Search result for

สังคมนิยม

(44 entries)
(0.3528 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สังคมนิยม-, *สังคมนิยม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สังคมนิยม    [N] socialism, Example: รัสเซียพยายามอย่างเต็มที่ในการใช้ระบบเศรษฐกิจตลาดผสมผสานกับสังคมนิยม, Thai definition: ทฤษฎีเศรษฐกิจและการเมือง ที่มีหลักการให้รัฐหรือส่วนรวมเป็นเจ้าของปัจจัยในการผลิต ตลอดจนการจำแนกแจกจ่าย และวางระเบียบการบริโภคผลผลิต
สังคมนิยม    [ADJ] socialist, Example: แนวคิดของพรรคสังคมนิยมมุ่งหมายจะทำลายล้างระบบชนชั้นศักดินา, Thai definition: ที่มีหลักการให้รัฐหรือส่วนรวมเป็นเจ้าของปัจจัยในการผลิต ตลอดจนการจำแนกแจกจ่าย และวางระเบียบการบริโภคผลผลิต

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สังคมนิยม(สังคมมะ-, สังคม-) น. ทฤษฎีเศรษฐกิจและการเมือง ที่มีหลักการให้รัฐหรือส่วนรวมเป็นเจ้าของปัจจัยในการผลิต ตลอดจนการจำแนกแจกจ่าย และวางระเบียบการบริโภคผลผลิต.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
socialismสังคมนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
socialismสังคมนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
socialism, internationalสังคมนิยมระหว่างประเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
international socialismสังคมนิยมระหว่างประเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
scientific socialismสังคมนิยมเชิงวิทยาศาสตร์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
market socialismสังคมนิยมแบบกลไกตลาด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
socialism, guildสังคมนิยมแบบสมาคมอาชีพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
guild socialismสังคมนิยมแบบสมาคมอาชีพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
utopian socialismสังคมนิยมแบบอุตมรัฐ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
state socialismสังคมนิยมแห่งรัฐ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
National socialismสังคมนิยมแห่งชาติ [TU Subject Heading]
Socialismสังคมนิยม [TU Subject Heading]
Socialism and buddhismสังคมนิยมกับพุทธศาสนา [TU Subject Heading]
Socialism and musicสังคมนิยมกับดนตรี [TU Subject Heading]
Socialism and religionสังคมนิยมกับศาสนา [TU Subject Heading]
Socialism and societyสังคมนิยมกับสังคม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm excused Alamein... for my feet.ฉันคิดว่ารูปแบบของสังคมนิยม แห่งชาติบางส่วน How I Won the War (1967)
- This beats National Socialism, Gripweed!นี้เต้นสังคมนิยมแห่งชาติ วันใดวันหนึ่งใช่มั้ย กริปวีด? ฉันดีใจที่ฉันจะไม่ How I Won the War (1967)
What does a Bolshevik do when he dives into the Red Sea?พวกสังคมนิยมที่เข้าปกครองรัสเซทำ when he ดำน้ำเข้าไปในทะเลสีแดงทำอะไร? Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
You don't know what a Bolshevik does?คุณไม่มีอะไรรู้พวกสังคมนิยมที่เข้าปกครองรัสเซทำ? Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Yes, but I'm sure that as a distinguished member... of the National Socialist Party, you would be proud to plant... our country's flag on the summit of Nanga Parbat when you reach it.ครับ แต่ผมมั่นใจว่าในฐานะ สมาชิกผู้โด่งดัง ของพรรคสังคมนิยมแห่งชาติ คุณคงจะภูมิใจถ้าได้ปัก ธงของประเทศเราบนยอดเขานังการ์ปาบัต เมื่อคุณปีนขึ้นไปถึงบนนั้น Seven Years in Tibet (1997)
