Search result for

สัตว์

(135 entries)
(0.015 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สัตว์-, *สัตว์*
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
อีดอก, อีเหี้ย, อีสัตว์, อีควาย, อีตอแหล, ไอ้ระยำ, ไอ้เบื๊อก, ไอ้ตัวแสบ, เฮงซวย (colloq vulgar ) คำด่าเหล่านี้ผู้ใช้อาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 393 ฐานดูุหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้า ที่มา: http://www.komchadluek.net/news/scoop/287099

Longdo Dictionary ภาษาดัชท์ (NL) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
het zoogdier (n ) สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
สัตว์สังคม (n ) social animal

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ดัชท์ (NL) (UNAPPROVED version -- use with care )
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (n ) Het zoogdier [zoogdieren]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สัตว์[N] animal, See also: creature, beast, brute, Example: สัตว์ส่วนมากเมื่อมีความรู้สึกก้าวร้าวจะแสดงออกมาเลย, Count unit: ตัว, ชนิด, Thai definition: สิ่งมีชีวิตซึ่งแตกต่างไปจากพรรณไม้ ส่วนมากมีความรู้สึกและเคลื่อนไหวย้ายที่ไปได้เอง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สัตว์บก[N] terrestrial animal, Syn. land animal, Example: ปลาไม่มีปอดสำหรับหายใจเหมือนสัตว์บกทั้งหลาย, Count unit: ประเภท, ชนิด, ตัว, Thai definition: สัตว์ที่อาศัยและหากินบนพื้นดิน
สัตว์น้ำ[N] aquatic animals, Example: ปัจจุบันป่าชายเลนแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์จนเป็นที่พักพิงอาศัยของสัตว์น้ำเป็นจำนวนมาก
สัตว์ปีก[N] poultry
สัตว์ป่า[N] wild animal
สัตว์ป่า[N] wild animal, Ant. สัตว์เลี้ยง, Example: พระองค์ทอดพระเนตรสภาพป่าไม้และสัตว์ป่า ตามเส้นทางต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้, Count unit: ตัว, ชนิด
สัตว์โลก[N] all living creatures, Example: พระบรมครูทรงแนะนำสัตว์โลกทั้งปวงให้พ้นจากทุกข์
สัตว์ร้าย[N] fierce animal, See also: wild animal, Example: จระเข้เป็นสัตว์ร้าย อยู่ในน้ำ เลี้ยงไม่เชื่อง, Count unit: ตัว
สัตว์ร้าย[N] fierce animal, See also: wild animal, Example: จระเข้เป็นสัตว์ร้าย อยู่ในน้ำ เลี้ยงไม่เชื่อง, Count unit: ตัว
สัตว์ 4 เท้า[N] quadruped, See also: animal having four feet, Example: ม้าเป็นสัตว์ 4 เท้าชนิดหนึ่งที่มีความประเปรียวและสง่างาม จนใครๆ หลายคนหลงใหล, Thai definition: สัตว์ที่มีจำนวนเท้า 4 เท้า

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สัตว์พาหนะน. ช้าง ม้า โค กระบือ ล่อ ลา ซึ่งได้ทำหรือต้องทำตั๋วรูปพรรณตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะ.
สัตว์หิมพานต์(-หิมมะ-) น. สัตว์ในวรรณคดีที่เชื่อกันว่าอยู่ในป่าหิมพานต์ เช่น คชสีห์ กินนร นรสิงห์, รูปหุ่นที่ผูกเป็นรูปสัตว์ในวรรณคดี ใช้บรรทุกผ้าไตรแห่เข้าขบวนพระบรมศพในสมัยโบราณ.
ชลชาติสัตว์นํ้า เช่น ลงดำสํ่ามัจฉา ชลชาติ (โลกนิติ).
ปราณสัตว์มีชีวิต, ชีวิต, ใจ.
ปาณ-, ปาณะสัตว์มีชีวิต, ชีวิต.
