Search result for

สับปลับสับปลี้

(2 entries)
(1.0033 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สับปลับสับปลี้-, *สับปลับสับปลี้*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา สับปลับสับปลี้ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *สับปลับสับปลี้*)
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สับปลับว. กลับกลอกเชื่อไม่ได้ (มักใช้แก่กริยาพูด) เช่น พูดสับปลับ เขาเป็นคนสับปลับ, บางทีก็ใช้เข้าคู่กับคำ สับปลี้ เป็น สับปลี้สับปลับ หรือ สับปลับสับปลี้.
สับปลี้ก. พูดกลับกลอกเชื่อไม่ได้ มักใช้ประกอบกับคำ สับปลับ เป็น สับปลี้สับปลับ หรือ สับปลับสับปลี้.

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

สับปลับสับปลี้

 


  

  สับปลับสับปลี้
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top