ำพริก ใช้คู่กับครกกะเบือ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สากน. เครื่องมือสำหรับตำอย่างหนึ่ง, คู่กับ ครก.
สากดู นํ้าดอกไม้ ๓.
สากว. อาการที่ระคายเพราะมีลักษณะไม่ละเอียดอ่อนหรือไม่นุ่มนวล เช่น ใบข่อยจับแล้วสากมือ ผู้หญิงคนนี้มือสากเพราะทำงานหนักตั้งแต่เด็ก, ขรุขระเพราะมีพื้นไม่ราบเรียบ เช่น กระดานแผ่นนี้ผิวสากเพราะยังไม่ได้ไสกบ.
สากกะเบือน. สากไม้สำหรับตำข้าวเบือหรือนํ้าพริกเป็นต้น, ใช้คู่กับ ครกกะเบือ.
สากรรจ์คำเลือนมาจาก ฉกรรจ์.
สากว. ทั่วไป, ทั้งหมด, ทั้งสิ้น, เช่น สากลโลก สากลจักรวาล
สากเป็นที่นิยมทั่วไป เช่น เครื่องแต่งกายชุดสากล, สามัญหมายถึงแบบซึ่งเดิมเรียกว่า ฝรั่ง เช่น มวยฝรั่ง เรียก มวยสากล, ใช้แทนคำ “ระหว่างประเทศ” ก็มี เช่น สภากาชาดสากล น่านน้ำสากล.
สากษิน, สากษี(สากสิน, -สี) น. สักขี.
สากหยาก(สากกะหฺยาก) ว. ขรุขระ, น่าสะอิดสะเอียนอย่างหนังคางคก.
สากน. ผัก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
internationalization; internationalisationสากลวิวัตน์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
internationalization; internationalisationสากลวิวัตน์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
internationalisation; internationalizationสากลวิวัตน์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
internationalisation; internationalizationสากลวิวัตน์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sabulousสากเหมือนทราย, เหมือนทราย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Benjamin, how is it when you showed up, you were no bigger than a bollard with one foot in the grave.เบนจามิน เป็นไปได้ไงที่ตอนนายเพิ่งมา นายตัวแค่เสากระโดงเรือ ที่ขาข้างหนึ่งอยู่ในหลุม The Curious Case of Benjamin Button (2008)
- Struts.-เสากระโดง Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
General Zavala, Panamanian National Police.ผม ซาวาลา เจ้าหน้าที่ตำรวจสากลแห่งปานามา Boxed In (2008)
The model of a lucky-few countries has become a universal dream preached by TVs all over the world.แบบจำลองของไม่กี่ประเทศที่โชคดี กลายเป็นความฝันสากล ล้างสมองคนทั่วโลกด้วยโทรทัศน์ Home (2009)
The FBI, CIA and Interpol are all seeking the cooperation of worldwide law enforcements.FBI, CIA , ตำรวจสากล ทั้งหมดกำลังประสานเครื่อข่าย ให้ครอบคลุมไปทุกมุมโลก. Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
You must have a mortar and pestle.คุณจะต้องมีครกและสาก Julie & Julia (2009)
There's her famous mortar and pestle.นั่นครกแล้วก็สากอันขึ้นชื่อของเธอน่ะ Julie & Julia (2009)
Open the door please! -Open up!สหพันธ์สากล เปิดประตูด้วย District 9 (2009)
I'm Mika Coretti with Europol. We spoke on the phone.ฉันมิก้า คอร์เลตติ จากตำรวจสากล ที่เราคุยกันทางโทรศัพท์ Ninja Assassin (2009)
I would've become an international sensation alreadyฉันก็ไม่ได้กลายเป็นความรู้สึก ระดับสากลเรียบร้อยไปแล้ว Invitation Only (2009)
It's true that we acknowledge the strength of Takiya for defeating Serizawa, but we are not going to follow him!อิริสากิ! เป็นที่รู้กันว่าทาคียะ เก่งพอที่จะล้มเซริซาวะ Crows Zero II (2009)
Sorry, but this isn't our fight.อิสากิ! มีอะไรจะบอก Crows Zero II (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สาก[n.] (sāk) EN: wooden pestle ; pestle   FR: pilon [m]
สาก[adj.] (sāk) EN: rough ; coarse ; bristly   FR: rugueux
สากกะเบือ[n.] (sākkabeūa) EN: pestle   
สาก[adj.] (sākon) EN: international ; universal   FR: international ; universel
สากลนิยม[n.] (sākonniyom) EN: internationalism   FR: internationalisme [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
Amnesty International(n) องค์การนิรโทษกรรมสาก
international terrorists(n) กลุ่มผู้ก่อการร้ายสาก
global planning(n) การวางแผนระดับสาก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
harsh[ADJ] หยาบ, See also: สาก, แข็ง
international[ADJ] ระหว่างประเทศ, See also: สากล, นานาชาติ, เกี่ยวกับประชากรหลายประเทศ, เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, Syn. global, worldwide
pestle[N] สาก, See also: ลูกบด, สิ่งที่ใช้บด, Syn. anvil

