Search result for

สลัด

(75 entries)
(0.0172 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สลัด-, *สลัด*
Longdo Dictionary อิตาลี (IT) - ไทย (TH)
insalata (n ) สลัด

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สลัด[V] salad, Example: ยำเทียบได้กับสลัดซึ่งเป็นอาหารฝรั่ง, Thai definition: ชื่อยำชนิดหนึ่งตามแบบชาวตะวันตก ซึ่งมีน้ำมันสลัดประสม
สลัด[V] pirate, See also: buccaneer, corsair, Syn. โจรสลัด, Example: เมื่อ 2 ปีก่อนนั้น การปล้นเรือของสลัดเวียดนามยังไม่ชุกชุมเท่านี้, Count unit: คน, Thai definition: โจรซึ่งปล้นเรือกลางทะเล
สลัด[V] shake off, See also: throw off, fling, toss away, Ant. เกาะ, Example: แม่ครัวสลัดน้ำออกจากผัก แล้วจัดวางใส่จานอย่างสวยงาม, Thai definition: ซัด ผละ หรือสะบัด โดยทำให้สั่นหรือกระพือให้แรงเพื่อให้สิ่งอื่นที่ติดอยู่หลุดไป
สลัดทิ้ง[V] throw away, See also: shake off, throw off, Syn. ทิ้ง, ไม่ไยดี, Ant. เอาใจใส่, Example: ความปวดร้าวในใจเป็นสิ่งที่เขาสลัดทิ้งไม่สำเร็จ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สลัด(สะหฺลัด) น. ชื่อยำชนิดหนึ่งตามแบบชาวตะวันตก ประกอบด้วยผักสดหลายชนิด เช่น ผักกาดหอม หอมหัวใหญ่ มะเขือเทศ แตงกวา เป็นหลัก และอาจมีเนื้อสัตว์หรือไข่ด้วย ราดด้วยน้ำปรุงรสที่เรียกว่า น้ำสลัด สลัดมีหลายชนิด เช่น สลัดผัก สลัดเนื้อสัน สลัดแขก.
สลัด(สะหฺลัด) น. โจรที่ปล้นเรือในทะเล เรียกว่า โจรสลัด.
สลัด(สะหฺลัด) ก. ทำให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ติดอยู่ให้หลุดไปโดยวิธีสะบัด ซัด หรือกระพือ เป็นต้น เช่น สลัดรองเท้าให้หลุดจากเท้า เม่นสลัดขน เขาสลัดมีดสั้นไปที่คู่ต่อสู้, โดยปริยายหมายถึงอาการที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น สลัดรัก สลัดไมตรี.
สลัดผลไม้น. ชื่ออาหารชนิดหนึ่งตามแบบตะวันตก ทำด้วยผลไม้หลายชนิด หั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ ราดด้วยน้ำเชื่อมหรือครีม หรือใช้โรยหน้าไอศกรีม.
สลัดอากาศน. โจรที่จี้หรือปล้นเครื่องบินในอากาศ.
สลัดได ๑(สะหฺลัด-) น. ชื่อไม้พุ่มหลายชนิดในสกุล Euphorbia วงศ์ Euphorbiaceae ต้นเป็นเหลี่ยม มีหนาม ไม่มีใบ เช่น สลัดไดเขา (E. laceiCraib) สลัดไดป่า (E. antiquorum L.) ส่วนที่ใช้ทำยาได้เรียก กระลำพัก.
สลัดได ๒(สะหฺลัด-) น. เครื่องประดับยอดปรางค์ ทำเป็นรูปหอก มีกิ่งเป็นรูปดาบแตกสาขาออกไป ๔ ทิศ, แง่งขิง นพศูล นภศูล ฝักเพกา หรือ ลำภุขัน ก็เรียก.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Euphorbia lacteaสลัดไดเหลือง [TU Subject Heading]
Saladsสลัด [TU Subject Heading]
Sewage sludgeสลัดจ์ [TU Subject Heading]
Sludge สลัดจ์
ของแข็งที่แยกออกจากน้ำหรือน้ำเสีย และจมสะสมตัวอยู่เบื้องล่าง ของแข็งซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการบำบัดโดยวิธีการทางเคมีและตกตะกอน กลุ่มจุลชีพในระบบบำบัดน้ำเสียแบบชีววิทยา [สิ่งแวดล้อม]
Sludge สลัดจ์ กากของสิ่งปฏิกูล
ตะกอน ของแข็งที่แยกออกจากน้ำเสีย หรือกากที่เหลือจากการย่อยสลาย หรือตกตะกอนจากกรรมวิธีในการกำจัดสิ่งปฏิกูล [สิ่งแวดล้อม]
Excess Activated Sludge สลัดจ์ไวงาน ส่วนเกิน
ปริมาณสลัดจ์ จากระบบเอเอสที่เกิดขึ้นเกินความต้องการและต้องถูกกำจัดออกไปจากระบบ [สิ่งแวดล้อม]
Primary Sludge สลัดจ์ขั้นต้น
สลัดจ์ที่ได้จากถังตกตะกอนขั้นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Raw Sludge สลัดจ์ดิบ
สลัดจ์ในถังตกตะกอนที่ถูกนำออกในช่วงเวลาที่ ยังไม่เกิดการเน่าเปื่อย โดยทั่วไปหมายถึงสลัดจ์ซึ่งยังไม่ย่อย, ดู Fresh Sludge [สิ่งแวดล้อม]
