Search result for

สั่นสะเทือน

(37 entries)
(0.0146 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สั่นสะเทือน-, *สั่นสะเทือน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สั่นสะเทือน[V] quake, See also: shake, vibrate, Syn. สะเทือน, สั่น, ไหว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Seems like the trains have been... setting off the trembler alarms in the vault and they've had to turn them off.ดูเหมือนว่า ขบวนรถไฟทำให้.. สัญญาณเตือนภัยสั่นสะเทือนทำงานอยู่เรื่อย และพวกเขาก็ต้องปิดมันทั้งหมด The Bank Job (2008)
When he walks, the very ground shakes!เวลาเดิน พื้นสั่นสะเทือน Kung Fu Panda (2008)
AND... GETTING INTO SOMEONE'S MINDและทำให้สมองของฉันสั่นสะเทือนไปหมด และฉันไม่ชอบเลย House on Fire (2009)
He says he feels the vibrations in his abdomen, but not his hands.เขารู้สึกถึงความสั่นสะเทือนที่ลำตัวเขา ไม่ใช่แขน House Divided (2009)
The Seismic Research Institute said today that the quake is... unlikely to be an indication of volcanic activity and have no cause for alarm.สถาบัน วิจัยแผ่นดินไหวกล่าวว่า วันนี้ที่สั่นสะเทือนนั้น ไม่น่าเป็นการบ่งชี้ของภูเขาไฟ และไม่มีสัญญาณของการปะทุ Under the Mountain (2009)
And it vibrated through me, and it was cold, and it...และมันสั่นสะเทือนผ่านฉัน และมันก็หนาว และมัน... Friday Night Bites (2009)
Test the suspension?ไปทดสอบระบบสั่นสะเทือนX-Men Origins: Wolverine (2009)
That blast must've been huge for the shockwaves to reach even here.ไม่ปกติแล้วที่มีแรงสั่นสะเทือนเข้ามาถึงที่นี่ได้ Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
There was a long shear of bright light then a series of low concussions.แสงสว่างหายไปนานแล้ว หลังจากนั้นมีแรงสั่นสะเทือนมาเป็นระลอกๆ The Road (2009)
The very ground trembles at his feet.พื้นสั่นสะเทือนทุกครั้งที่มันเหยียบย่าง Legends (2010)
With electromagnetic pulses.ด้วยการสั่นสะเทือนของแม่เหล็กไฟฟ้า Johari Window (2010)
A massive electromagnetic pulse,เครื่องสั่นสะเทือนแม่เหล็กไฟฟ้าขนาดใหญ่ได้ Johari Window (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สั่นสะเทือน[v.] (sansatheūoen) EN: quake ; shake ; vibrate   FR: branler ; trépider

English-Thai: Longdo Dictionary
Richter scale(n name) หน่วยวัดขนาดของแผ่นดินไหว จากพลังงานที่แผ่นดินไหวปล่อยออกมา เช่น แผ่นดินไหวขนาด (หรือแมกนิจูด) 6.1 ตามมาตราวัดริกเตอร์ หมายเหตุ: แผ่นดินไหวจะรุนแรงไม่รุนแรง ต้องดูขนาดควบคู่ไปกับความลึกของจุดศูนย์กลาง กล่าวคือ ถ้าขนาดใหญ่แต่ถ้าอยู่ลึกมากก็อาจจะไม่แรง แต่ถึงขนาดไม่ใหญ่มาก แต่จุดศูนย์กลางอยู่ตื้นก็อาจสร้างความเสียหายได้มาก, ส่วนสิ่งที่รับรู้ได้บนดินคือ ความสั่นสะเทือน (ความรุนแรง, intensity) ซึ่งแต่ละพื้นที่บนพื้นดินจะมีความสั่นสะเทือนแตกต่างกัน แล้วแต่ว่าอยู่ใกล้ไกล จุดเหนือศูนย์แผ่นดินไหว (epicenter) แค่ไหน