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aloft(อะลอฟทฺ') adv. สูงขึ้นไป, เบื้องบน, ขึ้นไปในอากาศ, บนเสากระโดงเรือ, บนสวรรค์
apophyge(อะพอฟ'ไฟจี) n. ส่วนโค้งเล็ก ๆ ที่เชื่อมลำเสากับฐาน, Syn. apophysis.
brigantinen. เรือใบสองเสากระโดง
cobol(โคบอล) ย่อมาจาก Common Business Oriented Language เป็นภาษาระดับสูง (high level language) ภาษาหนึ่ง แรกเริ่มเดิมที นิยมใช้ในการเขียนโปรแกรมสำหรับงานด้านธุรกิจ ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ (mainframe) แต่ปัจจุบัน ได้รับการดัดแปลงให้ใช้กับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ได้แล้ว ภาษาโคบอลนี้ออกจะละม้ายคล้ายคลึงกับภาษาอังกฤษธรรมดาอยู่ค่อนข้างมาก ภาษานี้เป็นภาษาสากล ที่ยังมีคนนิยมใช้กันแพร่หลายจนถึงปัจจุบัน
column(คอล'ลัมน์) เสา,เสากลม,เสาหิน,ส่วนที่เป็นลำ,สิ่งที่เป็นลำ,แถวหรือรายการที่เป็นแนวตรง,กองทหารที่ตั้งแถวแนวตรง,แนวขบวนเรือรบเป็นแนวตรง,คอลัมน์หนังสือพิมพ์, See also: columned,columnated adj.
cosmopolitan(คอซมะพอล'ลิเทิน) adj. เกี่ยวกับโลกทั้งหมด,เกี่ยวกับสากลนิยม,ซึ่งมีอยู่ทั่วโลกหรือทุกหนทุกแห่ง,ซึ่งประกอบด้วยหลายชาติหลายภาษา,ซึ่งไม่มีชาติหรือภาษาเป็นเครื่องผูกมัด,เกี่ยวกับพลเมืองโลก n. ผู้ที่ไม่มีชาติหรือภาษาเป็นเครื่องผูกมัด, See also: cosmopo
creation(ครีเอ'เชิน) n. การสร้าง,การสร้างสรรค์,การประดิษฐ์,-Phr. (the Creation การสร้างโลกโดยพระเจ้า) ,สิ่งที่ถูกสร้างขึ้น,บรรดาสิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้น,สรรพสิ่งทั้งหลายในสากลโลก,เสื้อผ้าอาภรณ์ที่ประดิษฐ์ขึ้นอย่างหรูหรา, Syn. birth,formati
crop marksเครื่องหมายสำหรับเจียน <คำแปล>โปรแกรมบางโปรแกรม โดยเฉพาะโปรแกรมจัดพิมพ์เอกสาร (desktop publishing) จะทำเครื่องหมายไว้ให้สำหรับตัดหรือเจียนกระดาษให้ได้ขนาดที่ต้องการ การสั่งพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์เลเซอร์นั้น มักต้องใช้กระดาษตามขนาดที่เครื่องพิมพ์กำหนดไว้ เช่น A4 B5 ฯ ในขณะที่เราต้องการให้หน้ากระดาษของเรามีขนาดพิเศษ โปรแกรมก็จะช่วยให้เราสามารถพิมพ์งานของเราออกมาบนกระดาษขนาดมาตรฐานนั้น แต่มีเครื่องหมายบอกตำแหน่งที่จะต้องเจียนออกไว้ให้ด้วย เครื่องหมายนี้ออกจะเป็นสากลสำหรับบุคคลในวงการพิมพ์
fore(ฟอร์) adj. ข้างหน้า,อยู่ข้างหน้า,หัวเรือหน้าสุด,ที่หนึ่ง,แรกเริ่ม,ก่อน,ไปข้างหน้า. adv. ที่หัวเรือ,ไปทางหัวเรือ,ก่อน,ไปข้างหน้า -Phr. (fore and aft หัวและท้ายเรือ) . n. หัวเรือ,ส่วนหน้า,เสากระโดงหน้า -prep.,conj. ก่อน
foremast(ฟอร์'มาสทฺ) n. เสากระโดงหน้า

English-Thai: Nontri Dictionary
cosmopolitan(adj) เกี่ยวกับสากลนิยม,ทั่วโลก,ซึ่งมีอยู่ทั่วโลก
cosmopolitan(n) พลเมืองโลก,ความเป็นสาก
flail(n) สาก,ครกตำข้าว,ไม้ตีพริก,ดิ้ว,เครื่องกวาดทุ่นระเบิด
foremast(n) เสากระโดงตอนหัวเรือ
foresail(n) ใบเรือบนเสากระโดงหน้า
harsh(adj) ดุร้าย,เกรี้ยวกราด,รุนแรง,หยาบ,ห้าว,ปร่า,สาก
international(adj) เกี่ยวกับนานาชาติ,สากล,ระหว่างประเทศ,ทั่วโลก
mainmast(n) เสากระโดงใหญ่ในเรือ
mainstay(n) หัวเรี่ยวหัวแรง,หลักสำคัญ,เชือกทอดจากเสากระโดงใหญ่
mast(n) เสากระโดงเรือ,เสาอากาศ

German-Thai: Longdo Dictionary
Zugzwang(n) |der, nur Sg.| เป็นคำศัพท์จากหมากรุกสากล ซึ่งมีความหมายว่า โดนบังคับให้เดินเสียเปรียบ (ไม่มีตาดีให้เดิน) คำว่า Zug นั้นแปลว่าการเคลื่อนที่หรือการเดินหรือการดึง ส่วนคำว่า Zwang แปลว่าการบังคับ ผู้ที่อยู่ในจังหวะ Zugzwang นั้นก็คือผู้ที่เสียเปรียบ หมายเหตุ: ทางที่ดีที่สุดนั้นก็คือไม่เดินนั่นเอง

French-Thai: Longdo Dictionary
faire de l'escrime(vt) เล่นฟันดาบสาก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top