Chairman Mao vowed that the first task of the Communist regime... is to reunite the Chinese motherland.ประธานเหมากล่าวคำปฏิญาณว่างานแรก ภายใต้การปกครองระบอบสังคมนิยม คือการรวบรวมแผ่นดินจีน ทั้งหมดเข้าด้วยกัน Seven Years in Tibet (1997)
The only thing I've got against him is he's not a socialist.แต่ฉันเกี่ยงแค่ เขาไม่ใช่พวกสังคมนิยม The Pianist (2002)
- Yeah.- สังคมนิยม I Heart Huckabees (2004)
- Socialism. Complete disaster.- รูสเวลท์เป็นสังคมนิยมเหรอครับ I Heart Huckabees (2004)
- Theodore Roosevelt was a socialist. And Yeats.วิลเลี่ยม บัตเลอร์ เยส์ เป็นสังคมนิยมเหรอครับ I Heart Huckabees (2004)
Henry David Thoreau, Robinson Jeffers, the national geographic society, all socialists?เนชั่นแนลจีโอกราฟฟิก เป็นสังคมนิยมหมดเหรอครับ - คุณกำลังพูดถึงสังคมนิยม I Heart Huckabees (2004)
The Pinko (socialist) press would have us believe this Michael X is a crusading champion of the poor and oppressed.สื่อของพวกสังคมนิยม อยากให้เราเชื่อว่า ไมเคิล เอ็กซ์คนนี้ เป็นนักต่อสู้รณรงค์ของคนจน และคนที่ถูกกดขี่ The Bank Job (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สังคมนิยม[n.] (sangkhomniyom) EN: socialist   FR: socialiste [m, f]
สังคมนิยม[adj.] (sangkhomniyom) EN: socialist ; socialistic   FR: socialiste
สังคมนิยมคอมมิวนิสต์[n. exp.] (sangkhomniyom khømmiūnit) EN: Communist Socialism   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bolshevik(บอล'ชะ วิค) n. พวกสังคมนิยมที่เข้าปกครองรัสเซียตั้งแต่ปี ค.ศ.1917,สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ของรัสเซีย,สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์,ผู้ที่มีหัวรุนแรง, See also: bolshevism n. ดูBolshevik Bolshevism n. ดูBolshevik Boshevist n. ดูBolshevik bolshevistic
lefitst(เลฟ'ทิสทฺ) n. ผู้นิยมฝ่ายซ้าย,สมาชิกฝ่ายซ้าย (ผู้นิยมลัทธิสังคมนิยมหรือการปฏิรูประบบสังคม การเมืองหรือเศรษฐกิจ) ., See also: leftism n.
left(เลฟทฺ) adj. ซ้าย,ข้างซ้าย,ด้านซ้าย,มือซ้าย,ทางซ้าย,ปีกซ้าย,ฝ่ายซ้าย (นิยมลัทธิสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์) n. ด้านซ้าย,สิ่งที่อยู่ทางซ้ายมือ,การหันซ้าย,การเลี้ยวซ้าย adv. ไปทางซ้าย v. กริยาช่อง 2 และช่อง 3 ของ leave (จากไป,ลาจาก) -Phr. (the Left ผู้นิยมการปฏิรูประบบการเมืองสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ,หมัดซ้าย
leftist(เลฟ'ทิสทฺ) n. ผู้นิยมฝ่ายซ้าย,สมาชิกฝ่ายซ้าย (ผู้นิยมลัทธิสังคมนิยมหรือการปฏิรูประบบสังคม การเมืองหรือเศรษฐกิจ) ., See also: leftism n.
marx(มาร์คซฺ) n. Karl (Heinrich) (ค.ศ.1819-1883) นักสังคมนิยมผู้ก่อตั้งระบบคอมมิวนิสต์
socialism(โซ'ชะลิสซึม) n. ระบบสังคมนิยม
socialist(โซ'ชะลิสทฺ) n. ผู้สนับสนุนระบบสังคมนิยม, See also: socialistic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
socialism(n) ลัทธิสังคมนิยม
socialistic(adj) ในทางสังคมนิยม
socialize(vt) ทำให้เป็นสังคมนิยม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top