เพิ่มเติม:ความสั่นสะเทือน (intensity) ในภาษาญี่ปุ่นจะเรียก ชินโดะ (震度) และมีมาตรวัดของญี่ปุ่นเอง มีระดับตั้งแต่ 1 (เบา) ถึง 7 (รุนแรง) ถ้าพูดถึงขนาดจะใช้ว่า Magnitude

rumble strip(n) เส้นจราจรที่ตีขวางบนถนนเป็นแถบๆ ใช้สำหรับเตือนคนขับรถถึงลักษณะสภาพถนนที่เปลี่ยนไป หรือให้ระวัง (เช่น เตือนเมื่อถึงทางเลี้ยว, เตือนเมื่อถึงทางลาด) เส้นนี้ทำงานโดยอาศัยแรงกระแทกของล้อรถกับเส้นจารจรที่ตีไว้บนถนน ทำให้เกิดเสียงเมื่อรถวิ่งผ่านและการสั่นสะเทือนบนตัวรถ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jar[VI] สั่น, See also: สั่นสะเทือน, Syn. vibrate, shake

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amplify(แอม' พลิไฟ) vt. ขยายใหญ่ขึ้น, ขยายความ, ขยายความถี่ของการสั่นสะเทือน
concuss(คันคัส') {concussed,concussing,concusses} vt. สั่นสะเทือน,ขู่เข็ญ
concussion(คันคัส'เชิน) n. การสั่นสะเทือน,การปะทะอย่างแรง,การกระเทือนที่เกิดจากการกระทบกระแทก,ภาวะสมองไขสันหลัง หรืออื่น ๆ ถูกกระทบอย่างแรง., See also: concussant adj. ดูconcussion concussive adj. ดูconcussion, Syn. shaking,shoc
convulse(คันวัลสฺ') {convulsed,convulsing,convulses} vt. สั่นสะเทือนอย่างรุนแรง,ทำให้สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงด้วยการหัวเราะ (ความโกรธ ความเจ็บปวด หรืออื่น ๆ) ,ทำให้กล้ามเนื้อเกร็งตัวอย่างรุนแรง,ทำให้ชัก
dither(ดิธ'เธอะ) n. การสั่น,การสั่นสะเทือน,ความตื่นเต้น,ความกลัว. vi. สั่น,สั่นสะเทือน
fremitusn. ความสั่นสะเทือน
hzย่อมาจาก hertz เป็นหน่วยวัดการสั่นสะเทือนของกระแสไฟฟ้าที่ใช้จำนวนมาก ๆ เพื่อวัดความเร็วของการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์อีกทีหนึ่ง 1 เฮิร์ทซ์ เท่ากับ 1 รอบต่อวินาที เมื่อวัดกันในขนาดจำนวนมากจริง ๆ จึงใช้หน่วยใหญ่ที่เรียกว่า เมกะเฮิร์ทซ์ (megahertz) ใช้ตัวย่อว่า MHz ไมโครคอมพิวเตอร์ปัจจุบันจะทำงานด้วยความเร็วประมาณ 25 - 60 เมกะเฮิร์ทซ์
jar(จาร์) {jarred,jarring,jars} n. กระปุก,ขวดปากกว้าง,เหยือก,โอ่ง,ไห,โถ,เสียงสั่นสะเทือนระคายหู,การสั่นสะเทือน,อาการช็อค,ความไม่เห็นด้วย v. สั่นสะเทือน,ขัดแย้ง,ชนโครม,ไม่เห็นด้วย, See also: jaringly adv. ดูjar, Syn. vibrate,
pulse(พัลซฺ) n. ชีพจร,การเต้นเป็นจังหวะ,ความสั่นสะเทือน,อารมณ์,จังหวะของชีวิต. vi. เต้น,สั่นสะเทือน, Syn. regular beat
pulser(พัล'เซอะ) n. เครื่องทำให้เกิดการสั่นสะเทือน

English-Thai: Nontri Dictionary
convulse(vt) สั่น,ทำให้ชัก,สั่นสะเทือน
damper(n) สิ่งที่ทำให้ชื้น,เครื่องลดการสั่นสะเทือน,เครื่องบรรเทา
jar(vt) ทำให้สั่นสะเทือน,ชน
pulse(n) ชีพจร,จังหวะ,การเต้น,ความสั่นสะเทือน,ถั่ว
quake(vi) ยวบ,ไหว,สั่นสะเทือน,สั่นเทา,สั่นระริก
reverberate(vi) ทำให้ก้อง,ทำให้สะท้อนกลับ,ทำให้สั่นสะเทือน
reverberate(vt) ก้อง,สะท้อนกลับ,สั่นสะเทือน
reverberation(n) เสียงก้อง,การสะท้อนกลับ,การสั่นสะเทือน
shake(vt) โยก,เขย่า,ไหว,ทำให้สั่นสะเทือน,ขจัด
shaky(adj) สั่นสะเทือน,สั่น,สั่นเทา,โอนเอน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top