Search result for

สลับ

(73 entries)
(0.0501 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สลับ-, *สลับ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สลับสี    [V] alternate the colors, Syn. คั่นสี, Example: สร้อยคอของเขาสลับสีระหว่างสีแดงและสีขาว, Thai definition: มีสีคั่นเป็นตอนๆ ไป, คั่นสีเป็นตอนๆ
สลับสี    [ADJ] multicolored, See also: various-colored, variegated, parti-colored, Syn. คั่นสี, Example: เขาใส่เสื้อเป็นลวดลายสลับสี
สลับฉาก    [V] break the program, Syn. คั่นรายการ, Example: การแสดงสลับฉากด้วยการเล่นมายากลและเล่นตลก, Thai definition: เรียกการแสดงสั้นๆ ที่คั่นระหว่างการแสดงละครแต่ละฉาก เพื่อให้มีเวลาสำหรับเปลี่ยนฉากละครว่า การแสดงสลับฉาก, แทรกรายการแสดง
สลับฟันปลา    [N] zigzag, Syn. ซิกแซ็ก, Example: ขาใน 3 แถวนี้เยื้องกันโดยทำมุม 60 องศา หรือคือสลับฟันปลา
สลับซับซ้อน    [V] complicate, See also: to be complex, Syn. ซับซ้อน, วกวน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สลับ(สะหฺลับ) ว. คั่นเป็นลำดับ เช่น เขียวสลับแดง ผู้หญิงผู้ชายนั่งสลับกัน สร้อยทับทิมสลับเพชร
สลับสับเปลี่ยน เช่น สลับคู่.
สลับฉากน. เรียกการแสดงสั้น ๆ ที่คั่นระหว่างการแสดงละครแต่ละฉากเพื่อให้มีเวลาสำหรับเปลี่ยนฉากละคร ว่า การแสดงสลับฉาก.
สลับฟันปลาว. สับหว่างสลับเยื้องกันอย่างฟันปลา เช่น นั่งสลับฟันปลา ยืนสลับฟันปลา.
สลับสล้าง(-สะล่าง) ว. เรียกลักษณะต้นไม้ที่ขึ้นเป็นดง มองจากที่สูงแลเห็นยอดสูง ๆ ต่ำ ๆ เช่น ขึ้นไปบนยอดเขา เห็นต้นไม้ขึ้นสลับสล้างเต็มไปหมด.
สลับเรือนก. อาการที่ดาวพระเคราะห์สับเปลี่ยนเรือนเกษตรกันในดวงชะตาบุคคล เช่นเจ้าเรือนเกษตรพุธราศีกันย์มาครองเรือนเกษตรศุกร์ราศีตุลย์ และเจ้าเรือนเกษตรศุกร์ราศีตุลย์ไปครองเรือนเกษตรพุธราศีกันย์.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
alternateสลับ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
commutativeสลับที่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
distichousสลับระนาบเดียว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
tetrastichousสลับสองระนาบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
transposeสลับเปลี่ยน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alternationสลับกัน [การแพทย์]
Intermittentสลับ, เป็นระยะ, เป็นๆหายๆ, เป็นระยะๆ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
See, you'd lose too much time switching hands.ดูคุณจะสูญเสียเวลาสลับมือมากเกินไป 12 Angry Men (1957)
I'll swap you.ฉันจะสลับคุณ Mad Max (1979)
But in our temple, the priest used to read from the Muslim Koran and the Hindu Gita, moving from one to the other as if it mattered not which book was read as long as God was worshiped.แต่ในโบสถ์ของเรานักบวชใช้ คัมภีร์กูระอ่านของมุสลิม และกีต้าของฮินดู สลับกันไป Gandhi (1982)
we'll drive in shifts.- ก็หวังว่านะ เราจะสลับกันขับรถ Spies Like Us (1985)
ok. start sending the launch sequence in reverse order. yes, sir.เราจะสลับวงจรการบิน ป้อนวงจรการบินย้อนกลับ Fitz-Hume ถือสายนี้ไว้ ให้สายต่อกันตลอด Spies Like Us (1985)
I forget the secret knock. Let me in.ฉันลืม เคาะรหัสลับ ให้ฉันเข้าไปนะ Stand by Me (1986)
That's not the secret knock.นั่นไม่ใช่ เคาะรหัสลับนี่ Stand by Me (1986)
What's the password?รหัสลับว่ายังไง Punchline (1988)
Remember, the password is pizzazz!จำไว้ รหัสลับของเรา คือ พิซซ่าซ์ Mannequin: On the Move (1991)
Auntie An Mei said that. Why you always confusing us?- ป้าอันเมย์ต่างหากที่พูดแบบนั้น ทำไมชอบจำสลับกันจัง The Joy Luck Club (1993)
That's the unacknowledged code name for a Defense Department surveillance project.นั่นเป็นชื่อรหัสลับของโครงการ ความระมัดระวัง กรมป้องกันภัย Squeeze (1993)
So you could wear Bullwinkle and Bullwinkle or wear Rocky and Rocky, or you can mix and match.คุณจะใส่บูลวิงเกิ้ลกับบูลวิงเกิ้ล หรือร็อคกี้กับร็อคกี้ หรือจะใส่สลับกันได้ The One with the East German Laundry Detergent (1994)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สลับ[v.] (salap) EN: alternate ; switch ; change   FR: alterner ; varier
สลับ[adj.] (salap) EN: alternating   FR: alternatif
สลับกัน[v. exp.] (salap kan) EN: alternate   FR: alterner ; interchanger
สลับกันได้[adj.] (salap kan dāi) EN: interchangeable   FR: interchangeable
สลับฉาก[v. exp.] (salap chāk) EN: break the program   
สลับซับซ้อน[v.] (salapsapsøn) EN: complicate ; to be complex   FR: compliquer ; être complexe
สลับซับซ้อน[adj.] (salapsapsøn) EN: complicated ; complex   FR: compliqué ; complexe
สลับฟันปลา[v. exp.] (salap fanplā) EN: serrate ; zigzag   FR: denteler ; découper en dents de scie
สลับสี[v. exp.] (salap sī) EN: alternate the colors   
สลับสี[adj.] (salap sī) EN: multicolored ; various-colored ; variegated ; parti-colored   FR: bigarré

