Search result for

สวน

(113 entries)
(0.2327 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สวน-, *สวน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สวน[N] garden, See also: plantation, park, enclosure, orchard, Example: สมัยก่อน ถนนจากธนบุรีไปยังนครปฐมไม่มีถนนหนทาง แต่เต็มไปด้วยคูคลอง ร่อง สวน ทุ่งนา, Count unit: ไร่, สวน, แปลง, Thai definition: บริเวณที่ปลูกต้นไม้เป็นจำนวนมาก ซึ่งกั้นเป็นขอบเขตไว้ เป็นคำกล่าวทั่วๆ ไป, ถ้าต้องการกล่าวว่าเป็นสวนชนิดใด ลักษณะใด ก็มีคำอื่นประกอบหลังบอกให้ทราบโดยเฉพาะ, โดยปริยายหมายถึงสถานที่ซึ่งมีลักษณะเช่นนั้นในบางกรณี
สวน[V] give an enema, See also: inject into the anus, take an enema, thrust, Example: แพทย์ใช้น้ำบาเรียมสวนเข้าทางทวารผู้ป่วย ก่อนถ่ายเอ็กซเรย์, Thai definition: เอาสายสวนใส่ทางช่องปัสสาวะให้เข้าไปในกระเพาะปัสสาวะเพื่อให้ปัสสาวะออก, เอาลูกสวนใส่ทวารหนักแล้วบีบน้ำยาหรือน้ำสบู่ให้เข้าไปในลำไส้ใหญ่เพื่อกระตุ้นให้ลำไส้ใหญ่บีบตัวให้อุจจาระออก
สวน[V] pass in the opposite directions, See also: cross, come in the opposite directions, Example: เมื่อเดินเรื่อยไปจวนจะถึงหนองน้ำ เราก็พบหมูป่าฝูงหนึ่งสวนมา, Thai definition: อาการที่เคลื่อนไปตรงข้ามในเส้นทางเดียวกัน
สวน[ADV] (come) in the opposite direction, See also: (pass) in the opposite direction, Example: ถนนในหมู่บ้านหลายแห่งมีขนาดกว้างพอให้รถยนต์วิ่งสวนกันได้, Thai definition: อาการที่เคลื่อนไปตรงข้ามในเส้นทางเดียวกัน
สวนงู[N] serpentarium, Example: ตอนเด็กๆ ครูเคยพาไปชมการแสดงการจับงูที่สวนงู สถานเสาวภา, Count unit: แห่ง
สวนนก[N] bird park
สวนตอบ[V] respond immediately, See also: reply at once, answer promptly, Syn. ตอบโต้, โต้, สวน, สวนกลับ, Example: ทันทีที่เขาพูดจบ ผมก็สวนตอบไปโดยไม่รีรอ
สวนทาง[ADV] (walk) by in opposite directions, Syn. สวน, Example: เวลาเดินสวนทางกับผู้คนที่อยู่ห้องข้างๆ ผมจะต้องหยิบยื่นรอยยิ้มแห่งมิตรภาพให้, Thai definition: ลักษณะที่เคลื่อนไปในเส้นทางเดียวกัน แต่ไปในทิศทางตรงข้าม
สวนทาง[V] be opposed to each other, Syn. สวน, Example: ราคาทองคำกับราคาหุ้นนั้นมักจะสวนทางกัน, Thai definition: เคลื่อนไปในเส้นทางเดียวกัน แต่ไปในทิศทางตรงข้าม
สวนน้ำ[N] ocean park