ราชสีห์สัตว์ในนิยาย ถือว่ามีความดุร้ายและมีกำลังมาก, สิงห์ ก็เรียก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
political animalสัตว์การเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
herbivoreสัตว์กินพืช [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
carnivoreสัตว์กินเนื้อ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
arthropodสัตว์ขาปล้อง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
vicious animalสัตว์ดุ, สัตว์ร้าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sauvagineสัตว์ป่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wild animalsสัตว์ป่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
crustaceanสัตว์พวกกุ้งกั้งปู [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
echinodermสัตว์พวกผิวหนาม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
annelidสัตว์พวกหนอนปล้อง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Zoo animals สัตว์ในสวนสัตว์ [TU Subject Heading]
Amphibiansสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก [TU Subject Heading]
Animalsสัตว์ [TU Subject Heading]
Animals in advertisingสัตว์ในโฆษณา [TU Subject Heading]
Animals in artสัตว์ในศิลปะ [TU Subject Heading]
Animals in literatureสัตว์ในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Animals, Mythicalสัตว์ในจินตนาการ [TU Subject Heading]
Aquatic animalsสัตว์น้ำ [TU Subject Heading]
Arthropoda, Poisonousสัตว์ขาปล้องมีพิษ [TU Subject Heading]
Benthic animalsสัตว์หน้าดิน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Something where the animals sing or...- บางอย่างที่สัตว์ร้องเพลงได้หรือว่า... There Might be Blood (2008)
Can you try to avoid the serges of the world?คุณสามารถจะหลีกเลี่ยงขนสัตว์ได้ทั้งโลกหรอไง? There Might be Blood (2008)
How did his bozo zookeeper get so lucky?คนดูแลสัตว์ผู้โชคดีของเขาหาเราได้อย่างไร? Odyssey (2008)
Not unless your pet name for her was "Volvo."เธอไม่ได้ทำ เว้นแต่ว่าสัตว์เลี้ยงของเธอชื่อว่า.. Birthmarks (2008)
He's an idiot with a messiah complex, savior to all who need saving.เขางี่เง่า ทำเป็นผู้โปรดสัตว์ ช่วยคนทุกๆคน ที่ต้องการความช่วยเหลือ Lucky Thirteen (2008)
No animals. No hidden drugs or alcohol.ไม่มีสัตว์เลี้ยง ไม่มียาเสพติดหรือเหล้าแอบซ่อนไว้ The Itch (2008)
it's our last cracker.\ ไข่ของสัตว์ชนิดเล็กเราสุดท้ายประทัด. Gas Pills (2008)
It's not a big deal\ ไข่ของสัตว์ชนิดเล็กไม่ใหญ่จัดการ Gas Pills (2008)
- why don't we get the penis spay?- ทำไมเราไม่ได้รับกระเจี๊ยวตัดรังไข่สัตว์ออก? Gas Pills (2008)
It's not coming out at your penis, it's coming out at your assมันอยู่ไม่มาออกที่กระเจี๊ยว \ ไข่ของสัตว์ชนิดเล็กของคุณมาจากที่ตะโพก Gas Pills (2008)
Women sense it, they're drown to you and they don't even know why, it's like a sixth sense.สตรีรู้สึกมันพวกเขาจมน้ำตายกำลังกับคุณ และพวกเขาไม่ทราบสาเหตุที่ \ ไข่ของสัตว์ชนิดเล็กของเหมือนหกรู้สึก. Gas Pills (2008)
