Search result for

สั่งการ

(39 entries)
(0.0863 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สั่งการ-, *สั่งการ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สั่งการ[V] command, See also: order, bid, charge, direct, Syn. สั่ง, ออกคำสั่ง, Example: ท่านยังไม่มีอำนาจจะพูดจาหรือสั่งการอะไร

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Motorสั่งการ, การใช้กล้ามเนื้อ, การทำงานของกล้ามเนื้อ, ประสาทสั่งการ, การเคลื่อนไหว, เคลื่อนไหว, [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Anything the brain controls, you control.อะไรที่สมองสั่งการ คุณสั่งมันได้ด้วย Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Can't you pull rank and make sure it doesn't happen again?คุณสั่งการลงไปและทำให้แน่ใจ ว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอีกไม่ได้หรือไง The Bank Job (2008)
Pulled rank on my tame copper.สั่งการพวกตำรวจเชื่อง ๆ ของผมได้เลย The Bank Job (2008)
If you throw away your cell phone, shut down your e-mail pass all your instructions face-to-face, hand-to-hand turn your back on technology and just disappear into the crowd...ถ้าคุณโยนมือถือทิ้ง ปิดอีเมล์ สั่งการเองโดยตรง แบบตัวต่อตัว หันหลังให้เทคโนโลยี ทำตัวปะปนไปกับฝูงชน Body of Lies (2008)
Master protocols for the command and control of our nuclear arsenal.ระเบียบสำหรับสั่งการ และควบคุมนิวเคลียร์จากคลังแสงของเรา 24: Redemption (2008)
Mr Bond, these orders come from the highest possible authority.คุณบอนด์, คำสั่งของฉันได้รับมาจากผู้สั่งการสูงสุด Quantum of Solace (2008)
Yeah, I'm already on top of it. We have a team headed for Philly now.ตอนนี้ผมเป็นคนสั่งการ เราส่งทีมไปที่ฟิลาเดลเฟียแล้ว WarGames: The Dead Code (2008)
That man, he screwed anything that moved, fixed elections and took us into Vietnam.ชายคนที่แอบสั่งการ ให้ขนย้ายทุกอย่างออกไป ปรับแก้การเลือกตั้งและ นำพาพวกเราไปเวียดนาม Frost/Nixon (2008)
Hanna Schmitz, in view of your own admissions and your special role, you're in a different category.ฮันนา ชมิดส์ พิจารณาถึงอำนาจสั่งการ และบทบาทหน้าที่เป็นพิเศษของจำเลย ต้องจัดให้แยกเป็นกรณีต่างหาก The Reader (2008)
I'll give the orders from here.ส่วนฉันจะสั่งการจากที่นี้ G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
I have commanded law enforcement agencies, emergency services and first responders to keep their deployment level...ดิฉันได้สั่งการให้หน่วยงานทุกหน่วยงาน หน่วยฉุกเฉินและหน่วยโต้ตอบต่าง ๆ รักษาระดับ Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
I'll also be reporting that you authorized Bauer's release from custody and arranged for his access to the victim.ผมยังได้รับรายงานว่า คุณเป็นคนสั่งการให้ปล่อยบาวเออร์จากการควบคุมตัว และยังเป็นคนจัดให้เขาได้เข้าไปพบกับไรอัน Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สั่งการ[v.] (sangkān) EN: order   FR: commander