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สวนน. บริเวณที่ปลูกต้นไม้เป็นจำนวนมาก เช่น สวนทุเรียน สวนยาง สวนกุหลาบ สวนผัก, โดยปริยายหมายถึงสถานที่ซึ่งมีลักษณะเช่นนั้นในบางกรณี เช่น สวนสัตว์ สวนงู.
สวนก. อาการที่เคลื่อนไปตรงข้ามในเส้นทางเดียวกัน เช่น เดินสวนกัน มีรถสวนมา
สวนเทียบสอบขนาดหรือปริมาณเครื่องตวง เช่น สวนสัด สวนทะนาน
สวนเอาสายสวนใส่ทางช่องปัสสาวะให้เข้าไปในกระเพาะปัสสาวะเพื่อให้ปัสสาวะออก, เอาลูกสวนใส่ทวารหนักแล้วบีบนํ้ายาหรือนํ้าสบู่ให้เข้าไปในลำไส้ใหญ่เพื่อกระตุ้นให้ลำไส้ใหญ่บีบตัวให้อุจจาระออก.
สวนก. เย็บแบบด้วยดอกไม้หรือใบไม้ให้เป็นแถบยาว เพื่อใช้ตกแต่งประดับโครงประทุนคลุมผ้าไตรเป็นต้น, เซ็น ก็ว่า.
สวน- ๔, สวนะ ๑(สะวะนะ-) น. การฟัง.
สวนครัวน. บริเวณที่ปลูกพืชผักที่ใช้เป็นอาหารในครัวเรือน เช่น พริก มะเขือ ข่า ตะไคร้ โหระพา.
สวนควันว. อาการที่ย้อนตอบทันที เช่น พูดสวนควัน ยิงสวนควัน เตะสวนควัน.
สวนความก. สอบเปรียบเทียบข้อความ.
สวนคำว. อาการที่พูดย้อนตอบทันที เช่น พอเขาว่ามา ฉันก็ว่าสวนคำไป.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
botanic garden; botanical gardenสวนพฤกษศาสตร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
botanical garden; botanic gardenสวนพฤกษศาสตร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
arboretumสวนรุกขชาติ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
acousticsสวนศาสตร์ [อ่านว่า สะวะนะสาด] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acoustic phoneticsสวนสัทศาสตร์ [สะ-วะ-นะ-สัด-ทะ-สาด], กลสัทศาสตร์ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Zoosสวนสัตว์ [TU Subject Heading]
Amusement parksสวนสนุก [TU Subject Heading]
Arboretumsสวนรุกขชาติ [TU Subject Heading]
Architectural acousticsสวนศาสตร์ทางสถาปัตยกรรม [TU Subject Heading]
Botanical gardensสวนพฤกษศาสตร์ [TU Subject Heading]
Children's gardensสวนของเด็ก [TU Subject Heading]
Feng shui gardensสวนเฟิงสุ่ย [TU Subject Heading]
Flower gardeningสวนดอกไม้ [TU Subject Heading]
Gardensสวน [TU Subject Heading]
Gardens, Chineseสวนจีน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hilda will be in the garden, tending the daffodils.ฮินดา เธออยู่ในสวน กำลังดูแลดอกไม้ The Great Dictator (1940)
And we go marching by!และเรากำลังสวนสนาม The Great Dictator (1940)
And a review of the army.และ ตรวจแถวสวนสนามครับ The Great Dictator (1940)
The Hynkel stadium.ที่ลานสวนสนาม และผู้ชมเกือบครึ่งล้าน The Great Dictator (1940)
Before half a million spectators the greatest ever display of arms marches by in review.การสวนสนามที่ยิ่งใหญ่ของกองทัพ The Great Dictator (1940)
Probably the head gardener wishing instructions.หัวหน้าคนสวนคงต้องการโทรมารับคําสั่ง Rebecca (1940)
She's in the morning room. If you leave through the garden door, she won't see you.หล่อนอยู่ที่ห้องนั่งเล่นเช้า ถ้าคุณออกไปทางประตูสวน หล่อนก็จะไม่เห็นคุณ Rebecca (1940)
Whenever you looked at me or spoke to me or walked with me in the garden,เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมองฉันพูดกับฉัน หรือเดินเล่นกับฉันในสวน Rebecca (1940)
There'll have to be another inquest, of course.- มันก็ต้องมีคณะสอบสวนเพิ่มอีกนะสิ Rebecca (1940)
I'll be at the inquest tomorrow, Maxim, quite unofficially, you know.แม็กซิม พรุ่งนี้ผมจะไปร่วมคณะสืบสวนด้วย อย่างไม่เป็นทางการน่ะ Rebecca (1940)
Oh, Maxim, I'm worried about what you'll do at the inquest tomorrow.แม็กซิม ฉันเป็นห่วงว่าพรุ่งนี้ คุณจะทำยังไงที่คณะสืบสวน Rebecca (1940)
- I want to go to the inquest with you.- ฉันอยากจะไปที่คณะสืบสวนกับคุณด้วย Rebecca (1940)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สวน[n.] (sūan = suan) EN: garden ; park ; yard ; orchard ; plantation   FR: jardin [m] ; parc [m] ; plantation [f]
สวน[v.] (sūan = suan) EN: cross ; pass in opposite direction ; come from the opposite direction   
สวน[v.] (sūan = suan) EN: give an enema   
สวนกระแส[v. exp.] (sūan krasaē) EN: go against ; reverse trend   
สวนกระแส[adj.] (sūan krasaē) EN: adverse   
สวนกลับ[v. exp.] (sūan klap) EN: retort   
สวนครัว[n. exp.] (sūankhrūa) EN: kitchen garden   FR: potager [m] ; jardin potager [m]
สวนงู[n. exp.] (sūan ngū) EN: serpentarium   
สวนจตุจักร[n. prop.] (Sūan Jatujak) EN: Chatuchak Park ; Jatujak Market   FR: parc de Chatuckak [m]
สวนจิตรลดา[n. prop.] (Sūan Jitladā) EN: Chitralada Gardens   