I don't eat meat, man.ฉันไม่กินเนื้อสัตว์ว่ะพวก Pilot (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สัตว์[n.] (sat) EN: animal ; beast ; organism ; living thing ; brute   FR: animal [m] ; bête [f]
สัตว์กินพืช[n. exp.] (sat kin pheūt) EN: herbivore   FR: herbivore [m]
สัตว์กินสัตว์[n. exp.] (sat kin sat) EN: carnivore   FR: carnivore [m]
สัตว์กินเนื้อ[n. exp.] (sat kin neūa) EN: carnivore ; flesh-eating animal   FR: carnivore [m]
สัตว์กินแมลง [n. exp.] (sat kin malaēng) FR: insectivore [m]
สัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบก[n. exp.] (sat khreung nām khreung bok) EN: amphibian   FR: amphibien [m]
สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ[n. exp.] (sat khreung bok khreung nām) EN: amphibian   FR: amphibien [m]
สัตว์ที่กินทั้งพืช และสัตว์ [n. exp.] (sat thī kin tang pheūt lae sat) EN: omnivore   FR: omnivore [m]
สัตว์น้ำ[X] (sat nām) EN: aquatic animals   FR: animal aquatique [m]
สัตว์น้ำกระป๋อง[n. exp.] (sat nām krapǿng) EN: canned seafood   

English-Thai: Longdo Dictionary
CITES(abbrev) CITES (อ่านว่า ไซเตส) ย่อมาจาก The Convention of International Trade in endangered spicies of Wild Fauna and Flora หมายถึง อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งห้ามการค้าชนิดสัตว์และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์
fossil fuel(n) เชื้อเพลิงฟอสซิล คือเชื้อเพลิงที่ได้จากซากพืช ซากสัตว์ตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์,ตัวอย่างเช่น ถ่านหิน,น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ
brindle(adj) เป็นลายเสือ(สีขนของสุนัขหรือแมว), มีริ้วลายสีเทา หรือน้ำตาล หรือมีสีมีเป็นลายๆ หรือเป็นหย่อมๆ มักใช้กับลวดลายของขนสัตว์จำพวกแมว
dehydrator(n) เครื่องอบแห้ง สำหรับผัก ผลไม้ หรือเนื้อสัตว์
meal(n) กาก เช่น peanut meal หรือ soybean meal หมายถึงกากถั่วลิสงที่คั้นเอาน้ำมันออกแล้ว เหลือส่วนที่เป็นผงค่อนข้างหยาบ ใช้ประโยชน์อย่างอื่นอีกมาก เช่นเป็นอาหารสัตว์ สกัดเป็นกาว ทำกระดาษกาว (gummed paper) หรือเทปกาว (gummed tape)
acrylamide(n name) เอคริลเอไมด์ เป็นสารประกอบอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่มีหมู่เอไมด์แทนที่หมู่ไฮดรอกซิลของกรดโพรพีโนอิก (propenoic acid) สารประกอบชนิดนี้เกิดได้จากการอบหรือทอดอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรท และจากการทดลองในสัตว์สารชนิดนี้สามารถทำให้ระบบประสาทกลางเป็นอัมพาตได้ อีกทั้งยังเป็นสารก่อมะเร็ง
hatchling(n) ตัวอ่อนที่พึ่งฟักออกจากไข่ เช่น นก, สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ, ปลา และสัตว์เลื้อยคลาน, ลูกเจี๊ยบ
meerkat(n) สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่งอยู่ตระกูลเดียวกับพังพอน มีหางยาว และอยู่เป็นฝูงตามแถบทะเลทรายในแอฟริกาใต้, R. mongoose
cephalopod(n) สัตว์จำพวกหมึก
