Search result for

สอบผ่าน

(30 entries)
(0.0114 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สอบผ่าน-, *สอบผ่าน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สอบผ่าน[V] pass an exam, See also: make the grade, Syn. สอบได้, Ant. สอบตก, Example: การสอบครั้งนี้สอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 50 ข้อ ต้องสอบผ่าน 60% จึงถือว่าผ่านการทดสอบ, Thai definition: สอบได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
All you proved is you know how to make an entrance.คุณตรวจว่าคุณรู้ว่าจะสอบผ่านอย่างไร Lucky Thirteen (2008)
Everyone's here to pray for school success?พวกเธอมาขอให้สอบผ่านเหรอ? Akai ito (2008)
You can pass the court examination and become righteous.เจ้าจะสอบผ่านและกลายเป็นนายทหาร Iljimae (2008)
Weapons specialist, jet qualified.อันดับ 2 ในกองพัน ผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธ สอบผ่านเครื่องเจ๊ท G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Not long ago, she passed the French International Lawyer exam.เมื่อไม่นานมานี้ เธอก็ยังสอบผ่านเป็นนักกฏหมายนานาชาติฝรั่งเศษอีก Episode #1.2 (2009)
! You passed the test? !จริงหรอ คุณสอบผ่านหรอ? If It's Only in Your Head (2009)
Not only did I pass the test, your genius husband scored in the top 5%, drunk out of his mind!สามีคุณไม่ใช่แค่สอบผ่าน สามีอัจริยะของคุณทำคะแนนได้ในTop5 สติแตกไปเลย If It's Only in Your Head (2009)
Fargood put these gold seals on our diplomas whenever we passed part of his training.ฟาร์กูดให้ตราประทับทอง บนประกาศนียบัตรของเรา เมื่อไรก็ตามที่เราสอบผ่าน การฝึกของเขา Harbingers in a Fountain (2009)
That being said, I'll let you have the first pass at drafting the announcement, all right?อย่างที่เราพูดกัน ผมจะให้นาย ได้สอบผ่านด่านแรกไปก่อน นั่นคือการร่างคำประกาศ ทั้งหมดนั้นดีมั้ย? Playing Cards with Coyote (2009)
You pass my cheerios,and I'll give you back your team of losers and snot-faucets.นายให้ทีมเชียร์สอบผ่าน แล้วฉันจะคืนเด็กๆในทีมให้นาย Throwdown (2009)
Because he passed, you know.เพราะว่าเขาสอบผ่าน Comparative Religion (2009)
I meant about jeff passing.หนูหมายถึงเรื่องที่เจฟสอบผ่านน่ะ Comparative Religion (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สอบผ่าน[v. exp.] (søp phān) FR: passer ; réussir

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
breeze through[PHRV] สอบผ่านอย่างง่ายดาย, See also: ผ่านอย่างสบาย, Syn. romp through, sall through, sweep through, walk through
pass[VT] สอบผ่าน, See also: สอบไล่ได้, Syn. achieve, accomplish, Ant. fail, funk
passed[ADJ] สอบไล่ได้, See also: สอบผ่าน, Syn. complete, Ant. failed
pass for[PHRV] สอบผ่าน
pass into[PHRV] สอบเข้า, See also: สอบผ่าน
pass out[PHRV] สอบผ่าน
romp through[PHRV] สอบผ่านอย่างง่ายดาย, Syn. breeze through
scrape through[PHRV] สอบผ่าน, See also: ผ่าน, Syn. skin through, squeak through, squeeze through
sweep through[PHRV] สอบผ่านง่ายดาย, See also: กวาดรางวัลทั้งหมด, Syn. breeze through
walk through[PHRV] สอบผ่านได้ง่าย, Syn. breeze through

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ccp(ซีซีพี) ย่อมาจาก Certificate in Computer Programming หมายถึงประกาศนียบัตรที่ให้แก่ผู้ที่สอบผ่านความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม การสอบนี้จะทำปีละ 1 ครั้งในประเทศใหญ่ ๆ เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา ฯ
pass(พาส) v. ผ่าน,แซง,ยติ,นำส่ง,n. ถนน,หนทาง,สิทธิผ่าน,การสอบผ่าน,บัตรผ่าน การส่งลูก,ท่าส่งลูก,การบินผ่าน,การเปลี่ยน,การล่วงของเวลา
pluck(พลัค) vt. ดึง,เด็ด,ถอน,เก็บ,ปล้น,ปอกลอก,ดีดหรือกรีด (นิ้ว) ,ไม่ให้สอบผ่าน,ทำให้สอบตก. vi. ดึง,เด็ด,เก็บ,ฉวย., See also: pluckup ถอนราก. n. การดึก,การเด็ด,การถอน,การเก็บ,เครื่องในสัตว์ (หัวใจ,ตับ,ปอด) ความกล้าหาญ,เครื่องมือที่ใช้ดีดสายเครื่องดนตรี,การ

English-Thai: Nontri Dictionary
pass(n) บัตรผ่าน,บัตรอนุญาต,การโบกมือ,ทางผ่าน,การสอบผ่าน

German-Thai: Longdo Dictionary
wünschen(vt) |wünschte, hat gewünscht| ปรารถนา หวังอยากให้ เช่น Ich wünsche dir, daß du die Prüfung schaffst. ฉันขอให้เธอสอบผ่าน
schaffen(vt) |schaffte, hat geschafft| ทำให้เป็นผลสำเร็จ, ทำได้สำเร็จ เช่น Sie hat die Prüfung geschafft. เธอสอบผ่านแล้ว, See also: S. erfüllen

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top