English-Thai: Longdo Dictionary
agroforestry(n) ไร่นาสวนผสม
theme park(n) สวนสนุก
Half Duplex(n) กึ่งสองทิศทาง หมายถึง การสื่อสารระหว่างสองจุด โดยที่ข้อมูลเดินทางไปมาได้ทั้งสองทิศทาง แต่ไม่สวนกัน (ผลัดกันรับส่ง), Related: Full Duplex
shangri-la(n) สวนสวรรค์, S. Eden, Arcady,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
answer back[V] สวนตอบ, See also: ตอบโต้, โต้, สวน, ย้อนกลับ, เถียง, สวนกลับ, Syn. talk back
backyard[N] สวนหลังบ้าน, See also: สวนหลังบ้าน, พื้นที่หลังบ้าน, Syn. yard, courtyard
bailey[N] สวนหย่อม, See also: สวนที่ถูกล้อมรอบด้วยตึก
botanical garden[N] สวนพฤกษชาติ, See also: สวนพฤกศาสตร์, Syn. arboretum
come back[PHRV] สวนกลับทันควัน (ด้วยคำพูด), See also: ย้อนกลับทันควัน (ด้วยคำพูด), Syn. retort, rejoin, answer
counter with[PHRV] ตอบโต้, See also: สวนกลับ
Eden[N] สวนอีเดน, See also: สวนที่อาดัมกับอีฟอาศัยอยู่
fair[N] สวนสนุก, Syn. outdoor entertainment
grow apart[PHRV] แยกทางกัน, See also: สวนทางกัน, Ant. grow together
garden[N] สวน, See also: ไร่, อุทยาน, Syn. orchad, organery, plot, bed

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abdomen(แอบ' โดเมิน, แอบโด' เมิน) n. ช่องท้อง,สวนท้อง ตัวอย่าง: *an abdominal pain. ปวดช่องท้อง*, *an abdominal operation. การผ่าตัดช่องท้อง*
allotment(อะลอท' เมินทฺ) n. การจัดแบ่ง, การจัดสรร, ส่วนที่จัดแบ่ง, ส่วนแบ่งที่ได้รับ, ที่ดินที่ให้คนสวนเช่า (share, portion, deal)
arboretum(อาร์บะรี'ทัม) n., (pl. -tums,-ta) สวนพฤกษชาติ,วนอุทยาน
assize(อะไซซ') n. สภานิติบัญญัติ,ศาลอังกฤษที่พิจารณาความโดยข้าหลวงพิเศษ,คำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลชนิดนี้,การไตร่สวน,การนั่งพิจารณาคดี,มาตราการกำหนดราคาสินค้า
audit(ออ'ดิท) n. การตรวจสอบบัญชี,บัญชี,การไตร่สวนคดี. -vt. ตรวจสอบบัญชี,เข้าฟัง (วิชาที่ไม่เอาคะแนน), Syn. examine, check)
bar(บาร์) {barred,barring,bars} n. ท่อน,แท่ง,ไม้ขวาง,แถบ,กลอน,สลักประตู,ไม้ราว,กระบอง,ลูกกรง,สิ่งกั้น,รั้ว,อุปสรรค์,ลำ,เส้น,สาย,คอก (ในศาล) ,อาชีพทนายความ,ราวที่ทนายความว่าความในศาล,บัลลังก์สอบสวนในศาล,ที่จำหน่ายเครื่องดื่ม,สายสะพายอิสริยาภรณ์,บาร์ vt. ใส่กลอน
beer gardenสถานที่ดื่มเหล้า มักตกแต่งให้คล้ายสวน
botanical gardenn. สวนพฤกษชาติ
bower(เบา'เออะ) n. ร่มไม้,ซุ้มไม้ในสวน,กระท่อม
cottage allotmentที่ดินที่แบ่งให้ผู้อยู่กระท่อมทำสวน