stonefly(n name) สโตนฟลาย เป็นแมลงใน อันดับ พลีคอปเทอร่า (Order Plecoptera: Class Insecta) ลักษณะตัวเต็มวัย (adult) แบ่งออกเป็น ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง ชัดเจน; ส่วนหัว (head) มีหนวด (antennae) ยาว 1 คู่ มีตารวม (compound eyes) 1 คู่ มีตาเดี่ยว (ocelli) 0-3 ตา มีปากแบบกัดกิน (Chewing mouthpart), ส่วนอก (thorax) มีขา 3 คู่ มีปีก 2 คู่เป็นแผ่นบางใส (membranous wings) ปีกคู่หลัง (hind wings) จะซ้อนพับอยู่ใต้ปีกคู่หน้า (fore wings), ส่วนท้อง (abdomen) ยาวแบ่งเป็นปล้อง; มีการเจริญเติบโตแบบไม่สมบูรณ์ (Incomplete metamorphosis) คือเจริญเติบโตจากไข่ ฟักออกมาเป็นตัวอ่อน ลอกคราบหลายครั้งจนเป็นตัวเต็มวัย โดยไม่มีระยะดักแด้; ในระยะตัวอ่อน (nymph) มีลักษณะคล้ายตัวเต็มวัยแต่ไม่มีปีก อาจพบเหงือก (gills) รูปร่างต่าง ๆ ตามลำตัวเป็นอวัยวะช่วยในการหายใจ อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำไหล (Lotic habitat, running water) บางชนิดมีนิสัยการกินแบบผู้ล่า (predator) กินสัตว์อื่นที่มีขนาดเล็กกว่าเป็นอาหาร แต่บางชนิดกินเศษซากตะกอนในแหล่งน้ำเป็นอาหาร (detritivore) และเมื่อลอกคราบครั้งสุดท้ายเป็นตัวเต็มวัยจะอาศัยอยู่บนบกใกล้แหล่งน้ำ สโตนฟลายบางชนิดที่มีวงจรชีวิตระยะตัวอ่อนเป็นเวลายาวนาน เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะจับคู่ผสมพันธุ์ทันทีโดยไม่กินอาหาร แต่ในบางชนิดที่มีวงจรชีวิตใช้เวลาในระยะตัวอ่อนน้อย เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะกินน้ำหรือเศษซากพืชหรือซากตะกอนเพียงเล็กน้อย เพื่อพัฒนาระบบสืบพันธุ์ให้เจริญเต็มที่ ก่อนจับคู่ผสมพันธุ์ เมื่อผสมพันธุ์แล้วตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไข่ลงในแหล่งน้ำไหลเพื่อให้ไข่ฟักออกมาเป็นตัวอ่อนอาศัยเจริญเติบโตในแหล่งน้ำไหลนั้นต่อไป; จากลักษณะการดำรงชีวิตโดยอาศัยพึ่งพาแหล่งน้ำอยู่เกือบตลอดทั้งวงจรของชีวิต แมลงชนิดนี้จึงจัดอยู่ในกลุ่มของแมลงน้ำ (Aquatic insect) , R. plecoptera

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aardvark[N] สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งที่หากินเวลากลางคืน กินมดและปลวกเป็นอาหาร มีลิ้นยาวมาก อุ้งเท้าแข็งแรงและหูยาว
aardwolf[N] สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในแอฟริกาคล้ายหมาป่า กินแมลงเป็นอาหาร
aborigines[N] สัตว์หรือพืชพื้นเมือง
actinia[N] สัตว์ทะเลชนิดหนึ่งมีหนวดรอบปาก, Syn. actinian
actinian[N] สัตว์ทะเลชนิดหนึ่งมีหนวดรอบปาก, Syn. actinia
alligator[N] จระเข้, See also: สัตว์ชนิดหนึ่งตระกูลเดียวกับจระเข้แต่มีขนาดใหญ่กว่า
amphibian[N] สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ
animal[N] สัตว์
animalcule[N] สัตว์ที่มีขนาดเล็กมาก (จนมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น), Syn. protozoan, microscopic animal
antelope[N] สัตว์จำพวกที่มีเขาเป็นเกลียว, See also: ละมั่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aardvark(อาร์ด' วาร์ค) n. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งที่หากินมดและปลวกเป็นอาหาร มีลิ้นยาวมาก อุ้งเท้าที่แข็งแรง และหูที่ยาว (a mammal)
aardwolf(อาร์ด' วูลฟ) n. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่งในอาฟริกาคล้ายหมา แต่กินแมลงเป็นอาหาร (hyenalike African mammal)
abattoir(แอ็บ' บะทวา) n. โรงฆ่าสัตว์
abomasum(แอบบะเม' ซัม) n., (pl. abomasa) กระเพาะจริงหรือกระเพาะที่สี่ของสัตว์เคี้ยวเอื้อง
aborigines(แอบบอริจ' จิเนส) n. พืชหรือสัตว์พื้นเมือง, คนพื้นเมือง -aboriginal adj.
