Search result for

สลัก

(85 entries)
(0.0103 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สลัก-, *สลัก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สลัก[N] bolt, See also: latch, bar, lock, hasp, Syn. กลอน, Example: ผมจะต้องออกแบบรายละเอียดถึงน๊อตทุกตัว สลักทุกตัว, Count unit: ตัว, Thai definition: เครื่องกั้นหรือกลอนประตูหน้าต่างแบบเก่าที่ลงไว้เพื่อไม่ให้เลื่อนหรือผลักเข้าไปได้
สลัก[V] carve, See also: sculpture, chisel, engrave, etch, Syn. แกะ, แกะสลัก, Example: บางวันเขาสลักช้างเพลินจนลืมไปโรงสตัฟฟ์, Thai definition: ทำให้เป็นลวดลายหรือรูปภาพด้วยวิธีใช้สิ่วสกัด ตัด ตอก ดุน เป็นต้น หรือใช้สิ่งอื่นขูด ขีด ให้เป็นตัวหนังสือ เป็นต้น
สลักหลัง[V] endorse, See also: indorse, Example: หากท่านอาจารย์จะกรุณามีจดหมายมาถึงเกล้ากระผม ขอได้โปรดสลักหลังซองส่งสถานทูตไทย ณ กรุงลอนดอนด้วย, Thai definition: เขียนข้อความลงในด้านหลังตราสาร เพื่อโอนไปซึ่งบรรดาสิทธิอันเกิดแต่ตราสารนั้น, Notes: (กฎหมาย)
สลักสำคัญ[V] be important, See also: be significant, Syn. สำคัญมาก, สำคัญยิ่ง, Example: ถ้าใครมาว่าจ้างครูทำอะไรที่ไม่สู้สลักสำคัญและง่ายๆ ครูก็ให้ศิษย์เป็นผู้ทำ และให้รางวัลบ้างตามสมควร
สลักสำคัญ[ADJ] important, See also: significant, Syn. สำคัญมาก, สำคัญยิ่ง, Example: การเตรียมในระยะก่อนตั้งครรภ์ดูเหมือนไม่ใช่เรื่องสลักสำคัญ คนส่วนใหญ่จึงไม่ค่อยเตรียม
สลักหักพัง[V] be ruined, See also: go to ruin, lie in ruins, Syn. ปรักหักพัง, ชำรุด, Example: ประชาชนปล่อยให้อารามเหล่านี้สลักหักพังไป
สลักหักพัง[ADJ] ruined, Example: องค์พระพุทธรูปเหล่านี้ถูกทอดทิ้งอยู่ตามโบราณสถานซึ่งสลักหักพัง, Thai definition: ซึ่งปรักหักพัง, ซึ่งชำรุด, ซึ่งทรุดโทรม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สลัก(สะหฺลัก) ก. สกัดกั้น เช่น สลักโจรไว้อย่าให้หนีไปได้.
สลัก(สะหฺลัก) น. เครื่องกั้นหรือกลอนประตูหน้าต่างเป็นต้นแบบเรือนไทยที่ลงไว้เพื่อไม่ให้เลื่อนหรือผลักเข้าไปได้ เช่น ลงสลักประตู.
สลัก(สะหฺลัก) ก. ทำให้เป็นลวดลายหรือรูปภาพด้วยวิธีใช้สิ่วสกัด ตัด ตอก ดุน เป็นต้น เช่น สลักไม้ สลักลูกนิมิต หรือใช้สิ่งอื่นขูด ขีด ให้เป็นตัวหนังสือเป็นต้น เช่น สลักชื่อบนหีบบุหรี่.
สลักสำคัญว. สำคัญมาก, สำคัญยิ่ง, เช่น เรื่องนี้สลักสำคัญมาก ไม่เห็นสลักสำคัญอะไรเลย.
สลักหลังก. เขียนข้อความและลงลายมือชื่อที่ด้านหลังตราสาร เพื่อโอนไปซึ่งบรรดาสิทธิอันเกิดแต่ตราสารนั้น เช่น สลักหลังตั๋วแลกเงิน
สลักหลังเขียนลงข้างหลังเอกสารเป็นต้น เช่น สลักหลังเช็ค สลักหลังรูปให้ไว้เป็นที่ระลึก.
สลักหลังลอยก. เขียนข้อความและลงลายมือชื่อที่ด้านหลังตั๋วแลกเงินหรือที่ใบประจำต่อ โดยมิได้ระบุชื่อผู้รับประโยชน์ไว้ด้วย หรือแม้เพียงลงลายมือชื่อที่ด้านหลังตั๋วแลกเงินหรือที่ใบประจำต่อ ก็ถือว่าเป็นการสลักหลังลอย.
สลักเกลียวน. แท่งโลหะที่หัวมีลักษณะกลมหรือเหลี่ยม ตอนปลายมีเกลียวสำหรับใส่ขันยึดกับนอต. (ดู นอต ๒).
สลักเต้(สะหฺลัก-) น. ใบชา.
สลักเพชรน. ไม้หรือเหล็กสำหรับสอดขัดกลอนประตูหน้าต่างแบบเรือนไทยเพื่อไม่ให้เคลื่อนที่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pintleสลัก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
connecting-rod journal; crankpinสลักข้อเหวี่ยง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
crankpin; connecting-rod journalสลักข้อเหวี่ยง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