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alternate    [ADJ] ซึ่งสลับกัน, See also: สลับ, Syn. every other, every second
alternate with    [PHRV] สลับกับ, See also: เปลี่ยนกลับไปกลับมา, สลับ, Syn. interchange with
change off    [PHRV] สลับกันทำงาน, See also: เปลี่ยนกันทำ
change over    [PHRV] เปลี่ยนที่, See also: สลับที่, เปลี่ยนข้าง, Syn. change round, switch over, switch round
change round    [PHRV] เปลี่ยนที่, See also: สลับที่, เปลี่ยนข้าง, Syn. change over, switch over, switch round
change with    [PHRV] เปลี่ยนที่กับ, See also: สลับที่กับ, Syn. exchange with
juggle about    [PHRV] สลับหรือย้ายที่
juggle around    [PHRV] สลับหรือย้ายที่
switch around    [PHRV] เปลี่ยนที่, See also: สลับที่, Syn. switch round
switch from    [PHRV] เปลี่ยนจาก, See also: สลับจาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ac.(เอซี) abbr. ย่อมาจาก Alternating Current หมายถึง กระแสไฟฟ้าชนิดสลับซึ่งตรงข้ามกับกระแสตรงที่เรียกว่า DC หรือ Direct Current
admittance(แอดมิท' เทินซฺ) n. การอนุญาตให้เข้า, การรับเข้า, การสารภาพ,การวัดการนำไฟฟ้าสลับ, Syn. entrance,access)
algol(แอล' กอล) n. Algo (rithmic) L (anguge) เป็นภาษาหนึ่งในการทำ programming ของระบบคอมพิวเตอร์ ย่อมาจากคำว่า ALGOrithmic Language เป็นภาษาที่ใช้ ในการเขียนโปรแกรม ปัจจุบันนี้ ภาษานี้เกือบจะไม่มีใช้แล้ว เพราะเป็นภาษาที่ค่อนข้างสลับซับซ้อน แต่ก็ถือกันว่าเป็นต้นตระกูลของ ภาษาปาสกาล (Pascal)
alt keyแป้นสลับเป็นแป้นหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ มีคำ ALT (ย่อมาจาก alternate) อยู่บนแป้น แป้นนี้ต้องใช้พร้อมกับแป้นอื่น ๆ จึงจะเป็นคำสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานบางอย่าง เช่น เมื่อ กดแป้น ALT+P (กดแป้น ALT และแป้นตัวอักษร P พร้อมกัน) จะเท่ากับเป็นการสั่งให้คอมพิวเตอร์พิมพ์แฟ้มข้อมูล
alternate(ออล' เทอเนท) vt.,vi.,n.,adj. สลับกัน, ผลัดกัน, หมุนเวียนกัน, หนึ่งเว้นหนึ่ง, คนละครั้ง, ตัวแทน, แผนเปรียบเทียบ. -alternateness n., Syn. interchange,)
alternately(ออล'เทอเนทลี) adj. ซึ่งสลับกัน,ในตำแหน่งที่สลับกัน
alternating currentกระแสไฟฟ้าสลับ, AC
alternating currentac(เอซี) กระแสไฟฟ้าชนิดสลับซึ่งตรงข้ามกับกระแสตรงที่เรียกว่า DC หรือ direct current
alternation(ออลเทอเน' เชิน) n. การสลับ, ภาวะที่ถูกสลับ, การต่อเนื่องที่สลับกัน, ครึ่งหนึ่งของวงจรสลับ, Syn. interchange, variation
alternation of generationการสลับของวงจรชีวิตของรูปแบบต่าง ๆ ของชีวิต เช่น แบบที่ใช้เพศกับแบบที่ไม่ใช้เพศ

English-Thai: Nontri Dictionary
alternate(adj) หมุนเวียนกัน,ผลัดกัน,สลับกัน,เปลี่ยนกัน
alternation(n) การหมุนเวียน,การสลับกัน,การผลัดกัน
anagram(n) คำที่ได้จากการสลับที่ตัวอักษร
interlude(n) การแสดงสลับฉาก
intermezzo(n) การแสดงสลับฉาก
intermission(n) การหยุดพักชั่วขณะ,ระยะเว้น,การหยุดพักสลับฉาก
intricacy(n) ความยุ่งยาก,การพัวพัน,ความสับสน,ความสลับซับซ้อน
intricate(adj) ยุ่งยาก,สับสน,พัวพัน,สลับซับซ้อน
punctuate(vt) เว้นวรรค,คั่น,สลับ
punctuation(n) การเว้นวรรค,การคั่น,การสลับ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
取り替える[とりかえる, torikaeru] Thai: สลับกัน English: to replace

German-Thai: Longdo Dictionary
etw. mit etw. verwechseln(vt) จำสลับกัน เช่น Einmal hat sie die Cola mit dem Whiskey verwechselt. ครั้งหนึ่งเธอเคยหยิบโค้กมาแทนวิสกี้, See also: S. etw. mit etw. vertauschen
Killerwal(n) |der, pl. Killerwale| ปลาวาฬเพชฌฆาต ลำตัวมีสีขาวและดำสลับกัน มีครีบขนาดใหญ่ อาศัยอยู่ในทะเลน้ำเย็น
Image:

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top