Search result for

สัตว์น้ำ

(32 entries)
(0.0128 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สัตว์น้ำ-, *สัตว์น้ำ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สัตว์น้ำ[N] aquatic animals, Example: ปัจจุบันป่าชายเลนแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์จนเป็นที่พักพิงอาศัยของสัตว์น้ำเป็นจำนวนมาก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aquatic animalsสัตว์น้ำ [TU Subject Heading]
Freshwater animalsสัตว์น้ำจืด [TU Subject Heading]
Aquatic Animal สัตว์น้ำ
หมายถึง สัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ในน้ำหรือมีวงจรชีวิตส่วนหนึ่งอยู่ในน้ำ หรืออาศัยอยู่ในบริเวณที่น้ำท่วมถึง เช่น ปลา กุ้ง ปู แมงดาทะเล หอย เต่า กระ ตะพาบน้ำ จระเข้รวมทั้งไข่ของสัตว์น้ำนั้น สัตว์จำพวกเลี้ยงลูก ด้วยนม ปลิงทะเล ฟองน้ำ หินปะการัง กัลปังหา และสาหร่ายทะเลทั้งนี้รวมซากหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์น้ำเหล่านั้น และหมายความรวมถึงพันธ์ไม้น้ำตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีการะบุชื่อ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Coming up, we're gonna visit the aquarium and see how Penny the Porpoise is.กลับมาเราจะไป เยี่ยมชมพิพิธภัณธ์สัตว์น้ำ.. ...และมาดูกันว่า\ น้องเพนนี่ ปลาโลมา The Ugly Truth (2009)
The Oceanic Preservation Society, OPS.กลุ่มองค์กรสงวนพันธุ์สัตว์น้ำ OPS (The Oceanic Perservation Society) The Cove (2009)
I went to a marine mammal conference down in San Diego.ผมไปงานประชุมเกี่ยวกับ สัตว์น้ำที่เลี้ยงลูกด้วยนม ในซานดิเอโก้ The Cove (2009)
It creates the illusion they're always happy.ก็เหมือนฉากนึงที่หายไป กลับไปยัง สถานแสดงสัตว์น้ำไมอามี่ The Cove (2009)
It's the stress that kills them.ที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนานาชาติใน บัลติมอร์ The Cove (2009)
They do whatever the hell they want to do.ที่มีจุดประสงค์จะคุ้มครอง สัตว์น้ำเลี้ยงลูกด้วยนม The Cove (2009)
You could have waited till morning, but...สัตว์น้ำเลี้ยงลูกด้วยนมและโลมาที่มีขนาดเล็กอื่น กลับไม่ได้รับการคุ้มครอง The Cove (2009)
It's clear the issue of whaling is becoming more of emotions.เหตุผลที่ทำให้ IWC ไม่สนใจ สัตว์น้ำเลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก คือประเทศที่มีการล่าวาฬ เป็นคนจัดตั้งองค์กรนี้ขึ้นมา The Cove (2009)
They're talking about the 1,000 whales in the Antarctic.ญี่ปุ่นตอบว่าเป็นเรื่องของ สัตว์น้ำเลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก The Cove (2009)
In Dominica, we have a $22 million fisheries complex which is used for the local merchants to store imported chicken.พวกสัตว์น้ำเลี้ยงลูกด้วยนม ที่มนุษย์รู้จักจะได้รับอันตราย เพียงแค่เข้าไปใกล้ๆ บริเวณประเทศญี่ปุ่น The Cove (2009)
Other eels.สัตว์น้ำที่มีเปลือกแข็ง Adam Raised a Cain (2009)
This is why I don't go to the aquarium.นี่ล่ะ ฉันถึงไม่ไปสวนสัตว์น้ำ Wheels (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สัตว์น้ำ[X] (sat nām) EN: aquatic animals   FR: animal aquatique [m]
สัตว์น้ำกระป๋อง[n. exp.] (sat nām krapǿng) EN: canned seafood   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shellfish[N] สัตว์น้ำประเภทที่มีเปลือก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aquarist(อะควา'ริสท) n. ผู้ควบคุมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำและพืชน้ำ, ผู้ดูแลหรือนักสะสมสัตว์หรือพืชน้ำ
aquarium(อะแคว'เรียม) n., (pl. aquariums, aquaria) ที่เก็บ (บ่อ,ถัง,อ่าง, ฯลฯ) สัตว์น้ำหรือพืชน้ำ. -aquarian, aquarial adj.
duckbill(ดัค'บิล,-แพลททิพัส) n. สัตว์น้ำตัวเล็ก ๆ เท้าที่เยื่อพังผืดสำหรับว่ายน้ำ มีปากคล้ายปากเป็ด, Syn. duckbilled platypus,platypus
duckbill platypus(ดัค'บิล,-แพลททิพัส) n. สัตว์น้ำตัวเล็ก ๆ เท้าที่เยื่อพังผืดสำหรับว่ายน้ำ มีปากคล้ายปากเป็ด, Syn. duckbilled platypus,platypus
fish(ฟิช) {fished,fishing,fishes} n. ปลา,เนื้อปลา,สัตว์น้ำ,บุคคล,คนอ่อนหัด vt. ตกปลา,จับปลา,ล้วงออก,ดึงออก,ค้นหา -Phr. (fish in troubled waters ฉวยโอกาสกอบโกยผลประโยชน์) -pl., See also: fish,fishes
oceanarium(โอเชินแน'เรียม) n. พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำทะเลขนาดใหญ่
piscatory(พิส'คะโทรี,-ทอรี) adj. เกี่ยวกับชาวประมงหรือการจับสัตว์น้ำปลา, Syn. piscatorial
school(สคูล) n. โรงเรียน,ระบบการศึกษา,การศึกษา, กลุ่มนักเรียน,ภาคเรียน,ฝูงปลา,ฝูงสัตว์น้ำ. adj. เกี่ยวกับโรงเรียน,เกี่ยวกับการสอน vi. อยู่เป็นฝูง,ไปเป็นฝูง, Syn. academy,institute,college
shellfish(เชล'ฟิช) n. สัตว์น้ำจำพวกมีเปลือกเช่นหอยกุ้งปูและอื่น ๆ , =trunkfish (ดู)
submarine(ซับ'มะริน) n. เรือดำน้ำ,เรือใต้น้ำ,สิ่งที่อยู่ในน้ำ,สัตว์น้ำ,สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ใต้ผิวน้ำ. adj. ใต้น้ำ,ในน้ำ,ใต้ผิวน้ำ,เกี่ยวกับเรือใต้น้ำ

English-Thai: Nontri Dictionary
aquarium(n) สถานที่เลี้ยงสัตว์น้ำ,บ่อเลี้ยงปลา
crustacean(adj) เกี่ยวกับสัตว์น้ำที่มีเปลือกแข็ง
crustacean(n) สัตว์น้ำที่มีเปลือกแข็ง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top