splayed crankpinsสลักข้อเหวี่ยงแยกส่วนก้านสูบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pintle hookสลักตะขอต่อพ่วง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
dowel pin; dowelสลักนำ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
dowel; dowel pinสลักนำ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
granular flux filled studสลักบรรจุเม็ดฟลักซ์ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
slug loaded studสลักปลายฟลักซ์ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
metallized fluxed studสลักปลายหุ้มฟลักซ์เคลือบโลหะ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bolts and nutsสลักและน๊อต [TU Subject Heading]
Dowelsสลักนำ [TU Subject Heading]
Endorseสลักหลัง [การบัญชี]
Indorseสลักหลัง [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Removed your restraining bolt, have you?ทำไมถึงถอดสลักควบคุมออกซะล่ะ? Downfall of a Droid (2008)
The future is not written in stone.อนาคตไม่ได้ถูกจารึกลงบนหินสลัก Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Deity carving. Mesoamerican.เทวรูปแกะสลัก แบบเมโซอเมริกา Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Geoglyphs. Giant ancient drawings carved into the desert floor in Peru.ภาพขนาดยักษ์บนพื้น สลักอยู่ที่พื้นทะเลทรายในเปรู Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
That skull is no mere deity carving.กระโหลกไม่ใช่เทวรูปสลักสินะ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Look at the words your ancestors inscribed in that ring.ลองดูคำที่บรรพบุรุษ คุณสลักไว้ที่แหวน Superhero Movie (2008)
A mistress gave a man a bastard. No more.ก็แค่นางให้ลูกนอกกฏหมายแก่พระองค์เท่านั้น ไม่มีอะไรสลักสำคัญ The Other Boleyn Girl (2008)
There's a snap in the back.มีสลักอยู่ด้านหลัง The Love Guru (2008)
-I'II disassemble the trigger mechanism. -It's got an anti-tamper system.ฉันจะลองพยายามถอดกลไกสลักดู มันมีระบบป้องกันการถอดอยู่ 24: Redemption (2008)
Hector owns a bolt-making factory.เฮคเตอร์เป็นเจ้าของโรงงานสลักเกลียว The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
And even today, new volcanoes continue to sculpt our landscapes.แม้แต่ทุกวันนี้, ภูเขาไฟลูกใหม่ยังคงสลักเสลาภูมิประเทศของเรา Home (2009)
Wait, I know this trigger mechanism.รอเดี่ยว ฉันรู้วิธีถอดสลัก Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สลัก[n.] (salak) EN: bolt ; latch ; bar ; lock ; hasp ; pin ; peg   
สลัก[v.] (salak) EN: carve ; engrave ; chisel out ; scupture   FR: graver ; sculpter ; tailler ; ciseler
สลักลูกสูบ[n. exp.] (salak lūksūp) EN: piston pin   
สลักสำคัญ [v.] (salaksamkhan) EN: be important ; be significant   
สลักสำคัญ [adj.] (salaksamkhan) EN: important ; significant   FR: important ; significatif
สลักหลัง[v.] (salaklang) EN: endorse ; indorse   
สลักหลังตั๋วแลกเงิน[v. exp.] (salaklang tūalaēkngoen) EN: endorse a bill of exchange ; endorse a draft   
สลักหักพัง[v.] (salakhakphang) EN: be ruined ; go to ruin ; lie in ruins   
สลักหักพัง[adj.] (salakhakphang) EN: ruined   FR: délabré ; en ruine