acaleph(แอค' คะเลฟ) n. สัตว์จำพวกแมงกะพรุน (acalephe)
acanthocephalaเป็นพยาธิชนิดหนึ่งที่มีหัวเป็นแฉกซึ่งเป็นปรสิตในสัตว์พวกมีกระดูกสันหลัง
acarinaเป็นสัตว์พวกหมัดไร
actinia(แอคทิน' เนีย) n., (pl. -tiniae, -tinias) n. สัตว์ทะเลชนิดหนึ่ง
actinomycosis(แอคทินโนไมโค' ซิส) โรคติดเชื้อและอักเสบในสัตว์และคน เนื่องจากปรสิตทำให้เกิดเป็นก้อนหนองโดยเฉพะารอบขากรรไกร., Syn. lumpy jaw -actinomycotic, adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
amphibian(n) สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ
animal(n) สัตว์
animate(adj) มีชีวิต,เป็นสัตว์
anthrax(n) โรคระบาดสัตว์
aquarium(n) สถานที่เลี้ยงสัตว์น้ำ,บ่อเลี้ยงปลา
badger(n) สัตว์กินเนื้อชนิดหนึ่ง
beast(n) สัตว์ป่า,สัตว์เดรัจฉาน,สิงสาราสัตว์
beastly(adj) เยี่ยงสัตว์,ต่ำช้า,เลวทราม,จัญไร
beaver(n) สัตว์ชนิดหนึ่ง
bestial(adj) เยี่ยงสัตว์ป่า,อย่างสัตว์เดรัจฉาน,โหดร้าย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
afoveate (n adj) สัตว์ที่มีตาอยู่ด้านข้าง(เช่นไก่ นก) ไม่สามารถมองสองตาเพื่อเห็นภาพสามมิติได้
endangered species (n ) สัตว์ป่าหรือสิ่งมีชีวิตที่ใกล้จะสูญพันธุ์ (ถ้าแปลตรงตัวคือ สายพันธุ์สิ่งมีชีวิตที่กำลังอยู่ในอันตราย)
foveate (n adj) สัตว์ที่มีตาสองข้างอยู่ด้านหน้า(เช่น มนุษย์ ลิง) สามารถมองสองตาเพื่อเห็นภาพสามมิติได้
lamia[เล'มี] (n ) สัตว์ในเทพนิยาย มีหัวเป็นผู้หญิงมีตัวเป็นงู, ผีดูดเลือดมนุษย์, ปีศาจผู้หญิง
predator (n ) สัตว์ที่กินสัตว์อื่นเป็นอาหาร
troll[โทรล] (n ) สัตว์ประหลาดในเทพนิยายของยุโรปเหนือ รูปร่างคล้ายคนแต่ตัวใหญ่กว่ามาก อาศัยอยู่ในถ้ำ ว่ากันว่า ถ้าถูกแสงแดดจะกลายเป็นหิน
ยีราฟ[ยี-ราบ] (adj) สัตว์ชนิดหนึ่ง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
冷血動物[れいけつどうぶつ, reiketsudoubutsu] (n) สัตว์เลือดเย็น, See also: A. 温血動物,
動物[どうぶつ, doubutsu] (n) สัตว์
天然記念物[てんねんきねんぶつ, tennenkinenbutsu] (n) สัตว์,พืช หรือสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติที่ได้รับการสงวนตามกฎหมาย
温血動物[おんけつどうぶつ, onketsudoubutsu] (n) สัตว์เลือดอุ่น, See also: A. 冷血動物,

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
魚竜[ぎょりゅう, gyoryuu] สัตว์เลื้อยคลานโบราณ มีลักษณะคล้ายปลาโลมา ค้นพบโดยนักโบราณคดี
野獣[やじゅう, yajuu] (n ) สัตว์ป่า, สัตว์ร้าย

German-Thai: Longdo Dictionary
Zoo(n) |der, pl. Zoos| สวนสัตว์
Halt das Maul!(phrase slang) หุบปาก (หยาบมาก เนื่องจาก Maul นั้นปกติแปลว่าปากของสัตว์ โปรดระวังเวลาใช้)