Recycled Sludge สลัดจ์นำกลับมาใช้
สลัดจ์ที่สูบกลับเข้าไป ในถังปฎิกิริยาในระดับบำบัดน้ำเสีย [สิ่งแวดล้อม]
Digested Sludge สลัดจ์ย่อยแล้ว
สลัดจ์จากระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งถูกย่อยภายใต้สภาวะที่มีอากาศหรือไม่มีอากาศ จนถึงจุดซึ่งส่วนที่เหลือไม่เน่าสลายอีกต่อไป [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Ron, I like your César salad and some pea soup.Ron ฉันต้องการของคุณเซลเซียส้ SAR สลัด และถั่วบางซุป. Gas Pills (2008)
Where was the Republic when our supply ships were destroyed by pirates?สาธารณรัฐไปอยู่ไหน เมื่อยานเสบียงของเราถูกทำลายโดยฝีมือโจรสลัดBombad Jedi (2008)
I was with people who had shed all the inconsequences of earlier life.ผมอยู่กับผู้คนที่สลัดชีวิตก่อนหน้านั้นทิ้งไปหมด The Curious Case of Benjamin Button (2008)
-Can you lose him? -I'm working on it.คุณสลัดเขาได้มั้ย ผมกำลังทำอยู่ Vantage Point (2008)
-Have you lost him? -I'm still working on it.สลัดเขาได้ยัง ผมกำลังทำอยู่ Vantage Point (2008)
Burmese pirates.โจรสลัดพมา Rambo (2008)
Like when you bit me on the butt? I'm gonna take that thing you're holding onto and use it onstage. It's all part of my little actor's salad bar of emotional tidbits.ช่ายยย เหมือนกับนายตบฉันที่ก้น มันก็แค่ส่วนหนึ่งของสลัดอารมณ์ของนักแสดงตัวน้อยน่ะ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Hope you boys like extra mayo.หวังว่าพวกนายคงชอบน้ำสลัดสูตรพิเศษ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
The clutch stuck. You're real subtle.ซุ่มเก่งมาก ฉันสลัดนายจนหลุดแล้วใช่มั้ย Jumper (2008)
Pirates run aground on an island.โจรสลัดที่เข้าเทียบฝั่ง, The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Something is wrong, shake off these motorbikes with full speed.ต้องมีเรื่องผิดปกติ, สลัดพวกมันทิ้งด้วยความเร็วเต็มที่. Episode #1.9 (2008)
For the salad.ใส่สลัดไง Burn After Reading (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สลัด[n.] (salat) EN: salad   FR: salade [f]
สลัด[n.] (salat) EN: pirate ; buccaneer   FR: pirate [m] ; boucanier [m] ; flibustier [m]
สลัด[v.] (salat) EN: shake off ; throw off ; fling ; toss away   FR: rejeter ; se débarasser de
สลัดผลไม้[n. exp.] (salat phonlamāi) FR: salade de fruits [f]
สลัดร็อกเกต[n. exp.] (salat rǿkkēt) EN: rocket salad   
สลัดอากาศ[n. exp.] (salat ākāt) EN: hijacker   FR: pirate de l'air [m]
สลัดใบแดง [n. exp.] (salat bai daēng) EN: Rad Lettuce   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Caesar salad[N] สลัดชนิดหนึ่งประกอบด้วยผักกาดขนมปังกรอบและอาจมีไข่ต้มด้วยแล้วมีน้ำสลัดราดข้างบน
coleslaw[N] สลัดกะหล่ำปลีหั่นใส่มายองเนส
green salad[N] สลัดผัก
jilt[VT] สลัดทิ้ง, See also: ทอดทิ้ง, สลัด, ทิ้ง, Syn. dump, cast aside
moult[VI] ลอกคราบ, See also: สลัดขน, Syn. molt
moult[VT] ลอกคราบ, See also: สลัดขน, Syn. molt
salad[N] สลัด, See also: อาหารที่มีผักสดหลายชนิดผสมกันและราดน้ำสลัดเวลารับประทาน
salmagundi[N] สลัดผสม (เช่น ประกอบด้วยผัก ปลา เนื้อสับ สัตวปีกหรืออื่นๆ), Syn. hash, mixture
shuck off[PHRV] สลัดออก, Syn. shruffle off
shuffle off[PHRV] สลัดออก, Syn. shuffle away