English-Thai: Nontri Dictionary
adversative(adj) ตรงกันข้าม,สวนกัน,แย้งกัน
adverse(adj) ตรงข้าม,สวน,เป็นปฏิปักษ์,เป็นผลร้าย
assize(n) การไต่สวน,การพิจารณาคดี
BOTANICAL botanical garden(n) สวนพฤกษศาสตร์,สวนพฤกษชาติ
counter(vt) ตอบโต้,โต้แย้ง,ต่อต้าน,สวน,ฝ่าฝืน,เป็นปรปักษ์
crossexamine(vt) ไต่สวน,ถามค้าน,ซักถาม
enquire(vt) ถาม,ไต่ถาม,สอบถาม,สอบสวน,สืบสวน
enquiry(n) การไต่ถาม,การสอบถาม,การสอบสวน,การสืบสวน,คำถาม
examination(n) การตรวจสอบ,การทดสอบ,ข้อสอบ,การสอบสวน
examine(vt) ตรวจสอบ,ทดสอบ,ไต่ถาม,สอบสวน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Fun park[ฟัน พาร์ค] (n ) สวนสนุก
petting zoo (n ) สวนสัตว์เลี้ยง
petting zoo (n ) สวนสัตว์เลี้ยง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
果樹園[かじゅえん, kajuen] (n) สวนผลไม้
遊園地[ゆうえんち, yuuenchi] (n) สวนสนุก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
公園[こうえん, kouen] (n) สวนสาธารณะ
[にわ, niwa] (n) สวน ,สวนหย่อม
[にわ, niwa, niwa , niwa] (n ) สวน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
動物園[どうぶつえん, doubutsuen] Thai: สวนสัตว์ English: zoo
動物園[どうぶつえん, doubutsuen] Thai: สวนที่มีการศึกษาสัตว์ English: zoological gardens

German-Thai: Longdo Dictionary
Verhandlung(n) |die, pl. Verhandlungen| การสอบสวน, การไต่สวน
Zoo(n) |der, pl. Zoos| สวนสัตว์
Autobahn(n) |die, pl. Autobahnen| ทางด่วน, ถนนแบบมีสองฝั่ง รถสวนกันวิ่งคนละฝั่ง ไม่มีสี่แยกไฟแดงหรือรถเลี้ยวตัด ทางแยกออก หรือแยกเข้า จะทำเป็นทางยกระดับ หรือไม่ก็ลอดใต้ดินไป รถวิ่งได้ตลอดไม่มีหยุด เริ่มสร้างครั้งแรกในประเทศเยอรมนี ปัจจุบันในประเทศอื่นๆ เรียกกันด้วยชื่อต่างๆ กันไป เช่น Express way (ทางด่วน), Motorway (ทางสำหรับรถ), Freeway (แปลตรงตัวคือ ทางที่วิ่งแล้วไม่ต้องเสียตังค์), Tollway (แปลตรงตัวก็คือวิ่งแล้วต้องเสียต้งค์), highway, superhighway
vernehmen(vt) |vernimmt, vernahm, hat vernommen, jmdn.| ตั้งคำถามหรือไต่สวนพยานหรือผู้ต้องสงสัย เช่น Die Polizei vernimmt den Verdächtigen. ตำรวจสอบสวนผู้ต้องสงสัย
Stätte(n) |die, pl. Stätten| สถานที่, แหล่ง เช่น Der Stadtgarten ist die Stätte der Ruhe und Erholung. สวนประจำเมืองเป็นสถานที่สงบเพื่อการพักผ่อน, See also: S. Ort, Stelle, Platz,
Ermittlung[แอ-มิท-หลุ่ง] (n) |die, pl. Ermittlungen| การหาค่า การสอบหา การสืบสวน การสอบสวน

French-Thai: Longdo Dictionary
film,-s(n) le, = ภาพยนต์ เช่น film en couleurs = ภาพยนต์สี , film documentaire = ภาพยนต์แนวสารคดี , film muet = ภาพยนต์ใบ้ , film publicitaire = ภาพยนต์โฆษณา , film d'aventures = ภายนต์แนวผจญภัย , film d'horreur = ภาพยนต์แนวสยองขวัญ, film policier = ภาพยนต์แนวสืบสวนสอบสวน, film d'animation = ภาพยนต์คอมพิวเตอร์กราฟฟิก
derrière(prep) ข้างหลัง (บุพบทระบุสถานที่) เช่น Derrière l'hôtel se trouve un petit jardin. ข้างหลังโรงแรมมีสวนเล็กๆ หนึ่งสวน
autour de(prep) รอบๆ (บุพบทระบุสถานที่) เช่น Autour du jardin, il y a un vieux mur. รอบๆสวนมีกำแพงเก่าอยู่
contre(prep) ติดกับ, อิงกับ (บุพบทระบุสถานที่) เช่น Le jardinier a posé une échelle contre le mur. คนทำสวนวางบันไดลิงอิงกับกำแพง
au milieu de(prep) ตรงกลาง, ใจกลาง (บุพบทระบุสถานที่) เช่น Au milieu du jardin, il y a une fontaine. ตรงกลางของสวนมีน้ำพุ

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
parc (n ) สวน เช่น สวนสนุก parc d'attractions

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top