Maultasche(n) |die, pl. Maultaschen| อาหารพื้นเมืองของคนเยอรมันทางใต้ (รัฐ Baden-Württemberg) คล้ายๆ เกี๊ยวขนาดใหญ่ เป็นแป้งห่อแล้วมีไส้อยู่ข้างใน ซึ่งอาจจะเป็นผัก หรือ เนื้อสัตว์ เสิร์ฟได้หลายแบบ เช่น แบบเปล่าๆ, ราดด้วยน้ำซ้อส หรือ เอาไปหั่นแล้วผัดกับไข่
Image:
Wochenmarkt(n) |der, pl. Wochenmärkte| ตลาดสดประจำอาทิตย์ โดยทั่วไปที่เยอรมนีตลาดสดจะถูกจัดขึ้นตามใจกลางเมือง อาจมีอาทิตย์ละ 1-2 ครั้ง ส่วนมากขายผัก ผลไม้ ดอกไม้ ต้นไม้ ไม่ค่อยมีเนื้อสัตว์วางขาย
Image:
Stachel(n) |der, pl. Stacheln| หนาม หรือ เหล็กไนสัตว์ ตัวอย่างเช่น die Stacheln eines Kaktus = หนามต้นกระบองเพชร หรือ die Stacheln eines Igels = หนามตัวเม่น, See also: S. der Dorn (เฉพาะพืช)
jmd./ein Tier geht jmdm. durch die Lappen.(idiomatisch) คน หรือ สัตว์ รอดพ้นการล่าจับจากอีกคนหนึ่งได้ เช่น Die Gangster gingen der Polizei durch die Lappen. = กลุ่มโจรร้าย รอดพ้นการจับกุมจากเจ้าหน้าที่ตำรวจไปได้, See also: S. jmd./ein Tier entkommt jmdm..,
stinken(vi) |stank, hat gestunken| เหม็น, ส่งกลิ่นที่ไม่ดี เช่น Hier stinkt nach einem toten Tier. ที่ตรงนี้เหม็นเหมือนมีสัตว์ตาย
verbrennen(vi) |verbrannte, hat/ist verbrannt| ทำลายเผาไหม้ด้วยไฟ, เผา(คน, สัตว์, สิ่งของ) เช่น Er hat Bücher verbrannt., Viele Bücher sind in der Bibliothek verbrannt.
Stall(n) |der, Ställe| คอกสัตว์ (วัว, แพะ, แกะ, หมู)
Junge(n) |das, ein Junges, pl. Jungen| (สัตว์)ลูกอ่อน เช่น Unser Hund hat ein Junges. สุนัขของเรามีลูกอ่อนหนึ่งตัว

French-Thai: Longdo Dictionary
parquer(vt) |je parque, tu parques, il parque, nous parquons, vous parquez, ils parquent| (1) จอดรถ (voiture) (2) (คนหรือสัตว์)รวมอัดอยู่ในห้องเดียวกัน (personnes, bétail), See also: |ไวยากรณ์ ดู regarder|
bête(n) la, = สิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่คน, สัตว์ ex; la belle et la bête = โฉมงามกับอสูร (การ์ตูนของวอลท์ดีสนีย์)
course(n) n.f. การวิ่ง, การวิ่งแข่งขัน(กีฬา), การแข่งม้า (หรือสัตว์ชนิดอื่น เช่น กระต่าย)
oeuf(n) n.m. ไข่ เช่นไข่ของสัตว์ชนิดต่างๆ, ไข่มนุษย์
viande(n) |f| เนื้อสัตว์ เช่น viande hachée เนื้อบด
jus(n) |m| น้ำจากเนื้อเยื่อพืชหรือสัตว์
cuir(n) |m| หนังสัตว์
châle(n) |m| ผ้าคลุมไหล่ชนิดหนา อาจทำด้วยผ้าขนสัตว์ เช่น châle en cachemire
cuir(n) |m| หนังสัตว์ที่นำมาทำเป็นเครื่องหนัง โดยทั่วไปมักหมายถึง หนังวัว
charcuterie(n ) |f| ผลิตภัณท์จากเนื้อหมู เช่น ไส้กรอก หมูแฮม, ร้านขายเนื้อสัตว์ เช่น Venez découvrir les charcuteries fines du Canard Goulu.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top