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adjure[VT] สั่งการ, See also: สั่งอย่างเอาจริงเอาจัง
command[VI] สั่งการ, See also: บัญชาการ, ออกคำสั่ง, บังคับบัญชา, Syn. order, demand, decree, direct, dictate, prescribe, bid, tell, govern
command[VT] สั่งการ, See also: บัญชาการ, ออกคำสั่ง, บังคับบัญชา, Syn. order, demand, decree, direct, dictate, prescribe, bid, tell, govern, instruct, enjoin, summon, exact, appoint, compel
dictate[VI] ควบคุม, See also: สั่งการ, Syn. compel, rule, command
dictate[VT] ควบคุม, See also: สั่งการ, Syn. compel, rule, command
enjoin[VT] สั่งการ (คำทางการ), See also: สั่ง, บังคับบัญชา, Syn. command, order
lead[VT] ควบคุม, See also: สั่งการ, อำนวยการ, Syn. control, command
mandate[VT] สั่งการ, See also: ออกคำสั่ง, ควบคุม, บังคับ
order[VT] สั่ง, See also: สั่งการ, บงการ, ออกคำสั่ง, บัญชา, Syn. command, direct, decree
queen it over[PHRV] สั่งการ, See also: ควบคุมด้วยการออกคำสั่ง, Syn. lord over

