Search result for

สรุปว่า

(13 entries)
(0.0098 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สรุปว่า-, *สรุปว่า*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So you are going to have to remake that dressสรุปว่าเธอต้องทำชุดนี้ใหม่ Pret-a-Poor-J (2008)
And how many colors are there really?สรุปว่ามันมีกี่สีกันแน่ Not Cancer (2008)
Sometimes it winds up in the fallopian tubes.บางทีมันสรุปว่าเป็นที่ท่อรังไข่ Dying Changes Everything (2008)
I can only conclude it is the result of sorcery.ข้าได้แต่สรุปว่ามันเป็นเวทมนตร์ The Labyrinth of Gedref (2008)
I see now this whole thing was a trap, and I'm afraid I walked right into it.สรุปว่าทั้งหมดนี่คือกับดักสินะ แล้วข้าก็ยังพาตัวเองเข้ามาติดจนได้ Destroy Malevolence (2008)
I'd like to underscore the importance of our mutual cooperation, and unless I hear otherwise, I'm going to assume we have your support.ผมอยากลดความสำคัญ ในความร่วมมือระหว่างเรา ยกเว้นว่าผมได้ยินเป็นอย่างอื่น ผมจะสรุปว่าเรายังได้รับการสนับสนุนจากคุณ WarGames: The Dead Code (2008)
Right now, I submit it's impossible to feel anything close to sympathy for Richard Nixon.ในตอนนี้ ผมสรุปว่ามันเป็นไปไม่ได้ ไม่มีอะไรใกล้เคียง กับความรู้สึกผิดอย่างลึกซึ้ง จากริชาร์ด นิกสันเลย Frost/Nixon (2008)
In a secret location, architects, scientists and engineers met... and concluded that there was only one hope for our future:ภายในเขตหวงห้าม,ที่เหล่าสถาปนิก, นักวิทยาศาสตร์ และนักวิศวะกรใช้ร่วมประชุม ได้ข้อสรุปว่า นั่นเป็นความหวังเดียวของอนาคต City of Ember (2008)
It'soing down tonight.สรุปว่าเป็นคืนนี้ Under & Out (2008)
I spent the last month thinking Sara was dead and that it was my fault.และสรุปว่ามันเป็นความผิดของฉัน Scylla (2008)
So, long story short, another meltdown.สรุปว่า ล้มเหลวอีก Julie & Julia (2009)
And we have come to the conclusion that it is a unique book that we would be very proud to publish.และเราได้ข้อสรุปว่า \มันเป็นยอดหนังสือ ที่เราภูมิใจมากที่จะตีพิมพ์ Julie & Julia (2009)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
computer programโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์หมายถึง คำสั่งคอมพิวเตอร์ชุดหนึ่ง ๆ ที่เขียนขึ้นเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง เช่น ภาษาซี (C) ภาษาโคบอล (COBOL) ภาษาเบสิก (BASIC) หรือ ภาษาแอสเซมบลี (Assembly) ฯ คำ "โปรแกรม" นี้ อาจจะเรียกเป็นชื่ออื่นก็ได้ เช่น ซอฟต์แวร์ (software) หรือ แอพพลิเคชัน (application) โปรแกรมนั้น แบ่งได้เป็นหลายประเภท ประเภทแรกคือประเภทที่ผู้ใช้เขียนขึ้นเองเพื่อให้ตรงกับความต้องการ กับอีกประเภทหนึ่งมีคนทำสำเร็จรูปไว้ขาย เช่น โปรแกรมสำหรับวาดภาพ (graphics) โปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) โปรแกรมตารางจัดการ (spreadsheet) นอกจากนั้น ยังมีโปรแกรมระบบ (systems software) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ มีบางส่วนติดตั้งมาจากโรงงานที่ผลิตเลย และโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (operating system) ที่จะทำหน้าที่เหมือนแม่บ้านคอยดูแลให้อุปกรณ์ต่าง ๆ ทำงานให้ประสานกัน สรุปว่า คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้ทุกอย่าง แต่คนเขียนคำสั่งต้องเข้าใจขั้นตอน วิธี (algorithm) และภาษาที่จะใช้เป็นอย่างดี จึงจะสามารถเขียนสั่งเครื่องให้ทำงานได้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top