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
back[VT] เขียนสลักหลัง, See also: สลักหลัง (เช็ค), เขียนบันทึกกำกับ
bolt[N] กลอนประตู, See also: สลัก, Syn. lock
carve[VT] แกะสลัก, See also: สลัก, Syn. chip at, sculpture
character[VT] สลักอักษร, See also: แกะสลักอักษร, Syn. engrave
chase[VT] ทำให้เป็นร่อง, See also: สลักลาย, แกะ
chisel[VT] สกัดด้วยสิ่ว, See also: สลัก, แกะ
chisel[VI] สกัดด้วยสิ่ว, See also: สลัก, แกะ
carve out[PHRV] สลักเป็นรูป, See also: แกะสลัก, ตัดเป็นรูป, Syn. hack out, hew out
engrave on[PHRV] สลักบน, See also: แกะสลักบน, Syn. engraft upon
engrave upon[PHRV] สลักบน, See also: แกะสลักบน, Syn. engraft onto

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
autogravure(ออโทกระววว'เออะ) n. วิธีการแกะสลักบล๊อกภาพถ่าย
bar(บาร์) {barred,barring,bars} n. ท่อน,แท่ง,ไม้ขวาง,แถบ,กลอน,สลักประตู,ไม้ราว,กระบอง,ลูกกรง,สิ่งกั้น,รั้ว,อุปสรรค์,ลำ,เส้น,สาย,คอก (ในศาล) ,อาชีพทนายความ,ราวที่ทนายความว่าความในศาล,บัลลังก์สอบสวนในศาล,ที่จำหน่ายเครื่องดื่ม,สายสะพายอิสริยาภรณ์,บาร์ vt. ใส่กลอน
bas-relief(บา'ริลิฟ) การแกะสลักที่นูนบาง, Syn. low relief
bass-relief(บา'ริลิฟ) การแกะสลักที่นูนบาง, Syn. low relief
bolt(โบลทฺ) {bolted,bolting,bolts} n. ลูกกลอน,ลูกศร,ศร,ดาน,สลักประตู,สลักเกลียว,สลัก,พับ,ม้วน,การหนีอย่างรวดเร็ว,ไกปืน,สลักปืน vt. ใส่กลอน,ใส่สลัก,หยุดการสนับสนุน,ยิง (ลูกศร,ขีปนาวุธ) ,พูดโพล่งออกมา,กลืนอย่างรีบเร่ง,กินโดยไม่ได้เคี้ยว,ทำให้เป็นม้วน,วิ่งอย่างรวด
bond(บอนดฺ) {bonded,bonding,bonds} n. ข้อผูกมัด,ข้อตกลงในสัญญา,สิ่งผูกมัด,พันธนาการ,สลัก,ตรวน,โซ่,การคุมขัง,การติดคุก,พันธบัตร,ใบกู้ยืม,ใบหุ้นกู้,พันธุกรรม,พันธะระหว่างอะตอมในโมเลกุล vi.,vt. (ทำให้) ผูกมัดเข้าด้วยกัน,เชื่อมติด,ผนึกเข้าด้วยกัน adj. เกี่ยวกับควา
carve(คาร์ฟว) {carved,carving,carves} v. ตัด,แกะ,สลัก,เฉือน,สับ,ชำแหละ,แล่,หั่น, See also: carver n., Syn. cut
carven(คาร์'เวิน) adj. ซึ่งแกะสลัก
carving(คาร์'วิง) n. การแกะสลัก,งานแกะสลัก
chisel(ชิซ'เซิล) {chiseled,chiseling,chisels} n. สิ่ว,สลัก vt. ตัดด้วยสิ่ว,สลัก,โกง,หลอกลวง vi. สลักด้วยสิ่ว, See also: chiseler n. ดูchisel

English-Thai: Nontri Dictionary
bolt(n) สลัก,กลอนประตู,ดาล,เครื่องกรอง,เครื่องร่อน
bolt(vi) ใส่สลัก,ใส่กลอน,ลั่นดาล
boss(n) นายจ้าง,เจ้านาย,หัวหน้า,ลายสลักปุ่ม,โหนก
carve(vt) แกะสลัก,สลัก,ตัด,แล่,ชำแหละ
carver(n) ช่างแกะสลัก
endorse(vt) สลักหลังเช็ค,ลงนามรับรอง,เซ็นชื่อกำกับ,ลงนามอนุมัติ
endorsement(n) การสลักหลังเช็ค,การลงนามรับรอง,การอนุมัติ,การเซ็นชื่อกำกับ
engrave(vt) แกะสลัก,จาร,จารึก,สลัก,แกะ,ฝัง
engraver(n) ผู้แกะ,ช่างแกะสลัก,คนจารึก
engraving(n) การแกะสลัก,การจารึก,การสลัก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ポカヨケ[ぽかよけ, pokayoke] (n) สลักกันโง่

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
彫る[ほる, horu] Thai: สลักลาย English: to engrave

German-Thai: Longdo Dictionary
aufschreiben(vi) |schrieb auf, hat aufgeschrieben| เขียนลงบนกระดาษ สลัก จารึก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top