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bossy(บอส'ซี) adj. ซึ่งสั่งการ,ซึ่งบงการ,ประดับด้วยลายนูนหรือลายดุน -n. วัว,ลูกวัว
cancel(แคน'เซิล) {cancelled,cancelling,cancels} vt.,n. (การ) ยกเลิก,ขีดฆ่า,ทำให้เป็นโมฆะ,หักกลบลบหนี้. vi.ชดเชย., See also: canceler n. ดูcancel canceller n. ดูcancel หมายถึง การยกเลิกคำสั่งที่สั่งไปแล้ว อาจจะเนื่องมาจากได้สั่งการผิดลงไปด้วยความพลั้งเผลอ หรือมีการเปลี่ยนใจ ในระบบวินโดว์ คำสั่งบางคำสั่งจะมีการถามเพื่อให้มีการย้ำเตือน (corfir mation) เช่นเมื่อสั่งลบ ย้าย ฯ ในกรณีเช่นนี้ จะมีปุ่มคำสั่งนี้ไว้ให้เลือกทุกครั้ง (มีคู่กับปุ่ม OK) เพื่อให้มีโอกาสแก้ไขหรือเปลี่ยนใจได้ ถ้าไม่ต้องการยกเลิก ให้กดที่ปุ่ม OK
click(คลิค) 1. {clicked,clicking,clicks} n. เสียงดังกริ๊ก,กลอนสปริง,ตัวดึง,เสียงกระเดาะลิ้น vi. เสียงดังกริ๊ก,เปล่งเสียงดังกริ๊ก,กระเดาะลิ้นดังกริ๊ก,กระทำสำเร็จ,ประสานกันได้ดี,สอดคล้อง,ได้รับการต้อนรับจากประชาชน vt. ทำให้เกิดเสียงดังกริ๊ก,กระทบดังกริ๊ก 2. กด (เมาส์) การกดนิ้วในจังหวะสั้น ๆ เร็ว ๆ 1 ที ลงบนปุ่มใดปุ่มหนึ่งของของเมาส์ (ส่วนใหญ่จะใช้ปุ่มซ้ายมือสุด) แล้วยกออกในทันที ใช้เมื่อต้องการสั่งการตามรายการในเมนู หรือเลือกรายการที่ต้อง การที่มีแสดงอยู่บนจอภาพ โดยเลื่อนเมาส์ให้ลูกศรชี้อยู่ที่คำสั่งที่ต้องการก่อน จึงค่อยกด (ในภาษาไทยอาจใช้สั้น ๆ ว่า "กดเมาส์ ") ในบางกรณี ต้องกดสองทีเร็ว ๆ เรียกว่า double click ดู double click ประกอบ
command(คะมานดฺ') {commanded,commanding,commands} v. บัญชา,สั่ง,สั่งการ,ควบคุม,มีอำนาจเหนือ,ควรได้รับ -n. การออกคำสั่ง,คำสั่ง,อำนาจสั่ง,ตำแหน่งบัญชาการ,คนในบังคับบัญชา,อักษรหรือสัญลักษณ์ที่ใช้สั่งเครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน, Syn. order
commander(คะมาน'เดอะ) n. ผู้บังคับบัญชา,ผู้สั่งการ,ผู้นำ,นายทหารผู้บังคับบัญชา,นาวาโท, See also: commandership n., Syn. chief,leader
disk operating systemระบบปฏิบัติการแบบใช้จานโปรแกรมระบบที่ทำหน้าที่สั่งการให้เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ทำงาน ถ้าจะแปลให้ตรงตัว ก็จะเรียกได้ว่า เป็นระบบปฏิบัติการแบบที่ใช้จานบันทึกข้อมูล เรามักจะใช้คำย่อที่เป็นที่รู้จักกันดีว่า DOS (อ่านว่า ดอส) ส่วนระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่ เรียกว่า OS อ่านว่า โอเอส (Operating System) ระบบปฏิบัติการที่ใช้กับไมโครคอมพิวเตอร์ประเภทเทียบเคียงกับไอบีเอ็ม (IBM compatibles) หรือพีซี (PC) จะใช้ "ดอส" ที่เขียนโดยบริษัทไมโครซอฟต์ นิยมเรียกกันว่าMS-DOS หรือ Microsoft DOS ส่วนระบบปฏิบัติการที่ใช้กับคอมพิวเตอร์แมคอินทอช มีชื่อว่า System 6 หรือ 7
enjoinvt. สั่งการ,บัญชา,สั่ง,กำชับ,กำหนด,สั่งห้าม,ห้าม., See also: enjoiner n. ดูenjoin enjoinment n. ดูenjoin
natural language processiการประมวลผลภาษาธรรมชาติหมายถึง การที่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำการประมวลผลได้โดยใช้โปรแกรมที่เขียนด้วยภาษาธรรมชาติ พูดง่าย ๆ ก็คือ สามารถใช้ภาษาธรรมดา ๆ สั่งการให้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติตามได้ ในปัจจุบัน คอมพิวเตอร์จะใช้ภาษาเฉพาะที่มีกฎเกณฑ์ ไวยากรณ์ และศัพท์ของตนเอง ที่เรียกว่า ภาษาเชิงมนุษย์ (human oriented language) เช่น ภาษา C ภาษา BASIC ภาษา COBOL ฯ ส่วนภาษาธรรมชาตินั้น หมายถึง ภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย แม้ว่าในปัจจุบัน จะมีการ พัฒนาด้านนี้กันไปไกลมาแล้ว แต่ก็สรุปได้ว่า ยังใช้การไม่ได้ดีเท่าที่ควร ทั้งนี้อาจเป็นเพราะภาษานั้นมีความสลับซับซ้อนเป็นอย่างมาก ยากที่จะแปลหรือตีความให้ตาย ตัวได้
pal(แพล) n. เพื่อน,เกลอ,พีเอแอล <คำอ่าน>ย่อมาจาก programmable array logic (แปลว่า แถวลำดับตรรกะแบบสั่งการได้) เป็นลักษณะการออกแบบของวงจรรวมความจุสูงมาก (very large scale integration) หรือ วีแอลเอสไอ (VLSI) แบบหนึ่ง มีลักษณะพิเศษ คือทำให้ออกแบบง่าย และมีความสม่ำเสมอ
pla(พีแอลเอ) ย่อมาจาก programmable logic array (แถวลำดับตรรกะแบบสั่งการได้) เป็นลักษณะการออกแบบของวงจรรวมขนาดใหญ่ (very large scale integration) หรือ วีแอลเอสไอ (VLSI) แบบหนึ่ง มีลักษณะพิเศษ คือทำให้ออกแบบง่าย และมีความสม่ำเสมอ

English-Thai: Nontri Dictionary
command(vt) สั่ง,สั่งการ,บังคับ,บัญชา,บัญชาการ
commander(n) ผู้บังคับบัญชา,ผู้สั่งการ,ผู้สั่ง,ผู้นำ,นาวาโท
commission(vt) แต่งตั้ง,มอบหมายให้ทำ,มอบอำนาจหน้าที่,สั่งการ
enjoin(vt) บัญชา,บังคับ,สั่งการ,กำชับ,ห้าม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top