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
algerine(แอล' เจอรีน) โจรสลัด
barnacle(บาร์'นะเคิล) n. เพรียงที่เกาะอยู่ใต้ท้องเรือและหิน,สิ่งที่เกาะติด,คนที่ยากที่จะสลัดให้หลุดหรือหนีได้
beet(บีท) n. พืชจำพวก Betaที่มีรากใหญ่สีแดงหรือขาว รากที่กินได้ของพืชจำพวก นี้,ใบของพืชจำพวก นี้ ใช้ทำสลัดกินได้
black jackn. กระบองสั้นที่มีหนังหุ้มและหัวเป็นดีบุก,ธงโจรสลัด,ที่ใส่เหล้าทำด้วยหนัง, Syn. club
break(เบรค) (broke,broken,breaking,breaks) vt.,vi. ทำให้แตก,ทำให้บาดเจ็บ,แบ่งออกเป็นส่วน,เปิดเผย,ทำให้เชื่อง,เอาชนะ,ทำลายสถิติ,แหก (คุก) ,ฝ่าฝืน,ตัดขาด,ฝึก,สลัด, (โรงเรียน) หยุด, (สงคราม) เกิดขึ้น,ละเลยหน้าที่,ระเบิด,หนี,หยุดพักทำงาน n. การแตกออก,การหยุดพัก,ตอนฟ้าสว่าง หยุดหมายถึง การสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดทำงานอย่างกระทันหัน เราอาจใช้วิธีกดแป้น Break หรือกดแป้น CTRL + C ก็ได้
buccaneer(บัค'คะเนียร์) n. โจรสลัด., See also: buccaneerish adj. ดูbuccaneer
bur(เบอร์) {burred,burring,burs} n. เปลือกผลไม้ที่เป็นหนาม,สิ่งเกาะติด,คนที่ยากจะสลัดให้หลุดไปได้,ก้างติดคอ,เสียงตัว "r" ในลำคอ,การพูดอยู่ในลำคอ vt. ขจัดเอาหนามออก,เอาเสี้ยนออก, Syn. rough
corsair(คอร์'แซร์) n. เรือส่วนตัวที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลให้ทำการจับกุมข้าศึกได้,โจรสลัด
deciduous(ดิซิด'ดิวอัส) adj. ซึ่งเปลี่ยนใบ,ซึ่งสลัดหรือเปลี่ยนคราบฟัน เขา ใบ,ไม่ถาวร,ชั่วคราว, See also: deciduousness n. ดูdeciduous
ecdysis(เอค'ดิซิส) n. การลอกคราบ,การสลัดขน,การเปลี่ยนขน., See also: ecdsial adj. ดูecdysis -pl.ecdyses

English-Thai: Nontri Dictionary
blackjack(n) กระบอง,ธงโจรสลัด
buccaneer(n) โจรสลัด
coleslaw(n) สลัดกะหล่ำปี
deciduous(adj) ซึ่งเปลี่ยนคราบ,ซึ่งสลัดใบ,ซึ่งผลัดใบ,ซึ่งเปลี่ยนใบ
filibuster(n) สมาชิกสภาฝ่ายค้าน,โจรสลัด
forego(vt) ยกเลิก,เลิก,ละทิ้ง,ทิ้ง,สลัด,จากไป
forgo(vt) ยกเลิก,เลิก,ละทิ้ง,ทิ้ง,สลัด,จากไป
freebooter(n) โจรสลัด,โจร,คนปล้นสะดม
hijacker(n) สลัดอากาศ,โจรจี้เครื่องบิน
jilt(vt) สลัดทิ้ง,ทอดทิ้ง,ปฏิเสธ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
投げる[なげる, nageru] Thai: สลัดทิ้ง English: to cast away

German-Thai: Longdo Dictionary
anmachen(vt) |machte an, hat angemacht, etw.(Essen)| คลุกเคล้าให้เข้ากันดี (คลุกเครื่องปรุงอาหาร) เช่น Er ist gleich fertig. Er muß nur noch den Salat anmachen. เขาเกือบเสร็จแล้ว เขาเพียงแต่ต้องคลุกสลัดเท่านั้น

French-Thai: Longdo Dictionary
entrée(n) |f, pl. entrées| อาหารจานแรกของมื้อซึ่งมักเป็นสลัดหรือซุป, อาหารเรียกน้ำย่อย , See also: S. hors-d'oeuvre,
léger(adj) อ่อนย่อยง่าย(อาหาร) เช่น Prends une salade. C'est léger et frais. ทานสลัดซิจ๊ะ มันเบาและสดดี

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top